zbytečné regulace

Tomáš Pečený

 

     Často projíždím obnovenou dlouhou rovnou širokou přehlednou ulicí, kde je blízko škola a s ohledem na ni omezení rychlosti na 30 km/h. Rozumné; pamatuji se, do jaké míry jsme si jako kluci při vyběhnutí ze školy dávali na něco pozor. Je tam navíc i automatické upozorňování, hezčí podoba obvyklých oznámení o průběžné rychlosti, s obrázkem dětí a poděkováním řidičům, kteří tu rychlost dodržují; fajn. To hezké upozornění večer a o víkendu nesvítí, snad ho ovládá nějak ta škola; nevím jestli ho zřídila.

     Ale to omezení rychlosti pokud vím platí pořád. V sobotu večer jen dopaluje řidiče a ti se logicky jen dívají (na úkor pozornosti o chodcích), jestli tam není policista a to omezení ovšem nedodržují.

     Jak špatný to stav: lidi si zvykají, že předpisy jsou jen proto, aby měli zákonodárci co dělat a policie za co vybírat; a kašlou na ně.

     A jak snadné řešení: Dát tu dopravní značku rovnou do takového obrázku nebo místo něj. I s tím zhasínáním.

 

     Je řada řidičů, kteří považují i samo omezování rychlosti v obcích resp. u škol apod. za zbytečnou regulaci, která jen ubírá na té potřebné pozornosti o chodcích, cyklistech a druhých autech. To už mi nepřipadá tak jasné: Osmnáctiletý motocyklista si může být jistý tím, že jízdu po Národní třídě 150 km/h zvládne (viděl jsem i takový jev*/); a pak už by bylo pozdě ho volat k zodpovědnosti za smrt lidí; i výchovný účinek tak vymáhané zodpovědnosti mi připadá moc slabý. Možná by bylo dobře, kdyby v zákoně ta rychlost byla jen doporučená (tak je to snad v Německu na dálnicích) a ten, kdo způsobí nehodu ve větší rychlosti by byl automaticky vinen nebo aspoň byla podstatně větší pravděpodobnost, že bude vinným uznán. A současně se na tu nehodu nebude vztahovat pojištění chránící viníka před placením. To by sice neřešilo preventivně nerozum řidiče, ale časem, kdyby se to osvědčilo i u nás, by to nejspíš vedlo k zodpovědnějšímu chování všech. Vodit každého za ručičku a dělat na něj pořád "bububu" není nejlepší.

     Viz ta Fouskova Bulvární balada **/:

'Stošedesát na dálnici – nevidim to chmurně,

ušetříme zdravotnictví, budeme hned v urně.'

I s patřičným rozborem motivace.

 

     Svému známému, přírodovědci, jsem psal o puntičkářském hlídání vzdálenosti parkujícího auta od přechodu. V minulých dnech jsem viděl jiný jev toho druhu: u pumpy prázdné parkoviště 30 x 50 m. Ale pumpař mi řekl, že na žlutě orámovaném místě pro jedno auto na okraji toho parkoviště policajti často ukládají tisícové pokuty za stání na vyhrazeném parkovišti.

 

     Zdravý rozum i ekonomická gramotnost by nás všechny – od zákonodárců, kteří ta pravidla tvoří až po ty školáky, aby je dodržovali – měl vést k tomu, abychom tu houšť všech možných regulací (používanější výraz pro takové další příklady levicovosti v drobném je 'buzerace'; pardon**/) omezovali, kde je to jen dobře možné.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

*/ a policistka, která stála vedle mne, neměla nic, co by jí umožnilo aspoň přečíst poznávací značku, ani nevolala vrtulník s výbavou pro tu identifikaci.

      My lid nejsme proti takovým řidičům zcela bezbranní: ptal jsem se v Autoklubu (po třech příhodách), jak mám reagovat na počínání řidiče, který za mnou na dálnici bliká, že mu mých 130-0,5 km/h je nesnesitelně málo, když míjím pár kamionů; a pak si na mně vyleje zlost tím, že vjede těsně přede mne a dupne na brzdu. Poradili mi, že máme zavolat 112 a nahlásit agresivního řidiče. Že se posádka policejního vrtulníku podívá, jak si počíná při jízdě dál a případně ho nechá patřičně "odměnit". Prý se to třeba v Německu hodně využívá. Bez hromadné součinnosti "lidu" se nedocílí nic – neodrazujme ho od té součinnosti!

     Ten řidič, který byl přistižen kamerou při tom, jak vyrazil jiné auto z dálnice, si už podle mého názoru neměl sednout za volant aspoň deset let. A to i když rozbor toho záznamu neukáže, že sám otočil volantem tak, aby to způsobil. Pokud to průkazně udělal svým (ne)zásahem do řízení, soud jistě posoudí míru jeho zavinění a zavinil-li to, byl podle mne ovšem povinen zaplatit všechnu škodu na obou vozidlech a všechny náklady léčení a dalších škod a kromě toho bude potrestán podle zákona za ohrožení jiných lidí. V Událostech ČT 3.5.11 kolem 20:55 minuty pak vidím, že ten pirát byl potrestán 5 lety vězení a 7 lety zákazu řízení.
     V jiných textech tu mám varování před příliš velkými pravomocemi policie. V jedné věci bych byl dokonce pro její velké rozšíření: Poslední dobou jsem viděl několik zpráv o jízdě sebevražedných hazardérů po dálnici (dodatečně doplňuji odkaz) v protisměru. K tomu bych považoval za účelné, aby policejní vrtulníky byly vybaveny vojenskou technikou, umožňující takového hazardéra okamžitě odstranit z vozovky; a ovšem patřičnou fotodokumentací pro dodatečné vyhodnocení. (To vše možná v součinnosti s jinými ozbrojenými složkami i k boji proti terorizmu a organizovanému zločinu.)

     Lid by měl také vidět, že ani bohatí nejsou prakticky beztrestní a že postih je přiměřený nebezpečnosti přestupku. Slyšel jsem o návrhu, že by se výše pokut za dopravní přestupky měla odvozovat od platu; a z jiné strany, že na Slovensku jsou teď pokuty hodně hodně velké. V obojím vidím racionální jádro, ale také mouchy.
     Mně by se víc líbilo, kdyby výše příslušné pokuty byla úměrná ceně vozu (časové, kontrolované či určované pojišťovnou při platbě povinného ručení, nad určitou hranicí, snad 100 000 Kč; tu by musel navrhnout někdo jiný, když vidím souvislost se svým autem; příslušný rozbor jsem navrhl v 1/). Ta hranice by nejspíš měla být odvozena od mediánu časové ceny aut, možná přímo ten medián. Pod tou hranicí by byly pokuty už na ceně vozu nezávislé. To by také patřičně vyvažovalo, že dražší vozy jsou bezpečnější, mj. většinou těžší. Nemělo by to nevýhody manipulace s osobními daty (příjmy) a zjevné podpory populizmu, ani zneužívání "pojízdných popelnic" k provokacím v té věci. A jako protiváhu těch vysokých pokut např. za mnohonásobné překročení povolené rychlosti naopak pokuty (a příslušné náhrady na správní administrativu) jen symbolické při překročení o málo (o 10%?). To by nemělo tu nevýhodu ubírání pozornosti o chodcích stálým koukáním na tachometr hlavně nezkušenými řidiči.