nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.


Od: Pečený, Tomáš
    
 3.4.2016

Dobrý  den pane Mihaliku,
    děkuji Vám za tu pomoc. Ta zveřejňovaná korespondence i s Českou televizí je na mých stránkách, ve smyslu pravidel u seznamu té korespondence.
     Zdraví a pohodu,
         Tomáš Pečený

Subject:          RE: předání dopisu CTDC:00080016629
Date:     3 Apr 2016 15:14:41 +0200
From:    Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz>
To:         Pečený, Tomáš <t.peceny@volny.cz>

Vážený pane Pečený,
děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize.
Nakonec jsme kontakty nalezli.
{...} Můžete se s ním tedy spojit touto formou přímo a sám.
Budeme rádi, pokud zachováte České televizi přízeň a obrátíte se na Divácké centrum České televize i v budoucnu.
S pozdravem a přáním krásného dne
Radim Václav Mihalik

ČESKÁ TELEVIZE
Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 136 113
Fax.: 261 014 101
e-mail:info@ceskatelevize.cz
http://www.ceskatelevize.cz


Od: Pečený, Tomáš
Přijato:
1.4.2016 10:25
Komu:
Divácké centrum ČT
Předmět:
předání dopisu

Dobrý den,
    v minulých dnech jsem viděl v České televizi rozhovor s {...}; pokud vím nemá zveřejněnou adresu, na kterou bych mu mohl napsat přímo. Prosím Vás, předejte mu následující dopis:

    Dobrý den pane {...} ,
jsem technický fyzik, důchodce, a svůj čas jsem využil k pozorování a co nejpřesnějšímu zveřejňování věcí týkajících se politiky v České republice a v Evropě. Za významný výsledek té práce považuji svou včasnou a správnou předpověď výsledku
procesu s ministrem Dr. Bartákem. (Ty texty v rubrice korespondence
Názory jiných lidí svých stránek jsem postupně doplňoval svými komentáři - poslední nahoře, podle pravidel té rubriky. Ta obsahují i možnost přepínání vybarvené a nevybarvené verze některých textů. Veřejné pocitadlo.cz přístupů na stránky v posledních dnech nefunguje, 23.11.15 v textu o neuskutečnitelnosti prospěšného socializmu, radaru v Brdech a naší situaci v Evropě ukazovalo 2928 přístupů, 28.12.15 ve výzvě 200 přístupů.)
    Logika současné světové situace mne vede k vizi a
vlastně výzvě Jakou má svět šanci? Měňme ho postupně důsledným využitím bipolarity! . Prosím Vás přijměte mne ke krátké audienci, abych Vám mohl odpovědět na případné otázky, zejména týkající se pojmu 'appeasement'. Jsem z té generace, která přímo prožila důsledky jeho "originálu" a která s toho hlediska celý život sledovala světovou politiku a vítá výsledek té Churchillovy a Reaganovy.
    Děkuji Vám,
          Tomáš Pečený
          t.peceny@volny.cz

(Nejsem diplomat, abych uměl ve veřejné debatě správně používat choulostivá fakta zahraniční politiky.)
    Děkuji Vám,
          Tomáš Pečený,
          důchodce České televize


   {A moc mne potěšil/pobavil záznam představení Ypsilonky 'Prodaná nevěsta' z ČT art. [Následující poznámka nemá s ČT nic společného: Před časem jsem slyšel kousek záznamu z Ypsilonky, jak zpívali Mozartovu Kouzelnou flétnu. A užasl jsem, jak čistě a dokonale. V té Prodané nevěstě mne na začátku kousek 'zatahal za uši' a ocenil jsem, že tu věc stylem celého představení i výslovně ve výkladu uvedli na pravou míru.]
      Tomáš Pečený 29.10.15}


   {Snad je to zmlknutí protičeské komunisticko-sudeťácké propagandy v České televizi tentokrát trvalejší; kéž by tomu tak bylo napořád. Dobré pořady ukazují, že má tvůrčí sílu, aby podporovala to dobré, co v naší republice vzniká; i připomínáním toho dobrého, co tu vzniklo dřív. Do té kategorie bych zařadil včerejší pořad ČT HD o pražském Obecním domě a dnešní Čáslavského pořad filmových záběrů s prezidentem Masarykem.
      Tomáš Pečený 28.10.15}


   {Debata na Primě family 20.9.15 (Robejšek, Zahradil, Hašek, Samková) měla skvělou úroveň, za jakou jsem chválil Moravce co do obsazení diskutujícími a navíc v ní zaznívalo daleko víc, než jsem kdy viděl v České televizi, co je skutečným zájmem občanů České republiky a vlastně občanů Evropské unie a všech lidí na světě. Součástí byla i jasná konstatování, jak (špatně) je to s pozicí Evropské unie jako globálního hráče.
      Tomáš Pečený 28.10.15}


   {Ta opatrnost s předchozím konstatováním byla na místě. Před asi dvěma týdny jsem viděl kus seriálu o Československé republice, zase přesně v tom duchu komunisticko-sudeťácké propagandy, která tu naši republiku soustavně zošklivuje.  V souvislosti s naším exilem do r. 1914, který se jak víme rozhodující měrou zasloužil o dobrou pověst 'Čechoslováků' a o naše osvobození z Rakousko-Uherska, jsem v tom pořadu slyšel hlavně kecy o defraudacích.
   
Že by ten seriál přímo souvisel s nedávným oceněním České televize od EU?
      Tomáš Pečený 9.9.15}


   {V posledních měsících vidím, že v pořadech České televize se dá vybrat dost těch pohodovějších a hodnotných, jak je potřebí, aby se postupně tlumily důsledky předchozí propagandy, která způsobila "blbou náladu" v naší společnosti a rozhodující měrou tím zbrzdila hospodářský i morální pokrok. Také jsem tam teď neviděl tu výslovnou komunisticko-sudeťáckou propagandu proti České republice. Možná je to kladný výsledek té prezidentovy kritiky; byl bych moc rád, kdyby tomu byly trochu pomohly i tyto moje stránky. S tím konstatováním jsem nepospíchal; z předchozího textu (níže) vyplývá, proč.

   Z "obchodního" hlediska mne tam také zaujala poznámka, kterou jsem slyšel při hokeji: že by totiž bylo dobře pražské letiště přejmenovat na Jágrovo. Jágr je fajn a Američani ho znají líp než Havla.
      Tomáš Pečený 19.5.15}


   Nejspíš začátkem r. 2015 kritizoval prezident Zeman Českou televizi porovnáním s komerčními televizemi; pokud se týká kasovních/peoplemetrových násilnických pořadů a reklamy, podle mne plně oprávněně. Za to se mu pomstila "kulturní fronta" ostrou pomlouvačnou kampaní. Z doby, kdy jsem v České televizi pracoval, se pamatuji, že úroveň jejích lidí je lepší než aby jen sloužiliPRopagandě; ilustruje to i vzpomínka na sarkastický bonmot, který tam měl někdo na dveřích: 'Pracuji v továrně na sny; noční můra je taky sen.'

   {V posledních měsících mám dojem, že pořady České televize jsou pohodovější tak, jak je to  potřebí; viz */ u slov 'zdroje informací', 'vykládají' a 'vnucovat názor'; a viděl jsem další takové, jaké jsem tu chválil pro jejich vysokou úroveň. Nicméně ani moje žena, která se na televizi hodně dívá a dobře ví, jak pracně sleduji proces s dřívějším ministrem Bartákem, v kterém se jasně ukázalo, že ten případ byl vykonstruován tou sudeťáckou PRopagandou a móc iniciativně veden komunistickým státním žalobcem, si nevšimla žádné zprávy o tom, že je teď pravomocně rozhodnuto o jeho nevině. Viz tady dále u slov 'Protestuji proti komunisticko-sudeťácké propagandě o nadměrné korupci v Česku, kterou soustavně děláte'. O souvislosti hodnotné kultury a takové levičácké propagandy viz tady dále 'dokument o symfonické hudbě v Goebbelsově PRopagandě' z televize Brava a také 'o kolik peněz tím monopolem "veřejnoprávnosti" přicházíme'.
      Tomáš Pečený 20.12.14}

   29.10.14 ČT 24 večer :Opakovaně projev českého umělce, který krajně ostře protestoval proti vyznamenání jiného umělce prezidentem Zemanem; s tím, že si sice toho vyznamenaného umělce velice váží, ale vadí mu, že podporoval svým dílem Zemanovo zvolení a považuje to vyznamenání za důsledek té podpory, nehodný vyznamenání za celostátní význam.
   Pak
ostrý odsudek cesty prezidenta Zemana z Číny evropským funkcionářem,Pospíšilem, přeběhlíkem z ODS do Top09.
   Kolem 22:40: 'Rozhovor ČT' s ruským disidentem, spolubojovníkem ruské disidentky protestovavší v r. 1968 proti okupaci Československa a vyznamenané teď posmrtně prezidentem Zemanem, a se synem té disidentky. O tom, proč ten spolubojovník prezidentovo pozvání na Hrad odmítl a ten syn ho přijal. Ten spolubojovník považuje za urážku té disidentky její vyznamenání člověkem, který prohlásil že věří části prohlášení ruského ministra obrany; porovnal to Zemanovo počínání k Ukrajině a jeho možné důsledky pro celý svět s počínáním Chamberlaina a Daladiera v r. 1938 k Československu. Ta "
analýza" (=PRopaganda proti prezidentu Zemanovi a České republice) byla zřejmě zamýšleným obsahem toho vysílání, stejně jako ta předchozí ostouzení prezidenta Zemana umělcem a funkcionářem. Ovšem beze zmínky o tom, že Chamberlain a Daladier byli představiteli velmocí Velké Britanie a Francie, které mohly svou vojenskou silou o věci rozhodnout jinak, zatímco prezident Zeman je představitel České republiky, cítíme to nebezpečí v jiné formě pořád a naše republika není vojenskou velmocí, musí spoléhat na diplomatická řešení a nechce si proto zbytečně znepřátelovat ani toho velmocenského tehdejšího spojence i Velké Britanie, Francie a USA, který to smrtelné nebezpečí pro nás tenkrát podstatně pomohl vyřešit.


   {26.4.14 ČT24 Historie.cs, skvělý pořad o provokačních akcích StB i sovětských a nacistických "bezpečnostních služeb". O té věci píšu v odkazu  */ u slov 'Otec mého kamaráda'. I významný odborník toho oboru si podle mne má dávat pozor na to, jak jeho slova o decimování českých elit komunizmem vyloží komunistická PRopaganda proti přechodu k tržní demokracii a sudeťácká PRopaganda proti existenci České republiky
      Tomáš Pečený 26.4.14}


   {Diváckého centra České televize 26113 6113 jsem se zeptal, jestli opravdu nevysílají při překládaných rozhovorech s cizinci originál v jednom kanálu zvuku a český simultánní překlad v druhém kanálu, tak, jak to je na stránkách ČT v nahrávce rozhovoru, který jim poskytl p. Brzezinski v r. 2009. Nevysílají. Řekl jsem tomu pracovníkovi, že to považuji za daleko lepší (dva jazyky současně mě vždycky rušejí, takže pak nerozumím pořádně ani té češtině; oddělené se také dají dobře používat, abychom se učili jazyky; pro komunikaci s lidmi odjinud, jak o tom píšu v článku jsme národ Švejků?!) a že to navrhuji jako námět pro vedení České televize.
      Tomáš Pečený (důchodce České televize) 26.3.14}


   {17.3.14 ČT24 15:30 Zprávy mj. k procesu s MUDr. Bartákem, mj. '...si řekl o úplatek výměnou za vyřešení problémů s dodávkou' a 'Podle obžaloby chtěl Barták 80 MKč za vyřešení problémů...'. Budu-li mít čas, zeptám se soudu podle zákona o poskytování informací, jak může Česká televize mluvit o obsahu obžaloby, když informační kancelář soudu mi podala informaci, že 'znění žaloby je přístupné jen účastníkům.' Tu částku jsem přímo na tom jednání soudu vůbec neslyšel a i smysl vykládá Česká televize podle mne zkresleně, tak, aby jako vždy vyvolávala dojem o celkové zkorumpovanosti české vlády. V tom smyslu také vyznělo řazení zpráv v tom pořadu.
      Tomáš Pečený 18.3.14}


   {Ty zmíněné miliardy Kč navíc pro monopolní "veřejnoprávní" Českou televizi zatím rozhodují o kvalitě vysílaných pořadů i o službách dostupných na jejích stránkách (ty služby se nemusejí pro zajištění konkurence dělit mezi všechny stanice). Přírodovědné pořady na Prima Zoom, např. pořad o výzkumu vnějších planet úspěšnou sondou, bych už teď hodnotil jako lepší než v České televizi; a to jsem jich ještě moc neviděl. Jsem si prakticky jist tím, že diváci by zrušením toho monopolu o nic nepřišli a že ten grantový systém umožní prostřednictvím i jiných stanic hospodárněji tvořit a kulturně vysílat aspoň stejně hodnotné pořady. Bude možné zmenšit tu daň (tzv. 'poplatky') nebo hned podstatně přidat všem učitelům, vyšším pedagogům, vědcům a policistům. Po orientaci, o jaké částky se jedná, jsem odhadl (viz níže) v průměru 13000 Kč ročně.
      Tomáš Pečený 28.2.14}


   {23.2.14 ČT, ten krásný starý seriál 'F.L.Věk'. V dobách našeho ohrožení ztrátou posledních zbytků samostatnosti naší republiky tu tvůrci uměli vytvořit silná díla, opírající se o loyalitu a lásku k českému národu a jazyku, a povzbuzující k jeho ochraně a zvelebení. Opravdu ti dnešní musejí strpět či dokonce podporovat (řízený?)rozvrat poučováním a PRopagandistické předvádění našim dětem, že pojem české vlastenectví znamená jen mazání národních barev po obličeji, mávání českou vlajkou a řvaní?!*/
        Tomáš Pečený 
28.2.14}


   {Ty zmíněné miliardy Kč navíc pro "veřejnoprávní" Českou televizi zatím rozhodují i o nákupu drahých přenosů z olympiády; snažme se, aby ten monopol brzy skončil. Když lidi budou chtít za přenosy z toho cirkusu platit tou daní, umožní i to ten grantový systém prostřednictvím jiných stanic hospodárněji. Bude (viz níže) možné tu daň zmenšit nebo hned podstatně přidat učitelům, vyšším pedagogům, vědcům a policistům.

   7.2.14 a/nebo 8.2.14 zase ta sudeťácká PRopaganda "veřejnoprávních médií" proti existenci České republiky, "reklamou" na "Český rozhlas" obrazem blbého fanatika zmalovaného národními barvami a vyřvávajícího 'Češi!!!'.
      Tomáš Pečený  8.2.14}


   {ČT24 1.2.14 21:05 Historie.cs o Vyšehradě. Mezi spoustou věrohodných odborných údajů u 34:32 minut pořadu typicky zdánlivě vedlejší výrok moderátora Kučery 'tam byl pochován i Karel Čapek za druhé republiky, kdy vlastně nikdo ho nechtěl.'. Není to zdaleka první takový jeho výrok v těch pořadech o historii.
    Porovnejte se skutečností: Bylo to v době
smrtelného ohrožení naší republiky a našeho národa sudeťáky a ľuďáky spojenými s Hitlerovým Německem, v situaci, kdy už mu bylo na diktát evropských velmocí vydáno naše pohraničí s pohraničními pevnostmi, byli jsme proti té zločinecké velmoci zcela bezbranní a vláda musela řešit příliv Čechů, které sudeťáci vyháněli i s vražděním z pohraničí. Čapek byl tenkrát osočován místními příznivci korporativismu*/, i některými katolíky. Oficielní místa by byla jen urychlila katastrofu okupace manifestováním úcty Masarykově demokracii, a Karlu Čapkovi jako jejímu symbolu, obdobou státního pohřbu. Čapkův pohřeb na vyšehradském Slavíně zorganizoval jeho přítel, katolický opat Zavoral.
      Tomáš Pečený  2.2.14 a 6.2.14}


   {22.1.14 ráno zase ta sudeťácká PRopaganda ČT proti existenci České republiky – samé zprávy o korupcích a machinacích, i v přehledu tisku, hlavně o machinacích s evropskými fondy; beze zmínky o tom, že jsou to peníze z Česka, po naše účely zbytečně pracně, draho a riskantně zpět vydobývané. Celé ty "evropské fondy" v tomto uspořádání vidím i jako návnadu pro předmět takových PRopagandistických pořadů i jednání v evropských institucích, protože zjevná nesmyslnost celé té zdlouhavé agendy vede i k ne{ dost velké }dbalosti, která se pak tendenčním výkladem jeví i jako záměrná korupce; tak ji loni viděl (podle mne důsledkem té PRopagandy) i justiční činitel.

   20.1.14 zase ta sudeťácká PRopaganda "veřejnoprávních médií" proti existenci České republiky, "reklama" na "Český rozhlas" obrazem blbého fanatika zmalovaného národními barvami a vyřvávajícího 'Češi!!!'.

   A komunistický podrobný 'objektivní' referát o názoru britského filmaře, že 'neoliberalizmus v celé Evropě zkrachoval'; beze zmínky o tom, že nekrachuje žádný (ani neo) liberalizmus, ale zkrachoval právě jeho opak - socialistické plánování a regulování a naše hospodářství ničí jeho opak - regulování i u nás podle evropského, ještě přeháněné.

   V těchto dnech odvysílali i poznámku přizvaného prý odborníka, že 'odsun byl trošku genocida' (viz Valentův článek; a dotaz tomu "odborníkovi": může být někdo 'trošku zavražděn'?).

   19.1.14 kolem 11:30 ČT HD ten krásný starý seriál 'F.L.Věk'. V ty dny v ČT i skvělá stará francouzská crazy komedie 'Hořčice mi stoupá do nosu' s Pierre Richardem a Jane Birkinovou. [Tahle poznámka nemá s ČT nic společného: V sedmdesátých létech jsem si v kině všiml špatného překladu jejího nejlepšího inteligentního vtipu: hrdina, učitel matematiky, se dostane sérií crazy příhod v noci do apartmá krásné filmové hvězdy; a ta mu, v situaci kdy zmáčený a otrhaný sedí na lustru ohrožován jejím domácím mazlíčkem levhartem, dává pro ověření totožnosti přesně příklad z vyšší matematiky. Ten příklad je právě špatně přeložen. Jinak mám technickou úroveň dabingu toho filmu za výbornou. Když jsem se na ten film podíval ještě jednou, mé nadšení pohaslo, podobně jako u jiného filmu, o kterém jsem tu psal. Ta jeho legrace mi teď připadá dost zlá.]
      Tomáš Pečený   22.1.14
a 4.2.14}


   {Na Nově HD dávali Troškovu pohádku Čertova nevěsta, perfektně vybarveně vysílanou, takže vynikly krásné přírodní záběry a obrazové kompozice. Na ČT art jsem viděl také dobře vysílaný přenos z krásného koncertu a oceňuji i výtvarnou a profesionálně grafickou úroveň přechodů mezi pořady. Je dobře, že tu je připravena technická konkurence na úrovni. Pro výběr pořadů ovšem ty zmíněné miliardy Kč navíc pro "veřejnoprávní" Českou televizi zatím rozhodují; doufejme, že ten monopol brzy skončí a ten grantový systém umožní hospodárněji tvořit a kulturně vysílat i další hodnotné pořady jinými stanicemi.
      Tomáš Pečený   1.1.14}


   {ČT1 27.12.13  kolem 20:30: Nojo, zase 'Tajemství staré bambitky', viz jak jsem sežral PR propagandu.
      Tomáš Pečený  27.12.13}


   {ČT 1.12.13  Moravec Bémovi a primátoru za Top09 (Hudeček?) 'Takhle byste také stavěli svůj rodinný domek?'. Kdybych odpovídal já: 'Zvolil bych právě svého známého, o němž s dostatečnou důvěrou vím že mi ten domek postaví dobře a za nepřemrštěnou cenu; právě tomu ta drahá a byrokraticky zdržující výběrová řízení spíš bránějí!'.
      Tomáš Pečený dodatečně  22.1.14}


   {ČT1 27.10.13  20:00 'České století' 1. díl ~'bourání': Změť, která si dělá alibi ve skutečných epizodách, ovšem časově zpřeházených a naplněných vymyšleným obsahem. Lidi prosím dávejte pozor, zase v době státního svátku, jestli celý ten halasně propagovaný seriál je jen blbost nebo jestli je to zase "neotřelý pohled", tj. sudeťácká PRopaganda proti existenci České republikykomunistická PR proti prezidentu Masarykovi. Opravdu ten docent sociologie a budoucí prezident viděl (tak jako Hitler) hlavním motorem své aktivity Prozřetelnost a své city, založil ji na nevěrohodné zprávě o českém státu v 7. století a byl za to vrcholným britským politikem peskován a svými přáteli z toho prostředí označován za blázna ('slýcháte hlasy?')?! Jeho odbojová činnost a hrdinství, tak zdůrazňované v projevu vítajícího spisovatele Jiráska a činovníků doma, opravdu sestávalo jen z projížděk s dcerou po jezeře, proslovů k švýcarským krajanům a z trapné agitace v pracovně toho britského politika, který ho oslovoval, v tom prostředí nemyslitelně, jako policajt obviněného a uprostřed strašné války se nezajímal o bojový přínos Čechoslováků, ale jazykem koňského handlíře požadoval poválečnou výhodu?!

   Je hezké, že nám Česká televize dávala dnes večer přenos z předávání vyznamenání prezidentem republiky a skvělou starou nahrávku Prodané nevěsty. V obojím je ta "veřejnoprávní" televize dobře a daleko levněji nahraditelná a tím víc si musíme dávat pozor na její finančně politické počínání. Teď, po ukončení mandátu prezidenta Klause, mj. na její PRopagandu proti prezidentu Zemanovi. Sám velmi oceňuji společenskou i věcnou úroveň jeho projevu, s kterým ta vyznamenání předával.

      Tomáš Pečený  28.10.13 a 30.10.13}


   {Na Primě jsem teď viděl polední politický pořad – diskusi mezi pány Kubou (ODS) a Sobotkou (ČSSD). Vnímám ho jako vyvážený, korektní a zajímavý. Ta konkurence médií, po které už dlouho volám, tu skutečně je; byť (ještě?) deformovaná tím nesmírným množstvím peněz z našich daní pro Českou televizi. Sledujme dobře, kolik PR úsilí věnuje Česká televize zachování toho přísunu peněz, které může spíš očekávat od Evropské unie (viz /4) než od nás, a jak tím naši republiku poškozuje.

      Tomáš Pečený  20.10.13}


   {Další dobrá zpráva: V České televizi jsem včera večer viděl pořad Volby 2013. Moderátor mne mile překvapil tím, že se důsledně vyptal účastníků, kde vzali podrobné informace o různých negativních jevech v České republice (na nichž zakládají svou volební kampaň); tak, jak jsem k tomu Českou televizi v tomto pokusu o korespondenci opakovaně vyzýval. A ovšem se ukázalo, že zdroje těch informací jsou móc chatrné.

    Jenže: Když jsem se teď díval na stránku České televize pro přesnou citaci toho pořadu, vidím také pořad Válečná křivda trvá s komentáři Už je to tu zas: některé naše zákony jako by přímo vylučovaly spravedlnost. a I taková je spravedlnost po česku – staré historické křivdy prostě přelepíme novými., zřejmě pořad téže redakce jako pořad zabíjení po česku, který v hlavním vysílacím čase svátečního dne boje proti náckům mlel o tom údajném 'zabíjení po česku' a jehož redaktor pak vydával i postřílení několika německých nácků jiným Němcem za čin 'představitele české odvety'. Jak si ta redakce asi představuje po hromadných loupežích nácků a komunistů absolutní spravedlnost a praktickou rychlost jejího vykonání v každém výjimečném případě?! To byla typická ukázka té PRopagandy, o které tu píšu. Jako počátek nápravy vidím Majetková přiznání ... televizních redaktorů ; o systémovém řešení jsem psal na konci textu o médiích.

      Tomáš Pečený  15.10.13 a 1.1.14}


   {V České televizi jsem včera večer viděl volební pořad Jakuba Železného. Vnímám ho jako vyvážený, korektní a zajímavý. Kdyby Česká televize v duchu toho pořadu, i toho minule zmíněného, vysílala pořád, přestala mlít o "regionech" (viz konec textu /2) a definitivně přestala dělat tu soustavnou komunisticko-sudeťáckou PRopagandu, byl by pro zrušení její 'veřejnoprávnosti', viz u toho slova v /1, už "jen" hospodářský důvod – využití konkurence. Hrubý odhad: kdyby na ty granty stačila polovina rozpočtu České televize a je-li v Česku 150000 učitelů, vyšších pedagogů, vědců a policistů, mohl by každý z nich pak hned dostat přidáno, v průměru 13000 Kč ročně. To jen pro ilustraci, o kolik peněz tím monopolem "veřejnoprávnosti" přicházíme.

      Tomáš Pečený  10.10.13}


   {V České televizi jsem dnes před polednem viděl Hydepark s profesorem Höschlem, nesmírně zajímavý a přínosný. Nedovedu si představit lepší pořad na ta témata osobních a společenských pocitů a duševního zdraví a jejich souvislosti s výchovou a dědičností.

      Tomáš Pečený  5.5.13}


   {V České televizi jsem v minulých dnech viděl zmínky o tom výroku prezidenta Klause, prý že 'špinavé peníze neexistují', o kterém všude píšu, že nejspíš v tom znění vůbec neexistoval a k jehož citaci jsem Českou televizi vyzýval, tak jako p. Davida Černého, p. Viewegha a anonyma "kritika". Ty zmínky v ČT se odvolávaly bez přesné citace znění na nějaký televizní rozhovor ze začátku devadesátých let, asi s paní Tachecí. Ověřil jsem to u jediného člověka, který se na takový výrok pamatuje a kterého znám. Ten vědec si nevzpomíná na přesnou citaci, ale pamatuje se, že ten výrok měl formu otázky; politik Klaus: 'Jak poznáte špinavé peníze?', ve smyslu, že je těžké je poznávat. To se shoduje s tím, co o tom prezident Klaus i ve svých poslední projevech ve funkci řekl a je to zase v rozporuPR smyslem, který tomu ta Česká televize dává.

      Tomáš Pečený  9.3.13}


   {Pořady, které jsem viděl na ČT v posledních dnech funkce prezidenta Klause a týkaly se ho, mi připadaly solidně přiměřené prestiži, kterou ta funkce u nás má. Sám bych věnoval méně pozornosti protestům proti prezidentovi, podle mne důsledkům té soustavné komunisticko-sudeťácké PRopagandy, ale nedovedu posoudit, jestli by to bylo správnější od média, které má prospívat nám občanům i republice jako celku.

    O tom únoru 1948 jsem v ČT nesledoval nic. I jinak mi plně vystačily ty kulturní a dobře česky vysílané historické a přírodopisné pořady ze satelitu. Jsou to někdy pořady vysílané i pozemními stanicemi u nás, jinými než ČT, (jen?) na tom satelitu ale v dokonalé kvalitě obrazu HD. A to jsem před třemi léty koupil ten nejlacinější set-top, který to umí. Žádný náznak ideologie už jsem v pořadech, které jsem vybral, na tom satelitu neviděl. Kdyby mne tak stát nenutil té České televizi zbytečně platit!

      Tomáš Pečený  7.3.13}


   {Ty pořady na Brava HDTV jsou skvělé. Nejen vrcholnou úrovní záznamu i provedení mše h-moll J.S.Bacha, pro mne Einsteina harmonie,

28.2.13 00:00 GMT Bachfest Leipzig 2005

Herbert Blomstedt appears with the Gewandhaus Orchestra for the last time as the Gewandhaus Music Director in this recording. After seven successful years in Leipzig, the maestro performs a work in the Thomas Church that is especially dear to him: Johann Sebastian Bach's Mass in B minor. This Mass is one of the greatest works of church music. Herbert Blomstedt's reading of the Mass is conceived and executed on the highest level. The performance as a whole vibrates with life: the work of the Gewandhaus' Orchestra and Choir and the outstanding soloists is exemplary. Since 1999, the Leipzig Bach Festival is regarded as the worlds leading festival celebrating J.S. Bach.Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leizpig, Gewandhaus Kammerchor, Ruth Ziesak (soprano), Anna Larsson (alto), Christoph Genz (tenor), Dietrich Henschel (bass)

. Přesný obraz ukazoval krásně i milého dirigenta Herberta Blomstedta, který jemně a nadšeně vedl orchester a připomínal mi nadšeného profesora přírodovědy, který by mi přednášel nějakou krásnou teorii, snad profesora Hořejšího tak, jak jsem ho před časem viděl v televizi.

 

   Na té Brava HDTV byl i moc zajímavý dokument o symfonické hudbě v Goebbelsově PRopagandě (německy, anglické titulky),

1.3.13 12:50 GMT Das Reichsorchester

When the Berlin Philharmonic celebrate its 125th year, the orchestra used the jubilee as an opportunity to examine a rather unknown chapter in its history: The years under the rule of the National Socialists (between 1933 and 1945). The centre stage is taken by the musicians, the people and their individual fates. Thanks to contemporary witnesses from the the orchestra and its fringes who are still alive today, and thanks also to extensive and until now unappraised archive materials, it is possible to gain an insight into this microcosmos: where does the thin line run separating autonomy from entanglement, innocence from guilt? A chapter from the history of Germany and Berlin, as gripping as it is volatile, comes to life once more. The film made by Enrique Sánchez Lansch seeks out witnesses from all over the world: forgotten (or carefully concealed) footage of propaganda events such as the Nuremberg Rallies or the opening ceremony of the 1936 Olympics. It visits the relatives of the four Jewish members who were removed from the orchestra, the descendants of the musicians who joined the NSDAP and those who suddenly appeared at rehearsals in the SA (Storm troopers) uniform.

. Viděl jsem tam i samého Goebbelse řečnit a velebit Hitlera, ale důležité je zejména, jak tu PRopagandu kulturou dělali i náckové: v Berlíně, současně s nálety těch kultúrtrégrů - Göringovy Luftwaffe - na evropská města, hrála filharmonie a vojáci v plném lesku i naparáděné ženy nadšeně tleskaly. Ti hudebníci byli osvobozeni od povolávání do války (pořad ukázal i takový dokument osobně podepsaný Goebbelsem); pokud ovšem neporušili pracovní kázeň. Ten pořad ukazoval i jak ti němečtí filharmonici hráli dělníkům ve francouzské zbrojovce, pracující už pro Vítězství Velkoněmecké Říše. Jeden z těch hráčů vzpomínal, jak mu otec ukazoval obrázky z Rotterdamu, vybombardovaného tak, že stálo jen několik kusů zdi, a říkal mu, že doufá, že něco takového je doma nepotká. Ten hráč vyprávěl, jak nemysleli "na politiku", dělali svou práci pod dobrým dirigentem a byli rádi, že si třeba ze Španělska mohou přivézt kávu, v té době už v Berlíně "vyvažovanou diamanty". A jak po válce měl podivný pocit, když šel po zbytcích Berlína s houslemi v pouzdře; to už tam lidi měli jiné starosti, než jásat na těch Goebbelsových koncertech a Goebbelsových - Hitlerových masových tyátrech.

      Tomáš Pečený  1.3.13}


   {Ty kulturní pořady na Brava HDTV (za dvě stovky měsíčně i s dalšími šesti stanicemi) mi připadají technicky dokonalé bezkonkurenčně a vybírají si ta opravdu největší esa světové kultury. Potvrzují mi pocit, že kulturou samou se můžeme dobře měřit i s tou světovou; a také, že naše česká pro nás má navíc právě ten důvěrně známý národní duch.

 

   [Poznámka na vysvětlenou k termínu 'černá díra na naše peníze', který jsem o České televizi použil v jednání a v článku: 'černá díra' je astronomický termín pro těleso tak hmotné, že jeho gravitace už z něj nikdy nepustí nic ven, dokonce ani světlo ne. V tom smyslu ho slýchám od fyziků používat ironicky i na hospodářskou politiku.]

 

    S potěšením vidím */, že se přece jen nemusíme všichni nechat aspoň od té "České" televize  a "demokraticky" levicových intelektuálů beztrestně urážet. To hned člověka napadne dotěrná poznámka o "zapomenutých starých dobrých zvycích": Kdyby teď platily rakouské zákony o urážce veličenstva z poloviny 19. století; měli bychom od takového svinstva pokoj; nebo to snad ten justiční činitel myslel jinak?. Demokracie holt opravdu není všelék.

 

      Tomáš Pečený 27.2.13}


   {Můj deníčku: Na holandské Brava HDTV [Astra 3B (23.5°), 11856 MHz, V] jsem včera viděl skvělé představení Straussova Růžového kavalíra (s anglickými titulky, německé texty zpívané nedokážu dost sledovat, ale české vlastně také ne). Tak dokonalé a na našem pohledu nezávislé vyjádření stavu společnosti Rakousko-Uherska před první světovou válkou!

    A na ČT2 dnes kolem 11:45 krásný pořad o Santiniho architektuře. Pohled od nás je podstatný; jak moc bychom potřebovali opravdu naši televizi, neohrožující naši republiku, nedeformující politickou situaci u nás a přijatelně drahou! Jak teď ČT asi přistoupí k výročí "vítězného února"? 20.2.13 jsem ve zdánlivě nepolitickém pořadu 'Sama doma' viděl na ty dny de facto reklamu na film redaktora Vondráčka 'Rozhořčené 2012' i o těch vytahovačných intelektuálských postojích. Jestlipak zase uplatní tu PRopagandu podle Goebbelsova receptu častým opakováním?

      Tomáš Pečený 23.2.13}


   {Ta pohodovost ČT už zase moc dlouho nevydržela. Zřejmě se zoufale snaží dohnat sledovanost násilnickými pořady, jaké jsme vždycky vyčítali Nově. Už se na ni chci hlavně vždycky jen krátce kouknout, co nám zase provádí; předplatil jsem si jiné pořady přes satelit. Bohužel i tam jsem včera viděl otravné intelektuálské kecy o tom, jak se experiment přírody s lidskou civilizací nepovedl a jak se teď všechno zhroutí, podobné jako od prof. Komárka a spol. Vzpomněl jsem si dost kladně na Moravcův pořad 'Planeta Země' v ČT z první poloviny r. 2012, viz níže; ani úloha médií v moderní společnosti není jednoduchá – do jaké míry plašit lidi a otravovat jejich mysli těmi vymyšlenostmi, které spíš než s realitou souvisejí s dopálením těch intelektuálů mediokracií (viz níže; a v horším případě s fyziologíí těch kazatelů)? To znamená otravovat a oblbovat lidi podobně jako pavědou.

   Ale i z těch malthusiánských keců [k přelidnění prosím uvažte korelaci porodnosti s technickou vyspělostí společnosti a s existencí důchodového zabezpečení] si člověk může něco vzít: upozornění, že plná globalizace by znemožnila konkurenci systémů. Porovnávat se teď dobře dá intuitivně, s kritickým rozborem zpráv z médií a od jiných lidí; každý se teď může dopídit jestli by raději žil v Německu či jižní Koreji, a nebo ve státě výslovně a poctivě se snažícím o co možná největší spokojenost lidí jinak než nejlepším hmotným zabezpečením [něco takového jsem slyšel snad o Nepálu], či snad dokonce v severní Koreji. [Spokojenost lidí tam i v SSSR, docílená mediální propagandou, nebyla dosažena poctivě.]. Při nástupu plné globalizace by byla potřebí dobrá rozvaha, co vlastně rozumíme pokrokem ve společnosti, abychom mohli správně jednat [a volit] o našich cílech; o to jsem se pokusil v dopisu pro ekonoma u slov 'základní lidské potřeby' a doc. Cvrčkové u slov 'vhodnou referenci'. Prosím podívejte se i do mého textu výchova, vzdělání a propaganda ke slovům 'preventivní "napravování" stavů'.

      Tomáš Pečený 22.2.13 a 23.2.13}


   {Ta žádoucí konkurence už tu vzniká a zčásti je. V posledních dnech jsem viděl zajímavé populárně přírodovědné pořady na Prima ZOOM, ovšem převzaté ze zahraničí, tak jak to dělává i ČT2. Na vlastní tvorbu jsou samozřejmě potřebí peníze, které ty komerční stanice samy mít nemohou. Když jsem v té 'továrně na sny' dělal, viděl jsem, jak je obrovská a drahá; a také, že podstatnou část práce nechává na externích dodavatelích, to mohou ty konkurenční společnosti také; a s těmi penězi z grantu si snadno naberou i kvalitní vedoucí a pracovníky, viz podčárník */ u slova 'úroveň'. Další částí té už existující konkurence je satelitní televize, jsou tam i stanice, které vysílají dobře česky: asi na švédské Viasat History jsem 20.10.12 dopoledne viděl zajímavý pořad o svobodě/volebním právu pro ženy a kolem 14:24 o historii velkých nákupních center. Snad tam jsem sledoval, také dobře česky vysílaný, výborný pořad o životě skladatele Haydna. Vysílání ČT se mi zdá v posledních dnech zajímavější, korektnější a pohodovější; že by už vlivem té konkurence? (Líbilo by se mi, kdyby i tyhle moje dopisy a úvahy k tomu byly přispěly.)

 

   Lidi prosím, aby uvážili, že v našem stadiu demokracie je nesmírně obtížné, aby to zrušení "veřejnoprávnosti" (viz u základu toho slova v textu o socializmu a na konci článku o volnosti médií u slov 'zákazu reklamy') politici docílili. Kdyby to některý navrhl (tak jak je potřebí, tedy celému politickému spektru), média ho tu nejspíš dokážou včas zničit. Že by právě tohle byla věc pro opravdu 'občanskou společnost' (ne tu, která by si dala od povyšovačných intelektuálů poroučet), aby tu zničující PRropagandu nesbaštila? Mohla by to dokázat zrovna tak jako v druhém kole té prezidentské volby!

      Tomáš Pečený 13.2.13 a 16.2.13 a 23.2.13}


Viz můj nedávný komentář o Ministerstvu zdravotnictví a IZIP se slovy 'zmenšování takových škod'.


 

 {12.2.13 kolem 5:36: Nesmírně zajímavý a příjemný pořad ČT2 brněnské televize o vzniku divadla 'Husa na provázku', repríza z roku 1998. Pak zajímavý pořad se spisovatelkou Pekárkovou, krásný hudební klip a dobrý pořad s ředitelem brněnské hvězdárny o světelném smogu. A já tady volám po jejich konfrontování s konkurencí, která (ještě?) není! Ale s tím řízením politiky by se měli mírnit (intelektuálové, byť při své pozornosti obrácené jinam zmanipulovaní, sami jsou v tom dost neškodní); jak toho dosáhnout jinak? Ouřední regulace (Rada) je zřejmě jako vždycky na pendrek a i jinak tu média parlamentu a politikům dost snadno dokazují, kdo je tady pánem.

      Tomáš Pečený 12.2.13 6:29 a 1.3.13}

 

   {Na otázku o významu termínu 'levicový', obdobnou té z dopisu  January 13, 2013 6:46 PM, odpověděl v ČT budoucí prezident Zeman nějakým konkrétním příkladem, ve smyslu 'levicové je to co dělám a považuji za správné', tedy v souladu s obvyklým používáním té samochvalné definice.

Viz i termíny. 

   (K 'regulovanému trhu':) To propagandistické zneužívání nesmyslu o něčem současně spontánním a regulovaném je náramně podobné finančnímu (?zne)užívání stavu veřejnoprávnosti instituce současně státní (i vybírající povinné daně) a nestátní (či snad je ČT povinna zveřejňovat příjmy redaktorů a jejich šéfů?!).

      Tomáš Pečený 12.2.13 5:00}


Viz Jsme už v obdobě září 1938!? Média a amnestie prezidenta Klause. Lidé bděte! .


From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Thursday, January 17, 2013 4:25 PM
To: Pečený, Tomáš
Subject: Divácké Centrum CRM:00225812
Importance: Low

 

Dobrý den,

 

Děkujeme za Váš e-mail. Na dotazy diváků reagujeme zpravidla do 5 dnů, na složitější dotazy odpovíme nejpozději do 30 dnů.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na našich internetových stránkách pod odkazem "FAQ".

 

http://www.ceskatelevize.cz/faq/

 

S přáním hezkého dne

 

Divácké centrum České televize
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky, a proto na ni prosím neodpovídejte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 17, 2013 4:23 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: zpravodajcům - majetková přiznání

 

Dobrý den,

     prosím vás, uveďte v některém pořadu, jestli ta byrokratická majetková přiznání ne-politiků, jak je navrhuje mj. presidentský kandidát Miloš Zeman (podle mne presumpce viny řadových občanů), jsou v některém demokratickém státě zavedena. ( Přitom tisk je v Česku hodně placen ze zahraničí; uvažuji o podání podnětu úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže a sám píšu o tom, že by se pro média měla taková majetková přiznání zavést.)

     Pokud o těch majetkových přiznáních v jiných státech není dobře dostupná relevantní informace, zeptejte se na to prosím veřejně přímo toho Ing. Zemana.

     Prosím, abyste mi napsali o pořadu, který se té věci bude týkat, abych si mohl nastavit jeho připomenutí. Děkuji Vám,

      s pozdravem

           RNDr. Tomáš Pečený,

           důchodce České televize

 


From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Sunday, January 13, 2013 6:49 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Divácké Centrum CRM:00224695
Importance: Low

 

Dobrý den,

 

Děkujeme za Váš e-mail. Na dotazy diváků reagujeme zpravidla do 5 dnů, na složitější dotazy odpovíme nejpozději do 30 dnů.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na našich internetových stránkách pod odkazem "FAQ".

 

http://www.ceskatelevize.cz/faq/

 

S přáním hezkého dne

 

Divácké centrum České televize
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky, a proto na ni prosím neodpovídejte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, January 13, 2013 6:46 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: zpravodajcům - definice levicovosti

 

Dobrý den,

     v souvislosti s výrokem Václava Klause, o prvním výsledku prezidentských voleb jako o jasném vítězství levice, jsem teď zahlédl ve zprávách ČT24 zmínku o potřebě jasnější definice té levicovosti. Té věci jsem se důkladně věnoval v úvodu textu o socializmu, vyprosil jsem si o ní konzultace od politologa (nemám jeho souhlas k uveřejnění jména) a od paní profesorky Dvořákové (oběma tímto znova děkuji). Prof. Bělohradskému a eurokomisaři Špidlovi jsem psal o často propagandisticky používané, podle mne samochvalné, definici levicovosti a prosil je o vyjádření k té věci. Proti propagandě využívající komunistický trik s označováním hnědých-fašistů za pravici jsem protestoval mj. České televizi (k těm textům teď vyvěsím i tenhle dopis) v diskusním příspěvku, který jsem pak přetiskl pod názvem Reportéři ČT, diskuse k pořadu pro odkaz slovníček newspeaku. Redaktor, kterého jsem na to osobně upozornil, se odvolával na nějaký dřívější oficielní dokument o extremizmu snad na stránkách české vlády; ten jsem nenašel, ale od někoho z politologů či sociologů jsem o něm slyšel kritiku právě v tom smyslu, že nahrává té propagandě. Svůj přístup k těm pojmům pravice a levice mi popsala jazykovědná odbornice Mgr. Pavla Loucká, o tu definici levicovosti, kterou sami používají, jsem prosil hejtmana Palase a jednoho teď z vítězů toho prvního kola prezidentské volby Ing. Miloše Zemana; odpověď jeho a eurokomisaře Špidly by byla podle mne obzvlášť zapotřebí. Pokud použijí tu samochvalnou

'Levice je část politického spektra, která prosazuje státem regulovanou tržní ekonomiku, cenovou politiku a přerozdělování společně získaných prostředků ve prospěch všech sociálně slabších občanů. Termín vznikl za Velké francouzské revoluce, kdy v konventu seděli revolucionáři nalevo, aristokrati napravo.

', zeptejte se jich prosím veřejně, z čeho usuzují, že regulace v Německu třicátých let a pak v "táboře míru a socializmu" byla (kromě moc krátkozrakého pohledu) opravdu ve prospěch někoho jiného než špiček NSDAP a KSSS resp. KSČ. A co je to 'státem regulovaný trh', viz ta korespondence pro eurokomisaře Špidlu a moje otázka všem levicovým, když trh je právě to neregulované spontánní počínání lidí při nákupu a prodeji, tak jak vzniklo evolucí lidské společnosti. (Tu otázku jsem před lety vzkázal Dr. Špidlovi v diskusním pořadu České televize, ale nedošlo na ni.)

    Na svých stránkách používám definici: 'levicovou'  rozumím politiku, spoléhající hlavně na řízení a regulaci lidské činnosti institucemi nadřazenými jednotlivým lidem, zejména státem, tedy řídící se představami někoho jiného, než lidí samých, co je pro ně dobré; 'pravicovou' tu, která co nejvíc spoléhá na vlastní rozhodování jednotlivých lidí; 'levičáckou' tu, která fundamentalisticky dotahuje levicový postoj až do totalitních důsledků. Vysvětluji to v té citované korespondenci a v odkazu termíny.

      Prosím, abyste mi napsali o pořadu, který se té věci bude týkat, abych si mohl nastavit jeho připomenutí. Děkuji Vám,

      S pozdravem

           RNDr. Tomáš Pečený,

           důchodce České televize


 

   2. 1.13  ČT 24 asi 22:15 ministři spravedlnosti ODS a stínový ČSSD o amnestii. O posudku amnestie od Top09 (prý vládní) a ovšem od toho stínového, prokládané sugestivními výroky moderátorky 'Myjete si ruce nad korupčními případy, které jsou pokračováním ... vlády s Klausem v čele?!' bez zmínky moderátorky o tom, kde vzala to, že jde o korupční případy a nikoliv neúspěšné podnikání nezkušených podnikatelů.

   1. 1.13 slušný Moravcův pořad s premiéry Česka a Slovenska - nepodílel se na té propagandě proti našim zájmům.

 

Viz média a volby, zejména prezidenta .

 

   6.10.12 ČT Hydepark o konci civilizace: Co je tu za 'krizi'?! Proč plašejí ti intelektuálové lidi prostřednictvím veřejnoprávní televize tím termínem 'krize', který má hrozivé konotace, když každý z nich výslovně říká, že mluvějí o něčem jiném? Ovšem, taková poplašná zpráva = typicky levicově (levicově) PRopaganda jeho oboru a jeho katedry.O tom by nám mohla něco říci i prezidentská kandidátka Táňa Fischerová, signatářka 'Charty 2012'; totiž, že ty jejich pocity, které podstrkují celé společnosti, mohou dobře souviset s jejich oprávněným pocitem, že všichni rozumní lidi tady přestávají mít vliv na chod věcí, protože ve skutečnosti se nám obnovená demokracie začíná měnit v mediokracii. Co užitečného udělaly jen ten jeho obor a ta jeho katedra v poslední době, jakkoli dlouhé? Kde a kdy se jen investice do školství bez fungujícího trhu a patřičného průmyslového zázemí postaraly o lepší život lidí?! Proč neuvedli v tom svém odsuzujícím posudku o odborné práci našich politiků před jejich politickým působením zejména výpočty měnových relací koncem totáče dnešním prezidentem Klausem, tak podstatné pro jeho odbornost, kterou pak prokázal řízením bezprecedentně úspěšného a korektního přechodu od plánovaného hospodářství k tržnímu?!

 

   6.10.12 ČT1 před 16:10 další prvorepublikový film, 'Důvod k rozvodu', ten jsem ještě neviděl. Po shlédnutí kousku jsem tu napsal '... přesně podle mého vkusu. Tolik výchovy mas i hluboké filozofie moderního umění! A nezvedejte obočí a nekrčte rameny, mám v očích slzy. Od smíchu?'. Jenže později jsem si pustil celý záznam toho filmu a stěží jsem se díval do konce. Člověk nemá dělat ukvapené závěry.

     RNDr. Tomáš Pečený        6.10.12 a dodatečně 22.1.14

 

   3.10.12 ČT24 kolem 21:30 z mého pohledu skvělá ekonomika, se zdůrazněním potřeby důvěry ve společnosti a s diskusí o roli médií v té věci, a podle mne opravdu přiměřeným uplatněním toho, co v té diskusi zaznělo. I pak Klepetkem moderovaná ostrá diskuse Kalousek-Zaorálek k rezignaci ministra Drábka. Nic bych neuměl vytknout ani následujícímu pořadu politické analýzy.

   25.9.12 večer skvělý pořad o herečce Ferbasové, který mne zaujal tak, že jsem k němu na chvíli sedl i přes naléhavou práci na těchto stránkách a odbornou. Mám totiž prvorepublikové filmy rád pro jejich lidskost, pohodovost a vtipy; třeba doktorovu (Nový) snahu vychovat si nevzdělané děvčátko, zemitě komentovanou od kuchařky srováním s Pygmalionem; i když si nedělám o vysoké uměleckosti jejich koncepce moc velké iluze a vím, že jejich velikou oblibu neviděl rád ani můj zbožňovaný Karel Čapek. Pak její film s Burianem o činorodé práci za protektorátu, viz */ u slov 'protektorátní filmy'.

     RNDr. Tomáš Pečený        3.10.12

 

   26.8.12 jsem viděl většinu Moravcova poledního politického pořadu. Byl zase celý o "korupci v naší republice". O porovnání s cizinou, které po médiích tolik požaduji, tam byl dotázán pan Erik Best, který pro potřeby cizích podnikatelů vydává přehled "českého" tisku. Od něj jsem nikde neviděl zmínku o tom, že ten tisk není nezávislý, ale naopak placený z ciziny. Natož snad nějaký postřeh o tom, za co je placený. Pan Best žije trvale nikoliv ve svých rodných USA, ale v České republice. To je docela pochopitelné při jeho postoji, že třeba Václav Havel by se měl stydět, když sametovou revolucí pomohl klubu kapitalistických států, které podle pana Besta už nezvládnou své vnitřní rozpory a vbrzku budou nespokojenými masami rozvráceny. K tomu pořadu: vždycky jsem chválil redaktora Moravce za jeho výběr účastníků; ale je pan Best opravdu správným arbitrem hospodářské (ne)serioznosti naší demokracie ve srovnání s USA? Když sám jinde obviňuje vládní kruhy USA z obludného zločinu - zboření těch mrakodrapů obchodního centra k předstírání teroristického útoku. A o opatření na ochranu měny v třicátých letech za prezidenta Roosevelta, povinným odprodejem zlatých mincí a slitků do federální rezervy, píše jako o 'zabavení veškerého zlata v privátním vlastnictví' a o 'hromadné konfiskaci'. Proč o českých úspěšných podnikatelích, schopných konkurovat velkým podnikatelům zahraničním, mluví a píše v termínech mafiánství, prý 'kmotři' a 'kmotříčci'? Má důkazy a podal tedy aspoň patřičná trestní oznámení?! A neměl tedy redaktor Moravec položit spíše jemu provokativní otázku o skrytých motivech, kterou v další části pořadu urážel tajemníka pana arcibiskupa Duky a jeho spolupracovníky? Řekl bych, že přizvání tak jednostranně zaměřených lidí do takové televizní diskuse je přínosem jen pokud tam mají účinného oponenta. Paní Peake, místopředsedkyně vlády, takovým oponentem panu Bestovi nebyla.

   V pořadu jako obvykle nezazněla zmínka o tom, že nezbytná podmínka pro takové 'netransparentní' prospěchářské jednání je existence "veřejného" majetku (čtěte 'toho, o který nemá nikdo osobní zájem se starat' a proto pro něj nefunguje tržní automatika). A existence dotací, které tu automatiku také ničejí, jsou všude a vždycky vydatným přísunem peněz těm vyvoleným a jde tedy "jen" o to, kdo bude tím vyvoleným. Tak, jak jsme to viděli za socializmu. Snaha levicových napravit tu věc regulacemi je principielně a jak jsme viděli za socializmu i teď v EU také prakticky nereálná a vede jen ke zhoršování situace. Kam takové regulace vedou, si zkusila i letitá demokracie USA prohibicí. U nás je vzhledem k tomu přetrvávajícímu poměru mezi osobním a "veřejným" majetkem pro to prospěchářské ovlivňování veřejných zakázek hodně velký prostor. Nakolik se na tom ovlivňování podílejí právě ti, kdo o něm tolik vykřikují? Jak třeba sám pan Best ovlivňuje postoj zadavatelů státních zakázek k podnikům těch podle něj "kmotrů" a "kmotříčků"? A jak tím svým "zasvěceným přehledem tisku" ovlivňuje a nejspíš poškozuje celé hospodářství naší republiky?!

   Ani poslanec ČSSD Bublan ovšem nemohl být takovým oponentem. A ani od něj, dřívějšího ministra vnitra, jsme ovšem neslyšeli kvalifikované porovnání té korupce u nás s cizinou. Výroky typu 'od mnoha podnikatelů slýchám, že je tu samá korupce' mohou být právě skoro jen od těch, kteří se svými nároky neuspěli; ani jsem neslyšel, že by se ty výroky pokusil nějak rozlišovat. Ovšem jsme tam od něj slyšeli o nezbytnosti regulace, zejména výdajů na volební kampaň. O té věci jsem už odpovídal na námitku, totiž úvahou v článku */ od slova 'financování'. Ta věc není tak samozřejmě uskutečnitelná, jak jsem si původně myslel a jak jsem teď od pana poslance Bublana slyšel. A pokud vím, není tak uskutečněna nikde. Samotnému se mi teď zase zalíbil takový námět, který v tom pořadu uvedla paní Peake, že totiž by politické strany měly mít otevřený bankovní účet (do takového může kdokoliv na Internetu nahlížet tak jako do svého, ale nemůže s ním manipulovat). Jenže mi hned konzultace s přítelem, který žil dlouho ve Velké Britanii a v USA, ukázala, že nejen o ničem takovém v těch státech neví (a to by právě on podle mne věděl), ale že to jde snadno obcházet, i když by to kontrolovali aktivní lidi typu těch, kteří na stránce **/ kontrolují veřejné výroky politiků. Dárce může té straně zaplatit třeba reklamu ze svého účtu. O "protikorupční" úloze 'nových malých' stran se v tom uvedeném článku zmiňuji také. Ale ten námět Karla Čapka z doby první ČSR, o kterém tam píšu, by teď podle mne uskutečnit šel a byl bych moc rád.

   Je-li náplní práce BIS takové hodnocení stavu společnosti, jaké z jejích zpráv a z výroků jejích (někdy bývalých) pracovníků vyvozují média a zainteresovaní lidé, je nezbytné, aby BIS v těch svých zprávách dodávala spolehlivá kvantitativní srovnání aspoň se sousedními státy. V takovém případě by podle mne měla poslanecká sněmovna (její příslušná komise) požadovat zprávu s konkrétními údaji, tedy na koho podala BIS trestní oznámení; a ve veřejné části aspoň kolik takových oznámení podala a kolik z těch minulých bylo soudně kvalifikováno jako trestné činy a v jakém majetkovém úhrnu, respektive jako trestné činy soudců a v jakém úhrnu let trestu pro ty soudce. A současně stejné údaje i pro sousední státy. I redaktor Moravec v tom pořadu upozorňoval na nedostatečnost těch zpráv (pro ten účel?). Nám všem by na tom mělo hodně záležet, aby ty zprávy BIS nemohly už být soustavně k té komunisticko-sudeťácké PRopagandě povrchními "analýzami" zneužívány.

   Máte někdo námitku proti uskutečnitelnosti nebo užitečnosti toho Čapkova návrhu? Snažme se o jeho realizaci!

     RNDr. Tomáš Pečený        27.8.12 a 28.8.12

 

   Chtěl jsem pochválit pořady České televize 'Z metropole' a další, které pohodově informují o dění, kultuře a zajímavostech u nás; i duch, v kterém Česká televize jednala o 15. Všesokolském sletu. Ale bez pořádné kaňky hořkosti se to neobejde: 7.7.12 kolem 16:40 na ČT24 vidím pořad o cestovní kanceláři "Corrupt Tour" (zhruba 'cestovka korupce'), ukazující barvitě v reportáži německé televize DW, jak pražští zastupitelé nechtějí turistům vysvětlovat skutečný stav, když je tam průvodce vodí obviňovat ty představitele z korupce. S právě takovou rozhodností inkvizitora a ukazovat jim ta předmětná místa. Už jsem viděl hodně takové PRopagandy; všechna má společné to, že ukazuje něco jiného než říká a podstrkuje ty obrazy lidem místo důkazu. Podle informace toho diváckého centra České televize ten pořad nemůže být také z důvodů autorských práv umístěn na Internetu, takže se už nejen sám na něj nemohu pro jistotu znova podívat, ale zejména ho tu nemohu nabídnout čtenářům, aby se přesvědčili sami. Podívejme se tedy na to, co o této "cestovce" už Česká televize vysílala tak, abychom to mohli vidět, když je potřebí: 'Mně se ten nápad moc líbí řekl Jan Kraus ve své talkshow.' (bodejť by ne!) chlubí se sama ta "cestovka" na svých stránkách. I jinak:

 


Nojo, mohutnou reklamu té "cestovce", prý "reportáž a rozhovor", dělala už Mladá Fronta (podívejte se zase na tu souvislost). Tu "živnost" si tu udělal Petr Šourek, podle té reklamy filozof, divadelní autor a překladatel, studoval mj. v Berlíně. Divadýlka umí zřejmě dělat PRofesionálně a vidíme, že si při tom nezapomíná vyřizovat účty s lidmi pracujícími pro divadlo, jmenovitě, když se angažují pro naši současnost.

   Je sice dobře, že nám Česká televize to vysílání cizí televize DW ukázala, aspoň pořád vidíme, jak je ta protičeská PRopaganda mohutná a kdo ji dělá i odtud, ale podle mne by právě ve své veřejnoprávní úloze měla brát patřičně v úvahu, kolik lidí tu už takové PRopagandě věří a jejich počet zbytečně nezvyšovat. Původně jsem se domníval, že stačí jemné upozornění, viz o socializmu u slov 'blbou náladu', aby si její redaktoři svou odpovědnost k nám uvědomili a tu chybu napravili. Ale jak tato korespondence s Českou televizí běží, vidím stále jasněji, jak ve skutečnosti tu svou úlohu berou a že řešení popsané v článku Majetková přiznání? Ano, novin a televizních redaktorů! a případně pak v tom textu o socializmu u jména Parkinson bychom neměli pouštět ze zřetele. [Po tom televizním puči 2000 jsem psal kolegům: 'Posílám Ti článek, z nějž vyplývá, že pučisté zatím dosáhli svého, (porazili parlament a) řádný audit nemohl vůbec proběhnout. Ono je v článku řečí víc, ale podívej se na výhrady auditorské firmy, zejména na větu, že u značného počtu transakcí nemohl auditor zjistit důvod výběru externího dodavatele. Proto také bylo možné, že legálnímu vedení pracovníci ČT nejen neumožnili vysílání "svým" zařízením se stovkami obsluhujících a miliardovou technikou, ale že brzy dokázali k takovému kroku přimět i všechny dodavatele. On totiž rozpočet České televize je srovnatelný s rozpočtem celé Akademie Věd, ne-li větší. Nenech se plést účastí známých kulturních osobností na straně pučistů. Ony si to doufám neuvědomují, ale např. Svěrák je Č. televizi moc zavázán, vyvolával se tam např. film Kolja a jistě by se našly i finanční souvislosti. A psychologie (podvědomí spolu se sugestivními řečmi televizních manipulátorů) umí udělat s člověkem pěkná kouzla. O volební kampani, kterou si tím dělala určitá sorta politiků (ti už s plným vědomim), raději pomlčím.'.]

      RNDr. Tomáš Pečený        7.7.12

 

   Viděl jsem dost z Hyde Parku 16.5.12 s ředitelem IZIPu - ta komunisticko-sudeťácká PRopaganda i "míněním lidu" je děsná. Rozzlobené výlevy diváků, obviňujících s rozhodností inkvizitora toho člověka a jeho instituci z tunelování, působějí zřejmě na další diváky tak mocně, jako projevy Hitlerovy 'eskadry hysterek'. Nojo, už tenkrát se taková "informovanost" "lidového pozorovatele" (Völkischer Beobachter) k tomu účelu hodně používala; právě tak se i jmenovala náckovská obdoba Rudého práva, z které je příklad Goebbelsova projevu v úvodu toho textu o socializmu.

     RNDr. Tomáš Pečený        31.5.12, 2.6.12 a 29.8.12

   Při dnešním telefonickém dotazu na technickou podrobnost vysílání mi p. Kojda, s nímž jsem se tak náhodou dostal do kontaktu, ochotně a správně odpověděl mailem. Když jsem přitom zaurgoval odpověď České televize na ty moje maily k tomu, jak vysílali nepravdivou zprávu, řekl mi, že je pro sebe a tedy zřejmě i pro divácké oddělení České televize považuje za vyřízené tím, že je předal zpravodajcům - tvůrcům pořadu. Pro mne a čtenáře z toho plyne potvrzení zkušenosti, co od takových tvůrců můžeme čekat. Žádná odpověď je taky odpověď; takových je v této rubrice korespondence víc, právě těch hodně podstatných pro náš národ a republiku. Snažme se tu věc řešit, třeba podle toho návrhu Majetková přiznání? Ano, novin a televizních redaktorů!.

     RNDr. Tomáš Pečený        7.5.12 a 9.8.12

   Červeně jsem tu pro zveřejnění jednoho předchozího dopisu nahradil kousek písma, jak jsem ho měl napsat. S tou slibovanou odpovědí se sice zase nenamáhali, ale můj záměr 'hnát tu věc co nejvýš', o kterém jsem tu psal, ještě pořád nemám za dost aktuální, protože se mi (zase) zdálo, že s tím působením České televize je to v posledních týdnech lepší. Nesleduji ho sice soustavně, ale pořád v tomto referátu vycházím z plně náhodných pozorování; to považuji za dost správné. Doufám, že už zase nepropadám nějaké PR propagandě jako nedávno s tou pohádkou o Lotrandovi  (dále odkaz se slovem 'bělovousý'), ale mám pocit, že to vysílání je pohodovější, tak jak je potřebí pro obyčejný život a práci, a nerozeštvává lidi. Po profesionální stránce mi stále připadají její pořady velice dobré, teď i některé ty politické. Viděl jsem kus Moravcova programu 'Planeta Země' o nedávných celospolečenských protestech; a jako skoro vždycky jsem ocenil jeho schopnost přizvat a dobře zapojit do diskuse ty nejpovolanější lidi, které si dovedu k takovému tématu představit. Ten 'výsledek rozboru', mohu-li tak psát o své práci přece jen amatéra, se potvrdil i pro Moravcův nedělní polední pořad 18.3.12. Ale v neděli 15.4.12 mne zklamal moc, formou svého výslechu p. Bárty (ne že bych mu nebo VV fandil) spojeného s tou nejhrubší PRopagandou proti prezidentu Klausovi, přesně v duchu toho, proti čemu České televizi opakovaně protestuji. Je jen otázka, stoupl-li redaktoru Moravcovi do hlavy ten metál, který dostal, nebo jestli šlo zase o autocenzuru, aby si i on mohl každou neděli "škrtnout" a snad o podmínku, aby ten metál dostal.

   Redaktora Vondráčka, kterého jsem tolik kritizoval za nahrávání protičesky šovinistické propagandě, bych teď podle anotace jeho dalšího pořadu o lásce v hrobě mohl vnímat jako člověka, který se zajímá o bolestné stavy lidí obecněji a chce dalším lidem to poznání zprostředkovat; pokud ovšem hlavní motivací není PR, totiž že ten pražský hrob je německý. Snad redaktoři budou naše lidi informovat objektivněji o činnosti a politické podpoře těch, kdo se na nás sice tvářejí medově, ale za zády držejí kudlu PR terminologie a propagandy plně uplatněné v jejich skrývaném oficielním programu i v názvu jejich organizace. Mezi souslovími 'dobrá vůle' a 'dobrej vůl' je rozdíl nejen v rodě.

   Na tu mou nedávnou nepříjemnou zkušenost s otravováním otázkou 'Co byste dělal(a) den před koncem světa' jsem dostal příjemnou náplast – starý dobrý Zemanův film podle Verneovky 'Na kometě'.

     RNDr. Tomáš Pečený        18.4.12 (aktualizace textů z 28.12.11, 13.3.12 a 18.3.12)


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, March 13, 2012 10:51 AM
To: 'david.vondracek@ceskatelevize.cz'

Bcc: 2 další redaktoři ČT (a jeden neúspěšný pokus s neexistující adresou)
Subject: prosba

 

Dobrý den pane redaktore,

    prosím Vás, podívejte se na úvodní komentář k mé korespondenci s Českou televizí.

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

 


diskuse k Co by kdyby Nebyli odsunuti

RNDr. Tomáš Pečený13. 3. 2012 07:46     

pozor na PRopagandu povrchními "analýzami"

Účelem bývá jen udržování starých a zavádění nových PR termínů a lží ("šušká se"), které samy o sobě navozují představu o reálnosti toho, na čem je ta placená PR propaganda založena. Za důležitou považuji znalost současného stavu. Co kdy vysílala Česká televize o oficiálním programu '20 bodů' sdružení potomků přemístěných Němců?! Podívejte se, kolik diskuse tu oprášilo i komunistickou a luďáckou propagandu.
Tomáš Pečený

 


From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Wednesday, December 28, 2011 7:27 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Divácké Centrum CRM:00021221
Importance: Low

 

Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se obrátili na naše Divácké centrum. Řešením Vaší záležitosti se budeme zabývat v nejkratším možném termínu.
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Divácké centrum České televize 
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky a proto na ni, prosím, neodpovídejte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, December 28, 2011 7:25 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: FW: co bych dělal den před koncem světa?


{to nedošlo, prý adresa neexistuje; opsal jsem ji z obrazovky v dnešním pořadu 'Sama doma'.}

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, December 28, 2011 1:59 PM
To: 'anketasd@ceskatelevize.cz'
Subject: co bych dělal den před koncem světa?

 

   Ještě pořád bych se snažil, aby Česká televize neotravovala a neblbla lidem za jejich peníze hlavy všemi takovými volovinami ani "analýzami" a "filozofováním" = žvaněním o nich. (A kdyby se snad jednalo o pozdě objevené jádro komety nebo asteroid, nadával bych astronomům a ještě pořád bych se snažil, aby ho vojáci odklonili; naděje umírá poslední.)

        RNDr. Tomáš Pečený

 


Viz i článek jak jsem sežral PR propagandu nejen jako studentík, ale i teď jako bělovousý .

     RNDr. Tomáš Pečený       28.12.11


16.12.11 viz diskuse k pořadu Hledání Jana Wericha, odkazem do textu zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy ke slovu 'absurdity' .

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, December 06, 2011 2:15 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: jednoznačně k RE: protest CRM:00069571

 

Dobrý den pane Kojdo,

     vidím, že ta moje oprava by mohla připustit i jiný výklad, než jsem zamýšlel. Proto Vám posílám ten text odpovědi rovnou tak, jak jsem ho měl napsat:'

Dobrý den pane Kojdo,

     prosím Vás, co je ještě potřebí konkretizovat na obsahu textu opravdu Česká televize i hnědá? a odkazu odtamtud na předchozí takový pořad ? V těch mých textech jsou přece přímo odkazy na konkrétní pořady z internetové stránky České televize, tam jsou u každého uvedeni autoři a příslušná redakce. O tom, že jste i ve sváteční den 17.11.11 pořád otravovali lidi opakováním výsledku průzkumu, co si myslejí o korupci u nás, se prosím podívejte na zpravodajské pořady z toho dne. I tím a tím citovaným vysíláním s p. Pehe se můžete přesvědčit, že Česká televize tu PRopagandu (vysvětlení u toho slova v té korespondenci s paní Dr. Šiklovou ) opravdu soustavně šíří.

     A co je prosím Vás vůbec potřebí konkretizovat na té mé připomínce k vysílání s p. Prouzou ? V tom vysílání hlásal tu poplašnou zprávu, kterou zjevně není schopen doložit. Co Vám brání, abyste ho vyzval k nápravě a aby jeho reakci v každém případě zveřejnila ČT v aspoň stejně sledovaném čase a nebude-li ta reakce patřičně přesná, moderátor to lidem zdůraznil jako ukázku toho, že nemají takovým mediálním skandalizujícím řečem věřit?! Copak ti moderátoři opravdu nevědí, že mají lidi, kteří takové pomluvy České republiky ve shodě s tím cizím tiskem do vysílání vykládají, např. tu paní  Dr. Šiklovou, pana Pehe a emeritního prezidenta Havla,  přimět k tomu, aby citovali přesný pramen, kde ty své "informace" vzali?! Prosím nenechte se mýlit tím, že 'to, co říkají, přece každý ví' – to už je důsledek té PRopagandy, o tom jsem podrobně psal té paní Dr. Šiklové . (V některých případech to požadování důkazu moderátorem ovšem potřebí není: prof. Bělohradský se ztrapnil sám, podobně jako ten ožralý 'společenský vědec', který před časem na to téma také tak "přesvědčivě" promluvil v České televizi; to snad musí poznat i absolvent pomocné školy.)

 

     Prosím právě Vás o sdělení, kdy bude Česká televize ty opravy vysílat. A pokud je snad vysílat nehodlá, abyste mým čtenářům zprostředkoval souhrnnou odpověď příslušného, tj. dost vysoko postaveného odpovědného vedoucího, proč nehodlá.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

'

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, December 04, 2011 10:28 AM
To: 'Info'
Subject: oprava k RE: protest CRM:00069571

 

Dobrý den pane Kojdo,

     prosím neberte ten pořad Hyde park ČT24: 19. 10. 2011 jako příklad té předmětné PRopagandy. To jsem napsal v minulém sdělení nesprávně, měl jsem na mysli ten úlet p. Prouzy.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, December 02, 2011 11:51 PM
To: 'Info'
Subject: RE: protest CRM:00069571

 

Dobrý den pane Kojdo,

     prosím Vás, co je ještě potřebí konkretizovat na obsahu textu opravdu Česká televize i hnědá? a odkazu odtamtud na předchozí takový pořad ? V těch mých textech jsou přece přímo odkazy na konkrétní pořady z internetové stránky České televize, u každého jsou tam uvedeni autoři a příslušná redakce. O tom, že jste i ve sváteční den 17.11.11 pořád otravovali lidi opakováním výsledku průzkumu, co si myslejí o korupci u nás, se prosím podívejte na zpravodajské pořady z toho dne. I tím a např. tím  pořadem Hyde park ČT24: 19. 10. 2011 s p. Prouzou a tím citovaným vysíláním s p. Pehe se můžete přesvědčit, že Česká televize tu PRopagandu (vysvětlení u toho slova v té korespondenci s paní Dr. Šiklovou ) opravdu soustavně šíří.

     A co je prosím Vás vůbec potřebí konkretizovat na té mé připomínce k vysílání s p. Prouzou ? V tom vysílání hlásal tu poplašnou zprávu, kterou zjevně není schopen doložit. Co Vám brání, abyste ho vyzval k nápravě a aby jeho reakci v každém případě zveřejnila ČT v aspoň stejně sledovaném čase a nebude-li ta reakce patřičně přesná, moderátor to lidem zdůraznil jako ukázku toho, že nemají takovým mediálním skandalizujícím řečem věřit?! Copak ti moderátoři opravdu nevědí, že mají lidi, kteří takové pomluvy České republiky ve shodě s tím cizím tiskem do vysílání vykládají, např. tu paní  Dr. Šiklovou, pana Pehe a emeritního prezidenta Havla,  přimět k tomu, aby citovali přesný pramen, kde ty své "informace" vzali?! Prosím nenechte se mýlit tím, že 'to, co říkají, přece každý ví' – to už je důsledek té PRopagandy, o tom jsem podrobně psal té paní Dr. Šiklové . (V některých případech to požadování důkazu moderátorem ovšem potřebí není: prof. Bělohradský se ztrapnil sám, podobně jako ten ožralý 'společenský vědec', který před časem na to téma také tak "přesvědčivě" promluvil v České televizi; to snad musí poznat i absolvent pomocné školy.)

 

     Prosím právě Vás o sdělení, kdy bude Česká televize ty opravy vysílat. A pokud je snad vysílat nehodlá, abyste mým čtenářům zprostředkoval souhrnnou odpověď příslušného, tj. dost vysoko postaveného, odpovědného vedoucího, proč nehodlá.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Info [mailto:info@ceskatelevize.cz]
Sent: Friday, December 02, 2011 11:12 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: RE: protest CRM:00069571

 

Vážený pane Pečený,

děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize, kterého si velmi vážíme.

Ohlasy a osobní názory diváků vítáme a respektujeme, pro tvůrce pořadů představují cenný zdroj inspirace pro jejich práci. Nicméně Váš e-mail je velmi obecné rovině. Dovolte mi proto, požádat Vás, zdali můžete specifikovat Vaš připomínky, abychom je mohli předat kolegům k dalšímu zpracování a jejich případnému využití.

S pozdravem a přáním klidného adventu

(Zachovejte, prosím, historii e-mailu, pokud na něj budete reagovat.)

Martin Kojda

ČESKÁ TELEVIZE
Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 136 113
Fax.: 261 014 101
e-mail:info@ceskatelevize.cz
http://www.ceskatelevize.cz


25.11.11 viz diskuse k pořadu Interpelace.

 


From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Friday, November 18, 2011 10:15 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Divácké Centrum CRM:00026358
Importance: Low

 

Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se obrátili na naše Divácké centrum. Řešením Vaší záležitosti se budeme zabývat v nejkratším
možném termínu.
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Divácké centrum České televize 
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz 
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky a proto na ni, prosím, neodpovídejte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, November 18, 2011 10:10 AM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: protest

 

Protestuji proti komunisticko-sudeťácké propagandě o nadměrné korupci v Česku, kterou soustavně děláte, viz mj. opravdu Česká televize i hnědá? a u sv. Václava 17. listopadu 2010. I včera ve sváteční den 17.11. výročí boje proti oběma těm formám totality jste zase mnohokrát v hlavních vysílacích časech i při těch vzpomínkových akcích zdůrazňovali "výzkum" těch de facto výsledků vaší PRopagandy: totiž jak si lidi myslejí, že je to pravda. Na takový agitační "výzkum" (viz i korespondence s paní Dr. Šiklovou u slov 'tupé' a 'dámou' a článek nám Čechům vládla... u slova 'zavádějící') si důvěryhodně vypadající údaje opatřit umíte. Ale abyste dementovali tu Prouzovu  průkazně nedoloženou poplašnou zprávu, o které víte, k tomu se pokud vím nemáte!

     RNDr. Tomáš Pečený,

     důchodce České televize

 


10.11.11 Jestlipak se Česká televize postará, aby ekonom Prouza, bývalý člen vlády a snad pracovník MMF či jeho kolega Kohout, ředitel Partners, člen 'Národní ekonomické rady vlády', dementovali poctivě veřejně v televizi to Prouzovo nepodložené prohlášení o velikosti korupce u nás!?

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, November 10, 2011 9:57 AM
To: 'Lada.Kicmerova@partners.cz'
Cc: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: panu Prouzovi; na vědomí panu řediteli Kohoutovi - informace o korupci

{tady i další části viz ekonom Prouza}

Dobrý den pane řediteli Kohoute,

   děkuji Vám za tu informaci,

        Tomáš Pečený

 

Dobrý den pane inženýre Prouzo,

   podle informace, kterou mi laskavě poskytl pan ředitel Kohout, šlo o materiály, citované v jeho dopisu. V žádném z nich nevidím prokázánu tu částku velikosti deficitu našeho státního rozpočtu, o kterou by byla naše republika poškozena korupcí tak jak jste o ní mluvil v tom televizním pořadu.

   Ty materiály jsou patrně popisy metodických postupů obecně užitečných pro omezování prostoru pro možnou korupci a definice toho prostoru, tak jak je NERV za účasti pana ředitele Kohouta Vaší firmy Partners doporučuje vládě a jejím prostřednictvím zákonodárcům.

   Prosím pozor na to, že taková nepodložená (snad extrapolující) prohlášení, jako to Vaše, pronášená veřejně, moc nahrávají té atmosféře, že naše republika je i na rozdíl od okolních států prolezlá korupcí; a tedy tu korupci přímo zhoršují a škodí nám všem, jak o tom píšu v textu jak zacházet s trhem . Tu atmosféru tady šíří za cizí peníze korupčně tisk cizích vlastníků a v rozhodující součinnosti s ním i "naše" další média včetně veřejnoprávní České televize a řada levicových politiků a politicky angažovaných lidí, jak vyplývá z faktů popsaných v tom článku u sv. Václava 17. listopadu 2010.

   Prosím všimněte si toho, že i to Vaše televizní vystoupení může být bráno jako PR podpora lobbyingu pro práci Vaší firmy resp. jejího ředitele, tedy právě to, proti čemu ty jeho a vládní protikorupční aktivity směřují.

   Přitom třeba také pan Pehe v té České televizi "znal" přesně, že určitém rezortu bylo rozkradeno právě 100 miliard Kč a levicově "věděl", že za to mohou naše zákony; a slýchám mnoho řečí mezi lidmi, kteří takové údaje papouškují. Kdykoliv jsem se snažil, aby někdo z původců, zejména těch uvedených v tom článku o akci "u Václava", mj. prezident Havel a paní Dr. Šiklová, uvedli pramen podkladů, na kterých ty své odsudky Česka, jeho lidí a jeho vlády založili, ukázalo se, že nejvýš šlo také jen o ideologické spekulace založené třeba na tom, že tu komunisti zkazili strach lidí z pekla, jak píšu v tom textu o trhu u slov 'nejkřesťanštějších' a 'tvrdá data'. Prosím podívejte se i do mých textů jsme národ Švejků?! ke slovu 'zaplacená' a do toho o tisku cizích vlastníků od slov 'shrabávat své plánované zisky' na pravděpodobné důsledky.

   Je také dobře si uvědomit, že řeči o korupci jako kapitalizmu vlastní jsou základní metoda levicové socialistické PRopagandy, jak je patrné z Goebbelsova projevu citovaného v textu o socializmu a tam mj. u jmen 'Gottwald' a 'Krejčíř'. A tedy to vše podporují, teď v době masových protestů pořádaných (a tedy i placených) prostřednictvím levicových aktivistů, zase nejspíš od velmoci, které se to hodí.

 

   Prosím Vás uvažte, jak nám všem ta atmosféra o všeobecné korupci tady škodí a dementujte proto výslovně v televizi to své prohlášení.

   Byl bych Vám zavázán, kdybyste mi pro čtenáře v tom případě sdělil i datum vysílání.

   Děkuji Vám,

       RNDr. Tomáš Pečený

{tady i další části viz ekonom Prouza, zejména informace od ředitele Partners Kohouta.}

 


=================================================================================================

28.10.11 Česká televize "nezklamala". V PR proti naší státní reprezentaci pokračovala v ten sváteční den pořadem o českých prezidentech. Sice do něj snad nezařadila Háchu, ale po reportáži o přísaze vojáků do rukou prezidenta Klause zase souřadně předváděla ceremonie a masová vystoupení prezidenta Beneše, Gottwalda, Zápotockého a Husáka bez špetky komentáře o rozdílu, zejména v dobrovolnosti té masové účasti, který dobře pamatuji. Zase tak prezidenty Klause a Beneše typickým použitím metod PR propagandy shazovala. Odkazem z následujícího odstavce se můžete přesvědčit, že když šlo o poštvávání premiéra Topolánka proti prezidentu Klausovi, rozhodně komentáři nešetřila a také "pracovala" v pozoruhodné shodě s tou PRopagandou cizích médií. Běžícím nápisem během oslav také k tomu účelu "nezapomněla" připomenout snad úmrtí 'literáta a politika' kolaboranta Gruši */. K té PRopagandě patří i omílání (viz u slova "analýzy" v **/) sudeťáckého PR termínu 'čechoslovakismus' v pořadech o historii; o tom termínu jsem psal p. Beerovi. Bylo by vůbec možné, aby si to moderátor neuvědomoval, když o nezbytnosti toho řešení v tehdejší politické situaci Evropy a o jeho pozitivech pro záchranu Slováků jako národa se v těch pořadech jedná? A když musí vědět, že pak pro sudeťáckou okupaciProtektorátem "Böhmen und Mähren" bylo to poštvání Slováků proti nám tak podstatné?

=================================================================================================

22.10.11 připomínám dřívější extrémní příklad politické mediální manipulace Českou televizí v textu Topolánek versus Klaus? u slova 'brífinku'; i to, co jsem o ní napsal v textu o socializmu a v příslušných odkazech odtamtud. A zase oceňuji velmi kladně její objektivní zpravodajství o dnešních kongresech velkých politických stran. Kdyby tak reportéři a redaktoři České televize vypátrali v náš prospěch 'kdo vlastně kdysi rozšířil o dnešním prezidentu Klausovi tu fámu, jako by tvrdil, že špinavost peněz se nedá zjistit či že se o to nemají příslušné instituce snažit.', jak o tom píšu v textu o PRopagandě cizích médií u té části věty a v diskusi k pořadu s prof. Bělohradským! A jestlipak mi ČT pošle ty slíbené odpovědi na nedávné připomínky?

=================================================================================================

21.10.11 viz i dopis pro prof. Komárka. Bylo moc zajímavé, že během jedné hodiny po uveřejnění toho mého příspěvku se u něj objevily 4 negativní hlasy. To se opravdu následující pracovní den po tom pořadu, večer, tolik "hlasů lidu" tak činorodě stará o uplatnění?

 

=================================================================================================

From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Tuesday, October 18, 2011 11:46 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Divácké Centrum CRM:00022419
Importance: Low

 

Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se obrátili na naše Divácké centrum. Řešením Vaší záležitosti se budeme zabývat v nejkratším
možném termínu.
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Divácké centrum České televize
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky a proto na ni, prosím, neodpovídejte.

From: Tomas peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, October 18, 2011 11:39 AM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: FW: Nová reakce k příspěvku

 

Dobrý den,

    prosím Vás, co mi to posíláte za texty? K mé diskusi nad pořadem s prof. Bělohradským se nevztahují, na Google jsem to na stránkách České televize nenašel. (Podle obsahu by si ten anonym 'sněhulák' měl přečíst o Neuskutečnitelnosti prospěšného socializmu, není–li ten 'sněhulák' jen krycí jméno PR agentury.)

        RNDr. Tomáš Pečený

 

-----Original Message-----
From: Diskuse [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Monday, October 17, 2011 2:35 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Nová reakce k příspěvku

 

K vašemu příspěvku v diskusi  přibyl nový příspěvek:

 

sněhulák: demonstrace

Demonstrace jsou krásná věc, nevedou však k ničemu. Kompetentní je bagetelizují, pro politiky je to záležitost k vtipům. Typická reakce pravicových režimů, všude i v cizině, je nechat je vyšumět a občas zmlátit ty nejnepříjemnější. Ještě mají v paměti kam vedl zásah na tu tisícovku studentů 17.listopadu.

A na tohle neobětuju poslední peníze které mi z důchodu zbývají. Konec konců, já už to nějak dožiju. Měli by se zase ozvat ti mladí, kteří se nedožijí důchodu a rovné zdravotní a sociální péče.

 

Celou diskusi na téma  čtěte na

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/diskuse/

 

 

Upozornění můtete zrušit na této adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/sluzby/diskuse/odhlasit-upozorneni/?notice=dc51e8bb23cdc33570529b1ec5f56afd

 

www.ceskatelevize.cz

 


From: SMS, User [mailto:no-reply@ceskatelevize.cz]
Sent: Saturday, September 17, 2011 4:15 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Divácké Centrum CRM:00028882
Importance: Low

 

Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se obrátili na naše Divácké centrum. Řešením Vaší záležitosti se budeme zabývat
v nejkratším možném termínu.
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Divácké centrum České televize
Tel.: +420 2 61 13 61 13 
e-mail:info@ceskatelevize.cz
www:  http://www.ceskatelevize.cz 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky a proto na ni, prosím, neodpovídejte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, September 17, 2011 4:13 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: k pořadu o Šumavě

 

Jste si jisti, že proslov v pořadu http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316514721- navraty-k-divocine/411236100221011-sumava/video/  u 25:10 'Po válce to na Šumavě vypadalo jinak' a 'představit si, jak těžce se lidem odtud odcházelo... schöner Böhmerwald' vyjadřuje správně i pocity Čechů, které sudeťáci (*/) vyhnali z našeho pohraničí v r. 1938? Nebo je to zase úmyslná sudeťácká PRopaganda, jak ji popisuji v článku opravdu Česká televize i hnědá? !

    Tomáš Pečený

=================================================================================================

11.10.11 viz v článku Máme se bát vytunelování penzijních fondů?.

 

=================================================================================================

25.9.11 viz i 6/ u jména 'Moravcův' a podčárník 7/ u názvu 'Česká televize'.

 

=================================================================================================
    Do diskuse na stránkách České televize jsem také odpovídal někomu,
 
kdo tam jakoby reemigrant psal o tom, jací jsou všichni Češi zloději a jak je v Česku samá lumpárna. Oslovil jsem ho 
 
'I Vy PRopagandisto', protože mi moc připomínal ty, kdo "spontánně" i jakoby s prosbami
o pomoc posílají ke zveřejnění takové texty, skoro doslova souhlasící s hanobící PRopagandou, jak o ní píšu na těchto svých stránkách.
Na Google je to 18.9.11 vidět, viz kopie toho vyhledání, ale na stránkách České televize jsem to už nenašel. To moje konstatování
pokračovalo odkazem do článku jsme národ Švejků?!. Je tam ještě (kde?) a pokud ne, tak proč jste ho odstranili daleko rychleji
než tu protičesky šovinistickou propagandu?
.

1.       Historie.cs — Česká televize    

www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447.../210452801400029/ - Archiv

Dali jste tomu veřejně +1. Zpět

Tomáš Pečený 12. 9. 2011 08:07. tomu PRopagandistovi. I Vy PRopagandisto! Už jsme Vás měli taky "xenofobně" vykopnout! Viz 'Jsme národ...

 

1.       Historie.cs — Česká televize    

www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447.../211452801400027/ - Archiv

Dali jste tomu veřejně +1. Zpět

RNDr. Tomáš Pečený 12. 9. 2011 08:07.

 
=================================================================================================================

 

(viz i 11.9.11 zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy u slov 'Čapkových povídek'.)

=================================================================================================

 6.9.11 prof. Bělohradský a diskuse k tomu pořadu.

 

20.4.11: http://www.facebook.com/CT24.cz?sk=app_147630041969055 , dotaz k pořadu 20 let ODS; zase na ten dotaz nedošlo.

   Tomáš Pečený, 20/04/2011 21:39

Proč komentátorka označovala údaje o Topolánkově řeči k redaktoru LUI jako 'přepis', když šlo o průkazný propagandistický podvrh?

{Viz 1/ u slova 'sestříhaná'. Jako součást PR proti státní reprezentaci hájící naše zájmy, viz i 2/ u slova 'prezident', byla v tom pořadu také zase zdůrazněna ta akce Blesku s SMSkou. Panu Pehemu moc vadí těch 100 miliard korun rozkradených podle něj v tom rezortu. To by bylo 10000 Kč na člověka tak, jak o tom píšu v jiných případech. Vadil mu také ten daleko dražší televizní puč 2000, viz u toho slova v 3/ a v 4/? A je jeho víra v samospasitelnost zákonů opravdu tak velká, jak předvedl ve výtkách vládě, že není zákon o státní správě? Uměl by takový zákon správně vytvořit a prosadit v době té vyděračské akce i státních zaměstnanců? V té PR pokračuje Česká televize i další den komentářem p. Hvížďaly k řešení té vládní krize. Pan Hvížďala by raději viděl, kdyby prezident Klaus vládu z těch zvolených stran zablokoval?! A pochválil by ho za to?! Je pro systém dvou stran, viz u těch slov v 3/? Hodně mluvil o panu Bártovi a té bezpečnostní agentuře. Ale nějak se on, pan Pehe, ani celá Česká televize 24 nezmiňuje o jménu Bakala. Odboráři, kteří tam pak vykládají, že hůř už se v naší republice žít nemůže a že vláda jen šidí ty nejpotřebnější i všechny ostatní a že její reformy musejí přestat, a dávají nám za vzor společnost v Rakousku s její soudržností a velkou koalicí, pomáhají vytvářet atmosféru nejistoty a nedůvěry a ta Česká televize tu atmosféru nejspíš záměrně přiživuje vzrušenými znělkami. I nezvyklé slovo 'region' v názvu jejích pořadů už nás zřejmě má správně připravovat, viz u toho slova v 5/.}

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, February 26, 2011 12:18 PM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: FW: devastované lázně

 

Dobrý den,

    náhodou v té věci vidím zprávu Veřejný ochránce práv - Zástupkyně ochránce k petici na záchranu lázní Kyselka ,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, February 15, 2011 11:12 AM
To: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: devastované lázně

 

Dobrý den,

    posílám Vám text, který jsem dostal od příbuzného. Na své stránce ho sotva mohu vyvěsit, protože nemám aparát na ověření v plném rozsahu, abych pak mohl čelit žalobě pro pomluvu a poškození jména firmy; ani jsem nežádal autora o svolení, protože ten text nebyl určen k zveřejnění. V padesátých letech jsem si v těch lázních sám na výletě tu minerálku nabral, tenkrát to na mne dojem nekulturnosti nedělalo. Mám za to, že v silách veřejnoprávního média takové zveřejnění je. Nevím, jestli jste o té situaci už vysílali. Pokud ano, nebo to vysílat budete, dejte mi prosím vědět, abych odkaz na ten pořad, pokud možno umístěný na stránkách České televize, na tu svou stránku vyvěsil. Zamýšlím ho uvést v kontrastu s podivuhodně obětavou péčí o jiný kousek naší země; ten uveřejním bez lokalizace, abych nedal vandalům a zájemcům o poškozování dobrého jména naší republiky snadnou možnost ho zničit.

    Děkuji Vám za pozornost,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, December 18, 2010 2:30 PM
To: 'mateslovo@ceskatelevize.cz'
Subject: výše pokut pro bohaté

 

Dobrý den,

    pokud vím připravuje Česká televize na 6. ledna 2011 další pořad s paní Jílkovou. (Ne že by se mi ty pořady svou atmosférou líbily.) Ten připravovaný má, pokud se pamatuji z minulého dílu, jednat i o výši pokut pro bohaté řidiče. Dovoluji si Vás upozornit na svůj názor k té věci, popsaný od slova 'bohatí' v podčárníku článku zbytečné regulace.

    Teď vidím, že by byla možná i progresivnější závislost na ceně vozu než ta přímá úměrnost. K tomu by podle mne byl potřebí i sociologický rozbor, jak silně pocítí ti (bohatí) lidé takovou pokutu; ale pořád to považuji za daleko lepší, než odvozování od platu či majetku jednotlivého člověka. Navrhuji podiskutovat v tom pořadu o přednostech a nevýhodách těch způsobů stanovení výše pokut.

    Tento dopis a Vaši případnou odpověď umístím také do té rubriky Názory jiných lidí.

    Děkuji Vám za pozornost,

        RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, December 17, 2010 3:51 AM
To: 'mateslovo@ceskatelevize.cz'
Subject: dotaz k úrovni zprávy v Událostech a ke sledování výsledku takových zpráv

 

Dobrý den,

    prosím odpovězte nám divákům na dotazy se slovy 'znalecký' a 'dosavadním' v článku jak zacházet s trhem na mé stránce . (Své politické názory se na té stránce snažím koncipovat jako jednotnou soustavu, proto jsou ty dotazy v určitém místě; tím je doufám jasný také kontext, v kterém jsou kladeny. Takové otázky a odpovědi tam umísťuji, nebo na ty odpovědi odkazuji, v rubrice Názory jiných lidí.)

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

         (důchodce z České televize)

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, March 04, 2010 11:07 PM
To: 'mateslovo@ceskatelevize.cz'
Subject: nakolik si mohou nezaměstnaní za svou situaci?

 

Dobrý den,

   k tomu tématu popisuji na stránce svých politických názorů některá pozorování u slov 'nedostatek pracovníků ve stavebnictví' v odkazu opravdu chudáci? (vnořeném dvoustupňově v hlavním článku o socializmu) a od slova 'hlad' v článečku levicovost v drobném.

   Nejlepší přehled o té věci si zjistíte zkoumáním, kolik procent nezaměstnaných využilo v Praze možnost výdělku odklízením letošního velkého množství sněhu. Některé části Prahy (Praha 6) se podle svých povinností staraly o odklízení chodníků před obytnými domy; právě od lidí z té Prahy 6 vím, že si tím odklízením přivydělávali studenti, důchodci, úředníci, ale o žádném nezaměstnaném ti lidé nevěděli. Praha 4 si to udělala móc jednoduché: na našem kopci nad Podolím ten sníh na chodnících neodklízel nikdo kromě obětavých majitelů a obyvatel těch přilehlých domů.

      RNDr. Tomáš Pečený