zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy

Tomáš Pečený

 

    Básnictví nerozumím, ale vím, co se mi líbí. (Prosím vás, nezvedejte obočí a nekrčte rameny.)

 

     V podčárníku článku u sv. Václava 17. listopadu 2010 jsem uvažoval i o úloze televizního umění. V září 2011 jsem viděl v České televizi novou verzi pořadů podle mých milovaných Čapkových povídek. Jen žasnu nad dokonalostí hereckého a režijního provedení i obrazu, i smysl je podle mne částečně zachován. Ale vrtá mi hlavou, jestli je správné něco tak dokonalého, jako je Čapkova předloha, ještě pro televizní zpracování dotvářet či dokonce přetvářet; televizní program to uvádí opatrně (jedna z nich 'Zločin na poště Televizní povídka podle stejnojmenné předlohy o hledání lidské spravedlnosti.'), ale já jsem se těšil na přesný přepis. Bylo opravdu potřebí v předchozím dílu Básník změnit 'mladého policejního koncipienta Dr. Mejzlíka' na zralého rutinéra ještě z jiného důvodu, než že toho zralého hrál pan Heřmánek tak dokonale? Mladému člověku víc odpovídá, že ho ta souvislost básníkovy snové vize a skutečnosti zaujme natolik, že kvůli tomu sám znova básníka vyhledá. Proč tam bylo třeba měnit název jedné velké pražské ulice, která přesně odpovídá básníkovu výrazu, na jinou, méně známou? V té Čapkově předloze není nic o pořadovém kroku, kterým předvádí mladý strážník svou horlivost. To už vůbec neodpovídá duchu první ČSR (1928) a zejména ten krok je chybně: ozbrojené složky první ČSR nikdy nepoužívaly prusko-ruský vojenský krok s vykopáváním, ale přirozený krok sokolský. Tady člověku přijde na mysl levicovost České televize a řady umělců, o které píšu v textech o socializmu a o hnědé tendenci; ta mohla zase vyústit ve znevažování té první republiky. Stejně může k tomu PR znevažování sloužit i kompletní přepsání příběhu 'Muž, který se nelíbil', kde z rozumně lidského strážmistra Koldy, kterému se ten defraudant po zadržení přiznal, udělali jen zupáka, ten kriminalistický postřeh přesunuli krajně nevěrohodně na paní hostinskou a lidskou poznámku podřízeného četníka vynechali. K tomu PR znevažování první republiky a její elity může sloužit i doplnění výroků účastníků tajné schůze v 'případech pana Janíka'. V Čapkově předloze nic takového není a ty nově dodané výroky se týkají obdivu těch bohatých lidí k Hitlerovi. Hitler v r. 1928, kdy povídka vyšla, nebyl ještě pro Československo významnou hrozbou; Čapek tenkrát mohl mít na mysli Gajdův ( =Geidl) fašizmus, který ovšem tehdejší česká společnost a její představitelé nepřipustili. Nevychází to předělávání díla geniálního spisovatele pořád ještě i z 'představy, jako by naši dnešní čtenáři byli nedospělá děcka, jejichž duševní blaho je třeba chránit před četbou řady spisovatelů z posledního období buržoasní kultury, kteří nedospěli na posice marxismu a kteří proto život viděli v mnohém velmi skresleně a fakticky nesprávně, i když svým živým smyslem pro pravdu a pro skutečnost nejednou pronikavě odhalili vážné společenské rozpory kapitalismu', jak v doslovu vydání z r. 1956 tak pěkně napsal "progresivní" komunistický ideolog?! K větám "Největší přínos nastupující filmařské generace pro tento projekt je možné spatřovat v neotřelém mladém pohledu na dílo klasika," ze stránek ČT bych řekl např. k tomu dílu 'Případy pana Janíka': To jsou scénáristé i jejich televizní zaměstnavatel tak přesvědčeni o převaze jejich talentu a znalosti reálíí nad Karlem Čapkem, že klidně zaměnili tajného, který vedl vraha Baštu k přiznání, za uniformovaného četníka a obecný detail popisu pašeráka padělků za nepravděpodobně přesný identifikační znak, doplnili ty konkrétní politické výroky účastníků noční schůzky, vynechali ilustrující naivní (jakoby?) opileckou poznámku pana Janíka o cestě domů a neurčitý pokyn šoférovi za důkladně rozvážený i vynechali zadrhnutí v řeči policejního prezidenta, když říkal nálezci o té peněžence? Co tam vlastně z Čapkova stylu zbylo? "Neotřelé pohledy" na naši minulost známe odjinud jen jako PRopagandu proti nám a naší republice.

     Ta levicovost České televize a řady umělců mi přišla na mysl zase 15.12.11, když tam vidím Olmerovo Hledání Jana Wericha. (A pak zase o Vánocích.) Wericha jsem vždycky viděl moc rád, mám po rodičích program hry Osvobozeného divadla, pracně jsem si sehnal všechny knihy textů jeho her, Holzknechtovu knihu o Ježkovi a tom divadle a všechny dostupné jejich nahrávky. Komentář toho televizního pořadu je o "absurditách současnosti". Ty absurdity, o kterých levičáci melou, aby zamaskovali absurditu svého vlastního přístupu (slovníček newspeaku), jsou tam jako přes kopírák z té nedávné PRopagandy (Dr. Švihlíková), hojně dokresleny působivými záběry od pracáku. Že ti lidé dnes neumírají hlady jako v Americe v době, kdy W+V točili 'Svět patří nám', který pořad v té souvislosti do omrzení cituje, je mírná námitka proti licenci věhlasného tvůrce pořadu. Ale že tam mele o korupci (jak mj. té České televizi vytýkám s požadavkem důkazu nebo opravy) a hlavně, že tam vydává loyální masové shromáždění lidí, ve filmu výslovně vyzývající k obraně proti hnědým levičákům - Henleinovým ("Kazimír Konrád") sudeťákům připravujícím Hitlerovi vpád do naší republiky, za obdobu těch nedávných PRopagandistických shromáždění organizovaných krajně neloyálně levičáky narudlými, to je už na mne opravdu moc. Ten tvůrce se také "zapomněl" zmínit o tom že buzerování Wericha (a V. Havla a vlastně všech) socialistickým režimem, když už mu bylo jasné, k čemu to vede, jsou svědectvím o tom, kam vedla mj. i Werichova příchylnost k (narudlé) levici před válkou. A o tom, že na cestu do SSSR v r. asi 1936 s ním proto Voskovec veřejně odmítl jet. I o tom, že v té dojemně citované korespondenci s Voskovcem po r. 1948 mu Voskovec tvrdě vynadal za kolaboraci se socialistickým režimem a posmíval se jeho roli v 'Císařově pekařovi' slovy o tom, že nejspíš v tom filmu lid odhalí pikle imperialistů (cituji volně zpaměti). Byť možná už trochu nespravedlivě, když si vzpomínám na Werichova představení s Horníčkem v ABC v padesátých letech; to už Werich začínal vidět, kam to vede. Póóózdě.

 

     Před časem se o kultuře v politice (a také o vajíčkách) jednalo hodně. Sám tu mám výrazy, ve společenském styku neužívané, které stejně každý dobře zná 1/, 2/, 3/; a tak mne zaujalo, jak je to s jinými lidmi, kteří se vyjadřují o politice. (Takové vyjadřování používá i superkulturní veřejnoprávní televize, viz 11/.) Podívejme se v té souvislosti na dvě svěží dílka, která se mi "po umělecké stránce" tak líbí: Mackovu Píseň strašlivou o té nové české vládě (Grossově 2004) a Fouskovu Bulvární baladu (o Grossovi je tam také; ukázka textu je tu i v 3/).

     Obě ta dílka použila slovní podobnost volit<->voli . Dr. Macek pro ty mnohé, kdo v Česku volí levicově; pan Fousek, jak jsem se právě dozvěděl, si svou pracovní verzi, kterou jsem znal, dobře rozvážil a je třeba brát tu jeho tvorbu tak, jak je na té jeho stránce (a to bez jakékoliv souvislosti s tím, že Krampol dělá náhončího Paroubkovi). Mně v tom konceptu Balady vadil text '

...klonovati místo vola krávu. Kráva ta je užitečná, můžete ji dojit; vůl má jenom tenkrát význam, když se chodí volit

', který (de facto odvoláním na 'common sense') znectívá parlamentní demokracii jako celek. Protože vím, že z té polohy hodně vychází levicová propaganda, viz v 4/ a podrobněji v odkazu 5/ u výskytů slova 'svinstvo'.

     Na Fouskově stránce nahrávek stránce vidím titul VYVOLENÍ, který je tou definitivní verzí; s ním souhlasím plně a obdivuji ho neméně.

     Tyhle moje stránky se na varování před propagandou zaměřují. Všimněte si, že někdo rozšířil (zřejmě bez vědomí autora) ten Fouskův koncept, který pak koloval mezi lidmi mailem. V souvislosti s propagandou popsanou v odkazu Benešovy názory článku o socializmu jsem si znova uvědomil (i podle varování od mladšího příbuzného, který pracuje v oboru souvisejícím s marketingem), jaký poklad pro PRopagandu jsou dopisy, které skoro řetězově přeposílají lidé svým blízkým a známým kvůli zajímavé části nebo příloze. Protože takový dopis od člověka, kterému člověk věří, se už neanalyzuje tak podrobně, jak by bylo zapotřebí. Nedostal se ten neautorizovaný koncept do těch mailů

právě s tím záměrem?

 

     K těm nespolečenským výrazům: nevidím žádnou korelaci skutečné neslušnosti v mezilidských vztazích (lži, podrazů a sobeckého prospěchářství) s používáním těch nespolečenských výrazů. Jako kulturní ty výrazy ovšem označit nemohu, nejsou-li snad nevyhnutelnou součástí uměleckého díla; v tom oboru kompetentní nejsem. S jejich používáním se moc neliším od předsedy Topolánka (v továrně a na vojně jsem nepobýval v prostředí dívčího penzionátu a moji kolegové fyzici se zejména i za totáče o politice vyjadřovali hlasitě velice nespolečensky; i ten přírodovědec). I o tom je odstavec se slovem 'vulgarity' v hlavním článku o socializmu. ('Politickou kulturou' jsem v jeho odkazu 5/ měl na mysli skutečnou slušnost té politiky.)

 

     Jiná věc je ovšem výroba a využití politických skandálů, jak jsem psal o jednom dřívějším. Když pak pracovník menšinového časopisu neopatrně umožní sprostý podraz, tzv. seriozní média, zejména Česká televize, tu věc hojně šíří*/ a když (pokud si vzpomínám přímo) předseda hlavní konkurenční strany tu věc použije k obvinění celé strany, absurdnějšímu, než jaké před časem vyrobil bulvár o něm, nejde o kulturnost určitě, zejména ani tu politickou.

     Málem jsem upadl, když vidím, že ta vysílaná "nahrávka" byla sestříhaná, totiž podle LUI se omlouvá Topolánkovi... . Na té nahrávce bylo divné, že by si významný politik dovolil ve styku s pracovníkem médií výroky v tom smyslu, i když o jemnocitnosti formy některých jeho projevů jsme už hodně odsudků slyšeli. Ale ani já, který jsem tu věc se sestříháním pečlivě sledoval při interpretaci projevu emeritního prezidenta Havla a kdysi jsem při televizním puči (viz u toho slova v 6/) takovou manipulaci viděl a vím, jak se tak dá z univerzitního pedagoga vyrobit hlupák, jsem si nepřipustil, že taková média jako Respekt či televizní stanice, které tu zfalšovanou nahrávku vysílaly, by si dovolila její pravost aspoň z profesionálního technického/zpravodajského hlediska nezkontrolovat a tu sviňskou PRopagandu nestydatě vylejt na lidi beze slova upozornění. Teď je jasné, že předseda Topolánek naopak říkal věci docela korektní a že lumpárna je v těch médiích. To nám všem budiž ponaučením, co až můžeme od nich očekávat **/ a že si máme dobře všímat, kdo měl zájem si takovou akci objednat. Uvažme, do jaké míry máme bez důkazu věřit té Paroubkově připravené legendě, že si to ODS udělala sama, prý k maskování pravicových poklesků. Teď, před volbami, když jde o každé procento! Když vidím drahé billboardy 'Jsem unavený  muž' s Topolánkovou fotkou (také zfalšovanou?) nápadně připomínající ty, které se objevily v souvislosti s tou zfalšovanou nahrávkou, a billboardy s fotkou (?, počítačová grafika umí hodně 8/) provinile se tvářícího p. Nečase, nemusí mi už nikdo nic vykládat.

     Taková negativní kampaň nejnižší úrovně ***/, jakou vidím zejména od Paroubkovy ČSSD, nejen že zcela znehodnocuje volby jako podnět lidem k demokratickému analyzování postupů pro rozvoj společnosti; ona probouzí i ty nejodpornější projevy nekulturnosti primitivů, teď i násilí. Jestlipak také bude pan Paroubek vykládat, že ten útok na pana Sobotku si udělala ČSSD sama na maskování svých poklesků? To je svůdný námět i k zneužití státního aparátu policie a státních zastupitelství pro takovou "volební agitaci" výběrem toho, co se o objasnění zveřejní. Pro volby analyzujme pozorně a co možno jen podle programů 9/ a ovšem podle pravděpodobnosti, že náš hlas nezanikne (to ví "lid" dobře, budu se tím sám muset důsledně řídit), jinak bychom se dočkali ještě horších věcí!

     Bohužel vidím, že Paroubkovci nejsou jediní, kdo propagandu "obrazem" tváře konkurenta uplatnili. Propaganda nízké lidské úrovně je bohužel účinná, viz v textu o socializmu u slov 'Völkischer Beobachter' a 'tyátry', v odkazech termíny u slova 'nesledují', výsledek referenda u slova 'nezajímají' a v komentáři korespondence "kritikovi" u slova 'slabí'. Cyničtí (hnědí) levičáci to používají zejména výslovně poučkami o lidu jako 'tupé mase' (viz i o socializmu u slov 'opakování stejného' a jeho odkazy termíny u slova 'následovníci' a odkaz na pořady ČT v odkazu slovníček newspeaku). Pokrytečtí (ostatní) levičáci raději lidu se stejným záměrem "mažou med kolem huby". I v té věci se domnívám vidět souvislost s evolucí, zmíněnou o socializmu u slov 'selhání intelektu'. Proto se i v této věci zajímejme vždy o to, kdo začal. Slušnosti volebních kampaní a politiky obecně by podle mne hodně pomohlo zveřejňování výdajů, jak píšu v 6/ od slova 'financování'.

     Z jiného pohledu: lidi si musejí dávat pozor, aby se s nimi nedalo jednat jako s 'tupou masou'; totiž tím, že se budou snažit věcem dobře porozumět. O tom píšu v článku výchova, vzdělání a propaganda.

     Další zajímavá souvislost je mezi tím falšováním dokumentů k diskreditaci předních českých politiků (kromě té sprosťárny s "nahrávkou" viz i fotografie v brožuře, o níž je 7/) a vlastnictvím tisku: Všimněme si, že Blesk, který asi hrál v té zvukové čuňárně hlavní roli a který provedl tu akci s SMSkou, je vydáván stejnou firmou jako nóbl Reflex z toho článku o vlastnictví.

   

=============================================================================================================

*/ a "nezaujatě" vykládají: p. Taberyho z Respektu jsem slyšel v televizi o p. Topolánkovi přibližně

      'S tím svým slovníkem už slíbil víckrát se polepšit.'

       ...

       ...

       ...

       ...

      'Ale kdo má jeho slibům už vůbec věřit!'

 

**/ Jeden zajímavý člověk mi psal 'CNN (Cable News Network) se označuje často jako Communist News Network (viz nejen reakce mých přátel ze zámoří ale i reakce na internetu).'

     V té souvislosti člověk také pochopí, co měl na mysli Bernard Goldberg v knize BIAS. Do češtiny byla přeložena pod názvem zhruba 'Jak média manipulují'; napsal ji Američan z USA, asi známý televizní redaktor, kterého vyhodili, protože se rozepsal o tom, jak jsou v USA v televizi samí liberálové. (Důsledky té věci se domnívám vidět u těch akademických kolegů, kteří se vraceli ze Spojených států a podle nátury buď vrtěli hlavou, jak je možné, že na akademických pracovištích v USA je to samý skoro salonní komunista, nebo se takovými salonními komunisty přímo stali.)

     V té knize mne zaujal kousek textu (změnil jsem tu jméno té poradny na naše známé 'Sally'; není tu nějaká souvislost pohledu těch televizních pracovníků na jejich práci s tím žertíkem 10/ výzkumníka globálního oteplování?):

     Po CBS News koloval vtip v podobě dopisu adresovaného do "Poradny  Sally":

 "Milá Sally,

    mám problém. Mám dva bratry. Jeden pracuje v televizi, druhý dostal elektrické křeslo za vraždu. Matka zešílela a umřela, když mi byly tři roky. Moje sestry jsou prostitutky a otec prodává drogy žákům středních škol. Nedávno jsem potkal dívku, kterou  zrovna propustili z polepšovny, kde byla zavřená za to, že udusila své  nemanželské dítě a chtěl bych si ji vzít.

    Řeším teď problém:

 mám se jí přiznat, že můj bratr pracuje v televizi?"

 

 ***/ Níž už snad může být jen detailní záběr politika skrytou kamerou ze záchodu, s komentářem 'Podívejte se, co on a ta jeho strana produkuje!'. Všimněte si, že v tom formálně není ani jedno vulgární slovo; a jak je to "investigativní". A že se to dá vyrobit ve střižně.