Co teď se Sýrií? Kdo platí IS (tzv. 'Islámský stát')?

  pokračování "globální strategické iniciativy českého důchodce"

Tomáš Pečený

     Situace v Sýrii je další příležitost, při které by mohli NATO s Ruskem a/nebo s Čínou ukázat světu své schopnosti vyřešit základní světové problémy tím dvoupólovým řešením, tedy vzájemnými vstřícnými počiny nepříliš kaženými zasahováním dalších adeptů na jednu z hlavních vedoucích rolí ve světě. Moc se mi líbil postoj Ruska a jmenovitě pana prezidenta Putina, že se nenechal vyprovokovat katastrofálním selháním Turecka jako člena NATO ve společném boji NATO a Ruska proti IS: Turecko sestřelilo letadlo spojence, Ruska, přestože nepřítel taková letadla vůbec nemá, a nadutým prohlášením o ochraně svého vzdušného prostoru se nejdřív pokusilo tu věc na Rusko svést. Rusko teď dobře pomáhá NATO přimět Turecko k zodpovědnosti.

     Vzpomeňte si, kolik goebbelsovských “analýz“ o ošklivém ruském narušování cizích vzdušných prostorů jsme v té souvislosti slyšeli od, právě jen těch v uvozovkách, „našich“ politiků! Ti PRopagandisté utužování Francouzsko-Německa tak záměrně kazej význam toho vstřícného kroku pro společný boj proti té mohutné zločinecké organizaci. Uprostřed války, kterou proti nám deklaruje, si přihřívají politickou polívčičku tím, že se snažej poštvat spojence z toho boje proti sobě. Potřebují totiž zakrýt, že politika toho zárodku Francouzsko-Německa (centralizované EU) zkrachovala při řešení migrační cunami hlavně ze Sýrie přes Turecko. EU si to Turecko namlouvá jako dalšího člena, uplácí ho, nasává kvalifikované syrské uprchlíky, kteří jsou tak potřební doma a žvaní o ochraně vnější Schengenské hranice, která se ukazuje být naprosto nereálná: Kdo zvládne uzavřít mj. tisíce kilometrů pobřeží řeckých ostrůvků?! Když převaděčský průmysl i v Turecku masově ohrožuje život těch nešťastných uprchlíků jejich vysíláním chatrnými plavidly přes moře nebo i s dětmi pěšky „do Evropy“ a vydírá tím v součinnosti s kancléřkou Merkelovou k jejich přijetí pod záminkou humanity! Euroatlantické společenství by mělo přimět EU k použití i těch peněz pro tlak na Turecko, aby zodpovědně chránilo hranice NATO nikoliv proti jeho spojenci, ale proti společnému nepříteli, přestalo podporovat i tolerovat převaděčský průmysl a průmysl pašování nafty mezi tím tzv. 'Islámským státem' a jeho zákazníky a tím umožnilo řešit tu katastrofu v Sýrii a tedy i exodus Syřanů na své území a přes něj. Syrští občané ze zničeného Kobani, mnozí z nich nejspíš Kurdové, tedy příslušníci ohroženého národa, který tam nejúspěšněji, protože o svou existenci, bojuje na naší straně, ani nemohou dovážet stavební materiál, protože jim Turecko zavřelo hraniční přechody. Ta osvobozená města potřebují masivní hospodářskou pomoc ve stylu Marshallova plánu a UNRRA, vojenskou ochranu a ne vysávání kvalifikovaných uprchlíků zárodkem Francouzsko-Německa pod záminkou lidumilnosti. Co kdyby tam někdo kompetentní zkusil zjistit teď aspoň průzkumem mínění, jestli by si obyvatelé toho osvobozeného města přáli rozmístění smíšených jednotek NATO a Ruska okolo toho města k jeho ochraně?!

      V té souvislosti se ukazuje, že je nejspíš mylně informován i pan prezident Obama. Před několika dny jsem viděl na Twitteru jeho levicové ponaučení, jak je ošklivé, když státy zavírají dvéře před imigranty, když jich USA od r. 1970 bezpečně přijaly 3 miliony. Může člověk na špičce světové politiky, který má k dispozici takový aparát poradců, přehlédnout, že všichni ti sebevražední piloti, kteří narážením do Obchodního centra v New Yorku a do Pentagonu zabili tisíce lidí a tím vyvolali válku proti terorizmu s rostoucí spoustou obětí, získali pilotní výcvik jako imigranti v USA, nebo je text toho odkazu zcela smyšlený? (K té imigraci do USA a do Česka viz**/.)

     A kdo vůbec jsou ti odběratelé pašované nafty, kteří drahé válčení tomu tzv. 'Islámskému státu' platěj? Podezřelé je i Turecko samo, viděl jsem (ale ovšem nemám možnost ověřit) zprávy, že se na tom přímo podílejí nejvyšší státní činitelé Turecka, ale když si vzpomenu na zodpovědnost Francie */ ke spojencům obecně, moc doporučuji se zajímat i o to, kolik té nafty, případně dovezené přes to Turecko, už tomu IS zaplatila právě Francie. K tomu mne vedou ty goebbelsovské “analýzy“ o tom, jak se potřebuje Rusko zviditelňovat. Právě jejich obecná PRolhanost mne upozornila na to, že takové zviditelňování nepotřebuje Rusko, ale že se takhle po celý můj život snaží zviditelňovat právě Francie (Německo se zviditelnilo dostatečně); a že se o to Francie snaží i teď obcházením NATO svým pokusem o separátní domluvu s Ruskem. Tím konkuruje Německu, které se (už zase, viz Molotov-Ribbentrop a Polsko?) snaží zavděčit Rusku tím, že Ukrajinu připraví o tranzit plynu a tím jí zdraží i provoz zpětných dodávek z EU přes Slovensko. Přitom ho ovšem zároveň podráží tím, že jako člen NATO, zase „lidumilně“ a „superdemokraticky jako na Ukrajině“, podmiňuje odstraněním syrské vlády {reprezentované prezidentem Asadem}[] (od které Rusko zřejmě očekává, že nebude islamisticky ohrožovat jeho bezpečnost) svou spolupráci s NATO v boji proti tomu teroristickému IS !! Opravdu má paní kancléřka Merkelová právo i rozhodnout, že prezident Asad 'V čele státu nemá budoucnost'?! Neměla by to radši nechat na Syřanech a přestat poškozovat NATO?! 17.12.15 jsem viděl obrazovou dokumentaci zpráv o mučení, které jsem doteď považoval jen za propagandu. I neprokáže-li se v nejbližších dnech její nepravdivost, orientujme se výhradně na otázku součinnosti Ruska a NATO tak, jak je v předchozí větě a následujícím odstavci vyznačeno náhradou řetězců mezi znaky {} za řetězce mezi []. Tedy nenechme se svést PRopagandou zneužívající ten zástupný problém s Asadovou osobou k rozvracení jednání mezi Ruskem a NATO o té společné válce proti IS a o uspořádání po té válce. Mimochodem: kdo spočítá, kolik životů a utrpení i žen a dětí zachránilo před teroristy to mučení podezřelých, bylo-li opravdu použito; ale chválit se to nedá: Kolik tak nahromaděné nenávisti se uplatnilo při letošních útocích právě v Paříži, když Francouzi v Alžíru ty osvobozenecké bojovníky mučili soustavně? I teď na mne jdou mrákoty, když si vzpomenu na popis těch věcí. V jiné takové souvislosti mám vzpomínku z dětství ***/.

     {Prezident Asad předpověděl, že válka v Sýrii (a tím podle mne i utrpení Syřanů a jejich exodus) skončí během pár měsíců, když cizí mocnosti nebudou do jejích záležitostí zasahovat. (Podle mne tedy mj. nebudou pokračovat ve zhoršování té situace současnými sankcemi proti Sýrii.) Jeho výrokům a}[] výrokům prezidenta Putina rozumím tak, že slibují {nebo jsou připraveni společně slíbit}[], že co nejdřív po ukončení té války na území Sýrie budou v Sýrii svobodné volby. Samo to vítězství nebude nijak snadné ani při dobré spolupráci Ruska a NATO, tedy dostatečné úrovni obou vedení, když IS má k dispozici tolik naloupeného bohatství, zejména tu naftu. A bez té spolupráce považuji to vítězství za skoro nemožné, se spoustou dalších katastrofálních důsledků pro Rusko i pro nás euroatlantické státy, včetně dalšího zvýšení pravděpodobnosti té opravdu poslední katastrofy. Nemám za pravděpodobné, že by pak v Sýrii vyhráli volby stoupenci těch zločinců, vymlouvajících se na islám, jako se to stalo jinde právě zasahováním těch vnějších mocností - tím, že je místní obyvatelé vnímali jako okupanty. Syřané už si užili počínání těch zločinců a jeho důsledků dost. Zájmem Ruska i NATO je, aby tam bojovali proti IS důsledně aspoň tak společně, jako Rusko a USA za druhé světové války a aby do těch bojů nasadili elitní jednotky co nejlépe schopné spolupracovat s místními lidmi a dobře rozlišovat tvrdost přístupu vůči podezřelým z těch místních a vůči importovaným bojovníkům a zejména evropským a americkým spolubojovníkům toho tzv. 'Islámského státu', kteří té jeho PRopagandě nahrávají nejvíc. To, jak si Syřané vyhodnotěj sumu počínání Asadovy vlády, je potřeba nechat na nich, tak jako všude jinde, a to teď nejde hned; právě proto je potřeba pokud možno vyjít ze stávajícího stavu, tedy podporovat vládní jednotky a garantovat opozici, je-li s kým jednat, ty svobodné volby po vítězství. To samo podle mne povede k tomu, že se obě strany vyvarují zbytečně surových zásahů, že ta podporovaná dobře uváží, které zásahy bude vyžadovat od těch garantů a že společně s nimi najde optimum. Rusko by se mohlo (a podle mne mělo) výslovně spokojit s výměnou ukrajinské neutrality za odchod z Krymu nebo za dohodu výhodnou pro Ukrajinu a se zrušením sankcí (od vlastního spojence v tom boji - toho zárodku Francouzsko-Německa) a s vyhlášením záměru neutrality i Sýrie po porážce IS na jejím a blízkém území. Na tom základě by bylo zapotřebí, aby pánové Obama a Putin uznali, že přerušení horké linky nebyla správná cesta a radši vytvořili nebo obnovili kontaktní skupinu zpravodajců, která společně posoudí {tu předpověď prezidenta Asada}[vojenskou situaci]. A podle toho buď {zkusili spolehnout na ten slib o volbách a}[] rozhodli o té podpoře vlády, nebo sjednali tu podporu s opozici, ovšem také pod podmínkou těch svobodných voleb. A aby společně povzbudili mezinárodní společenství k pomoci při přípravě těch voleb a jejich kontroly, nebo pořádných sankcí proti tomu, kdo by ty sliby patřičně nenaplnil. A zejména zase a drsně proti Sýrii, deklarovaně bez „lidumilnosti“ nasáváním jejích lidí, kdyby se ukázalo, že by vláda Sýrie, vzniklá z těch voleb, tu dobrou vůli celého světa pak snad zneužila k podpoře extremizmu v té oblasti, tak jak tu věc společně oba ty bloky posouděj.
    
Ty neutrality (slibování něčeho napevno do budoucnosti bez časového limitu) jsou sice nesystémový krok, ale pro stabilizování kritických situací se osvědčily. Časem by se o aktualizaci mohla postarat ta vysněná spolupráce/konkurence dvou bloků.

Ta „globální strategická iniciativa českého důchodce“ je pořád o tom, že společný zájem NATO a Ruska je shodný se zájmem i Číny a celého světa na přežití a na stabilizaci a tedy že ty dva bloky, ať už s účastí Číny v jednom z nich nebo bez ní, budou pak společně garantovat dodržování té neutrality ukrajinské i syrské. Že tedy mj. pozorovatelé budou určování dohodou syrské resp. ukrajinské vlády s oběma těmi garanty (tři souřadní nejmocnější by se nedohodli nikdy) a nebudou už určování z OSN, když se usmiřovací mise OSN samé na blízkém východě tak pověstně nedařej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

      */ Vzpomeňme na roli Francie v poměru k Hitlerovi a na přístup Francie k Saddámu Husajnovi. A na to, jak Francie vyskakovala z NATO a naskakovala do něj. A na její námluvy se Sovětským svazem v době, když nás okupoval (světlou výjimkou byla v poslední chvíli Miterandova snídaně s disidenty).

      **/ Tu Obamovu informaci o počtu imigrantů orientačně porovnám se situací u nás: Ty 3 miliony jsou 1% obyvatel USA, tomu by za těch 45 let v naší republice při stejné hospodářské síle odpovídalo asimilování 100000 lidí, v poměru HDP na obyvatele 54000 lidí. Podle Wikipedie tu za srovnatelné období máme 60000 Vietnamců, dobře zapojených (vnuk má několik vietnamských spolužáků a zřejmě je od ostatních neodlišuje) a je tu spousta Ukrajinců a samozřejmě Slováků (ty už vůbec jako cizince nevnímáme a oni se tak necítí), takže jsme, co do přístupu k přistěhovalcům dobře srovnatelní s těmi Američany, kteří se právem pyšní tím, jak je jejich společenství právě na dobrém přístupu k imigrantům založeno. A všechna ta neustálá PRopaganda státní ideologie Francouzsko-Německa levičáckým vytahováním na nás jiné Čechy v BL 1/ jak jsme xenofobní atd.atd. jsou jen žvásty. (S přizpůsobováním Romů, kterých je tu podle toho pramene něco mezi 40000 a 300000, máme potíže srovnatelné s USA předchozích desetiletí s černochy; v té věci vidím naše mírné zpoždění za vyspělým světem, které se dost rychle vyrovnává, podobně jako v USA i s využitím populárního umění.)
     V blízkosti toho Obamova prohlášení byl i text, zřejmě z nějaké instituce radění, že prý je chyba když se dost nezkoumá možnost, jak učinit terorizmus pro ty teroristy méně výhodným. To považuji jen za sny: útok s nedodržením elementárních válečných konvencí bude vždycky méně nákladný než obrana proti němu; fanatizmu - živočišné potřebě odměny s huriskami po mučednické smrti - také nejde předcházet jinak než rozumnou soustavnou výchovou, to je také na dálku kontraproduktivní; a požadavky na zlepšování života lidem v oblastech ovládaných teroristy neumím odlišit od úspěšného vydírání. Terorizmus je zločin podle všech právních i morálních norem a jako takový musí být patřičně potlačován silou.
      Ovšem dodávat teroristům PRopagandistický materiál zesměšňováním nejvyšších symbolů toho, čemu věřej stamiliony lidí, je nejen sprostota, ale i blbost. (Jako sprostotu vidím i hanobení nejvyšších symbolů naší republiky.)

      ***/Jako devítiletý jsem slyšel pochybnosti táty a mámy, jestli i v případě pachatele takových zvěrstev bylo správné pořádat veřejné pověšení K.H. Franka */ ; mně klukovi bylo vše jasné: zabít a poplivat! Zkuste si představit, jestli v té situaci by znova v Československu získal K.H. Frank poslanecký mandát ve volbách!
      
A to už ani nemluvím o vzpomínkách Rusky, mé spolupracovnice ve Fyzikálním ústavu, která jako dítě přežila blokádu Leningradu.