Premiér Topolánek dokázal v té patové situaci parlamentu přece jen se svou vládou pořádný kus práce udělat, tak  jak to slibovali svým voličům v průniku  Modré šance a volebních programů koaličních stran. Pochybuji, že tak precizně a rozsáhle zpracovaný volební program, jako byla Modrá šance (to je přehled, podklad byl 16 knih), je běžný i v zemích, které už mají za sebou těch Masarykem požadovaných snad 50 let nerušeného demokratického vývoje. A výsledky té Modré šance se už začínají rýsovat: zadlužování státu se mírní; lidem se víc vyplatí pracovat a funguje to; pracuje se na zrovnoprávnění podnikajících subjektů a začíná fungovat snižování jejich byrokratické zátěže a vynakládají se značné prostředky do zlepšování dopravy.

Lidé za poměrně symbolický poplatek přestávají považovat lékaře za někoho, kdo je jim vysoko nadřazen a nemusí se s nimi moc bavit nebo jim dokonce být něčím povinen (není divu, že tohle se mnohým lékařům nelíbí); a začínají se vžívat do role, kdy budou lékařům správnými spolupracujícími partnery; tak, aby tou spoluprací co nejlépe udržovali své zdraví a přitom umožnili hospodářskou udržitelnost zdravotnictví, které má díky výzkumu další a další možnosti; ovšem také dražší a dražší. A nedopracovali se stavu, kdy je tu budou léčit a ošetřovat lékaři a sestry z těch nejméně rozvinutých částí světa */ (imigrací chtěl nedávný levicový premiér a nyní eurokomisař tady ve velkém rozsahu dohánět dokonce i malou porodnost!).

Soudy fungují rychleji. Pracuje se na zásadním zlepšení vztahu vzdělávací soustavy, výzkumu a praxe směrem k tomu, jak to funguje v nejrozvinutějších zemích světa; to bych byl ve svém aktivním věku nesmírně potřeboval; a celá společnost se mnou.

Dnes 30.3.09 (jako typický Čech) jsem vyřizoval přiznání k dani z příjmů a s libostí jsem zjistil, že ho (na rozdíl od loňska) jde podat elektronicky a že ta daň je nulová. Loni jsem se o to elektronické podání hodně snažil (elektronické vyřizování je skoro moje hobby), ale pořád bylo zapotřebí donést papírový originál potvrzení o příjmu. Teď  jsem sice musel pro technickou potíž ještě použít náhradní cestu přes elektronickou podatelnu ministerstva financí a podle jejího automatizovaného upozornění to telefonicky ohlásit místně příslušnému úřadu, ale pokrok to je a věc je zřejmě na dobré cestě.

Ta nulová daň pro lidi s ještě i daleko většími příjmy než mám já mne ovšem jako osobu potěšila. S obecně občanského hlediska je to námět k úvaze, jestli takové dost populistické opatření daně jen pro ty, kdo docilují nejlepších výsledků, nám za čas všem moc neubere tím, že lidi odrazuje od pracovního úsilí. Jenže ve stávající politické situaci mi připadá docela přiměřené, aby vláda nedávala tolik prostoru té levicové propagandě, před kterou tady varuji a jejíž důsledky by nám všem zase ubíraly daleko daleko víc.

 

 Celý tenhle můj konglomerát textů je věnován varování před tou deziformační propagandou. Proto i tady: všimněte si, jakými argumenty odpůrci bojovali proti Modré šanci (ona opravdu nepřináší dost jistot  při postupu ve smyslu listin Potvrzení, Omluva a Průvodka) a jak např. zneužívají ty Julínkovy poplatky (tu "bankovku" mám taky, ale dostal jsem i "bankovku" 1000000 Kč s portrétem Zemana) . Ten licoměrný nářek nad chudáky, kteří musejí platit 30 Kč a pro které už nebude pobyt v nemocnici významným příspěvkem do rodinného rozpočtu, je právě ta goebbelsovsky-komunistická propaganda, na jejíž výsledek zase všichni těžce doplatíme, když si (i teď !) nebudeme dávat dobrý pozor.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

*/

Našim lékařům a sestrám by se to všechno dohromady mělo moc líbit, z důvodů ideálních i praktických: to přece také přibližuje jejich životní standard standardu jejich kolegů v nejrozvinutějších zemích absolutně a současně i relativně k ostatní části populace tak, aby se mohli věnovat zpracování nových informací z oboru a nemuseli se zabývat podružnostmi, jako za totáče si amatérsky opravovat auta a byty; nebo k tomu trapně využívat korupci (viz cimrmanovsky protikorupční 'Slepé střevo nebrat!'). Že by i ti lékaři podceňovali vliv propagandy na sebe? O jedné sestře to vím jistě.

Ovšem je potřebí dát pozor,  podle mého názoru i celostátně (neumím posoudit, jestli přechodný zákon a jeho únosné finanční zajištění by stačilo dostatečně zabránit takovým věcem jako */), aby po dobu, než se naše platy přiblíží dostatečně platům v zemích, kde neproběhlo socialistické vyloupení, nenastával příliš velký 'odliv mozků', i těch lékařů a zdravotních sester. To nebude krátkodobá záležitost, viz i **/.

U vědců jejich nedůvěru k přechodu na tržní hospodářství chápu spíš, aspoň s té "přízemní" stránky jejich relativního hmotného postavení k ostatním spoluobčanům, i když i jim absolutně životní úroveň rychle roste, když si porovnají své nákupy a možnosti cestování dnes se skutečností za totáče (nikoliv se snem, který sbaštili propagandě). Trh nastavuje největší cenu práce pro toho, kdo ji přímo dělá pro ostatní, takovou, že její užitečnost ti ostatní dobře vidějí a současně se ji tomu pracujícímu nechce dělat. To mají vědci smůlu s obou těch hledisek. Ale vědě samé by podle mne škodilo, kdyby to byla dobrá "rejžovačka". Na svém pracovišti nevidím, že by nepřiměřeně strádalo na vybavení, ale pořád mu vadí byrokracie; na to je těch vědců opravdu škoda, musejí pak nadlidským úsilím dohánět ztracený čas, aby i ty drahé přístroje patřičně využili (tomu využití doufám pomáhá právě moje práce). Jiný aspekt jejich nedůvěry vidím v množství času, který člověk spotřebovává na to, aby se v trhu orientoval, viz např. v článku jak zacházet s trhem ... odkaz u slova 'elektřiny'. Vědci mají trvalý problém, aby tolik informací vůbec stačili zvládnout, viz i v dopisu pro paní doc. Cvrčkovou u slova 'časově'. Přitom i od jiných lidí jsem slyšel ve velké prodejně obchodního řetězce potravin povzdechy typu 'Za totáče to bylo jednoduché; jak si tu mám sakra vybrat mezi těmi padesáti sýry?!'; doufám míněné ironicky.

S "nekomerčním" uměním může být situace podobná té s hmotným postavením vědců. Nemyslím si, že přílišné apriorní financování umělců je to pravé; Werich: 'Dva zámky spisovatelů!'. Ale právě umělci, jak vidím, pochopitelně oceňují svobodu slova. Představte si, že by zase museli o povolení každého slova v divadelní improvizaci  žádat cenzuru, takovou, jakou ve filmu 'Nejistá sezóna' skvěle představovalo několik herců; mezi nimi zvlášť vynikala ta funkcionářka v podání paní Holubové ze Sklepa. (Ne že bych paní Holubovou chválil za úroveň jejích nedávných politických vystoupení, levicově propagandistických, jak se dá ostatně od umělce očekávat, a ještě ke všemu bulvárních.)

 

V těch souvislostech je třeba se zmínit i obecněji o radosti z práce. Zažili jsme, jak levičácké systémy svými metodami přikazování ('kontraktační povinnost') v porovnání s dosaženými výsledky tu radost ničí. Správný tržní systém právě přináší kromě dobrého pocitu z vykonané práce i dobrou odměnu a tedy možnost s chutí využívat ty věci a služby, jinými s chutí vyrobené a poskytované; to je na nich znát. Vzpomeňte si na náhlý nárůst průměrné doby života po sametové revoluci. I tato stránka je ovšem předmět soustředěných útoků levičácké propagandy; ta je i v tom nebezpečná svým zpětnovazebním účinkem, jak jsem tu popsal pro některé profese.

  

 Počet přístupů na tuto stránku:

Počítadlo.cz