Dík MUDr. Julínkovi

Tomáš Pečený

 

   Můj předchozí článek o socializmu ukazuje, zejména blízko řetězce "Rath", v odkazech úspěchy Topolánkovy vlády a v části komentářů o zdravotnictví, v čem Dr. Julínek skvěle vedl vývoj projektu nezbytných reforem a úspěšně s nimi začal. Pokud vím není příliš známa ani vynikající úroveň, na kterou jeho tým stavěl právní stránku nároků pacientů na zdravotní péči, viz http://www.mzcr.cz/Pages/143-seminar-pro-novinare-utery-11-zari-2007.html. To vše v protikladu ke zjevné neschopnosti i nezpůsobilosti dřívějších ministrů za Sociální demokracii a přes obstrukce Ratha, Paroubka, Drymla a spol. s komunisty. A ke zjevně kontraproduktivnímu kaprálskému šikanování 1/ lékařů Rathem.

 

   Starost týmu Dr. Julínka i o úsporu času a zjednodušení administrativy pacientům přinesla významné výsledky. Všichni moji lékaři (při svém věku už bych mohl psát v termínech statistiky) se už zjevně začali hodně starat, aby u nich pacienti zbytečně nečekali (i to oddělení, o němž jsem psal v těch komentářích; těžko říci, jestli k tomu přispělo, že jsem svou lékařku na ten text upozornil). A zavedením opakovacích receptů byl vyřešen problém, dříve soustavný, jak si opatřovat léky, které člověk užívá trvale, a to zejména v situaci, kdy se chystá na delší pobyt jinde.

 

   Vztah zdravotnictví a peněz je ovšem moc citlivý, podobně jako ve vědě 5/ a kultuře 2/, ale viz i 4/. Sám jsem potřeboval operaci, ambulantně, na kterou to (skvělé) zdravotnické zařízení nemá dost kapacity a tak se čeká. Zmínil jsem se své lékařce o penězích - nějakém nadstandardu pro urychlení. Ale když jsem viděl její zděšení při těch slovech, tak jsem se jen omluvil a počkal jsem, i když to mne a mou rodinu hodně ohrožovalo a stálo hodně peněz za podpůrnou pomůcku, kterou bych jinak nepotřeboval. Vůbec jsem se neodhodlal jí vykládat, že taková slušnost to jejich nádherné pracoviště sice ctí, ale kdyby za to vybírali to, co lidi zaplatějí za ty pomůcky, mohli by za čas mít na baťovský rozměr té své práce, školit si další lékaře - specialisty a tu svou dokonalost uplatňovat tím, že by se jim sem sjížděli pacienti z celé Evropy. A nečekalo by se a bylo by to ku prospěchu všech.

 

   V jiné poznámce jsem tu psal o loyalitě občanů k České republice ve srovnání se stavem v USA. Podívejte se také, jak Češi špatně snášejí úspěch svých spoluobčanů a jak jim za dobrou práci ve prospěch všech odplácejí; a porovnejte si i tuhle stránku věci s úspěšnými Američany či Japonci a třeba i s Rusy. A jak Češi ve vztahu k ministru Julínkovi zase (pokolikáté už?) tu PRolhanou levičáckou PRopagandu sežrali.

 

   Porovnejte si také prosím termín 'gang', který použil předseda Paroubek o tom týmu spolupracovníků Dr. Julínka a jeho náměstka, když tu výměnu ministrů 23.1.09 komentoval, s okolím slova 'komplementární' těch komentářů. Vyjadřování takovým "hodnocením"3/ nepoužíval ani Goebbels ve svém projevu Co vlastně chce Amerika, citovaném v tom článku o socializmu. Paroubkovy metody propagandy mi ve světle těch informací připadají jasné; do toho obrazu dobře zapadají i nedávné Paroubkovy výkřiky o goebbelsovských metodách propagace ODS i terminologie jeho "hodnocení" Topolánkovy vlády.

   Tím se zase dostáváme k metodám propagandy, kterým se mj. ten článek o socializmu věnuje: Zřejmě slavila další úspěch propaganda podle hesla 'demokratická politika je svinstvo', kterou tak odborně používal už ten Goebbels v tom Co vlastně chce Amerika. Jak jinak si vysvětlit úspěch Ratha, než postojem lidí 'dyť je to všechno jen podfuk, tak volím aspoň toho, kdo mi teď ušetří 30 Kč'? Prosím porovnejte si tu částku s odhady uvedenými na konci toho článku o socializmu a zkuste si odhadnout, o kolik každého z nás připravily levicové vlády od pádu totáče. Všimněte si, jak se hejtman Hašek chlubí těmi úsporami 30 Kč a jak o tom poplatku předseda Paroubek mluví jako o 'hanebném'.

   Viděl jsem recesistický plakátek s obrázkem přeškrtnuté pětikoruny a s textem volebního programu nějakého populistického sdružení: 'Zrušte poplatky na veřejných záchodcích!! Důstojné vyměšování nesmí být výsadou bohatých!'. Jak výstižné. (A jak by bylo krásné, kdyby taková strana v některém městě zvítězila a jeho zastupitelé zavedli družbu se Zvonokosy.)

 

   Jenže ona to není jen legrace: podívejte se v druhé části pořadu České televize Reportéři ČT, jak "humánně" si Středočeský kraj doopravdy pod vedením hejtmana Ratha počíná.