nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.


 

Nezačíná to už naostro?! Lidé bděte!  

Tomáš Pečený

 

    V textu Ke Klausově amnestii. Lidé bděte! jsem psal o ohrožení české státnosti akcí, před kterou varuji na konci textu o novinách když byly v cizím vlastnictví . Takové nebezpečí zřejmě cítí i profesor Bělohradský, jak je vidět z jeho textu Sudetoněmecká verze Evropy , byť podle mého názoru ho některými svými projevy (*/) sám zhoršoval.

   Levicová PRopaganda o hromadné korupci byla předzvěstí útoku na demokracii vůbec, od nácků i od komunistů.

   Vyvolávání pocitu, že nejde o selhání jednotlivých lidí, ale o selhání systému, národa a jeho představitelů, je jedna ze základních metod takové PR propagandy.

   Pro objektivní informování veřejnosti o stavu korupce u nás by musela být uváděna číselná porovnání s okolními státy, a to věcných údajů, nikoliv účelově ovlivnitelných názorů zejména veřejnosti podle průzkumů. Podle odborníka, (viz článek o trhu u slov 'tvrdá data o korupci') taková data neexistují z principu. Dávejme si proto pozor na to, že všechny takové "informace" z médií o hromadné korupci jsou nepochybně jen něčí výmysl (vznešeně řečeno:'názor') a zajímejme se důsledně o to, jaké zájmy to "informujicí" médium sleduje, i když mluví o jednotlivostech. Podívejte se prosím i na karikaturu takového přístupu a do odstavce se slovy 'Staré návyky' v textu o socializmu, kdo také, kromě těch zprofanovaných nácků a komunistů, takové zájmy má.

    Je opravdu zařazení někoho do dozorčí rady státního podniku korupce a navíc takového formátu, že je přijatelným důvodem k okamžitému sestřelení vlády nevolenou institucí? Ovšem, že státní podniky co možná vůbec nemají být, zrovna tak jako "veřejnoprávní" média, v nichž nefunguje kontrola hospodaření trhem. Ale podívejme se na to, kolik PRopagandy jsme viděli o korupci na pražském magistrátě v souvislosti s objednávkou tramvají a jak dobře se nám těmi tramvajemi jezdí a jak šetřejí koleje a že je to zakázka pro firmu v Čechách, podporující i export (komupak to asi vadí?); a kolik těch pomluv jsme viděli o stavbách dopravních tunelů v Praze a jak už aspoň na levém břehu Vltavy ty tunely vyřešily zdánlivě neřešitelný problém rychlé dopravy přes město. Podobně o IZIP jsme viděli spoustu PRopagandy o tom, jak se tam někdo obohacuje; ale ta PRopaganda zamlčuje, že za méně než 2,40 Kč měsíčně pro každého z nás klientů VZP je ta služba (nejspíš ještě pořád) plně připravena každému z nás šetřit spoustu starostí, času a rizik s přenášením zpráv mezi lékaři a se vzpomínáním u lékařů, jaká vyšetření jsme absolvovali a které léky bereme, hlídat nám termíny očkování a umožnit nám kvalifikované ošetření na cestách i v zahraničí. A také celému národnímu hospodářství šetřit spoustu miliard Kč ročně vyloučením duplicitních vyšetření a přehlednou racionální vzájemnou kontrolou lékařů, jak nás léčejí a za co přesně si svou práci účtují. I tam se ukázalo jasně, kdo měl na zabití toho projektu zájem: regulující úřední šiml, který se snažil (jistě "zcela nezištně") prosadit nějaký hypotetický jiný systém, o kterém nebyl schopen sdělit ani jaké má mít přednosti ani kdy má být uskutečněn a dokázal se vyvléct z odpovědi na dotaz, jak velké byly ty provozní náklady, na základě kterých rozhodl. A ani těm lékařům samým se ovšem ta možnost kontroly jejich práce nehodí do krámu.

 

   Bděme aspoň, aby "Česká" televize nespustila vyvoláním masových protestů to zničení České republiky už naostro! Pro těžké poškození nás všech stačí, že ta PRopaganda už nejspíš zase zařídí výsledek příštích voleb; a tak se zabetonováním té "veřejnoprávnosti" budou pořád cpát ty miliardy našich Kč do té "České" televize místo do vědy, škol, policie a dalších potřebných služeb.