{Pořád nemohu zapomenout, jak budoucí konzul Lukeš si pořád ještě dělal kariéru ve svobodném světě, kam utekl, zatímco budoucí prezident Zeman dokázal lidem v Československu konkrétně a tím účinně veřejně sdělit, k jakým výsledkům dovedli komunisti Československou republiku a tím přispěl k pokojnému pádu komunizmu sametovou revolucí nejspíš i víc než budoucí prezident Havel, o němž tu jen nás málo, kdo jsme si opatřovali ty informace, vědělo něco více, než že kdysi v r. 1968 napsal divadelní hru. A budoucí prezident Zeman se přitom neobracel o podporu k sudeťáckým pokračovatelům takybojovníků proti komunizmu, a proto dovede jejich roli ve druhé světové válce správně pojmenovat; na rozdíl od toho prezidenta Havla, který se jich nejdřív zastával tak, jak oni se pořád sami chtějí vidět ve své PRopagandě a teprve když viděl, k čemu to s jejich strany vedlo, musel obrátit a pojmenoval tu jejich roli také správně. Budoucí prezident Zeman si tím ovšem vysloužil u sudeťáků ještě nenávistnější PPropagandu než prezident Klaus, o kterém mj. dokázali rozšířit pomluvu, že popírá význam boje proti 'špinavým penězům'. (Na prezidenta Havla si pokud vím netroufli, to už by si i lidi v USA mohli všimnout, kdo jsou a o co jim jde.) Premiéra Topolánka zničila právě v době našeho předsednictví EU ta sudeťácká PRopaganda prostřednictvím obvinění ministra Bartáka jeho vlády a sestříháním jeho projevu. To všechno pak papouškovala i zainteresovaná "veřejnoprávní" média. To obvinění prostřednictvím velvyslance USA u nás byl parádní kousek té sudeťácké PRopagandy proti představitelům České republiky, kterou teď papouškuje i ten věhlasný "znalec" našich poměrů Lukeš, ještě ke všemu z pozice diplomata jimi jmenovaného.

        Tomáš Pečený  25.12.15 }

 

    {Jenže pozor: Umí pan konzul profesor Lukeš ten svůj poznatek nedůslednosti pozorování současných politických souvislostí badateli i humanitního oboru aplikovat sám na sebe?!

    Podívejte se, jak baští sudeťáckou větev té propagandy proti představitelům České republiky, teď proti prezidentu Zemanovi. To zřejmě při svém pohledu na Českou republiku přes oceán převzal od těch i nominálně vzdělaných lidí, kteří nedovedou odpovědět na základní otázku: 'odkud ty informace mají'. Proti tomu prezidentu Zemanovi, kterému jsem celé ty skoro tři roky nepřestal vyčítat, že moc podporuje ten evropský federalizmus, tedy tu EU, která se za našimi zády a za zády řadových Francouzů, Němců a příslušníků dalších evropských národů mění z toho sdružení, do kterého jsme vstoupili, na centralizované Francouzsko-Německo, v němž na demokracii nemůže být teď ani pomyšlení, protože 'evropský lid' teď  existuje jen v představách takových "znalců" našich poměrů, kteří Evropu vidějí přes moře a vzájemně si potvrzují, jací jsou vyspělí. Právě tak, jako nikdy neexistoval žádný 'rakousko-uherský lid' a žádný 'varšavsko-smlouvový lid' ani 'francouzsko-imperiální lid'. Státní ideologie toho Francouzsko-Německa je něco úplně jiného než demokracie; a žije jen tvrzením, že zachraňuje Evropu od válek. Jenže tu Evropu od válek, tedy od agrese těch nejvýbojnějších (německých sudeťáků), doopravdy zachraňuje jen ta globální vojenská rovnováha. Opravdu chce pan profesor s vážnou tváří uplatňovat postoj, že proti agresi se nejdemokratičtěji ochráníme zase bezvýhradným odevzdáním do Německo-Francouzska? Ani komunisti (Husák), kteří u nás nezabili ani zlomeček počtu lidí, které měli na svědomí sudeťáci Henlein a K. H. Frank s Hitlerem, se neodvážili hlásat, že se máme nadšeně odevzdat do Ruska a tím tu bude nastolena ta jejich nejlepší, protože lidová, demokracie.

    A pan profesor Lukeš tu PRopagandu baští v takové míře, že soustavně používá hlavní sudeťácký PRopagandistický termín a ke všemu ani nedokáže projevy těch svých naočkovaných "názorů" aspoň trochu diplomatičtěji předkládat světu, když je diplomatem České republiky. Už jsem toho v životě viděl hodně, i Krychtálka a Biľaka, ale aby diplomat rozbíjel spojenectví ve válce tím, že lživě hlásá, jak je jeho prezident agentem klíčového a ne dost rozhodnutého spojence v té válce a že tím zavinil chatrnost říše hlasatelových chimér, to snad nemá v historii obdobu.

    Hitlerův Emanuel Moravec sice také tak za války nehorázně pomlouval prezidenta Beneše, ale ne z pozice diplomata jím jmenovaného. (Copak to asi píše pan konzul profesor Lukeš i o prezidentu Benešovi?)

        Tomáš Pečený  22.12.15 a 25.12.15 }

 

{Pana profesora jsem obdivil při jeho dřívějším vystoupení v České televizi jako výjimečného pozorovatele politických poměrů v akademických kruzích: Jako člověk, který odešel před nesvobodou do USA, byl dotčen tím, že věhlasný vědec tam naivně hlásal, jak jsou USA nejméně svobodnou zemí.

        Tomáš Pečený  20.12.15 }


19.12.2015 18 h SEČ telefonický vzkaz pro konzula prof. Lukeše (konzulát v USA se ohlásil):

Dobrý den pane profesore,

    před časem jsem Vás prosil o informace a aspoň jsem vyvěsil ty maily s dotazem.

    Tam vyvěšuju odkaz na Váš text o tom, jaký je Putin fašista a jak je od něj placen prezident Zeman a Le Penová za rozbíjení EU {to dodávám pro zveřejnění}. S komentářem, že mne to překvapuje.

    Na těch stránkách mám i snění o tom, jak by také mohl svět vypadat kdyby...; jmenuje se to 'Manifest důsledné bipolarity světové politiky' a jde o souhrn mé "globální strategické iniciativy českého důchodce". O té jsem informoval státní instituce České republiky Vaším prostřednictvím (zmateným) mailem z února t.r.

    Jsem technik, s vojenskou technikou jsem zacházel na vysokoškolské vojně (tu jste možná absolvoval také). V tom únoru jsme se moc báli o život, i s dalším kvalifikovaným člověkem. V tom manifestu mám odkaz na technické vysvětlení, proč jsme se tak báli a jak to vidím dál. Vyvěsil jsem tam také jmenovitou výzvu Vám k vyjádření. O to vyjádření Vás teď prosím. Jsem připraven ho vyvěsit; pravidla, kterými se přitom řídím, jsou u seznamu té politické korespondence.  Maily na Vaši adresu ze stránek konzulátu se vracejí jako nedoručitelné. Ta moje stránka je tpeceny.nazory.cz.  Děkuju Vám za pozornost,

          Tomáš Pečený


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, March 31, 2014 6:03 PM
To: 'profesor Lukeš'
Subject: FW: Steinhardt's report; Anti-Corruption reports; Undelivered Mail Returned to Sender

 

Ještě jednou dobrý den pane profesore,

    na ten druhý dotaz o průzkumech pověsti mi slíbilo odpovědět americké informační centrum v Praze aspoň pro USA. I když případné Vaše sdělení o tom bych uvítal pro potvrzení a pro informaci o Kanadě a Austrálii, nechtěl bych spotřebovat moc Vašeho času.

    Teď jsem dostal zprávu o nedoručení toho mailu, o kterém jsem Vám telefonoval; a posílám ji, kdybyste ji chtěl předat těm informatikům Vaší univerzity. Ten mail je tu v příloze, ale pro jistotu ho přepisuji i sem do textu, i s popisem o tom nedoručení. (Kdybyste totiž používal jiný systém než Microsoft, mohl byste se zobrazeními z té přílohy mít problém.) Pro úplnou jistotu vyvěsím i tenhle mail k tomu předchozímu na ty své stránky.

     Děkuji Vám,

          s úctou

               Tomáš Pečený

 

Popis o nedoručení (obsah přílohy details.txt):"

-Reporting-MTA: dns; gmmr4.centrum.cz

X-Postfix-Queue-ID: AD1BC4E6

X-Postfix-Sender: rfc822; t.peceny@volny.cz

Arrival-Date: Tue, 25 Mar 2014 15:27:29 +0100 (CET)

 

Final-Recipient: rfc822; lukes@bu.edu

Original-Recipient: rfc822;lukes@bu.edu

Action: failed

Status: 4.4.2

Diagnostic-Code: X-Postfix; conversation with relay.bu.edu[128.197.228.153] timed out while

sending RCPT TO

".

-----Original Message-----
From: MAILER-DAEMON (Mail Delivery System) [mailto:postmaster@centrumholdings.com]
Sent: Thursday, March 27, 2014 9:23 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Undelivered Mail Returned to Sender

 

This is the mail system at Centrum Holdings

 

I'm sorry to have to inform you that your message could not

be delivered to one or more recipients. It's attached below.

 

For further assistance, please contact your system administrator.

 

If you do so, please include this problem report. You can

delete your own text from the attached returned message.

 

                   The mail system

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, March 25, 2014 3:27 PM
To: 'profesor Lukeš'
Subject: Steinhardt's report; Anti-Corruption reports

 

Dobrý den pane profesore,

    na svých stránkách se snažím vyznat v politické situaci u nás a v její souvislosti s nedávnou historií. Své názory se snažím opírat o co nejlépe ověřené prameny; a jejich konzistentnost o přehledné zveřejňování.

    Koupil jsem si Vaši knihu, která teď vyšla v českém překladu jako 'Československo nad propastí'. Dokládáte v ní, jak před únorem 1948 přistupoval velvyslanec Steinhardt ke svému diplomatickému poslání a ke svým privátním zájmům. Já se na tu dobu dobře pamatuji; jako jedenáctiletý jsem si předtím chodil do amerického informačního střediska pro technické časopisy a pak mi únorový puč změnil školu i znemožnil přístup k těm informacím. Ta kniha je pro mne tak zajímavá, že jsem četl přes noc. Na konci 10. kapitoly 'Komunisté vyměňují popularitu za absolutní moc' vidím předposlední odstavec začínající slovy 'Poslední slovo o únorové krizi měl Steinhardt; jeho zpráva potvrdila ...'.

     Prosím Vás, týká se ta věta zprávy, která je na Internetu vyvěšena jako USA o Československu, a je tedy ta vyvěšená zpráva autentická? Mohl bych získat její originální znění v angličtině? (Lidé pracující v oboru jsou pokud vím toho názoru, že takové prameny z diplomatické korespondence se ověřují velice těžko.)

     Můj starší bratranec byl totiž jedním z té 'výjimky' prý jen 'několika studentů', o kterých tam p. Steinhardt píše; o tom píši v textu o socializmu; bratrancův otec byl ten 'strýc', jehož žert s komunistickou mocí zmiňuji v odkazu slovníček newspeaku.

 

     Poměr úsilí p. Steinhardta při zastupování zájmů USA jako celku, k jeho úsilí věnovanému jeho soukromým zdrojům příjmu, bude doufám zajímat i mé čtenáře v souvislosti se záležitostí nedávnějšího velvyslance USA u nás p. Cabanisse, který obviňuje našeho ministra Bartáka z úplatkářství.

 

     A mám k Vám ještě jednu prosbu: jako člověk s rozhledem, pracující zřejmě hodně v USA, byste mohl vědět věc, na kterou mi ještě neodpověděl odborník doma: Ústředí Evropské Unie ("Brusel") organizuje a zveřejňuje průzkumy pověsti ("přílohy" Anti-Corruption report) v jednotlivých členských státech, které hodně negativně hodnotím v textu jsme národ Švejků?! . Prosím Vás, dělají tohle USA, Kanada, nebo Austrálie ke svým členským státům resp. územním celkům? A jak se k tomu stavějí tamější instituce na ochranu hospodářské soutěže?  Zejména, jestli to USA dělaly v době, kdy dobře prosperovaly.

 

     Prosím Vás, abych směl Vaši odpověď zveřejnit v rubrice korespondence těch svých stránek, s označením 'informace od prof. Lukeše'; případně v anglickém originálu, odpovíte-li mi anglicky; ten bych tam také přeložil. Tuto prosbu tam teď vyvěsím.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený