From: M.Skop KohoVolit.eu [mailto:Michal.Skop@KohoVolit.eu]
Sent: Thursday, January 06, 2011 1:01 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: KohoVolit.eu

 

Dobrý den,

regiony: tento test (pro Senát) byl založen na tom, co kandidáti odpověděli. Snažíme se otázky formulovat co nejkonkrétněji, abychom se dočkali konkrétní odpovědi. Nezohledňujeme, zda kandidát si třeba vymýšlí nebo je nekonzistentní s předchozími svými kroky (např. ODS před jarními volbami tvrdila, že v následujích 4 letech nezavede školné na VŠ, dokonce to měla i v programu). Na druhou stranu plánujeme kontrolu odpovědí vůči skutečným činům (např. hlasování v Parlamentu) - nyní je ještě brzy po volbách, ale během půl roku by to mělo být zprovozněno.

dotace z EU: co vím, existuje http://farmsubsidy.org/ zaměřená na zemědělství; v ČR uvažujeme o tom, že bychom zkusili dát ty dotace dokupy, ale je to poměrně dost práce (a tedy potřeba dosti peněz), tak uvidíme - začneme asi zatím zpřehledněním hospodařením českých orgranizací, které také je na webu, ale značně nepřehledné, to snad zvládnem za své - ale tohle je stále ve stadiu plánování

uveřejňování mailů: není nejmenší problém, snažíme se být otevření (máme i transparentní účty např.)

S pozdravem,
Michal Škop


 

{Teď vidím, že autoři KohoVolit.eu dávali sami těm subjektům i otázky (domníval jsem se, že ta anketa vychází jen z hlasování v komorách parlamentu ČR). Takže další varování o těch otázkách: to vidím stejně jako s otázkou referenda v odkazu výsledek referenda. V dopisu pana Škopa nahrazuji jeden termín odkazem.

         Tomáš Pečený 6.1.11 12:36}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 06, 2011 11:37 AM
To: 'M.Skop KohoVolit.eu'
Subject: RE: KohoVolit.eu

 

Dobrý den pane Škope,

     děkuji Vám za tu reakci na můj článek. Prosím vás, zkuste se podívat i na to, jak to bylo s těmi regiony.

O té Vaší stránce vlastně nic nevím, doporučil mi ji mladší příbuzný pro přehlednou orientaci, jak napovídá její název.

O orientaci čtenářů v politice se snažím i já těmi svými stránkami a od začátku si uvědomuji riziko té věci: už jen tím, že se zaměřuji na varování před určitou argumentací/propagandou, vlastně agituji. To jsem na začátku uváděl výslovně, mj. v korespondenci s politologem , ale pak už mi to ve srovnání s jinými i profesionálními médii připadalo tak běžné, že se spokojuji tím nadpisem, že jde o moje názory.

     To zpřehledňování jiným lidem má tenhle problém zřejmě vždycky (i když si zakazuji nedostatečně doložené spekulace o tom, jde-li o záměr). V jiném smyslu jsme o tom diskutovali s panem Beerem. Podobné a ještě zřejmější problémy s testováním prodávaného zboží zmiňuji v článku jak zacházet s trhem a tam i o neziskových organizacích. Některé z nich jsou propagandistické nepochybně. A naopak po neziskovce, která by zveřejňovala přehledně dotace v EU, jsem se poptával marně.

     Sám tu potřebu srozumitelného a přehledného vyjadřování pro voliče vidím také, ale ani od politologů jsem se nedozvěděl o žádném nástroji, který by tu situaci lidem podstatně usnadňoval. Má-li ten přehled někdo zprostředkovávat nezávisle tak, jak rozumím vaší snaze, zejména i číselně, vidím ten veřejný technický dozor, s účastí profesionála statistika, jako nezbytnou podmínku, aby vůbec lidi mohli ta shrnutí rozumně používat. Domnívám se, že taková garance by přitáhla pozornost i dalších, možná všech, volených subjektů. (Tu Bobošíkové stranu jsem na ten svůj článeček tenkrát upozornil.) Mně z těch úvah vychází, že je to zase na jednotlivých voličích a politických subjektech, aby si to informování zařídily (internetové stránky politiků/stran mi v současné situaci připadají hodně účelné). To nahrává systému dvou stran, důvody uvádím v korespondenci s paní doktorkou Šiklovou a vlastně i v poznámkách Potřeba předvolební koalice a Jak jsem volil špatně. Roli médií vidím tak, jak jsem ji popsal v textu o médiích a svobodě a v odkazech z něj.

 

     Tuto  naši výměnu dopisů posílám jako námět i paní profesorce Dvořákové a tomu politologovi; posílám ji i panu Beerovi a paní doktorce Šiklové, aby věděli, v jaké souvislosti jsem korespondenci s nimi citoval.

     V jejím obsahu nevidím nic, co by Vám bránilo v souhlasu s uveřejněním a tak ji vyvěšuji a používám rovnou k aktualizaci toho článku; i za to dík předem.

     S pozdravem,

           Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: M.Skop KohoVolit.eu [mailto:Michal.Skop@KohoVolit.eu]

> Sent: Wednesday, January 05, 2011 7:35 PM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: KohoVolit.eu

>

> Dobrý den,

>

> trochu "pozdě ale přeci" jsem se dostal k Vašemu příspěvku, kde varujete

> před naším webem KohoVolit.eu, konkrétně po absolvování testu před

> volbami do Senátu.

>

> Dovolil bych si Vám některé věci vysvětlit:

> 1) Reklamu na blisty.cz jsme si zaplatili, neboť je levná a máme s ní

> dobré zkušenosti, tj. přiláká rozumné množství návštěvníků na náš web.

> Mít více peněz, zaplatíme ji třeba na Nově. (Další reklamu jsme měli

> zdarma na Neviditelném psu.)

>

> 2) Sám uvádíte Váš výsledek (http://cs.kohovolit.eu/cz/senat/match/2632

> - zde bych chtěl upozornit, že v testu nyní jsou již jen ti, kteří

> postoupili do 2.kola voleb, neúspěšné jsme po prvním kole vyřadili, ta

> stránka se tedy v tomto liší od té, která se Vám mohla zobrazit hned po

> absolvování testu); kliknutím na jméno kandidáta se můžete podívat na

> detailní přehled shody kandidáta s Vámi, tedy i proč ta shoda (%) byla

> taková, jaká byla.

>

> 3) Před volbami jsme oslovili prakticky všechny kandidáty (určitě více

> jak 95 %), rozhodně mezi oslovenými byla třeba pí. Bobošíková (a její

> spoustraníci). Bohužel, opět nám na dané otázky neodpověděla, nechce se

> zjevně našich testů účastnit (stejné to bylo i před eurovolbami i před

> sněmovními volbami). Takže to byla její (jejich) volba, že v testu

> nebyla (-i). Nás to mrzí, ale nutit je nijak nemůžeme.

>

> S pozdravem,

> Michal Škop

> za autory KohoVolit.eu

>