From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 28, 2011 6:23 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'; 'culik@blisty.cz'; 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: k soužití národností v Česku

 

Dobrý den paní doktorko Šiklová, pane doktore Čulíku a pane inženýre Hošku,

    prosím podívejte se i do textu pana profesora Kvačka, jak na něj odkazuji v komentáři k pokusu o korespondenci se Sudetendeutsche Landsmannschaft.

         Tomáš Pečený

 

===============================================================================================

{Vzdávám to; i já. A že se nevzdávám snadno! Prosím podívejte se i do článku Máme se bát vytunelování penzijních fondů?.

      Tomáš Pečený   8.10.2011 a 11.10.2011}


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Saturday, October 08, 2011 12:06 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

děkuji, ale neznám texty pana Hoška,ani program Sudetských Němců (kde to bylo publikováno nevím) nepochopila jsem, že máte svůj časopis pro který chcete znát můj názor.Nečetla jsem text B. Doležala o Moravčíkovi a nevím, v jaké to bylo souvislosti.Ani nevím o sporu vašem s panem Michálkem ({...}) ve kterém vám vyhrožoval asi smrtí, protože "dřevěný spacák" bývá ve slangu mafií označení rakve.Nevím o nějaké PRopagandě, která by mne vnucovala názory.Neznám text evoluce, který jste asi napsal, nebo někdo jiný publikoval. Takže vidíte, že opravdu bych musela mnoho a mnoho věcí napřed prostudovat, než abych mohla odpovědět na vaše otázky. Neznám to, nevím o jaké texty se jedná.Tak se nezlobte {...}. Jiřina Šiklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 07, 2011 10:34 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

    děláte si hodně pohodlné vypořádání s nepříjemnou situací, kdy Vám zřejmě ' Vaše přesvědčení' (podle mne: 'přesvědčení, které Vám vnutila ta PRopaganda') brání dostát odbornému hledisku objektivity (viz i text evoluce? u slova 'média') a k tomu mezistátnímu srovnání se aspoň kvalifikovaně vyjádřit, když už tu PRopagandu založenou na něm šíříte sama také, např. v tom televizním pořadu 'Tah dámou'. Tak jednoduché si to udělal i p. Bohumil Doležal ideologickým odsudkem historiků, i "Moravcik", viz v tom článku, i p. Michálek, vyjádřením o dřevěném spacáku pro mne .

 

    Rozumím správně i tomu, že pro mne a mé čtenáře nechcete odpovědět ani na to, kdo by podle Vašeho společenskovědného rozhledu mohl vědět něco víc o tom, jak se může demokratická společnost bránit proti korupci v médiích pomlouvačnou PRopagandou, která za peníze z ciziny prosazuje cizí zájmy? Na to jsem se Vás ptal 'October 02, 2011 6:30 PM' a odpověděla jste obecnou frází a nepomáhají ani urgence.

 

    Vždycky mi při takovém odmítavém sdělení paradoxně přejete dobré zdraví. Ale ono to není všechno, co člověk potřebuje, to snad právě socioložce nemusím zdůrazňovat. Nebo abych se měl dobře, přestože tomu právě i Vaše činnost může zabránit, a nám všem také. Prosím vyjádřete se o současném programu 20 bodů sdružení Sudetendeutsche Landsmannschaft a o postoji Ing. Hoška k naší republice a k politickým vraždám, nikoliv o mém věku. To je hodně konkrétnější prosba než o vyjádření k těm ideologiím, když mi odpovídáte o svých zábranách uvažovat obecně.

 

    Děkuji Vám,

         (mám psát o úctě k vědecké či odborné pracovnici, která, byť v dobrém úmyslu, hrubě porušuje vědeckou resp. odbornou etiku?)

         Přeji i Vám stálé zdraví,

             Tomáš Pečený

===============================================================================================

{Jsem přesný věkový vrstevník prezidenta Havla.

      TP}


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Friday, October 07, 2011 11:17 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

tak děkuji za vysvětlení. To již jste dosti starý člověk, tak se nedivím, že takto uvažujete. Mějte se dobře Jiřina Šiklová

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 07, 2011 2:58 AM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

    znám, i ty hlavní - Konrada Henleina a Karl Hermanna Franka jsem ještě zažil. Ten termín není nadávka, mám ho korektně definovaný v úvodu toho textu o socializmu, byť pochází z mého mládí. Je ovšem podobný a zřejmě odvozený od propagandistického výmyslu německých nacionalistů, kteří si pro boj proti československému státu vymysleli na našem území pro potomky imigrantů bojový symbol, že jsou "národ Sudetoněmců" (jak profesionálně dokonalý PR termín a trik!) a jménem toho smyšleného národa se nás pokusili v součinnosti s Hitlerem zotročit, zlikvidovat a to území zabrat jen pro sebe. Podrobněji viz v článku Bohumil Doležal, extremismus a petice. Souvislost současného sudeťáctví a té protičeské PRopagandy s korupcí dokládám v tom textu o propagandě v řadě médií tady, jak jsem Vám napsal odkazem do článku u sv. Václava 17. listopadu 2010 zároveň o souvislosti s PRopagandou komunistickou (tam u slova 'superloupež').

 

    'PRopaganda' píšu jako připomínání toho, že bývá PRolhaná a že to hodně souvisí s PR (píár) ; ten termín je snad všeobecně známý nejen vám společenskovědným odborníkům. Soustavné opakování něčeho, co chce lidem vnutit jako pravdu, ve zdánlivě jiných souvislostech, je přece její základní metoda. To byla i základní poučka Goebbelsovy náckovské propagandy: 'opakovaná lež se stane tupé mase pravdou' , podrobněji viz u slov 'tupé mase' v článku o vztahu kulturnosti, politiky a propagandy .

    A jako taková PR, která vnucuje našim lidem jako pravdu to, že jsme národ a stát nejhorších korupčníků, sloužejí ty neustálé "analýzy" jestli vlastně je ta obrovská korupce tady primární nebo sekundární a jaké na ni vymyslet další regulace atd. To už jsem psal dávno, jak víte, mj. i akci inventura demokracie. Účinek těch "analýz" je právě v tom opakování, o detaily se běžní lidé nemohou stačit starat a nestarají. A vidíte, že to funguje, dokonce i na Vás: Ani sama, jako odbornice z oboru, se přes opakované připomínky a stále důraznější upozorňování ještě pořád nevyjadřujete kvalifikovaně o srovnávacích údajích s jinými státy. Proto Vám píšu, že by si ti, kdo to dělají, měli rozmyslet co to opravdu dělají a jak tím škodějí národu i republice; a že byste je na to měla, jako osvědčeně čestný člověk kterému mohou naslouchat pozorně, účinně upozorňovat.

 

   Děkuji Vám,

        s úctou,

             Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Thursday, October 06, 2011 10:37 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

nezlobte se, ale  o tom, že je zbytečné všechno redukovat jen na korupci, o tom je ten clanek Vaclava Bělohradského. Nevím, proč píšete Propaganda a proč spojujete sudetáky ... Vy nějakého sudetáka znáte??? Já žádného, takže .. nemohu o tom diskuvotat.| O tom, že není správné všechny lidi házet do jené žumpy a jenom a jenom nadávat, o tom píšu pořád. Tak si to přečtete . Tak obecně .. opravdu tak diskutovat neumím. zdravím Jiřina Siklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, October 06, 2011 10:29 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

    prosím Vás, přece jen se podívejte, způsobem obvyklým ve vědě, na serioznost zdroje informací o tom, co o korupci v České republice ve srovnání s jinými státy píšete a říkáte; a ten zdroj přitom citujte. To trvalé opakování komunistické a sudeťácké PRopagandy, že jsme korupční a tunelářská velmoc, už mohlo snadno způsobit, že to všichni referující berou jako axiom; a tím ho dál PR utvrzují.

   A ještě víc Vás prosím, abyste tím iniciováním diskuse o potřebě důvěry ve společnosti upozornila další účastníky těch akcí na tu věc a zejména na jejich odpovědnost k nám ostatním občanům a České republice.

   Moc Vám děkuji,

      s úctou

          Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Thur
sday, October 06, 2011 9:36 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

děkuji,ale jak je vidět, absolutně nestačím na vaše požadavky, takže si musíte najít nějakého jiného diskusního partnera. Více, než jsem napsala, opravdu neumím. Vše dobré- Určitě najdete další a lépe kvalifikované diskutující, Zdravím Jiřina siklová

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, October 05, 2011 4:18 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

   děkuji Vám, že se mnou diskutujete; ale bohužel musím konstatovat, že všechny ty články, které jste mi poslala, jsou právě to, co kritizuji: Nepodloženým postulováním velké korupce u nás (bez patřičného srovnání s jinými státy) vytvářejí právě ten jev, na boji proti kterému je založena existence jejich autora; tak jak píšu v tom článku jak zacházet s trhem. I o panu Pehe jsem to již zmínil ve zveřejněném dopisu České televizi. To, že se některé z těch článků přímo odvolávají na Marxe, je jen potvrzující detail.

   K tomu, jestli mám vyhledávat články pana profesora Bělohradského, jsem Vám už psal.

   Farma zvířat se nezvrhla korupcí toho typu o kterém ty PRopagandistické články řečnějí, ale pitomostí a následnou zákonitou zvrhlostí socializmu. Ať si autoři těch článků přečtou toho Orwella pořádně! Co kdyby si zkusili odpovědět na otázku všem levicovým?!

   Jak víte, nepsal jsem o USA se záměrem porovnávat je s rájem, ale se záměrem upozornit na potřebu důvěry ve společnosti.

   Tu důvěru právě v případě naší republiky ti kritizovaní autoři podrývají tou krajně neseriozní pomlouvačnou kampaní, založenou na témž principu opakování něčeho zejména prostřednictvím médií, který tak úspěšně používal Hitler a Goebbels, viz ten text o socializmu a odkazy odtamtud.

   Prosím Vás, zkuste tu opravdovou diskusi o potřebě důvěry iniciovat. Snad si aspoň někdo z těch účastníků uvědomí, co to vlastně dělá a komu tím slouží. Dík!

    Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Tuesday, October 04, 2011 11:22 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

Přílohy:Korupce Za vlady prasat, Kapitalismus ztratil dusi.rtf, Mladá Fronta 28.ledna11 vyslo29.tiskem Desetiletí 21.stol, Veřejnost proti korupci  24.V.2011 - petice, veřejnost proti korupci Stern.MF.Skutečná demokracie-zredig

 

díky, dnes jste mohl potkat prof. Bělohradského v diskusi Veřejnost proti korupci- bylo to na NYU, Richterův sál, Malé náměstí 11. bylo to zajímavé. Po přednášce mně poděkoval, že přeposlané dopisy dostal a že takových dostává mnoho a mnoho. To je pochopitelné. Já taky jich dostávám několik do týdne. Chápu ho, že nemůže každému odpovídat. tak si najděte jeho texty na www . a ještě k tom si vězměte Jiří Pehe (taky tam dneska byl) a všechny otázky, které kladete, budou vysvětleny.A jen opravdu naivní člověk si může myslet, že v USA je všechno jako v ráji- to již zpíval voskovec s Werichem .. že tam nepadají "pečení holubi do huby". To snad si ani dneska nikdo nemyslí. Vše dobré Jiřina Siklová- připojuji některé články,

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, October 03, 2011 6:10 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý večer paní doktorko,

     děkuju Vám za to krásné pochopení. Prosím Vás, když teď budete ve styku s mnoha významnými lidmi, kteří se tou problematikou zabývají v politice, sociologii nebo filozofii, přimějte je k diskusi o tom, jakou roli hraje důvěra ve společnosti. Posílám Vám o té věci další kousek toho článku jak zacházet s trhem, kdyby se Vám ho snad nepodařilo otevřít tím normálním poklepáním levým tlačítkem myši (možná s přidrženou klávesou Ctrl) na ten podtržený odkaz:

'

Za důležité považuji posilování důvěry v seriozní instituce a dobrou kapitalistickou společnost. Ta je na důvěře založena hodně; např. ústními smlouvami se všechno urychluje. Podle informací, které jsem si sbíral i o USA, ani tam v tom smyslu není všechno jako v ráji; ale ústní smlouvy se také používají. A vidím obrovský pokrok proti době před sto lety – moc zajímavý je cestopis J. V. Sládka po USA, který se té tehdejší (ne)solidnosti hodně věnoval. Z čehož plyne pro mne poučení, že demokracie je opravdu samoopravovací; a také, že útoky na vzájemnou důvěru jsou mohutný nástroj levičácké PRopagandy, která tu společnost ničí; viz ten Goebbelsův projev citovaný v tom článku o socializmu i další podobné akce. Na možnosti postupu demokratické společnosti proti korupci v médiích, která tu důvěru ničí jak záměrně, tak samou svou existencí, se ptám paní profesorky Dvořákové.

'.

     Prosím porovnejte si t o s těmi stálými nářky na zlodějinu ve sdělovacích prostředcích; ty nářky byly původně zbraní proti zavádění tržního hospodářství, ale teď dostávají i mezinárodní politický význam. O tom mám i ten text Jsme národ kapesních zlodějů, bezcharakterních blbých ulejváckých Švejků a prostitutek?! , o kterém jsem psal profesoru Bělohradskému.  Posílám Vám tu jeho kopii také.

     Dík!

           Tomáš Pečený

 

Tady i text toho článku.


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Monday, October 03, 2011 9:45 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

tak děkuji za zajímavý názor Zdravím Jiřina siklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, October 03, 2011 9:41 AM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

     se angažuji dost a dost

     ale šířit nepodložené pomluvy o České republice a nás občanech byste přitom neměla ani Vy, takových je tu už moc; o zdroji a důvodech jsem psal. Škodí mám to a ohrožuje nás to.

     S úctou,

         Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Sunday, October 02, 2011 8:30 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

děkuji, já se angažuji dost a dost --- {..}. Zdravím Jiřina Siklová

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, October 02, 2011 6:30 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: RE2: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobrý den paní doktorko,

     píšete 'taková otázka jako postoje k pravici a levici je tak obecná ,že nemá sama o sobě vůbec žádný význam'. Podívejte se prosím, jak levičácká PRopaganda obratně využívá právě nejednoznačnost těch pojmů. Třeba do toho odkazu slovníček newspeaku ke slovům 'kritizovanou terminologii'. Souvislosti s nezákonností a tou PRopagandou se týká dopis pro Amnesty International a vidíte, že sama ta nezisková organizace tu levicovou PRopagandu dělá v rozporu s proklamovanou nezávislostí pořád a ovšem se k tomu také odmítá vyjádřit. Ty termíny 'pravicový' a 'levicový' nejsou vyprázdněné, vždyť řada významných  politiků, i např. filozof Dr. Špidla, se k levici výslovně hlásí.

    Podle mne by právě sociologové, tedy mj. Vy a profesor Bělohradský, měli tu věc poctivě analyzovat a pomoci tak nám "lidu" orientovat se správně při volbách. O tom jsme si psali mj. s paní profesorkou Dvořákovou. Nespadá i ta otázka o možnosti postupu demokratické společnosti proti korupcí v médiích, tak podstatná právě pro tuto naši výměnu názorů, o které paní profesorka prohlásila, že není z oboru politologie, právě do Vašeho oboru – sociologie? Prosím nevyhýbejte se angažovanosti v té věci, přece ani Vy si jistě nemyslíte, že je právě v současné politické situaci naší republiky tak nepodstatná, že je na ni škoda Vašeho času.

    Děkuji Vám,

        s úctou

            Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, October 01, 2011 4:31 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

Dobré odpoledne paní doktorko,

     když někoho kritizuji za hrubé urážky a pomluvy prezidenta republiky a celého našeho národa pronesené veřejně v televizi, je podle mne správně, že se obracím o odpověď přímo na něj. Původní profesí jsem technický fyzik, ale to snad neznamená, že má takový pomlouvač jen pohrdavě odkázat na mou neodbornost. Zejména když sám, ač vysokoškolský profesor sociologie, přitom ještě ke všemu použil otřepaný demagogický trik. Podívejte se prosím také na dopisy p. Minaříka, co až je s těmi pomluvami možné a k čemu to slouží a jak proti tomu není zákonná obrana.

     Je mi nepříjemné psát dámě to, co v další větě, ale logika těch věcí je zřejmá: Tím televizním vystoupením, ke kterému se váže ten můj dotaz z 10.června, jste ten náš národ a republiku hanobila i Vy těmi výroky o nadměrné zkorumpovanosti. Proto byste se ani Vy neměla vyhýbat odpovědi na dotaz, odkud ty informace máte. I to hledání jsem zkusil, jak v tom článku o trhu píšu. Ale právě proto, že jsem podle toho Vašeho odkazu z televize našel jen ideologické spekulace a navíc cílené zase na poškozování naší republiky, se s tou věcí obracím přímo na Vás.

     Děkuji Vám za pozornost,

          s úctou,

               RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Saturday, October 01, 2011 1:25 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému a proč neodpovídá na otázky V. Havel.

 

nezlobte se, ale Havel je dneska soukromá osoba, nemá žádný aparát, platí si z vlastní penze jednoho sekretáře, tak   ... A kdybyste sledoval tvorbu Václava Bělohradského, tak byste zjisit, že většina jeho textů- a hodně jich vychází- se týká taky toho, o čem vy mluvíte. Neznám vaši profesi, ale když něco já chci, tak si to najdu sama, a výjimečně .. se obracím na ty lidi. Dnes je všechno na internetu. Tak se nezlobte . tuto informaci předávat nebudu.  -- Až vytvoříte sekretariát  pro Havla tak třeba budou i na takovéto věci odpovídat. ... .. tak .. navíc taková otázka jako postoje k pravici a levici je tak obecná ,že nemá sama o sobě vůbec žádný význam. Zdravím Jiřina siklová  ..

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Saturday, October 01, 2011 1:00 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Nezlobte se, ale já ted na tyto diskuse nemám čas, začíná Forum 2OOO,  musím si připravit přednášky na fakultu, přednáším také v občanských iniciativách .....zadarmo, pro různé místní knihovny, ted bude vydána moje knížka v Kalichu .. opravdu na to co Vy píšete- je to navíc určeno prof. Belohradskému, ne mně - ted nemám nejen čas, ale i schopnosti pro kvalifikovanou diskusi. Tak jdete se svými názory na forum jako je CERGE ... a pod. AMO -- vždyt vsude máte přístup. včetně na VŠE .. tam jsou kompetentnější lidé, než jsem já Zdravím Jiřian siklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, October 01, 2011 1:17 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: RE2: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Dobrý den paní doktorko,

    kdybyste zjistila, které články pana profesora Bělohradského se té mé kritiky týkají, prosím pošlete mi odkaz. Ten přístup s odmítáním odpovědi lépe chápu od prezidenta Havla; i když i tam si myslím, že mi odkaz o původu těch jeho informací pro mé čtenáře měl poslat a že jeho sekretariát měl poskytnout odkaz na článek o tom prezidentově postoji k pravici či levici, nebo se ho přímo na tu jednu otázku zeptat.

   Děkuji Vám,

        s úctou

            Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, October 01, 2011 8:13 AM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Dobrý den paní doktorko,

    děkuji Vám za to všechno. Prosím Vás, když Vy jste byla ochotna se mnou podiskutovat, pokračujme ještě kousek o těch věcech, které nás všechny tolik ohrožují. Přeposílám Vám tu svou prosbu z 10.června, i ten kus textu článku jak zacházet s trhem, když máte problémy s otevíráním takových odkazů (ale už nevím o nikom jiném, komu by nefungovaly).

        S úctou

            Tomáš Pečený

 

Ten výňatek z mého článku 'Jak zacházet s trhem; role 'neziskových organizací' je

'{...}

'

 

tady znova

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, June 10, 2011 7:49 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: korupce v Česku a jinde

viz dále.

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Friday, September 30, 2011 7:39 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

děkuji, slibuji, že to přepošlu- již jsem to udělala- panu Václavu Bělohradskému. Ale jeho adresu či e-mail nemám právo někomu předat. Jestli Vám, neodpoví, tak to chápejte.To se prostě nedá odpovídat na všechny e-maily, zvláště ,když jsou obsáhlé. Takoví lidé nepřímo odpovídají tím, že píší články a tyto články jsou často odvozeny od dopisů čtenářů. Věřím, že to pochopíte    Jiřina Šiklová

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 29, 2011 1:24 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Dobrý den paní doktorko,

    ten dopis Vám tu přeposílám  i se svým komentářem tak, jak je na té mé stránce. Ti jmenovaní pánové by si měli opravdu dobře rozmyslet, jestli zamýšlejí to rozeštvávání našich lidí, ke kterému jiní používají ty jejich výroky.

    Děkuji Vám za pozornost,

        s úctou

            Tomáš Pečený

 

{tady celý dosavadní obsah stránky prof. Bělohradský}

 

 

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Tuesday, September 27, 2011 11:42 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

díky, nezlobte se, ale to hledat takto nebudu. Tak mně to pošlete co jste psal jemu a nebo link rovnou na Ceskou televizi. Já se s ním uvidím - ted až začne Forum 2OOO a tak i proto by mně to zajímalo. Já nemám facebook, nemíním si ho otevírat, proto ani neumím otevřít "me stránky" někoho druhého. Tak bud mne to pošlete, nebo někdy jindy třeba budu v CR a budu to moci komentovat přímo. Zdravím Jiřina Siklová

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 25, 2011 3:45 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Dobrý den paní doktorko,

    jedná se o tu korespondenci, jak ji vyvěšuji na svých stránkách. {...}

   Ten dopis panu profesorovi Bělohradskému i ten komentář se týká věcí, o kterých jsme si psali i s Vámi (a zase v něm nešetřím jeho ani další lidi moc opatrnými formulacemi). Byl bych Vám velmi zavázán, kdybyste jeho věcný obsah sdělila i dalším lidem z okruhu disidentů proti bývalé totalitě a komentovala pro ty mé stránky; ta naše korespondence je tam vyvěšena pod Vaším jménem v rubrice Názory jiných lidí. Rád bych Vám tím jemně připomenul i svou prosbu z 10. června, ta je tam také. I ta prosba se týká televizního vystoupení, totiž Vašeho o tom tématu korupce u nás.

    Děkuji Vám,

        s úctou

             Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Saturday, September 24, 2011 10:52 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: můj dopis prof. Bělohradskému

 

díky, ale kde najdu ten vás dopis --- asi myslíte Václava Bělohradského, nebo někoho jiného ? Pošlete mně ten dopis, já jsem nebyla dva tydny v CR a nějak to nemohu najít. Nezlobte se Jiřina siklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 22, 2011 7:50 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: můj dopis prof. Bělohradskému

 

Dobrý den paní doktorko,

     prosím Vás, podívejte se na můj dopis prof. Bělohradskému a můj komentář k té diskusi na stránkách České televize.

     Děkuji Vám,

        s úctou

           Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, June 10, 2011 7:49 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: korupce v Česku a jinde

 

Dobrý den paní doktorko,

     od naší poslední výměny dopisů jsem viděl v televizi pořad 'Tah dámou', v kterém jste se odvolávala na 'The economist' jako na pramen informací o tom, že v Česku je nadměrná korupce. Sháněl jsem o té věci informace a výsledek zapisuji aktualizací článku jak zacházet s trhem, odstavce se slovem 'korupčního'. Prosím Vás vyjádřete se i k té věci.

     Děkuji Vám,

        s úctou

           Tomáš Pečený

 

From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Wednesday, December 29, 2010 7:50 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: k otevřenému dopisu politikům Siklová žádný dopis politiků nepsala.

 

díky a vše dobré do celého roku Jiřina Siklová

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, December 29, 2010 2:09 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: k otevřenému dopisu politikům Siklová žádný dopis politiků nepsala.

 

Dobrý den paní doktorko,

     dík Vám za odpověď, Vašemu přání samozřejmě vyhovím a příslušné formulace teď upravím.

     I já Vám přeji zdraví a úspěchy do nového roku, PF 2011 aspoň nezatíží Vaši mailovou schránku,

        s úctou

           Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Tuesday, December 28, 2010 5:07 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: k otevřenému dopisu politikům Siklová žádný dopis politiků nepsala.

 

\Prominte, že odpovídám až nyní. Ale já žádný otevřený dopis politikům neformulovala a nic takového bych nedělala, to je přece ....  inflace dopisů a resolucí, to nemá smysl.A když, tak zcela adresně jedné osobě. Prosím, vynechte moje jméno, já opravdu nic nepslala . a když tak to dělám sama za sebe a ne abych k tomu svolávala veřejnost. Díky za pochopení a hezký nový rok

 

{Viz kopie dopisu pro inventuru demokracie 22.12.10,

                Tomáš Pečený}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, December 20, 2010 12:41 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: FW: k otevřenému dopisu politikům
Importance: High

 

Dobrý den paní doktorko,

     dovoluji si Vás upozornit, že jsem formulaci i k Vaší účasti na tom otevřeném dopisu politikům v tom článku teď zformuloval důrazněji.

     Děkuji Vám za pozornost,

       s úctou

          Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, December 06, 2010 10:58 AM
To:  'Jirina Siklova'
Subject:
k otevřenému dopisu politikům

 

Dobrý den paní doktorko,

     mám k Vám stejný dotaz, jako k panu Dražnému z akce inventura demokracie a znovu Vás upozorňuji na ten článek u sv. Václava 17. listopadu 2010; totiž na jeho podčárník, který jsem aktualizoval a který má doufám k těm akcím nápravy hodně co říci. Vidím, že v tom smyslu, ve kterém jsem Vám psal u slov 'nepotrestanou' a 'výchovné'.

 

     Prosím Vás dejte čtenářům mých stránek odkaz, kde lze najít dobrou informaci o tom německém modelu volby televizní rady, který požadujete v otevřeném dopisu politikům; o té kritice jste se nedávno v dopise zmínila. (Může to být v horším případě i v některém světovém jazyku, to je okruhu čtenářů mých stránek přiměřené a také bych to nejspíš okomentoval česky.)

 

    V té souvislosti by i Vás mohlo zajímat, že já mám také závažné výhrady k práci některých médií v Česku (*/, **/) a také České televize a uvažuji o možnostech nápravy, v posledním odstavci toho článku o volnosti u slova 'mediokracii'. Nejsem si jist, že by další signatáři toho otevřeného dopisu přijali s nadšením ten námět o dobrovolnosti placení veřejnoprávních médií, viz i konec článku ***/ u slova 'kulturní'.

    Tento dopis zařadím zase do zveřejňované korespondence Názory jiných lidí a rád bych tam umístil i Vaši odpověď.

 

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

 

 

From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Monday, November 22, 2010 8:21 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: RE: Clánek o situaci, in demonstrace 17.XI. 2010- text v příloze .

 

děkuji, ale já denně mám 8O a í více e-mailů.. bohužel mnoho se zase vztahuje k tomu textu .Několik slov, takže pokud to nejde hned nebo mně to nějak nezaujme v názvu, tak to neotevírám Omlouvám se, ale toto není moje zaměstnání, nemám žádnou sekretářku ... tak se nezlobte.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 22, 2010 1:24 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE:

 

Dobrý den paní doktorko,

      ten předmět 'Několik slov 2009' mi tam zůstal jen způsobem, jak jsem použil Vaši adresu; k tomu současnému sdělení se už přímo nevztahuje, ledaže byste si tím připomněla můj minulý dotaz z 18. září, který Vám tu také přeposílám.

      Mne vůbec nenapadlo, že by se disidenty mohl myslet někdo jiný, než neskrytí odpůrci režimu z období "totáče"; pokud vím jste se navzájem znali.

      Ten můj článeček (založený na odkazu do korespondence), je na Internetu, tak jako moje články o politických názorech obvykle; ten konkrétní je http://tpeceny.nazory.cz/politika/drobne/u%20Vaclava.htm .

      {...}

      Přeposílat ty moje články můžete nejsnadněji v mailech typu HTML prostým zkopírováním (v obvyklých systémech Microsoft Windows označit/zamodřit myší, Ctrl C a Ctrl V) těch mých odkazů.

      Děkuji Vám,

           s úctou,

                Tomáš Pečený


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Sunday, November 21, 2010 8:44 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Několik slov 2009

 

¨Vážený, já nejsem autorkou toho textu..... napsala jsem vám, že já bych to takto neformulovala. Co píšu, to třeba někdy slyšíte a čtete.... Jinak s vámi souhlasím. Námitku mám proti formulaci "dejte to disidentům"... v demokratickém státe přece může každý člověk vystoupit na veřejnosti ( a tato svoboda zde trvá) takže mluvit o disidentech je naprostý nesmysl..Tento termín se používal na Západě ale nepoužíval se mezi těmi lidmi, kteří byli v opozici. Ale pak se to přijalo. Nevím, kdo je dneska disident? Neznám ani jednoho, protože moji přátelé obvykle nesouhlasí-li tak se angažují - třeba ted proti obsazování rady televize a pod. S pozdravem Jirina siklová

P.S. A kde je ten článek z kterého citujete??? Tedy ten celý vás článek? Ten mohu odeslat svým přátelům .. jako celek.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, November 19, 2010 4:07 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: Několik slov 2009

 

Dobrý den paní doktorko,

    mohl by Vás zajímat můj článeček u sv. Václava 17. listopadu 2010 (odkazy z něj). A kdybyste mluvila s někým dalším z disidentů, zmiňte se mu o tom prosím.

    Děkuji Vám,

        s úctou

            Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, September 18, 2010 3:35 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: k pramenům informací o špíně v Česku po sametové revoluci

 

Dobrý den paní doktorko,

     ještě k smyslu té petice, o které jsme si psali. Pana prezidenta Havla jsem v obdobné věci poprosil o odhad, kolik z informací, na nichž založil svůj morální odsudek stavu v Česku po sametové revoluci, získal prostřednictvím toho česky psaného tisku s cizími vlastníky; i nepřímo opakováním těch informací v našich i veřejnoprávních médiích. Tím jsem měl na mysli procentní odhad toho podílu v celku všech informací, které o těch věcech měl. (Prosím podívejte se i na parodii jiného takového "pramenu seriozních informací", kterou mi poslal p. Jánský. Pokud snad máte, jako někteří jiní uživatelé, problémy se zobrazením těchto mých odkazů, postupujte prosím od mé základní stránky Tomas Peceny : na ní jsou odkazy dál na mé politické názory a tam i na korespondenci Názory jiných lidí; to snad funguje každému.)

 

     Jak byste na takový dotaz odhadu o Vašich zdrojích informace odpověděla Vy jako vědecká pracovnice socioložka?

     Děkuji Vám,

       s úctou

          Tomáš Pečený

 

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, April 29, 2010 8:54 AM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: malé strany

 

Dobrý den paní doktorko,

     ještě k té potřebě dalších stran kromě těch dvou velkých u nás. Zdá se, že Vaše kritické námitky jsou zaměřeny hlavně proti nim; s tím, že jiné, možná nové, mladé a lepší hodně pomohou situaci na naší politické scéně zkulturnit. I o tom je ten můj článek zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy. Právě průkazná odpověď na otázku, kdo si koupil ty drahé billboardy 'Jsem unavený  muž'  by nám "lidu" hodně pomohla se orientovat. Nedivil bych se, kdyby se k nim ČSSD a předseda Paroubek nehlásili a ta reklamní firma tu věc sotva zveřejní. Vidíme, že další strany mohou tu situaci jen ještě víc zamotat a tu extrémní politickou čuňárnu se zfalšovanou "nahrávkou" výroků předsedy Topolánka a jejím šířením v "seriozních " médiích nechat volebně a tržně nepotrestanou, viz ten Stříbrný a obecně mnohost stran  za první republiky a ty 'nové a neotřelé a (tím) zcela čisté' straničky u nás v posledním dvacetiletí.

     Děkuji Vám za pozornost,

       s úctou

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, January 27, 2010 6:53 PM
To: 'Jirina Siklova'
Subject: RE: Několik slov 2009

 

Dobrý den paní doktorko,

     k těm tématům jsem svůj názor zformuloval v článku jak zacházet s trhem a také v poslední korespondenci Názory jiných lidí. Mohla by Vás zajímat i poznámka v podčárníku odkazu úspěchy... toho článku o socializmu, totiž k času, který vědec a obecně každý člověk potřebuje na orientaci v trhu. 

     Děkuji Vám za pozornost,

       s úctou

          Tomáš Pečený

 


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Monday, August 31, 2009 10:00 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Několik slov 2009

 

díky, ráda a budu pokračovat. Jen maličkost. teď eviduji ty podpisy, a jsem na to sama .. a neumím to dávat rychle na síť.. tak to přeposílám někomu, kdo mně slíbil pomoci .. {...} to již nechce dělat . Již to podepsalo tolik lidí, že je potřeba o tom mluvit. A ty věty .. nepozastavujeme se...  atd. to přece je ironie .. já bych to takto NEFORMULOVALA, proto, že je správné text formulovat tak aby se to nedalo číst dvojím způsobem. Ale již jsem vám napsala, že jsem těchto Několik vět jen iniciovala ale neformulovala. 'Také bych tam dala přesně datum, do kdy to mají lidi podepisovat a co se s tím pak udělá.Ted se to musi vzit, jak to koluje. Zdravim a děkuji. 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, August 31, 2009 11:29 AM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'
Subject: hodně obecné shrnutí mých názorů; odlehčení

 

Dobrý den paní doktorko,

     k té Vaší petici, kterou kritizuji, se vztahuje také konec (poslední víceřádkový odstavec) toho mého komplexu textů o socializmu. (Ten komplex považuji za své občanské krédo.)

     Ještě v lehčím tónu: zmínil jsem Fouskovu Bulvární baladu; {...}. Přijměte prosím mou omluvu za terminologii, kterou používá, viz i +/.

     S úctou,

          Tomáš Pečený

 

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To: 'Jirina Siklova'

Sent: Monday, August 31, 2009 1:49 AM

Subject: RE: Několik slov 2009

 

Dobrý den paní doktorko,

     děkuji Vám za odpověď. Ten text nepodepíšu, protože s ním nesouhlasím. Důvody jsem obšírně popsal v článcích na té své stránce.

     Nemohu se podepsat mj. pod větu 'Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.' , nebyl bych schopen ji přiměřeně doložit a jsem přesvědčen, že Vy také ne. Právě jsem poslouchal krásný přepis Ježkovy hudby na cédéčkách a s ním i ty pověstné dialogy V+W : Stala se chyba – ...'na začátku byla tma: Tam mělo bejt světlo, ...to ono se to potmě všelijak tvořilo. ... Já bych dneska  moc rád viděl faktury a účty těch dodávek tý pralátky.... Tenkrát, když se to uhlí tvořilo, to byly teprve provize'... To jen k té bezprecedentnosti, navíc z morálně idylických dob první republiky, z žádné Sicilie, Chicaga v době prohibice nebo ze "států tábora míru a socializmu".

     Nebo pod větu: 'Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.'  Ale pozastavujeme (i když to z velké části nedělají ty místní pracovní síly). Zrovna tak, jako by se měla 'vyspělá Evropa' pozastavovat nad zničením svých podniků Siemens a Grundig odboráři a nad miliardami € (i našich) donquijotského boje se změnami klimatu.

     Ani pod větu 'Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil milardovou dotaci.' Ale pozastavujeme, viz i tu Mackovu Píseň strašlivou o té nové české vládě , když už jsem u těch reminiscencí V+W; a Fouskovu 'Bulvární baladu'. O tom na té své stránce dost píšu. Proto bych daleko spíš, než abych vydával takový globální odsudek ve stylu té propagandy, proti níž se snažím agitovat, raději přesvědčoval své blízké, aby se jejich podniky ucházely o ty zakázky na stavbu dálnic a dělaly je lépe. A aby se připravovali a ucházeli o příslušně specializovaná místa politiky, státních úřadů, policie a soudů. A vysvětloval dalším lidem, že demokracie tahle nebezpečí má, ale na rozdíl od všech ostatních systémů je dokáže potlačovat tím, že lidé pečlivě váží, koho volit, viz blízko slova poznáníodkazu */ mého článku o socializmu.

     Věty 'Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora. Necháme se stříhat jak ovce.' jste sice zřejmě myslela jako ty výchovné, ale jejich vyznění v tom chmurném kontextu je ve skutečnosti opačné. A to nemluvím o tom, že si právě vybírám místo své dosavadní spořitelny jinou banku a když jsem ve čtvrtek zjistil, že potřebuji jinou přikrývku, nekoupil jsem ji v prvním obchodě za 3000 Kč; koupil jsem dvojitou mikrovláknovou za 1150 Kč v druhém. I tohle jsou vlastnosti demokracie/trhu a lidi se buď musejí v jejich rámci o sebe starat, nebo se orientovat na jiný systém, tedy takový, v němž jsme Vy i já živořili (já opatrnicky). Ale to si nepřeji a Vy přece také ne. Jenže ty chmurné petice jsou pro socialistickou propagandu jako dělané. A není mi příjemná ani jejich podobnost se Stříbrného 'Ligou proti vázaným kandidátkám'. Opravdu systém dvou stran nemůže podle Vás fungovat? A není k tomu naopak zapotřebí, aby vždy jedna z nich měla dostatečný prostor pro vládnutí a tím plnou zodpovědnost, viz ten citovaný odkaz  */ ? Konkurence je velice důležitá součást hospodářského i politického života demokracie; opravdu se u nás poměry vylepší, když se budou obě ty velké strany schovávat za ještě neprůkaznější volební výsledek těch příštích voleb? Nezaháněl by je ten Vámi navrhovaný postup právě naopak do té nežádoucí de facto permanentní velké koalice, jejíž důsledky známe třeba z Rakouska?

 

     Vaše minulost mi dává dostatečnou pravděpodobnost, že byste mi nezakázala tuto naši výměnu názorů zveřejnit; proto jsem na tu svou stránku v rubrice 'Názory jiných lidí už vyvěsil ten dotaz a zamýšlím tam vyvěsit i tuto další dvojici našich dopisů; a ještě raději bych byl, kdybyste v té polemice pokračovala.

     Ještě jednou Vám děkuji,  

         s úctou

             Tomáš Pečený


From: Jirina Siklova [mailto:jirina.siklova@ecn.cz]
Sent: Sunday, August 30, 2009 10:37 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Několik slov 2009

 

diky, snad jsem text iniciovala, protože jsem vyzývala v přednáškách aby lidi formulovali pro současnost podobný text, jako bylo Několik vět 2009 - Pak jsem od někoho- opravdu nevím, kdo byl autor, dostala text  a podepsala jsem ho, protože jsem s ním v podstatě souhlasila. Kdybych ho formulovala, tak bych se ale jasně podepsala a napsala, CO se s tím textem uděla, kdo ručí za jeho pravost, podobně jako to bylo s dokumenty Charty 77 nebo dokumentem Několik vět...V jiné variantě to koluje bez mého podpisu ,tedy bez jakéholikov podpisu. .. Podstatné je, že to lidi oslovilo a již to podepsalo více jak 9OO lidí a četly desetitisíce.Pokud to chcete podepsat, prosím, pošlete to na e-mail terezie.taubelova@gmail.com. Pan Parkán tyto podpisy evidoval, ted již mu to přerostlo přes hlavu. Mně taky, Díky Jiřina siklová ¨

tu prílohu jsem zatím neotevřela, .. nezlobte se, ještě tu mám 719 e-mailů. a zítra práci.

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To: jirina.siklova@ecn.cz

Sent: Saturday, August 29, 2009 7:55 AM

Subject: Několik slov 2009

 

Dobrý den paní doktorko,

   od spolužáka jsem dostal text, který přikládám. Pod ním je Váš podpis. Na Internetu jsou ale články (http://vera-tydlitatova.eblog.cz/jirina-siklova-kam-az-jsme-to-nechali-dojit/comment-page-1 ) o tom, že je sporné, kdo je jeho autorem; přitom text je shodný.

   Prosím Vás, jste autorkou toho textu?

   Děkuji Vám,

      RNDr. Tomáš Pečený

      (moje názory byste našla tím odkazem)