From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, March 12, 2014 2:12 PM
To: 'prof. Dvorakova'
Subject: použití odpovědi

 

Dobrý den paní profesorko,

     před třemi léty jsem si u Vás vyprosil konzultaci o některých obecných otázkách. Jednu z Vašich odpovědí jsem teď použil v článku jsme národ Švejků?! v souvislosti se 'zprávou EU o korupci' slovy '

Bídně zajde, koho pomluva zlá najde. Možnost obrany České republiky jsem zkoušel hledat dotazem vedoucí politoložce, s výsledkem 'Ty otázky nejsou z oboru politologie.'

' .   Stojí-li Vám to za pozornost a jestli se situace zatím změnila nebo jsem nerozuměl správně smyslu, prosím dejte mi vědět a já ty příslušné formulace patřičně opravím.

     Při dotazech odborníkům jiných oborů jsem narazil na to, že vlastně zařazení jejich odpovědi do rubriky Názory jiných lidí mých stránek naznačuje, že ta odpověď by mohla být vykládána i jako souhlas s mými názory či dokonce s formou prezentace. Ten název rubriky vznikl s těmi mými stránkami při počátečním podnětu k jejich zveřejňování v r. 2008, o tom jsem Vám tenkrát napsal; teď bych ho nerad měnil, protože ho už používá řada lidí.

     Příslušnou řádku toho seznamu proto nahrazuji takto

informace od prof. Dvořákové

... ..14

a název na příslušné kartě prohlížeče na 'od prof. Dvořákové'. (Moc dlouhý být nemůže, takhle budu ta označení opravovat; má to jiné úskalí, ale lépe neumím; anonymizovat nejde dodatečně. Barvy v tom článku o Švejcích jdou vypnout odkazem nahoře. Snad se mi tu prosbu podařilo zformulovat srozumitelně, i v posledních dnech si mi na tu srozumitelnost jiný člověk stěžoval.)

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

    


{Viz kopie dopisu pro inventuru demokracie 22.12.10,

                Tomáš Pečený}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, December 18, 2010 10:11 PM
To:  'prof. Dvorakova'
Cc:  'doc. Cvrčková'

Subject: úroveň podkladů pro zprávy ve veřejnoprávních médiích

 

Dobrý den paní profesorko,

     prosím Vás ještě o radu: v článku jak zacházet s trhem u slova 'znalecký' se dotazuji České televize, jestli měla pro tu zprávu v pořadu Události dost spolehlivý podklad; tím myslím nejen neodborný dojem rodičů postiženého dítěte a reportéra. Je takový můj požadavek na veřejnoprávní médium oprávněný? (Tak rozumím požadavku paní docentky Cvrčkové 'aby instituce vzdělávací a výzkumné sdílely alespoň něco z obecně uznávaných zásad vědecké publikační etiky, a tedy pro ně bylo nepřijatelné publikovat články, jejichž autor zjevně nemůže s dobrým svědomím ručit za úplnost, ověřitelnost a nezkreslenou interpretaci toho, co sám tvrdí či jak druhé cituje. ', k němuž odkazuje článek z úvodu té korespondence.) Ta otázka podle mne hodně souvisí se vztahem médií a propagandy, např. mají-li aspoň veřejnoprávní média důsledně rozlišovat mezi zprávami o jednotlivostech a kompetentními zprávami odborníků o souhrnném stavu. Takovou záměnu propaganda hojně využívá, o tom mám na těch svých stránkách řadu příkladů.

 

     Pokud to není otázka z oboru politologie, poraďte mi prosím Vás, koho se mám zeptat.  

 

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

========================================================================================

{S vlastnictvím nejdůležitějších novin se u nás od té doby situace změnila, ani toho úřadu na ochranu hospodářské soutěže jsem se neptal.

       RNDr. Tomáš Pečený   12. 3.14.

}

{Paní profesorka mi pro toto zveřejnění odpověděla na ty otázky ústně 29.11.10; její odpověď jsem doufám zaznamenal správně: 'Ty otázky nejsou z oboru politologie.'. Zkusím se zeptat přímo toho úřadu na ochranu hospodářské soutěže a na tu souvislost s Mnichovem 1938 a s francouzským zákonem snad některého politika či politické strany.

       RNDr. Tomáš Pečený   30.11.10.

}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, November 13, 2010 10:51 AM
To: 'prof. Dvorakova'
Subject: k postupům proti korupci

 

Dobrý den paní profesorko,

     začátkem roku jste mi laskavě poskytla konzultaci k správnému vyjadřování o politice a svolila, abych ty informace zveřejnil na svých stránkách. V příslušné korespondenci jste zmínila i problém korupce v (naší české) společnosti.

     Byl bych Vám velmi zavázán, kdybyste tou cestou poskytla čtenářům i informaci o tom, jak se může demokratický stát bránit proti korupci v médiích. O takové korupci placením od zahraničního subjektu k prosazování jeho zájmů jsem slyšel od své známé, jak píšu v článku o některých médiích u slova 'ztrátové'. (Omlouvám se i Vám za hrubě provokativní název toho článku; v jeho úvodu i v dopisech lidem pro tu rubriku Názory jiných lidí vysvětluji důvody té provokativnosti.).

     Ta věc mne zajímá zejména i proto, že jsem se sám pokusil o takový návod, jak se má společnost proti hrubě neseriozním útokům médií bránit, totiž v článku o serioznosti médií (zase má provokativní název, pardon) u slova 'tržně'. Jenže ten návod může těžko fungovat právě v případě, že to médium peníze od našich čtenářů vlastně nepotřebuje. Má úřad na ochranu hospodářské soutěže účinný nástroj, jak ty finanční toky kontrolovat? Napadají mne souvislosti s bojem proti gangsterizmu v Chicagu třicátých let, kdy kontrola finančních toků umožnila hlavní pachatele usvědčit; ale také potíže se zachováním obchodního tajemství i křik o omezování svobody tisku, který by jistě nastal. V té souvislosti nabývá termín 'mediokracie' opravdu hrozivý význam. Důsledky takové propagandy v zahraničním tisku jsme zažili třeba Mnichovem 1938; jsem přesvědčen, že teď tak naší společnosti velice škodí média domácí, jak se na to pokouším ptát paní Dr. Šiklové, prezidenta Havla i jiných lidí. Pomohl by zákon, který by stejně jako teď ve Francii zakazoval vlastnit média cizím státním příslušníkům? Ten by se mi líbil zejména proto, že vlastníci by tak byli bezprostředně dostupní pro činnost toho antimonopolního úřadu a návazně institucí činných v trestním řízení.

     Děkuji Vám velice,

          Tomáš Pečený

 

{Domnívám se, že tato korespondence může pomoci lidem se orientovat v situaci, která se teď hodně týká politiky, viz mj. Činnost Dvořákové v čele komise nebyla zhodnocena, píše Úřad vlády | Zprávy | ParlamentniListy.cz. V tom vidím zase velkou souvislost vědy a nezávislosti na vnějších ekonomických/politických vlivech, ke které se ta korespondence přímo vztahuje a o které píšu na řadě míst této stránky mých názorů, zejména v článečku výchova, vzdělání a propaganda . Týká se také vztahu pedagogů k politice, který byl pokud vím za první ČSR výslovně omezován, o kterém píšu v odkazu opravdu chudáci? hlavního souboru textů o socializmu . Té problematiky se týkají tam i texty blízko řetězce 'vědc' a té nesnadnosti orientace lidí mj. článeček zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy u slova 'politických'.

   K těm populárním pojednáním o demokratické politice mi dal dobrý tip ten politolog, jak o tom píšu v odkazu výsledek referenda u slov 'dobrý výklad demokracie'.

   K praktické stránce voleb viz i o mně ***/.

       RNDr. Tomáš Pečený   30.5.10.

}


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, May 23, 2010 9:45 AM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: komentář

 

Dobrý den paní profesorko,

    dovoluji si Vás upozornit na komentář, který jsem připsal nad naši korespondenci. Byl bych Vám velmi zavázán, kdybyste pro tu mou stránku poskytla i k té věci své vyjádření, ale je mi jasné, že máte teď spoustu jiné práce. To je situace, která mi připadá obdobná mým dopisům pro sekretariát prezidenta Havla. Proto se na případnou situaci, kdy neodpovíte, nevztahuje poznámka 'Žádná odpověď je také odpověď' z úvodu seznamu té korespondence.

    {...}

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

{S touto problematikou také souvisí text u slova'neangažují' v odkazu slovníček newspeaku

       RNDr. Tomáš Pečený   2.5.10.}


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, April 30, 2010 1:06 PM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: ještě inventura demokracie

 

Dobrý den paní profesorko,

    dovoluji si Vás upozornit na obsah dalšího dopisu pro inventuru demokracie. Byl bych Vám velmi zavázán, kdybyste pro tu mou stránku poskytla k té věci své vyjádření.

    {...}

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

 

===================================================================

{Paní profesorka s uveřejněním souhlasí (s poznámkou, že sama účelnost toho zveřejnění nevidí). Tímto jí znovu děkuji.

       RNDr. Tomáš Pečený   5.2.10.

}

{...}


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, January 17, 2010 6:23 PM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: popularizace

 

Dobrý den paní profesorko,

    na schůzce bývalých spolupracovníků mi jeden z nich vyprávěl o politickém přístupu starých lidí z vesnice, kde má chalupu.

Nikdo z nich se pro volby nestará o nic jiného, než kolik jim nejbližší vláda přidá hned na důchodech. Přitom jsou to lidé schopní řídit auta a tedy používat i ty zmíněné pojmy rychlost a vzdálenost a přiměřeně domýšlet i důsledky nesprávné třeba té rychlosti. A sami si dávají pozor, aby nedělali dluhy.

    Myslím na tisk z doby první republiky, který lidem pokud vím soustavně připomínal v duchu politiky prezidenta Masaryka jejich účast v demokratickém rozhodování a jejich spoluzodpovědnost za budoucí vývoj státu; a ti lidé se pak v kritických situacích rozhodovali správně; a předtím nevolili z poloviny komunisty. Také Lenin, pokud si vzpomínám na výuku 'Dějin VKS(b)' prohlašoval, že každá kuchařka má být schopna správných politických rozhodnutí. Do jaké míry byla tam pak při politické přípravě těch lidí taková rozhodnutí opravdu správná, bylo pak vidět na vývoji SSSR; i na práci českých podniků s dělnickými řediteli.

    Znova se mi vrací na mysl to srovnání úlohy fyziky/techniky při přípravě lidí na jejich práci s úlohou politologie pro jejich přípravu na politické rozhodování.

    Fyzici/technici píšou i výborná populární pojednání o svém oboru. Existují také politologická taková dobrá populární pojednání, která lidem podstatně usnadňují orientaci v tom, které programy (ty zmíněné stranické) jsou uskutečnitelné a opravdu vedou k rozvoji společnosti? Pokud ano, dejte mi prosím odkaz.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 {...}

 


From: Tomas Peceny
Sent: Saturday, January 16, 2010 12:46 AM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: zabředl

 

Dobrý den paní profesorko,

     pokusil jsem se vyřadit termíny 'pravicový' a 'levicový' z té své stránky a nahradit je formulacemi spíš vycházejícími z termínů 'socialistický' a 'kapitalistický'. Výsledek je tristní: zabředl jsem do zřejmých nesprávností. Zkusil jsem i zahrnovat k termínům příslušné kontexty: ta sotva již publikovatelně složitá konstrukce by se tím změnila v něco nesrozumitelného i mně samotnému.

 

     Tím se dostávám k otázce: Nezasloužil by si ten můj pojem, pro který používám termín 'levicovost' */, pozornost do té míry, aby se jím někdo z politologů opravdu zabýval? Všechny námitky Vaše i toho Vašeho kolegy směřovaly jednak proti tomu termínu (slovu) samému tím, že je vyhrazen i pro něco jiného (hlavně s tím extremizmem) a jednak proti jakémukoliv třídění politik podle jednoho kritéria. Logickou konzistenci mé argumentace potvrzují i ostří oponenti z řad technicky/přírodovědně uvažujících lidí (p. Janýr ). Nezasloužil by si ten pojem třeba rozbor někým ze studentů jako seminární prací? Svůj odkaz na 'inventuru demokracie' jsem myslel nejen ve smyslu té určité akce, ale právě pro ujasnění pojmů; to považuji za zásadní. Jak jsem Vám řekl při té návštěvě: je mi jasné, že tím mým tříděním, kdyby bylo politology přijato, by mohla být zpochybněna nezávislost politologické vědy na vnějších vlivech. Tohle je podle mého názoru důležitý obecný problém, k němuž by lidé měli znát Vaše stanovisko: jak konkrétně přispívá politologie k jejich demokratickému rozhodování tím, že je neodrazuje přílišnou komplikovaností hledisek a terminologie. To je podle mého názoru problém tak základní, že do smyslu pojmu 'inventura demokracie' opravdu patří. Vysvětlila jste mi, že lidé by neměli dbát na nějaké zařazování politiků a stran do škatulek, ale řídit se konkrétními programy těch stran. To je jistě ideál; ale jak blízko k němu jsme, resp. vůbec můžeme být? S tím souvisí text v mém odkazu výsledek referenda u slova 'složité'. Kolik voličů např. prostudovalo či mělo prostudovat těch šestnáct knih Modré šance; a může kratší a populárnější formulace programu stačit? Dokáží pak lidé s těmi metodologickými pomůckami, které jim teď politologie poskytuje, patřičně rozeznat důsledky a vyhodnotit uskutečnitelnost těch politických programů? Je mi jasné, že demokracie nemůže být založena jen na analytických schopnostech "inteligentní elity"; to by byl velmi silný argument proti demokracii samé. Lidé musejí vycházet hodně i ze svých citů, sám jim to doporučuji slovy 'i podle tváře'; ale ty city mají podle mne být hodně korigovány tou analýzou, na jejíž metodologii se ptám; jinak jsou voliči příliš snadnou kořistí PR manipulátorů (viz volba Hitlera).

 

     V téhle situaci už jsem jednou byl, když jsem prosil velevýznamného ekonoma o posudek toho rozboru, jehož výsledek se mi pak podařilo zveřejnit pro ty, kdo mají opačný názor, v jejich médiu vysvětlivkami [1] , [2] a [5] na konci článku **/. Na těch ekonomických úvahách jsou totiž založeny ty mé politické a v obou oborech jsem laik. Tomu ekonomovi jsem tenkrát psal: 'Teď si připadám jako jeden z těch fyzikálních laiků, jejichž názorům o potřebě změny prokázaných teorií jsme se na vědeckém pracovišti smáli, nebo dokonce jako pan Záturecký z Kunderovy povídky Nikdo se nebude smát [Směšné lásky, Československý spisovatel 1970, str. 25].' Ale on mi správnost toho základu potvrdil. Ta se pak potvrdila i v korespondenci s ředitelem Ladwigem blízko slova 'omluvu'.

{Poznámka pro zveřejnění: viz též úvod k zveřejnění mého dotazu Ústavnímu soudu u slova 'nepřehánět'. TP}

     Děkuji Vám za pozornost a moc za to případné vyjádření,

          Tomáš Pečený

 {...}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ a který jde podle mne definovat i tím výčtem jmen politiků z mého mailu 'přijdu 12.1.;  příprava'. Tu svou definici mám u slova 'levicovou' na začátku článku o socializmu.

 


From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, January 13, 2010 3:54 PM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: RE: reRE: prosba o dva názvy

 

Paní profesorko,

     děkuju Vám za odpověď. Výsledek těch konzultací se budu pokoušet zahrnout do toho svého přehledu názorů, abych ani v politologii nebyl v rozporu s terminologií zažitou a používanou i vědci a abych vyloučil podezření, že špatně kladu otázky.

 

     Souhlasila byste se mnou, že pro extremismus (neonacisti, anarchisti) je potřebí ty přívlastky 'pravicový' a 'levicový' nepoužívat vůbec, protože jsou bohatě zneužívány propagandou, sugerující tak lidem, že prezident Klaus nebo premiérka Thatcherová jsou stejná sorta jako ti, kdo s výkřiky 'cikáni do plynu!' nebo 'Juden raus!' přepadali své spoluobčany? Tak ke mně přistupuje ten spolupracovník vědec, jehož socialistické názory kritizuji: 'Á, přišel náš pravičák, fašoun. Co jste zase kde vytunelovali?!'. A zdaleka není sám, kdo takhle politiku a politiky "posuzuje". To je mohutný impuls, abych se o tu věc staral.

 

     Prosím Vás, smím v té rubrice Názory jiných lidí uveřejnit tu naši korespondenci, podle konceptu, který Vám posílám a s podstatnou částí Vaší případné odpovědi? V horším případě anonymizovanou tak, jako tu s tím Vaším kolegou, nebo tu souhlas jen s obsahem7 {...}.

     Dík Vám moc,

          Tomáš Pečený

 

 

 


From: Vladimira Dvorakova
Sent: Wednesday, January 13, 2010 2:08 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: reRE: prosba o dva názvy

 

Označení může být mnohé, každé z toho zdůrazňuje cosi. Minulý režim: autoritářský, nedemokratický, reálny socialismus, komunistický, centrálně řízení...  současný - kapitalistický, liberální, demokratický, polyarchický, tržní.

Pojmy levice pravice nesouvisejí s režimem, ale je další charakteristikou režimu - tj. může být levicový autoritarismus i pravicový autoritarismus (třeba Franco ve Španělsku), totéž platí o totalitarismu.

Jinak inventura demokracie nebyla o pojmech, již vůbec ne o levici a pravici, ale o problémech - vzdělávání, korupce atd.

V.D

 

=

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, January 13, 2010 9:36 AM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: reRE: prosba o dva názvy

 

Dobrý den paní profesorko,

     ve smyslu 'inventury demokracie': Jak máme my "lid" teď tady nazývat ty dva režimy (politický/ekonomický režim u nás 1970-1988 a režim v letech 1995-2009), když o nich mluvíme? Tak, aby ty dva názvy pokud možno snesly pohled politologického odborníka. (Ten pohled zřejmě odsuzuje názvy 'socializmus' ('totáč') a 'kapitalizmus', které používám; ale nějak se přece v řeči nazývat musejí, to není o žádném vysvětlování.)

     Děkuji Vám moc,

          Tomáš Pečený

 

 


(Poznámka pro zveřejnění, pro ty čtenáře, kteří nepřicházejí moc do styku s vědci: Před časem jsem svému šéfovi, vedoucímu vědeckému pracovníkovi hodně vysokého stupně, klasikovi jeho oboru, navrhl něco pro organizaci své práce a odehrál se následující rozhovor:

     'Tomu nerozumím.'

      'Mám to brát jako zdvořilé sdělení, že to, co Vám říkám, je úplná blbost?'

       'Ano.'

             TP)

From: Vladimira Dvorakova [{...}]
Sent: Wednesday, January 13, 2010 8:00 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: prosba o dva názvy

 

Vážený kolego, mám obavy, že jsem se již zcela ztratila ve Vašich způsobech argumentace a logiky používání pojmů, nemám pocit, jak jsem se snažila včera vysvětlit, že lze cosi jednou větou či jen jednoduše vysvětlovat, pojmy, které používáte, jsou historicky vzniklé a historicky se měnící a zároveň se odvozují i od sociokulturního prostředí určitých zemí.

Zdravím

V.D.

 


From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, January 12, 2010 11:55 PM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: prosba o dva názvy

 

Dobrý den paní profesorko,

     děkuji Vám za tu konzultaci.

     Prosím Vás, podívejte se na tu mou korespondenci s Vaším kolegou do okolí řetězců 'socialistický- kapitalistický' a 'pořád totéž'. Tipoval bych, že i Vy budete souhlasit s jeho aplikací vašeho společného (zřejmě obecně politologického) postulátu 'druhy politiky nelze korektně třídit podle jediného kritéria' i na pojmy 'socialistická' a 'kapitalistická'.

     Prosím Vás, věnujte (mi jako jednomu z "lidu" a nejlépe i jeho dalším příslušníkům prostřednictvím těch mých stránek) trochu času na to, nazvat politický/ekonomický režim u nás 1970-1988 a režim v letech 1995-2009 tak, aby z těch názvů "lid" viděl rozdíl. K té mé prosbě o zveřejnění: prosím podívejte se na úroveň té korespondence např. s paní doc. Cvrčkovou . (Postoje vědců k publicistice se týká poznámka o historicích v druhém odstavci odkazu komentáře na konci toho článku o socializmu, tedy souboru (teď přesměrováváno z) http://www.volny.cz/tpeceny/politika/kral/Komentare.htm .) Tenhle můj dopis a tu Vaši případnou odpověď mohu proto také anonymizovat, tak jako s tím Vaším kolegou.

     Svou úlohu v těch věcech vidím tak, jak jsem ji popsal v té korespondenci s ním u slov 'nadměrné nároky'.

     {{...}}

     Děkuji Vám,

           Tomáš Pečený

{...}

 


From: Tomas Peceny
Sent: Monday, January 04, 2010 11:18 AM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: reRE: přijdu 12.1.; příprava

 

Paní profesorko,

     děkuji Vám za odpověď. Prosím vás, při té konzultaci by mne zajímalo zejména (ve smyslu 'inventury demokracie'), může-li "lid" používat přiměřeně přesně politologické termíny 'pravicovost'/'levicovost' tak, jako přiměřeně přesně používá fyzikální pojmy 'rychlost' a 'délka',

     dík,

          Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Vladimira Dvorakova [{...}]

> Sent: Monday, January 04, 2010 10:44 AM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Odp: přijdu 12.1.; příprava

>

> Pane kolego, nezlobte se, ale opravdu nemám čas na formulaci těchto

> odpovědí. Osobně se pokusím Vám některé věci vysvětlit - politologie je

> věda jako každá jiná, pokud něco třídím, musím stanovit kritéria a

> zvažovat

> jejich účelovost k uchopení daného problému. Když to uvedu v neutrálním

> příkladu - považuji-li za důležité kritérium holohlavost - budou tito

> politici v jiné třídě než pokud stanovím modrookost, pokud budu sledova

> obě

> kritéria společně - vytvoří se mi zase jiná třída.

> Zdravím

> V.D.

 

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Monday, January 04, 2010 10:32 AM
To:
{...}
Subject: přijdu 12.1.; příprava

 

Dobrý den paní profesorko,

     děkuji Vám, přijdu v to úterý 12.1. v 9:30. Abych se připravil, naveďte mne prosím Vás předem, pokud možno podle následujícího schématu vycházejícího z mého fyzikálního/technického způsobu uvažování:

     1/ Je vůbec možno v politologii používat definice třídící přístupy politiků? (Nebo má pravdu ten můj spolužák uměnovědec a psycholog, že něco takového ve vědách o společnosti není možné vůbec a každý termín musí vycházet z kontextu vytvořeného přímo tou jednou právě vedenou diskusí o konkrétním případu?)

     2/ A/ Pokud to možné je,

             a/ napište mi prosím svou definici levicovosti/pravicovosti (zmínila jste se, že se těm termínům nevyhýbáte, ale přitom jste se zmínila o kontextech, v nichž je používáte), pokud možno takovou, aby ji bylo možno používat v laicky publicistickém textu pro rozlišení těch přístupů;

             b/ nejde-li to, napište mi prosím, je-li možno politologicky třídit přístupy politiků tak, aby v jedné třídě byli Gottwald, Paroubek, Zaorálek, Špidla, Clinton a Obama a v jiné třídě Klaus, Mach, Zahradil, Bush, Reagan, Thatcherová a jak jsou ty třídy charakterizovány tak, aby do nich "lid" sám mohl případně další politiky podle jejich přístupu zařazovat.

         B/ Pokud to možné není, napište mi prosím svou charakteristiku politických systémů u nás v obdobích 1918 až 1938, 1939 až 1945 a 1948 až 1989, pokud možno takovou, aby ji mohl používat "lid" pro rozlišení politických systémů těch období.

 

     (Pokud by snad nešlo nic z toho, nenapadá mne už další otázka a nechme to prosím až na tu osobní konzultaci.)

    

     Děkuji Vám moc,

          Tomáš Pečený

 

{...}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, January 02, 2010 10:08 PM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: konzultace

 

Dobrý den paní profesorko,

    dovolila jste mi (neopatrně), abych Vás o tu konzultaci poprosil hned 2. ledna.

    Jsem fyzikální technik, pracující důchodce, a zajímám se o politiku. Výsledek se snažím formulovat na stránkách svých názorů (dříve na volny.cz). A potýkám se přitom od úvodu článku o socializmuterminologií. Byl bych šťasten, kdyby se pro to (i mé) vyjadřování podařilo najít termíny nematoucí a korektní.

    Prosím Vás, kdy bych mohl přijít? {...}

    Děkuji Vám a přeji Vám zdraví a hodně úspěchů do nového roku,

         RNDr. Tomáš Pečený

  

{...}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 16, 2009 3:01 AM
To: 'Vladimira Dvorakova'
Subject: FW: i já

 

Dobrý den paní profesorko,

     možná i Vás by mohlo zaujmout něco z mých úvah, třeba přísaha loyality, odkaz slovníček newspeaku z toho článku o socializmu, nebo poslední korespondence v rubrice Názory jiných lidí {poznámka pro zveřejnění: zejména inventura demokracie}.

     Děkuji Vám za pozornost,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 16, 2009 2:27 AM
To: 'Tereza.Selmbacherova@inventurademokracie.cz'
Subject: i já

 

Dobrý den paní/slečno Selmbacherová,

   jsem sice jiná věková kategorie než zřejmě Vy a Vaši kolegové (česky řečeno: jsem dědek), ale i já mám své představy a náměty o politice. V poslední době jsem se tím zabýval (až) moc a výsledky popisuji na stránce svých politických názorů ; třeba Vás na nich něco zaujme. K těm návrhům vaší iniciativy je tam hodně blízko text v odkazu výsledek referenda blízko slov 'slušnost' a zejména 'patovými výsledky ' a v odkazu skandál ODS u slov 'orientovat ' a 'soutěžící'. Ty odkazy jsou z článku o socializmu.

   Dík za pozornost,

       RNDr. Tomáš Pečený