From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 21, 2011 1:26 PM
To: 'stanislav.komarek@email.cz'
Subject: k Vašemu vystoupení, které jsem viděl v televizním Hydeparku

 

Dobrý den pane profesore,

     podle svého zvyku Vás upozorňuji na svůj příspěvek do diskuse k tomu pořadu, na který odkazuji na svých stránkách v rubrice Názory jiných lidí pod Vaším jménem. Jeho text je, s náhradou i jmen odkazy do té rubriky a do mého osobního kréda :'

·                                 Změna systému? Informace o korupci?

Pane profesore Komárku a paní doktorko Švihlíková, takových myslitelů, kteří v období potíží světové ekonomiky a nové vlny masové PRopagandy vyhlašovali, že vidějí potřebu zásadního odchodu od systému demokratického kapitalizmu, bylo už hodně. Jako inteligenti byste je měli citovat, nejste originální:  Dr. Goebbels, Klement Gottwald ('žvanírna'), Vladimír Iljič Lenin (dějiny VKSb) atd.atd.
Důsledky jsme inkasovali všichni, já celý život.

Česká televize, opravdu chcete být tím moderním (tupo)masovým médiem, které se o takovou změnu zásadně zaslouží, jako rozhlas v Německu 30. let?

Pane Prouzo, prosím přesnou citaci té analýzy, kterou citujete o tom, že všechen deficit našeho rozpočtu je působen korupcí. PRopagandy o korupci u nás tu máme dost (u sv. Václava 17. listopadu 2010).

'.

    Děkuji Vám za pozornost,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

{Viz diskuse k televiznímu Hyde park ČT24: 19. 10. 2011 .

         Tomáš Pečený        21.10.11}