{Podle informace od právního zástupce pana Dr. Bartáka zamítl Vrchní soud 3.12.14 to odvolání a ten osvobozující rozsudek je pravomocný. Lidi vzpomeňte si, jestli jste ten výsledek slyšeli mj. z "České" televize také tak výrazně, jako celé ty roky žvanila podle té komunisticko-sudeťácké PRopagandy o jeho vině, o smyšlených částkách v milionech dolarů, které měl prý požadovat, a o všemožných detailech právnických postupů v té věci!

       Tomáš Pečený 20.12.14}

 

{K mé žádosti o ten rozsudek mi soud oznámil, že bych musel zaplatit 800 Kč za anonymizaci. Kdybyste někdo potřeboval to úřední anonymizované znění znát, třeba pro nepochybné veřejné porovnání s tím, jak média o tom obvinění referují, napište mi prosím. Tu anonymizaci jsem připraven na svou odpovědnost udělat sám. Pana Dr. Bartáka jsem prostřednictvím jeho právního zástupce poprosil o sdělení plné verze pro ten účel. Podle toho, jak jsem sledoval to soudní jednání, jsem si prakticky jistý, že ten čin, z kterého byl obžalován, nemohl nastat už jen z věcných důvodů – časové souslednosti prokázaných faktů.

       Tomáš Pečený 22.9.14}

 

{14.5.14 odpoledne byl vynesen rozsudek: Oba obžalovaní Dr. Barták i Ing. Smrž jsou zproštěni té obžaloby. Předseda senátu podrobně rozebíral důkazní situaci; V tom jeho rozboru nevidím žádnou chybu; až budu mít rozsudek v písemné formě, zveřejním ho tu jako obvykle. Považuji ho za potvrzení svých předpokladů, na základě kterých jsem ho před čtyřmi lety předpověděl. I přesto, že se teď proti němu státní žalobce Táborský odvolal; nedovedu si představit, na základě čeho by mohl s tím odvoláním uspět a považuji to úmyslné protahování za součást té jeho role komunistické větve té propagandy. Lituji obě oběti skandálu vykonstruovaného tehdejší Mladou Frontou (redaktorem Kroupou) i veliké materiální a politické škody, které tím České republice a tedy nám všem vznikly.

 

12. a 13.5.14 byla jednání  částečně neveřejná. Ve veřejné části vypovídala jako svědkyně Dr. Vlasta Parkanová. Zakázku na vozy Tatra převzala od předchůdce; ví že na jejím vypsání jako podpoře výrobce v Česku měl zájem předchozí premiér Špidla. Jako žena a členka malé strany ve funkci ministryně obrany byla v obtížné situaci, kterou jí ztížila svým útokem i Česká televize. O vypovězení Pragy z té smlouvy ji náměstek Kopřiva informoval, vzhledem k povaze věci a utajovaným skutečnostem se nemohla mediálně bránit. Nemá jedinou vzpomínku, že by Dr. Barták (domnívám se, že nominovaný ODS) byl do té věci zasahoval. Politicky se věc řešila v parlamentu, jeho bezpečnostním výboru, což v situaci koaliční vlády nebylo snadné a navazovaly na to 'mediální hrátky'. Politické tlaky se v práci ministerstva neprojevovaly, i když premiér Topolánek zřejmě neviděl rád Ing. Kopřivu (jejího spolustraníka) jako jejího náměstka. O práci Dr. Bartáka vypověděla, že ho vnímá jako inteligentního a že pracoval s velkým nasazením; podle způsobu jednání těch dvou bylo vidět, že si dobře rozumějí. U předmětného jednání v USA (pokud vím r. 2008), kde měl zaznít ten požadavek na úplatek, přímo nebyla, detaily jsou jistě v protokolu "minutovníku", s p. Cabanissem tam mluvila, přátelsky, ne o Tatře. O tom obvinění se dozvěděla až z novin koncem 2010. Do poloviny 2007 probíhaly zkoušky těch vozidel, nebyl důvod vypovědět zakázku státu u Tatry, subdodavatel Praga platil penále za prodlení, závady byly průběžně odstraňovány. Dr. Barták vypověděl, že nebyl členem žádné politické strany. Paní Dr. Parkanová považuje za nepřípustné, aby někdo Dr. Bartáka dehonestoval. Ing. Smrž potvrdil vše, co vypověděla. Předseda konstatoval, že dokazování skončilo. Pak a dopoledne 14.5. pronesli závěrečné projevy státní žalobce Táborský (podle mne zcela mimo předmět jednání), obhájce a oba obžalovaní a senát se odebral k poradě.

 

       Tomáš Pečený 14.5.14}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, April 03, 2014 3:50 PM
To: 'Josef Monsport JUDr. (monsport@ak-im.cz)'
Subject: důvěrník?

 

Dobrý den pane doktore,

   o přestávce dnešního jednání soudu jsem v blízkosti p. Johna Boka zaslechl termín 'důvěrník při neveřejném jednání'.

   Připadá-li to při pokračování v procesu s panem doktorem Bartákem v úvahu, navrhuji, že takovým jeho důvěrníkem pro nadcházející jednání v tom procesu budu já; je-li to formálně zapotřebí, žádám Dr. Bartáka, abych mohl takovým důvěrníkem být. Účelem je, abych lépe rozuměl tomu procesu, o kterém soustavně referuji na svých stránkách. Jak tam píši, neznám ani znění žaloby (kdo, koho a z čeho přesně obviňuje). Připravuji dotaz o té věci Městskému soudu Praha podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak o tom záměru píši na té stránce v souvislosti s Českou televizí, která z té žaloby citovala.

   K tomu postavení důvěrnika prohlašuji, že budu plně respektovat všechna poučení a zákonné normy o mlčenlivosti, jmenovitě i v souvislosti s tím zveřejňováním na mých stránkách. V tom smyslu bych také nezveřejnil a zachoval mlčenlivost o tom znění žaloby, kdyby se pan doktor Barták rozhodl mi to znění sdělit.

   Tento svůj dopis zveřejňuji jako obvykle.

   Děkuji Vám a panu doktoru Bartákovi,

        s úctou

            RNDr. Tomáš Pečený


{V odpolední části jednání 3.4.14, kterou jsem viděl, vypovídal svědek Dr. Jiří Šedivý, od r. 2006 ministr obrany. U předmětného jednání, kdy mělo dojít k nabídce úplatku, nebyl. "Zdědil" úsporu rozpočtu obrany, snad se zrušením projektu Tatra, nesouhlasil, Tatra měla i další záměry (Izrael). Ve vládě uvažovali i zaměstnanost na severní Moravě; do rozpočtu vrátili část asi 1,8 miliardy Kč. V r. 2006 podepsala Tatra zakázku na dodávku nákladních aut české armádě, s podílem českých výrobců 65%. V té době dostali ze zpravodajství zprávu, podle které p. Stošek tvrdil, že má kontakt na svědka. Právní analýzy i cenový audit té dodávky Tatra byly OK. V lednu 2007odešel z ministerstva, vyhledal ho Ing. Ptáček z Pragy, žádal intervence, svědek žádné nevykonal ani okolnosti nezkoumal, během 6 týdnů se smlouva měla sjednat. Se Stoškem se nesetkal nikdy. Zpravodajství naznačovalo (obecně), že zástupci Tatry s českými jmény, snad podle p. Stoška, šířili tvrzení, že záležitosti Tatry vyřešejí přes kontakty i se svědkem. Pan Adams se s ním sešel několikrát, obavy z dalšího přerušení projektu Tatra nevyjádřil, s p. Cabanissem se svědek setkal, na jeho hovor o Tatře si nevzpomíná. Státní zástupce Táborský dostál té své roli komunistické větve té komunisticko-sudeťácké akce; totiž nehorázností, která se ostře odlišovala od věcného vedení důkazů v celém tom řízení, "otázkou" svědkovi - ministrovi 'Na policii jste mluvil pravdu?'.

   Na otázku obžalovaného Dr. Bartáka, jestli s ním svědek někdy mluvil o projektu Tatra, odpověděl svědek, ze ne. Vypověděl, že jmenování Ing. Smrže do opravny Malešice bylo dáno tím, že hledali krizového manažera, protože ten státní podnik byl před bankrotem; to jmenování bylo termínované, po roce se mělo vyhodnotit a paralelně hledat jiného. Dr. Barták Ing. Smrže nepřivedl, jak snad tvrdí obžaloba, jen návrh ministerstva na jeho jmenování doporučil. I právní analýza potvrdila, že Ing. Smrž může tu funkci zastávat, vzdá-li se po dobu jejího výkonu aktivit ve vlastní firmě a jen si ponechá její akcie. Ing. Smrž vypověděl, že jiný adept na tu funkci krizového manažera, Ing. Kuneš, ji na poslední chvíli odmítl a Ing. Smrž se rozhodl ukázat, že umí státní podnik zlepšit, byl tam měsíc, domluvil vrtulníky pro Afganistan a zařídil, že podnik neplatil za dvoje provozovny. Svědek Dr. Šedivý s tím popisem souhlasí a situaci zná, byl i předsedou dozorčí rady té malešické opravny (zkratka jejího jména je LOM). Vrtulníky požadovali vojáci, Američani dali desítky milionů Kč na jejich opravy a tím LOM zachránili. Dr. Barták: LOM si restrukturalizaci zasloužil. Výpovědi svědka o Adamsově snaze dodat ještě víc vozidel Tatra, snad neúspěšné, jsem nerozuměl. Svědek ministr Dr. Šedivý si nedovede představit, že by Dr. Barták byl tak hloupý a zločinný, jak je obviňován.

   Ta jednání soudu, která jsem viděl, mají všechny ty náležitosti, které jsem považoval za nezbytné, když jsem kladl 13.11.2010 otázku 'podaří se Mladé Frontě dokázat obvinění, poškozující naše vztahy s USA? o sudeťácké části té akce poškozující naši republiku. Jsou vedena slušně a věcně (termínu 'korektně' se vyhýbám, protože v eurospeaku znamená něco jiného).

   Předseda pak odročil další jednání, která budou zčásti neveřejná o utajovaných skutečnostech, na první z možných termínů, a to na 12 - 16.5.2014, možná ve větší jednací místnosti, od 9:00; v tom týdnu by mohl být vyřčen rozsudek. Státní zástupce Táborský požadoval zdržení na ten druhý termín, předseda mu nevyhověl.

      Tomáš Pečený  3.4.14}


{V odpolední části jednání 2.4.14, kterou jsem viděl, vypovídal svědek Dr. Kolář, velvyslanec naší republiky v USA v předmětné době.

   Řekl, že velmi dobře zná tehdejšího velvyslance USA u nás Cabanisse, jako čestného člověka; někdy použil i jen důvěrnou podobu Bill křestního jména pana Cabanisse, který podle něj jako jižanský konzervativec věří v Boha a je připraven dobře plnit své občanské i morální povinnosti. Protože také velmi dobře zná obžalovaného MUDr. Bartáka, je si jist, že i on dobře zastupoval zájmy České republiky a je čestný člověk; na otázku předsedy uvedl, že jinak by si s ním jistě netykal. Vypovídal i o podrobnostech toho předmětného společenského setkání na střelnici, na které pracovníci jeho úřadu pozvali jak velvyslance Cabanisse, tak premiéra Topolánka a tehdejšího náměstka ministryně obrany Bartáka. Na podrobnosti typu kdo kde stál, které pořád vymáhal státní zástupce Táborský, se po těch letech již nemůže při vší snaze upamatovat bezpečně, ale věděl by, kdyby si byli dva lidé z "roje" lidí kolem nejdůležitějších osobností něco separátně vyjednávali, neřkuli, kdyby to byl přímo ten druhý velvyslanec. To by bylo nemožné už jen proto, že by to budilo pozornost mnoha dalších lidí z toho "roje". Na otázku obžalovaného Ing. Smrže, jestli podle jeho znalosti amerického práva by bylo s tím právem v rozporu, kdyby český činitel řekl americkému diplomatovi (jen) o potřebě obchodního vypořádání mezi jinými americkými a českými podniky, např. mezi Dr. Železným a p. Lauderem, odpověděl, že nebylo. Na otázku předsedy, jestli ho někdy kontaktoval novinář Kroupa z Mladé Fronty, odpověděl, že pokud si vzpomíná, tak ne, ale že mu do Moskvy telefonoval jiný novinář z Mladé Fronty (snad Marjanovič) v souvislosti s tím případem Tatra a že přitom získal dojem, že ty noviny mají připravený scénář, do kterého jen získávají podpůrné argumenty. Na otázku předsedy, jak si při všech těch okolnostech vysvětluje obvinění Dr. Bartáka panem Cabanissem, odpověděl, že p. Cabaniss byl podle jeho názoru manipulován (tomu rozumím jako 'dodatečně záměrně zkresleně informován' a domýšlím 'o zvycích českých veřejných činitelů') jinými pracovníky Tatra, aby se uchránili od zodpovědnosti za nedostatečně plněnou smlouvu. Že totiž, kdyby byl p. Cabaniss ten požadavek úplatku, který teď považuje za jasný, byl za takový považoval už při tom hovoru na té střelnici, byl by si jistě tehdy vyžádal vysvětlení, nejspíš i od premiéra Topolánka, a byl by tu věc hlásil americkým institucím okamžitě.

   Zaujalo mne, že svědek uvedl, jak objektivně nadstandardní byly v té předmětné době před r. 2010 diplomatické vztahy České republiky a USA, zejména co do počtu společných akcí. O tom, jak právě tento 'případ Tatra' s obviněním MUDr. Bartáka považuji za cílenou akci "českého" tisku s německými vlastníky, cílenou právě na poškození těch vztahů České republiky s USA, jsem tenkrát psal; proto ten případ stále pozorně sleduji. Podívejte se prosím, že tenkrát o té věci také "Česká" televize "informovala" ve shodě s tím záměrem tisku, tehdy placeného z Německa.

      Tomáš Pečený  2.4.14 a 3.4.14}


{V části jednání 31.3.14, kterou jsem viděl, vypovídal svědek, dřívější člen bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, o smluvním základu objednávky vozů Tatra českou armádou; výslovně při tom uvedl, že ta smlouva obsahovala Pragu jako nepominutelného subdodavatele a vyjádřil názor, že o záměru odstoupit od subdodávek Pragy musela Tatra vědět už při uzavírání té smlouvy a že tu část smlouvy nechala jen proto, aby Tatra tu zakázku získala; totiž argumentem, že ta vozidla budou plně české výroby a, pokud jsem rozuměl, že přitom budou i spolupracovat další české firmy. Vypovídal také, že ten bezpečnostní výbor parlamentu jednal v předmětných věcech jednomyslně. Že Praga prohrála příslušnou arbitráž. V souvislosti s radarem ambasáda USA ten radar doporučovala a doporučovala vozidla Tatra. Ta měla podle zkoušek problém s hmotností, podstatný pro leteckou přepravu. O nějakém přerušení dodávek nebyla řeč a vůbec by to nešlo, protože vojáci předpokládali dodávky během 1,5 roku, zatímco jen výběrové řízení pro případného jiného dodavatele by trvalo několik let. Redaktor Kroupa svědka v té době vyhledal a svědek měl pocit, že se Kroupovi jedná o získávání negativních informací o MUDr. Bartákovi. Ten je jeho přítelem a ví, že je schopný manažer, který "ukočíroval" firmu.

    Státní zástupce Táborský kladl svědkovi otázky o jeho dovolené a dovolené MUDr. Bartáka v r. asi 2006 a pokud jsem dobře slyšel, i o tom, proč byla ta dovolená placena v hotovosti. Na dotaz předsedy uvedl, že jimi směřuje k obvinění obžalovaného podnikatele Ing. Smrže, že s tou společnou dovolenou souvisí i pozdější zaměstnání Ing. Smrže v opravně vojenské techniky v Malešicích. Ing. Smrž k tomu vypověděl, že snad ta cestovka tenkrát ani karty nepřijímala, že za nikoho dovolenou neplatil a že to zaměstnání přijal na výzvu pracovníků státní správy k nápravě poměrů v tom státním podniku, kde byla typická přezaměstnanost a byly placeny drahé poradenské firmy. A že tu výzvu přijal i přesto, že tím podstatně klesl jeho osobní příjem. A že skutečně uspořil řadu pracovních míst a snad i ty zbytečné platby. A že jeho podnik nezískal v těch souvislostech větší veřejnou zakázku než dříve; v té souvislosti uváděl i nějakou další úsporu; o těch věcech jsem slyšel poprvé a neorientuji se v nich. A že z toho místa odešel, když mu bylo ministerstvem obrany namítnuto, že je ve střetu zájmů (pořád nevím, z čeho je konkrétně obviněn).

      Tomáš Pečený 31.3.14}


{V části jednání 19.3.14, kterou jsem viděl, vypovídal svědek, Američan, který je v obchodním spojení s firmou Tatra, i o detailech toho, jak měl pan doktor Barták pronést ten inkriminovaný výrok o vhodnosti kompenzace vynaložených nákladů firmě Praga firmou Tatra. Obhájce kladl svědkovi otázky k vysvětlení rozporů mezi různými jeho svědectvími a pokud jsem správně slyšel, i k vysvětlení rozporů mezi jeho svědectvími a svědectvími dalších svědků. A k vysvětlení rozporů mezi významem, který tomu výroku svědek svými slovy přikládá a skutečným chováním zúčastněných osob po tom hypotetickém výroku. Jestli jsem správně rozuměl, mj. pan velvyslanec Cabaniss po tom hypotetickém výroku poděkoval před loučením panu ministru Bartákovi patřičně zdvořile za dobrou spolupráci. Přitom jsem nemohl nemyslet na úlohu vzájemné důvěry v obchodních a politických vztazích a pomlouvačné propagandy, viz můj text jsme národ Švejků?! a můj komentář k mému pokusu o korespondenci s "Českou" televizí: Oba ti významní občané USA, jeden z nichž je diplomat nejvyššího stupně, zastupovavší tu velmoc v České republice, hodnotějí teď použitými výrazy formulaci, která by mně připadala neutrální a technické situaci přiměřená, jako korupční jednání jasné od prvního vyslovení; a oba se shodují v tom, že si při tom inkriminovaném rozhovoru ani nevyžádali nějaké vysvětlení; oba jsou teď tedy zřejmě plně přesvědčeni, že ministr vlády České republiky požaduje běžně úplatky hovorovými náznaky v přítomnosti dalších mnoha lidí.

    V části jednání 18.3.14, kterou jsem viděl, mne zaujalo, že svědek, o jehož věrohodnosti a kompetentnosti nepochybuji, silně zpochybnil serioznost novináře Kroupy a tehdejší Mladé Fronty; slyšel jsem od něj mj., že měl možnost porovnat zdroj, který pan Kroupa citoval a to, co o té věci pak vytiskli; s výsledkem, že smysl toho článku se podstatně lišil od smyslu, který svědek přikládá tomu zdroji.

    Přesné znění žaloby, tedy kdo, koho a z čeho konkrétně obviňuje, neznám doteď. (Týká se i opravy mého textu tady 1.2.14; teď jsem vyhledal a přeškrtnutým písmem tam připsal i původní znění mého dopisu panu obhájci.) Z přítomnosti státního žalobce soudím, že Česká republika žaluje pana doktora Bartáka a snad i dalšího obviněného z úplatkářství; v informacích od soudu čtu 'podle TRZ §160/2,4-a,b'.

      Tomáš Pečený 20.3.14 11:11 a 21.3.14}


{V té věci dnes proběhlo další jednání toho hlavního líčení u Městského soudu v Praze. Jako svědek byl vyslechnut p. Cabaniss, dřívější velvyslanec USA v ČR a předseda dozorčí rady Tatra Kopřivnice. Jeho obviňování pana doktora Bartáka rozumím tak, že pan doktor Barták podle něj měl v r. 2008 navrhnout firmě Tatra, aby firmě Praga kompenzovala výpověď smlouvy se subdodávkou podvozků; a že v tom vidí podle amerických zákonů pochybení tím, že pan doktor Barták jako činitel ČR by mohl být v nějakém obchodním spojení s firmou Praga. Pan Cabaniss si tu nesprávnost uvědomil dodatečně, když vedení Tatry uspořádalo v r. 2010 setkání s novinářem Kroupou z tehdejší Mladé fronty a upozornil na ni instituce USA se zpožděním. Podle toho co jsem slyšel, nevysvětlil pan Cabaniss, jak by byl vůbec mohl pan doktor Barták požadovat od firmy Praga nějaké nezákonné plnění za své rozhodování, když v předmětné době byla záležitost s podvozky již rok uzavřena.

      Tomáš Pečený 17.3.14}


{V textu posledního zveřejněného dopisu panu doktorovi tu opravuji svou špatnou formulaci.

      Tomáš Pečený  1.2.14}


{Líčení bylo odročeno na březen 2014; rozuměl jsem, že pro předvolání svědků, i těch, kteří se omluvili. Podle sdělení jiného z nás 'veřejnosti', který byl na minulém jednání, jde i o svědka z Ameriky.

      Tomáš Pečený 31.1.14}


{V té věci teď veřejně probíhá hlavní líčení u Městského soudu v Praze, Spálená ul., pod čj. 56T4/2013.

      Tomáš Pečený 30.1.14}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 18, 2013 1:37 PM
To: 'advokátní kancelář JUDr. Josef Monsport'
Subject: Vzkaz pro pana MUDr. Bartáka

 

Dobrý den,

     podle sdělení Krajského soudu v Ostravě zastupujete pana doktora Bartáka v procesu souvisejícím s podnikem Tatra.

     Prosím Vás, předejte panu doktoru Bartákovi následující sdělení.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

Dobrý den pane doktore Bartáku,

    na svých stránkách se snažím orientovat v politické situaci a přinášet jako novinář ověřené informace.Referuji tam také o obvinění Vás z korupce, z které jste byl obviňován v médiích, protože to obvinění mohlo být součástkou  Referuji tam také o mediálním obviňování Vás z korupce, protože to obviňování mohlo být součástkou kampaně iniciované za cizí peníze v "našich" médiích proti naší republice, jak píšu v textu Lidové noviny, Mladá Fronta a další rafaly na koho jim páníček přikázal.

    O těch věcech jsem se Vás snažil informovat, ale doteď neúspěšně, jak vidno z té korespondence zveřejňované na těch mých stránkách v rubrice Názory jiných lidí. Pravidla toho zveřejňování jsou tam pod seznamem.

    Prosím Vás o souhlas k zveřejnění případných Vašich sdělení. Nevím, je-li to nezbytné, ale prosím Vás i o souhlas k zveřejnění rozsudku, i s odůvodněním, v tom procesu.

    Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

 


{Děkuji tímto příslušnému činiteli Krajského soudu v Ostravě za sdělení jména právního zástupce pana MUDr. Bartáka.

      Tomáš Pečený 18.10.13}


{Ani doptáváním na tiskovém odboru Ministerstva obrany jsem kontaktní adresu pana MUDr. Bartáka nebo jeho právního zástupce nezjistil.

      Tomáš Pečený 16.10.13}


From: Petra Olivová [mailto:olivovap@army.cz]
Sent: Wednesday, October 16, 2013 3:11 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject:

 

Dobrý den, MUDr. Barták již na MO ČR nepracuje.  E-podatelna


From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, October 15, 2013 7:59 PM
To: 'e-podatelnaMO@army.cz'
Subject: FW: pro pana dřívějšího náměstka MUDr. Bartáka

 

Dobrý den pane doktore,

     přeposílám Vám (aktualizovaně) dopisy, které jsem Vám omylem poslal na nesprávnou adresu (a neupozornili mne). O té Vaší záležitosti se snažím referovat i nadále, na těch mých stránkách.

     S pozdravem

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, December 22, 2011 4:39 AM
To: 'podatelna@mfcr.cz'
Subject: pro pana dřívějšího náměstka MUDr. Bartáka, možná prostřednictvím jeho advokáta

 

Pane doktore,

    přeji Vám úspěch do nového roku,

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, November 13, 2010 5:39 PM
To: 'podatelna@mfcr.cz'
Subject: pro pana náměstka MUDr. Bartáka

 

Dobrý den pane náměstku,

     dovolte, abych Vás upozornil na text Lidové noviny a Mladá Fronta rafaly na koho jim páníček přikázal na mých stránkách. Ten text se týká i toho obvinění Vás z pokusu o korupci.

     Děkuji Vám za případný zájem o ten text,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

{K doporučení Veřejného ochránce práv (viz dopis  7.10.13) jsem si v médiích všiml, že ten případ může souviset s procesem s p. Adamsem, který proběhl u Městského soudu v Brně. Abych se ujistil, že nejde jen o shodu jmen a mohl přinést svým čtenářům ověřenou informaci, požádal jsem prostřednictvím datové schránky tím dopisem ten soud o informace. Vyhověli mi a zaslali mi  anonymizovanou kopii dosud nepravomocného rozsudku Městského soudu v Brně sp. zn. 92 T 67/2013 ze dne 1.10.2013. Tímto děkuji příslušnému činiteli toho soudu; i proto, že si nejsem jist, jestli byli povinni tu informaci poskytnout.

       Tomáš Pečený 15.10.13}

 

Městskému soudu v Brně

 

věc: žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

                                                                                                                       Praha, 7.10.13

Dobrý den,

    na svých stránkách se snažím orientovat v politické situaci a přinášet jako novinář ověřené informace. Referoval jsem tam také o obvinění p. M{...} Bartáka z korupce, z které byl v médiích obviňován. Podle doporučení Veřejného ochránce práv se s tou věcí obracím přímo na váš soud. Podle sdělení tiskové mluvčí vašeho soudu bylo 1.10.13 rozhodnuto, že v procesu s p. Adamsem bylo rozhodnuto o zproštění P. Adamse od obvinění. V tom procesu byl p. Barták svědkem. Domnívám se, že ten proces s tím obviněním p. Bartáka souvisí a žádám vás proto o zaslání toho rozsudku, pokud možno i s odůvodněním, k zveřejnění na těch mých stránkách. Prosím Vás také o souhlas k zveřejnění tohoto dopisu a Vaší odpovědi.

    Je-li p. Barták obviněn v jiném procesu, žádám Vás o sdělení čísla jednacího a pravděpodobného termínu jednání.

    Je-li k tomu potřebí svolení p. Bartáka a případně p. Adamse, žádám je tímto Vaším prostřednictvím o svolení, nebo Vás o sdělení jejich kontaktních adres.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, November 13, 2010 5:39 PM
To: 'podatelna@mfcr.cz'
Subject: pro pana náměstka MUDr. Bartáka

 

Dobrý den pane náměstku,

     dovolte, abych Vás upozornil na text Lidové noviny a Mladá Fronta rafou na koho jim páníček přikáže na mých stránkách. Ten text se týká i toho obvinění Vás z pokusu o korupci.

     Děkuji Vám za případný zájem o ten text,

          RNDr. Tomáš Pečený