Odkaz na tyto dopisy jsem odeslal 24.4.10 21:49 redakci Britských listů s návrhem na uveřejnění, formulářem ze stránky. Příjem  byl potvrzen.

{Viz i konec odkazu slovníček newspeaku.

         Tomáš Pečený        7.12.11}


 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, December 06, 2011 12:21 PM
To: 'yllona@tiscali.cz'
Cc:
Dr. Čulík
Subject: FW: prosím Vás uvažte, co to vlastně děláte!
Importance: High


{Ani ta adresa ze stránek školy tedy nefunguje. Snad to paní Dr. Švihlíkové aspoň Dr. Čulík vyřídí .

         Tomáš Pečený        6.12.11}


-----Original Message-----
From: isis@vse.cz [mailto:isis@vse.cz]
Sent: Tuesday, December 06, 2011 3:09 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Mail delivery error: unknown recipient

 

Hello, this is mailer daemon at isis.vse.cz.

 

User "svihliki", to whom you have tried to send mail,

unfortunately does not exists on this domain.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, December 06, 2011 2:22 AM
To: 'svihliki@isis.vse.cz'
Cc:
Dr. Čulík
Subject: prosím Vás uvažte, co to vlastně děláte!
Importance: High

 

Dobrý den paní doktorko,

    podle svého zvyku Vás upozorňuji na zmínku o Vašem článku z Britských listů v aktualizaci mého textu o PRopagandě v médiích cizích vlastníků. Výzvu společnou s výzvou prof. Komárkovi Vám tímto posílám; až teď, protože Vaše dřívější adresy nefungovaly.

    Prosím Vás, jako vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie, abyste uvážila, jak svým veřejným vystupováním i svými texty těžce poškozujete naši republiku a náš národ ohrožováním naší bezpečnosti činností 'Ne základnám', poškozováním vzájemné důvěry lidí a důvěry v její společenský systém a jeho představitele, tak jak ty souvislosti uvádím v tom textu o PRopagandě v médiích cizích vlastníků. Prosím pozor na to, že veřejná prohlášení, jako ta Vaše, o tom že naše republika je (na rozdíl od okolních států??) prolezlá korupcí, tu korupci přímo zhoršují a škodí nám všem; o tom píšu v textu jak zacházet s trhem. {...} ten můj kamarád z Ameriky, o jehož dopisech jsem Vám psal. Teď se nějak dlouho neozývá, že by tolik bouřil proti kapitalizmu tam? Jde o toho syna disidenta, o kterém jsem psal Ing. Hoškovi. Podle našeho posledního hovoru, když tu byl, moc vypadá na to, že by následoval dráhu táty (ten byl v padesátých letech horlivý příznivec té změny společenského uspořádání), kdyby se to levicové úsilí o radikální změnu zase podařilo.

    S německými odpůrci formy kapitalizmu v naší zemi a s jejich razantními veřejnými protesty máme moc špatné zkušenosti. Proto nás nenechává klidnými ani přístup těch zmíněných médií, která zjevně jednají ve shodě s institucí, navazující ve svém oficielním programu na ty zmíněné razantní odpůrce, přičemž peníze na činnost těch médií pocházejí z ciziny. Jak odpovíte Vy, vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie a současně mluvčí "Alternativy zdola", prohlašující, že v Česku 'Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.' na otázku 'Jak se může demokratická společnost bránit proti korupci v médiích pomlouvačnou PRopagandou, která za peníze z ciziny prosazuje cizí zájmy?'? Že ty pomluvy, třeba o zdravotnictví jen pro bohaté, vykřikujete sama veřejně, je smutné. Můžete mým čtenářům sdělit, kdo původně (nikoliv prostředník) platil ty rakve na ideály, funebrácké spřežení a celou tu akci s Vaším projevem a také, kdo opravdu platil tu reklamu 'Ne základnám' v Britských listech, viz i v */ u slov 'prosazovatelé referenda'? A jak souvisejí požadavky té Vaší "Alternativy zdola" 'oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi' a 'Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni.' s vytvářením těch 'regionů' právě v našich pohraničních oblastech s Německem?

    Při příležitosti tohoto dopisu zdravím Dr. Čulíka a prosím ho, aby znovu uvážil publikování toho mého článku o odborářských vyžírcích i v Britských listech, protože to téma záměrného rozeštvávání nás se Slováky aktivitou "revolucionářů" z Česka je v souvislostech tohoto dopisu významné. (I k těm hospodářsko-politickým problémům vede právě levicovost - regulace je nikdy nevyřešila!) Prosím ho také, aby se přimluvil u Ing. Nevařila o urychlení aspoň té odpovědi na otázku, jestli ty ceny byly určeny volným trhem. A Vás paní doktorko Švihlíková prosím jednak znova o tu odpověď na otázku všem levicovým a případně o posouzení, jestli by se daly ceny určené úředníky socialistického státu použít relevantně k tomu porovnání majetku Československa v l. 1948 a 1989.

    Děkuji Vám oběma,

        Tomáš Pečený


{Viz i diskuse k televiznímu Hyde park ČT24: 19. 10. 2011 .

         Tomáš Pečený        21.10.11}


 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, May 17, 2010 10:21 AM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Cc: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: FW: použití odkazu

 

> -----Original Message-----

> From: Mail Delivery Subsystem [mailto:MAILER-DAEMON@traveller.cz]

> Sent: Monday, May 17, 2010 7:34 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Returned mail: see transcript for details

>

> The original message was received at Mon, 17 May 2010 07:33:38 +0200 (CEST)

> from [193.85.224.39]

>

>    ----- The following addresses had permanent fatal errors -----

> <'info@nezakladnam.cz'>

>     (reason: 550 Host unknown)

> <'ilona.svihlikova@vse.cz'>

>     (reason: 550 Host unknown)

>

>    ----- Transcript of session follows -----

> 550 5.1.2 <'info@nezakladnam.cz'>... Host unknown (Name server:

> nezakladnam.cz': host not found)

> 550 5.1.2 <'ilona.svihlikova@vse.cz'>... Host unknown (Name server:

> vse.cz': host not found)

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, May 17, 2010 7:33 AM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Cc: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: použití odkazu

 

Dobrý den paní doktorko,

    podle svého zvyku si Vás dovoluji upozornit, že odkaz na tyto texty jsem použil v článku */, ve větě se slovem 'odhad',

    s úctou

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, April 26, 2010 10:28 AM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Cc: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: k názoru jiného člověka

 

Dobrý den paní doktorko,

    prosím podívejte se i na mou korespondenci s odpůrcem2. Tam je vlastně všechno, co považuji za podstatné ve vztahu té Vaší instituce 'Ne základnám' k životům nás občanů České republiky, a hodně z toho, co považuji za potřebné namítnout proti tomu Vašemu článku o Ústavním soudu. Všimněte si také, že se ten člověk příznačně schovává v anonymitě,

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, April 25, 2010 2:23 PM
To: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: FW: Ústavní soud


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, April 25, 2010 2:19 PM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Subject: Ústavní soud

 

Dobrý den paní doktorko,

    ještě k tomu Vašemu článku Monopolní poskytovatelé pravdy : dovoluji si Vás upozornit na odpověď Ústavního soudu na (můj naivní) dotaz, v které je vysvětlena role té rozhodovací instituce v našem ústavním uspořádání.

 

    {...}

    Pečlivé posuzování souladu Lisabonské smlouvy s ústavou prezidentem Klausem a Ústavním soudem bylo předmětem ostrých útoků levicových politiků a médií proti prezidentovi. To zmíněné posuzování bylo ovšem plně seriozní, na rozdíl od toho Vašeho také levicového článku, ve stylu té Vaší instituce .   

    Ta instituce podle mne prosazuje mocenský zájem (nejen viz u slova 'domnívá' v článečku Smířlivější pohled na referendum), v podstatě agituje pro revoluci, i když formálně se staví na obranu demokracie. Jak dobře ten postup pamatuji od komunistů!

 

    K dobře fungující parlamentní demokracii:

    Není to snad tak, že o znění ústavy rozhodují korektním způsobem obě komory parlamentu a Ústavní soud rozhoduje o tom, co je s tím zněním v souladu či rozporu? A že tedy, chce-li politický směr prosadit, zachovat přes prokázaný nesoulad s ústavou, či zrušit zákon pro který je ústava klíčová, musí dosáhnout změnu té ústavy prostřednictvím parlamentu?

    Ovšem, že se mu to v parlamentní  demokracii nemusí podařit a může to v někom vyvolat nelibost. To je obecný problém demokracie, jak o nich uvažuji i v jiných článcích na své stránce, zejména v odkazu výsledek referenda svého souboru textů o socializmu.

 

    Zdraví a pohodu {...},

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, April 24, 2010 9:28 PM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Subject: ingerence do procesu poznání

 

Dobrý den paní doktorko,

    k Vašemu článku Monopolní poskytovatelé pravdy : Rozumím v něm správně výroku 'ekonomie není a nikdy nemůže být neutrální vědou'  tak, že je potřebí ta 'ingerence' do procesu poznání, o níž mi psal předseda Svazu mladých komunistů , viz tam u toho slova? Zatím mi nevysvětlili, co to přesně znamená a kdo je oprávněn či povinen takovou ingerenci do procesu poznání zavádět . Jde mi ovšem o "tvrdá data", v ekonomii tedy doufám např. o střední pozorovanou cenu určité věci v tržním hospodářství v určitém místě a určitém čase a o střední kvadratickou odchylku toho jejího pozorování, nikoliv o interpretace. Doufám, že ekonomie taková data používá.

 

    Toho ekonoma jsem se ptal '...: už jsme si psali o tom, do jaké míry (ne)mohou fyzikální modely být vztahovány na ekonomii. Teď vidím, kdoví jestli ne v reakci na můj dopis pro Svaz mladých komunistů, na jejich stránkách článek 'Jak fyzika potvrzuje pracovní teorii hodnoty'. I tomu svému kamarádovi z Ameriky jsem oponoval, když na ekonomii vztahuje termodynamiku; totiž tím, že její pojmy vůbec ve vztahu k ekonomickým veličinám nedefinuje/neupřesňuje a že to nejspíš ani nejde.  Prosím Vás podívejte se na ten můj druhý dopis pro ty komunisty, jestli je z Vašeho odborného hlediska správně. Ten jejich článek uplatňuje i ten (deterministický) chaos, o němž jsme si už psali. (Nejspíš ho uplatňuje nesprávně, ale k tomu jsem se radši už nevyjadřoval; při tom chaosu by asi neplatily ty deterministické vztahy, na nichž je založena klasická statistika.)' .

    Odpovídám těm komunistům správně?

        

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, April 15, 2010 8:14 AM
To: 'ilona.svihlikova@vse.cz'
Cc: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: Ne základnám?

 

Dobrý den paní doktorko,

    poslal jsem Vám vzkaz (nazvaný na mé stránce) Ne základnám; snad jste to Vy. Dostala jste ho?

    A rozumím podle stránek té instituce správně tomu, že jste (ve smyslu toho odkazu) dnešní bojovnicí za mír?

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, April 10, 2010 12:54 PM
To: 'info@nezakladnam.cz'
Subject: vzkaz pro Dr. Švihlíkovou

 

Dobrý den paní doktorko,

    prostřednictvím svých stránek se pořád ptám jednoho ekonoma, kolik nás co v politice stojí a jak vidí ohrožení našeho zdravotnictví dovozem mizerných zdravotníků, když na ty naše nebudou peníze a oni si je odjedou vydělat jinam. Neuměla byste na ty otázky, a také na otázky 'Jak se měla řešit situace se Saddámem? Měl se tam nechat mordovat plynem vlastní obyvatele natrvalo?', odpovědět  Vy?

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený