{Hned po odeslání jsem tu dobarvil "Brusel" a přidal které důkladně zařizují někdo+někdo+někdo, těm a co možná,

       TP}

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, April 03, 2014 11:43 PM
To: '
{...}'
Subject: RE: doplnění průzkumu pověsti - konkrétní dotazy

 

Dobrý večer pane {...},

    děkuji Vám za odpověď. Myslím, že jste mi odpověděl přesně na to, co bylo do toho mého textu zapotřebí. Celá ta neslušnost postupu EU ("Brusel") spočívá v zaměňování výrazů požadavek EK na zavedení mnoha dalších regulací, odůvodněný nejvýš telefonickou anketou o pomluvách' za zpráva EU o korupci, které důkladně zařizují někdo+někdo+někdo tak, jak to "Brusel" potřebuje pro PRopagandu o své užitečnosti. Proto ty moje dotazy jiným institucím a lidem (nevíte to vlastně Vy?) jak je to v USA, Kanadě a Austrálii a co tam na to říkají instituce ochrany hospodářské soutěže. Vůči České republice se to těm někomu+někomu+někomu moc hodí a vede to i k takovým věcem, jako je proces s ministrem Bartákem, které zase zpětnovazebně všechno zhoršují, hospodářství, pocit lidí i tu jejich ledabylost k takovým průzkumům a zhoršování té naší pověsti po Evropě.

    Zdraví a co možná pohodu,

        Tomáš Pečený

 


From: {...}
Sent: Thursday, April 03, 2014 11:06 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: doplnění průzkumu pověsti - konkrétní dotazy

 

Dobrý den pane Pečený,

 

přiznám se, že Vaše texty jsou na mne dost komplikované. Abych si udělal nějaký obrázek o kontextu, ve kterém kladete Vaše dotazy, potřeboval jsem víc času. Když bych se měl stručně vyjádřit a postupovat od obecného ke konkrétnímu, uvedl bych následující:

1.       Nepřeceňoval bych výsledky průzkumů veřejného mínění.

a)      Eurobarometr sice platí Evropská komise, ale závěry jsou názory autorů publikace.

b)     České průzkumy se moc neliší v názorech na míru korupce, viz např.

http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2014

c)      Mám zkušenost s šetřením  www.eurofound.europa.eu/ . V roce 2008 jsme řešili problém, popsaný v příloze. Česko bylo nejhorší, protože autoři místo roční inflace (omylem) vzali inflaci posledního měsíce roku. A ze skutečného růstu reálných mezd byl pokles, noviny to rozmázly a odboráři už se těžko bránili tomu, že neumějí vyjednávat…

 

2.       Myslím, že otázku „Has anyone in (OUR COUNTRY) asked or expected someone from your company to pay a bribe?“ nelze rozdělit. Sám si v textu odpovídáte, že na Váš návrh „a) zda ten člověk ten úplatek opravdu dal a byl přijat, nebo od něj byl výslovně požadován“  těžko někdo přizná, že ví o úplatku. Jestliže se autoři chtěli dozvědět, co si lidé myslí o korupci kolem sebe, nemohli se ptát na skutečnou a domnělou korupci zvlášť. Z nereálnosti rozlišování mezi Vašimi možnostmi a) a b) vyplývá, že nemá smysl hledat statistické nástroje k ověření a) nebo b).

 

Asi jsem Vás svou odpovědí neuspokojil. Ale myslím si, že čelné místo na žebříčku korupce není důsledkem špatných otázek, ale výsledkem konkrétních odpovědí. Všichni účastníci průzkumu dostali stejné otázky…

 

S pozdravem

 

{...}


     {Pan {...} zatím neměl čas ty dotazy zpracovat. Při telefonickém dotazu mi potvrdil, že zatím nevidí nějakou možnost, jak ten průzkum doplnit tak, aby dobře rozlišoval mezi tím, jestli někdo úplatek dal, nebo byl po něm výslovně požadován, od toho, jestli si ten dotazovaný jen myslí, že byl úplatek požadován.

           RNDr. Tomáš Pečený           1.4.14, to není apríl}


     {Pan {...} ten dotaz viděl

           RNDr. Tomáš Pečený           23.3.14}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, March 17, 2014 7:58 PM
To: statistik
Subject: doplnění průzkumu pověsti - konkrétní dotazy

 

Dobrý den pane  {...},

    do toho textu, který jsem Vám pro informaci poslal v přílohách, se pokouším průběžně zahrnovat i to, co si uvědomuji při dotazech politologovi, a vyvěšuji to dalšími verzemi textu jsme národ Švejků?! ; až do odpovědí vás dvou nechávám obarvenou jen tu část toho textu, kterou považuji za podstatnou pro tuto co možná synchronní konzultaci. Když se budete těmi mými dotazy zabývat, můžete místo těch příloh vzít v úvahu rovnou tu aktuální verzi. Proto Vám teď posílám {úpravou textu svých předchozích mailů} jen konkrétní dotazy, co možno nezávislé na tom mém textu o Švejcích.{Do textu svých předchozích mailů tu zejména přidávám doplňky své formulace.}

    Potřebuji, aby lidi, i ti odborníci dalších oborů, mohli viděli přesně, co mne vede k předběžným závěrům v tom textu o Švejcích. Jeho téma se mne starého člověka dotýká moc a cítím, že spoluobčani by si toho mého pohledu měli víc všímat a dobře nad ním uvažovat.

     Děkuji Vám moc,

         Tomáš Pečený

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (Na těch stránkách  průběžně zveřejňovaných mých politických názorů anonymizuji doufám dostatečně a moc se snažím o věcnou správnost podkladů a také o konzistentnost těch svých názorů, kontrolovanou co možná přehledným zveřejněním. Snad souhlasíte se změnou popisu a názvu v těch Názorech jiných lidí (název mi tam vznikl na začátku, v r. 2008), na

informace od statistika

... ..14

.Taková změna by tam patřila zřejmě také pro fotonika., některé další jsou směs odborných informací a politické polemiky; není to jednoduché, např. SÚKL má na svých stránkách skoro něco jako 'informace se jednotlivě neposkytují'. Budu se to postupně snažit sjednocovat.) Také od těch provokujících názvů časem upouštím; ale nad ten článek, o který mi jde teď a na který Vám tu pro informaci odkazuji, ten drsný název patří i věcně.

 

      Na překonání anonymizace ani na nějaké skreslení si mi ještě nikdo nestěžoval, kvůli tomu vyvěšuji přesně ta znění mailů a odkazuji vždy na celou korespondenci s jedním člověkem, takže čtenář se automaticky při tom odkazu dostává do místa, kde by případně ten informující uplatnil námitky proti tomu, jak jsem tu jeho informaci použil. Vaše vyjádření o tom je tam pořád vyvěšeno.

      Pro jistotu bychom to mohli ve Vaší odpovědi teď, kdybyste mi ji poslal mailem a souhlasil s jeho uveřejněním, vyvěsit podobně jako minule, s opakovaným(?) prohlášením, že se v té Vaší odpovědi jedná jen o věcné údaje.)

 

 

    Ten můj dotaz se týká průzkumu pro 'zprávu EU o korupci' popisovaného ve FLASH EUROBAROMETER 374 , jehož výsledkem je i graf

 

 

 tam na str 22. 

 

    Jde mi o možnost doplnění takového průzkumu pověsti o dobré ověření, že odpovědi těch dotazovaných jsou jejich zkušenosti (fakta, tak, jak je požadují soudy) a nikoliv jen jejich názor.(K tomu jsem kdysi napsal Transparency International .{Ta jejich systémová řešení jsem tenkrát ještě nechtěl hodnotit.})

    Konkrétně pro úplatek mi jde o rozlišování a/ od /b

a/ ten člověk ten úplatek opravdu dal a byl přijat, nebo od něj byl výslovně požadován

                                                od

b/ ten člověk si myslel, odhadoval, nebo měl pocit, že je od něj úplatek požadován

. Je takové ověření možné? Korelací odpovědí na jaké otázky? Jistě by nepomohlo korelovat odpovědi

Q10

has anyone in (OUR COUNTRY) asked or expected someone from your company to pay a bribe?

 v naší zemi si někdo vyžádal/požadoval nebo očekával od vašeho podniku úplatek?

pro jednotlivá odvětví z toho Q10, protože vliv té propagandy je na všechna stejný - jde o vliv na dotazovaného.

 

     {Dále hlavně pro Vaši informaci, abych objasnil co mne právě k těm dvěma konkrétním dotazům vede: Uvažuji o tom,} kdyby to ověření možné bylo, {jestli bych měl navrhnout, aby se Česko domáhalo} i změny formulace všech otázek; například změnit  {aspoň}

 v naší zemi si někdo vyžádal/požadoval nebo očekával od vašeho podniku úplatek?

        na

někdo z veřejných činitelů České republiky přijal   {Vaším prostřednictvím} od vašeho podniku úplatek?

        a

v České republice někdo z veřejných činitelů výslovně požadoval  {Vaším prostřednictvím} od vašeho podniku úplatek?

Nojo, to by ten dotyčný byl musel podat trestní oznámení; to jim bude "jistě" vykládat do telefonu, když ani neví, kdo mu {doopravdy} volá; přitom 'telefonický dotaz' uvádějí výslovně jako metodiku toho svého průzkumu. Taková tématika by se podle mne mohla správně zkoumat jen metodou jako při volbách, aby byla bezpečně anonymní.

(Do toho svého článku jsem vrátil charakteristiku 'Požadavek EK na zavedení mnoha dalších regulací, odůvodněný nejvýš telefonickou anketou o pověsti',

    to telefonování jsem tam předtím vynechal, 'nejvýš' přidám. Mně teprve teď "dochází" ve víc souvislostech, jak je to se skutečnou hodnotou té 'zprávy EU o korupci' {relevancí informací o množství úplatků atd. obsažených ve výsledku toho přiřazeného průzkumu} a PRopagandou. V tuto chvíli mám dojem, že se jedná o takové "využití výsledku z výpočetní techniky", jaké se používá na horoskopy{="kondiciogramy"}, viz 'Jáchyme, hoď ho do stroje'.)

 

    Dík!

       Tomáš Pečený

 

PS

    Sám jsem v tom  FLASH EUROBAROMETER 374  prohlížel výsledky pro otázku

Q1

Do you consider the following to be a problem or not for your company when doing business in (OUR COUNTRY)?

 

Kdyby Vás zajímalo, co jsem také na té zprávě EU uviděl jako podezřelé ("mouchu"), kopíruji sem kus dopisu jednomu tomu odborníkovi jiného oboru; nejdřív bez komentářů

 

    V části té zprávy o Česku podle pověsti u podnikatelů vidím chybný výklad: místo '
71 % českých podniků – nejvyšší podíl v EU – uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání.'

 tam má být '

75 % českých podniků uvádí, že rychle se měnící legislativu a politiku považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
71 % českých podniků uvádí, že korupci považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
70 % českých podniků uvádí, že daňové sazby považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
67 % českých podniků uvádí, že složitost administrativních postupů považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.'

a tady i s komentářivysvětlováním a dalším pokusem uhádnout jak k tomu závěru pro Česko došli

 

    Ta zpráva EK těžce poškozuje jméno a hospodářství České republiky; a v důsledku i celkové společenské klima u nás, včetně toho "poměru ke korupci"; o tom jsem psal v jiné souvislosti, že se snažím ztížit kladnou zpětnou vazbu v té PR smyčce.

    V části té zprávy o Česku podle pověsti u podnikatelů vidím chybný výklad: místo '
71 % českých podniků – nejvyšší podíl v EU – uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání.'

 tam má být ' Při tom jsem vycházel z telefonické informace Euroskopu (800 200 200), že těch českých 71 % pro  hlavní překážku pro podnikání je součet těch dvou podílů v grafu (ten druhý z následujících údajů v %; informátorka neviděla v těch formulacích žádný rozdíl.) Zkontroloval jsem také, že ta technická část příslušného výzkumu pověsti neobsahuje termín obstacle použitý v anglické verzi, zatímco corruption v příslušném dotazníku Q1 se našla. (Česká i anglická verze toho shrnutí, které jsem ověřoval, jsou u české vlajky na té Anti-Corruption report .)
75 % českých podniků uvádí, že rychle se měnící legislativu a politiku považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
71 % českých podniků uvádí, že korupci považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
70 % českých podniků uvádí, že daňové sazby považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
67 % českých podniků uvádí, že složitost administrativních postupů považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
'. To vyplývá z grafu podle telefonického vysvětlení Euroskopu a z pohledu do technické části příslušného výzkumu pověsti. Pro zveřejnění bych to mohl ověřit psaným dotazem české kanceláři Evropské komise. Těch 71% s korupcí v Česku je sice asi pro tu položku maximum, to tam rozmazávají i jinde, tak jako vždycky ta "Česká" televize; přitom o Kypru tam píší ' 85% of Cypriot entrepreneurs think that favouritism and corruption hamper business competition' a tak nelichotivě tam píší i o jiných. V té televizi bývá uváděno Česko jako nejzkorumpovanější, hned vedle zpráv z Ruska nebo teď z Ukrajiny.

    Teď v té  technické části příslušného výzkumu pověsti vidím na str 5
Companies in Greece (99%), Spain and Italy (97%) are most likely to say corruption is widespread in their country, but at least nine out of ten companies in the Czech Republic, Slovenia (both 94%), Slovakia (92%),Hungary, Romania (both 91%), Portugal and Croatia (both 90%) say the same. To by zase bylo potřebí zkoumat studiem těch obludných zpráv, kdybychom chtěli zjistit, jakým postupem k tomu došli.
     Na str.22. vidím korelaci dvou údajů, tím se zvyšuje důvěryhodnost té metodiky výpočtu, nikoliv výběru dotazovaných. Určitě neobstojí interpretace, že to říká každý stát o sobě, která je předpokladem korektnosti a kterou média "zapomínají" kontrolovat. Liší se podíly cizích investorů, ovšem v náš neprospěch. Moc by mne zajímala časová korelace výsledku takového průzkumu s četnostmi zpráv o korupci; potřebný rychlý skok v té četnosti se ovšem dá sotva vyvolat, tu si určují "nezávislá" média sama; a byl by k {preciznímu} důkazu vlivu propagandy na pověst zapotřebí . Na tom je právě taková PR propaganda založena; a ovlivňuje nejen tu pověst, ale i korupci samu. Také v úplatcích, v nichž vycházíme nejhůř, ta zpráva zahrnuje zejména "očekávaný úplatek". Jak ho ten referující poznal, když už to snad má být ukazatel nezávislý od počtu trestních oznámení?! Tam bych tu časovou korelaci {s četností zpráv o korupci, která by analyzovala i zpoždění} viděl nejradši a podrobnější členění té otázky také.


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, February 26, 2014 2:13 PM
To: '
{...}'
Subject: doplnění průzkumu pověsti

{...}

========================================================================


     {Pan {...} po mém telefonickém vysvětlení, že mi s tím souhlasem šlo jen o ta věcná data, nikoliv o to mé hodnocení a/nebo snad i jeho formu, s tím anonymizovaným zveřejněním souhlasí.

     Ta česká statistika podle jeho sdělení používá klasifikaci KZAM-R, což je česká verze mezinárodní klasifikace ISCO-88; je to uvedeno na stránkách www.ispv.cz .

     Za ty informace a ten souhlas mu tímto znovu děkuji

           RNDr. Tomáš Pečený           14.12.10}

 

From: {...}
Sent: Friday, December 10, 2010 12:32 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: prosba o zoponování

 

Dobrý den,

 

bohužel s následující větou Vašeho článku nemohu souhlasit:

 

Statistiky v Česku ani v Německu či Anglii (za ty informace děkuji dvěma vedoucím statistikům a dalším lidem z jiné takové instituce, kteří si zveřejnění nepřáli) ty odborářské bossy jako samostatnou příjmovou skupinu nevedou (to si soudruzi zřejmě uměli zařídit), v té české jsou zahrnuti pod hlavičkou 'Vedoucí zájmových, odborových a společenských organizací', tedy zřejmě ve směsi s včelaři, zahrádkáři, šermíři, zájemci o abstraktní malířství, orientální náboženství atd atd. I tak je to, viz přehledy platů, o 26% víc než mají zdravotní sestry, o 20% víc než učitelé, fyzikové a astronomové, o 52% víc než příslušníci armády, o 24% víc než policisti.

 

Mám proto následující důvody:

1.      Jak jsem psal už v minulém mailu ISPV zatím odboráře nesbírá. To především znamená, že ve výsledcích za zaměstnání 1142 nejsou a nelze tedy tvrdit, že mají víc, než někdo jiný.

2.      Odborové organizace patří mezi neziskové organizace, které zatím šetření ISPV nesbíralo. ISPV ve spolupráci s ČSÚ svoje statistiky harmonizuje, tj. postupně přidává méně početné skupiny zaměstnavatelských organizací. Tak se teprve pilotně ověřují vzpomínané neziskové organizace nebo zaměstnavatelé - fyzické osoby. To je věc postupného vývoje, těžko by se dalo tvrdit, že "si to soudruzi zřejmě uměli zařídit ".

 

Ke zveřejnění naší korespondence bych se vyjádřil v tom smyslu, že naší snahou jako zpracovatele statistických šetření je prezentovat objektivní zjištění. Chceme předkládat odborně podložené, v daných podmínkách maximálně přesné informace o úrovni mezd. Interpretace relací mezi jednotlivými kategoriemi (zda je někdo vyžírka nebo někdo někoho poslouchá) už je za hranicí našeho zájmu a s osobní interpretací těchto relací jednotlivými uživateli statistik bych byl nerad spojován.

 

Pěkný víkend přeje

 

{...}

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

From: Tomas Peceny

Sent: December 8, 2010 1:30 PM
To: {...}
Subject: RE:

 

Dobrý den pane {...},

    prosím Vás zoponujte mi větu, obsahující slovo 'včelaři' v článku odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou . Pokud by byla věcně nesprávná, nebo jste snad na těch mých stránkách zahlédl jinou věcnou chybu, opravím to jako obvykle datovanou aktualizací. (Doplňky do přehledů platů budu jako obvykle také datovat; mám hodně jiných starostí, takže to nebude hned.) 

    Při té své "publicistice" mám trvalý problém, totiž pocit, že bych se bez co nejlepšího uvedení pramenů chlubil cizím peřím; a to uvedení naráží na pochopitelnou zdrženlivost odborníků (viz úvod komentářů u slova 'publicistických' a řada mých proseb ve zveřejněné korespondenci).

    (Panu {...} jsem o ten souhlas nepsal, zformuloval jsem to jinak.)

    Souhlasil byste se zveřejněním této naší korespondence, nejspíš anonymizované ('{...} statistik'; ten druhý je {...} z Českého statistického úřadu, kterého jste mi laskavě doporučil) tak, jak Vám posílám začátek, v rubrice korespondence Názory jiných lidí z těch mých stránek?

    Děkuju Vám moc,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

{...}

{...}