{Podle telefonického sdělení pana profesora se situace zlepšuje: probíhá další jednání o realizaci s majitelem těch patentů. (Ta moje příbuzná je po chemoterapii, už má i své vlasy a je celkem v pořádku; i ty větve léčebných postupů se zřejmě vyvíjejí. Pracoviště pana profesora má také další výsledky základního výzkumu v tom směru, který tu popsal. Investoři do výzkumu léků to opravdu nemají snadné: doba platnosti patentů, 20 let, je srovnatelná s dobou nezbytných preklinických a klinických zkoušek, pokud vím tak asi 3+10 let; v tom zbytku času musí investor dostat zpátky tu investici a realizovat všechen svůj zisk, protože po ukončení platnosti patentů srazí tržní mechanizmus pokud vím rychle cenu toho léku blízko k výrobní, která je zejména pro úzce specializované léky nepatrná proti té, která může zaplatit i výzkum, vývoj a testy. O malé pravděpobnosti úspěchu klinických testů po úspěchu preklinických i o závratné nákladnosti těch testů tu pan profesor psal. Mou naivní představu o možnosti pomoci té realizaci úsilím médií mi pan profesor rozmluvil.)

           Tomáš Pečený, 22.12.11 a 23.12.11}

    {Doplňuji (sem dolů) dodatečně část svého starého dopisu, protože obsahuje informace, které nejspíš řada lidí nezná.

           Tomáš Pečený, 13.10.10}

 {Panu profesorovi děkuji za poskytnutí informací i touto cestou.

 Pro zveřejnění opravuji formulaci prosby o souhlas z 5.10.10 tak, jak jsem ji měl správně napsat.

           Tomáš Pečený, 11.10.10}

    {Sám nesdílím obecnou skepsi pana profesora k investorům. Pokud vím, německé firmy se chovají k našim tvůrčím zaměstnancům a k výsledkům jejich úsilí velmi slušně; to vím z více pramenů o firmě Volkswagen Škoda v Mladé Boleslavi. V tom přístupu, který tu oba vidíme jako nesprávný, se spíš domnívám vidět povyšovačnou (levicovou?, viz úvod textu o socializmu) přezíravost Francouzů; vztah jejich státu k naší republice kritizuji mj. v tom textu a jejich všeobecný rozhled v článku nám Čechům vládla u slova 'kontinentu'.

    Velcí investoři a jejich sdružení platějí výzkum a vývoj nových léků i jejich testování v extrémně drahých nemocnicích a je to pokud vím jediná cesta, kterou se nové léky do lékařské praxe dostávají. K těm cenám v takových nemocnicích mám vysvětlující poznámku v komentářích toho textu o socializmu.

    Ty zmínky o nabídkách celého majetku nešťastnými pacienty jsem slyšel od víc lidí v UMCH AVČR. Ovšemže nepodezřívám nikoho odtamtud, že by mohly mít na jeho přístup jiný význam, než důrazné povzbuzení k práci bez pomyšlení na osobní obohacení. To je situace podobná té, kterou jsem popsal rozhovorem se svou lékařkou v článečku 1/. Ten můj dotaz se týkal jen toho, kde probíhají klinické zkoušky, abych na možnost zařazení do nich upozornil okolí toho přítele a té příbuzné, k návrhu ošetřujícím onkologům. Ten přítel, sám lékař, před léty ale takovou možnost přímo odmítl s tím, že po chemoterapii už nemá sílu dál bojovat. A pro tu příbuznou jsem teď s hrůzou zjistil, že ty zkoušky vůbec neprobíhají.

           Tomáš Pečený, 7.10.10}

 


-----Original Message-----
From: Karel Ulbrich 
Sent: Monday, October 11, 2010 5:15 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: pramen informace 2

 

Dobrý den,

ano, jsou to odkazy na práce, které jsem měl na mysli. Doporučuji práce

4 a 5 (Advanced Drug Delivery Reviews) a nebo 7 (Bioconjugate

Chemistry), jsou to přehledné články vysvětlující princip, na kterém je

založena i syntéza některých našich polymerních kancerostatik.

S pozdravem

Karel Ulbrich

 

From: Tomas Peceny
Sent: Monday, October 11, 2010 3:48 PM
To: 'Karel Ulbrich'
Subject: pramen informace 2

 

Dobrý den pane profesore,

     děkuji Vám za telefonický odkaz na zdroj (i vědeckých) informací o tom způsobu léčení. Našel jsem správně http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maeda+Hiroshi%5Bau%5D ? O těch Vašich publikacích, přímo k vyvěšení na tu mou stránku, mi ten specialista autorského práva řekl, že by k tomu bylo potřebí svolení toho vědeckého časopisu, v němž byly publikovány. (To, že Vesmír svolil k takovému uveřejnění textu z obecné diskuse, nemusí být samozřejmé pro vědeckou publikaci ve vědeckém periodiku.)

     Tak hluboko to sotva někdo z čtenářů mých stránek bude studovat; a pokud snad ano, nechme to až na jeho konkrétní dotaz mně, který bych Vám případně předal.

     Děkuji Vám, zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, October 08, 2010 7:53 AM
To: 'Karel Ulbrich'

Subject: pramen informace

 

Dobrý den pane profesore,

     prosím Vás, dejte mi pro tu mou "publicistiku" citaci, byť i vědeckou, o tom principu fungování léčby rakoviny polymerními léčivy. Takové odkazy, jaké mi dala třeba paní {...} docentka Cvrčková, jsou doufám okruhu čtenářů přiměřené.

     Děkuji Vám.

     Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 

From: Tomas Peceny 
Sent: Wednesday, October 06, 2010 10:25 PM
To:  'Karel Ulbrich'
Subject: Gatesova nadace

 

Dobrý den pane profesore,

     teď jsem smutně připisoval ke zveřejněné části korespondence s {dalším přírodovědcem} ten nekrolog. Tím jsem si připomněl i pořad rozhovor , kterým jsem také {tomu dalšímu přírodovědci} a vašemu ústavu doporučoval obrátit se s žádostí o podporu těch klinických zkoušek na Gatesovu nadaci. Prosím podívejte se na ten rozhovor asi ve dvou třetinách jeho trvání. (To je jiná větev mých doporučení než to, co jsem Vám nabídl telefonicky.){...}

     Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 

    {...}

 

    {...}

 

From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, October 05, 2010 7:39 PM
To: 'Karel Ulbrich'
Subject: RE: uveřejnění

 

Dobrý večer pane profesore,

   děkuji Vám za ta upřesnění k mému návrhu textu i za souhlas s uveřejněním. Právě tu korespondenci vyvěšuji. {...} Nad tu korespondenci přidávám krátký komentář; kdybyste s tím nesouhlasil, prosím dejte mi vědět a já ho odstraním nebo změním.

    Zdraví a pohodu,

        Tomáš Pečený

 

From: Karel Ulbrich [mailto:{...}]
Sent: Tuesday, October 05, 2010 5:19 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: uveřejnění

 

Přeji hezké odpoledne,

jsem rád, že se případu polymerních léčiv věnujete. Rád bych opravil

některé nepřesnosti, které se objevují ve Vašem textu. Předně nejde o

nový léčebný postup, ale o vývoj principielně nových protinádorových

léčiv a v tom je velký rozdíl. V tomto případě jde o polymerní cíleně

působící kancerostatika a v současné době máme patentováno několik

různých léčiv lišících se strukturou. Patenty ale nevlastníme a podílíme

se na nich pouze autorsky. Princip těchto léčiv je odlišný od léčiv

vyvinutých prof. Holým spadajícím do oblasti klasických

nízkomolekulárních látek. Struktura polymerních léčiv je

komplikovanější, což také přispívá k vyšší náročnosti přípravy (výroby)

a tedy i jisté skepsi farmaceutických firem. Kombinují se zde vlastnosti

vysokomolekulárního syntetického polymeru s vlastnostmi

nízkomolekulárního léčiva, což ovšem léčivu dodává nové a mimořádné

vlastnosti. Některá z těchto léčiv jsou určena pro léčbu pevných nádorů,

jiná pak by měla být použitelná i na léčbu jiných typů rakoviny, např.

leukemií, nebo by měla být účinná při likvidaci metastáz. Princip je

založen na velikosti molekuly nosiče u prvního typu (umožní akumulaci v

pevném nádoru), u druhého typu je tento efekt kombinován s další složkou

systému - chemickou strukturou interagující s receptory membrány

nádorové buňky a přivádějící polymerní léčivo do této buňky. U obou

systémů je společná minimální toxicita navázaného kancerostatika v

průběhu transportu organizmem krví (tedy bez vedlejších účinků) a

aktivace léčiva až po jeho uvolnění v nádorové buňce. Princip byl ověřen

in vivo u myších nádorů (velké soubory zvířat, mnohokráte opakováno)a

částečně i u několika málo pacientů (pouze 7).

Zmiňujete imunitní systém jako systém přivádějící léčivo k buňce. Tak to

není. Role imunitního systému je zde zcela jiná a je to mnohem

složitější, do detailů bych u laické veřejnosti nezacházel. V podstatě

ale jde o stimulaci imunitního systému při léčbě těmito léčivy a

navození určité protinádorové resistence.

Princip polymerních léčiv byl v naší skupině studován od konce

sedmdesátých let, první patent je z roku 1985. Česká firma financovala

výzkum a vývoj pouze v posledních letech, v těchto letech byla ale

vyvinuta léčiva nejúčinnější. Protože firma financovala výzkum významným

způsobem, jsou prakticky uplatnitelné výsledky tohoto výzkumu  (patenty)

vlastnictvím této firmy. Vědecké výsledky byly po patentování

publikovány v řadě vědeckých časopisů se značným ohlasem. Tam je

autorství čistě jen naše, tedy ÚMCH.

Dále je text v pořádku, jen bych vynechal cenu všeho majetku u zájemců za

lék, o tom jsem nikdy s nikým nehovořil a nebyl to také důvod, proč jsme

nemohli léčivo poskytnout. Problém je, že výroba musí být zajištěna za

podmínek správné výrobní praxe a to nejsme schopni zajistit, nemáme k

tomu vybavení a není to ani cíl vědecké práce. Navíc jsme placeni a náš

výzkum financován za produkci nových poznatků základního výzkumu a ne za

výrobu. Tu skutečně musí zajistit firma, samozřejmě s naší pomocí v

začátku a při vývoji technologie. Použití státem poskytnutých prostředků

(formou grantů základního výzkumu, jiné nemáme) pro něco jiného by bylo

jejich zneužití a tedy trestné. Takže my pouze syntetizujeme látky

nezbytné pro testy na myších, případně jiných laboratorních zvířatech,

což jsou množství řádově menší nežli je potřeba pro léčbu jediného člověka.

Možnost financování z jiných zdrojů (Váš kontakt) jsem v té době

diskutoval s odborníky na patentové právo a protože jejich závěr byl

jednoznačný - šlo by o porušení patentových práv jejich vlastníka a v té

době byla dokončena preklinika a měla být zahájena a firmou byla

připravena (za naší spoluúčasti) první fáze klinického testování,

veškeré úsilí laboratoře bylo směrováno tímto směrem. To, že firmu v té

době získal zahraniční majitel, který nemá na vývoji nových léčiv v naší

zemi zájem a preferuje maximální zisk z u nás vyráběných generických

léků, pokládám za nešťastné a spolu se mnou to mrzí i řadu pracovníků té

firmy, ale to je to jediné, co můžeme dělat. Ostatně to není jediná

firma, která tak u nás dopadla.

Mluvíte o sponzorství a je asi přesné, že sponzorská podpora je vždy

spíše řádu desítek milionů nežli jejich stovek, což na klinické testy

principielně nového léčiva nestačí. Je ale třeba také říci, že riziko

neúspěchu kliniky po úspěšných preklinických testech je u nových léčiv

okolo 80-90 % (to je statisticky prokázáno) a každý investor chce v případě úspěchu své finance zpět.{...} Tato

rizika může podstoupit pouze finančně silná farmaceutická firma, která

klinicky testuje více nových léků současně a ten jeden úspěšný z desítky

testovaných jim pak náklady zaplatí. To žádný sponzor-investor

financující klinické testování jednoho léku nemůže nikdy dosáhnout.

Samozřejmě jsou ale lidé jdoucí do sponzoringu zdravotnictví třeba

zakoupením nových přístrojů a techniky umožňující zavedení nových

lékařských technik a postupů, třeba operací a pod., to je ale zcela jiný

případ i z hlediska finančního návratu.

Nevím, zda se mi podařilo vysvětlit komplikovanost vývoje a hlavně

zavedení nových léčiv na trh, tedy dostupnosti pro pacienty. Moje

víceletá zkušenost ukazuje, že vždy, když se objevil článek o našich

léčivech (byla jich řada), protože vždy šlo o rakovinu, přineslo to více

komplikací nežli užitku. Přesto se zveřejnění informací nezříkám, pokud

jsou přesné. Ujišťuji Vás, že jsem vývoji cíleně směrovaných polymerních

léčiv věnoval prakticky celý život (a nebyla to práce jen nějakých 9 či

10 hod denně, to Vás ujišťuji) a na konci kariéry bych rád viděl léčivo

pomáhající léčit vážně nemocné lidi na trhu, nemyslím si, že sponzoring

či soukromý investor je schopen tuto problematiku řešit. Řešení je třeba

hledat jinde a o to se snažím.

S pozdravem

Karel Ulbrich

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, October 05, 2010 2:51 PM
To: {Karel Ulbrich}
Subject: uveřejnění

 

Dobrý den pane profesore,

    jak jsem se včera zmínil, snažím se na svých stránkách i psát o politických souvislostech. Mám tam mj. povídání o tom, jak si představuji zacházení s trhem a jakou roli přitom přisuzuji důvěře ve společnosti. Rád bych informace o tom léčebném postupu, který jste vyvinuli a částečně vyzkoušeli, a o jeho osudu zařadil do těch souvislostí. Podstatné jsou odpovědi kvalifikovaných lidí na mé dotazy; tu korespondenci vyvěšuji v rubrice Názory jiných lidí stránky politických názorů.

 

    Prosím Vás, vyjadřuji správně to, že

- jste vyvinuli postup léčení rakoviny (jiný než skupina Dr. Holého v jiném ústavu AVČR), který se osvědčil proti kompaktním nádorům na myších a předběžně i na několika lidech;

- princip toho postupu je kombinace vhodných mechanických rozměrů nosiče buněčného jedu a značek srozumitelných imunitnímu systému, který ty nosiče zanese do nádoru; principielně i rozptýleného (metastázy);

- ten postup nemá zdaleka tak nepříznivé vedlejší účinky, jako dosud obvykle užívaná chemoterapie a terapie ozařováním;

- látky, připravované jako vedlejší činnost vědecké činnosti vašeho ústavu v laboratorním měřítku jsou velice drahé (používají drahé výchozí materiály a/nebo je jejich příprava velmi pracná);

- česká firma platila i další práce vaší skupiny směřující k poloprovozní výrobě toho léčiva pro klinické zkoušky; ta výroba byla v té firmě zavedena a příslušné patenty jsou majetkem té firmy resp. jejího nástupce;

- ta firma byla loni prodána zahraničnímu výrobci léků, který zjevně neplánuje pokračování toho výzkumu ke klinickým zkouškám;

- klinické zkoušky jednoho léku stojí stovky milionů $, i více než miliardu $;

- ani další malé množství těch léčivých látek, které můžete vyrobit (kdyby to někdo, snad sponzor, zaplatil) by se nesměly ke zkouškám na dobrovolnících použít ani kdyby je dělala kvalifikovaná zdravotnická instituce, protože by se jednalo o porušení práva vlastníka těch patentů;

- o ty zkoušky je z řad postižených pacientů nesmírný zájem, který vyjadřují prosbami o ten lék i za cenu všeho svého majetku řádu milionů Kč; sám jsem v takové souvislosti s přítelem (už zemřel) a včera s blízkou příbuznou se na Vás s takovým dotazem obrátil;

- kontakt na profesionála oboru průmyslového uplatňování léčiv, ochotného poradit, který jsem Vám před skoro dvěma lety opatřil, jste nepoužili, protože jste se obávali nepříznivého dopadu na tu spolupráci s českou firmou;

- kontakt na jednoho z nejvýznamnějších světových sponzorů zdravotnictví jste nepoužili, protože i ty nejvýznamnější sponzorské dary jsou řádu milionů $ a není znám žádný případ, kdy by se takový sponzor významně podílel na klinických zkouškách, a to ani obchodní účastí.

 

    {...} Snad tedy mohu doufat, že lidem umožníte, aby se v té záležitosti s léčebným postupem orientovali a svolíte k tomu, abych uveřejnil tento dopis a Vaši odpověď, v kterou doufám. Nejlépe s Vaším jménem, nebo alespoň anonymizované s označením 'přírodovědec2'. Světle modrou část textu bych pro zveřejnění s Vaším jménem nahradil tečkami tak, jak obvykle nahrazuji osobní části textů.

     Děkuji Vám i jménem čtenářů,

         Tomáš Pečený

 

 

 


From: Tomas Peceny

Sent: Tuesday, March 18, 2008 12:41 PM
To:  'Karel Ulbrich'
Subject: sponzorování?

 

{...}

 

PS. "Pro strýčka Příhodu" Vám tu posílám i několik informací a kontaktů, přestože je jistě znáte:

výsledek telef. dotazu Dr. {... z} SÚKL:

'když se část klinických zkoušek léku dělá za menší než ty šílené peníze v Česku, dala by se ta část využít k získání povolení pro použití toho léku v Česku či Evropě?'

     Dotaz je špatně položen: Platí český zákonný postup, jednotný s evropským. Takové klinické zkoušky stojí také desítky a spíš stovky milionů € + poplatek SÚKL (registrace není jen potvrzení, že příslušná zdravotnická instituce byla oprávněna testy provést; SÚKL ty testy věcně přezkoumává). Umístění části testů do Česka je věc smlouvy zadavatele (té registrace, zpravidla zahraničního výrobce) při koupi od výzkumné instituce, která postup prodává.

      Informaci o tom, zaplatil-li někdy významný světový sponzor klinické zkoušky, nemá.

 

Ze stránek http://www.sukl.cz/ :

konzultace obecné se neposkytují; možno přednášku (~hodinovou, ~12000 Kč)

konzultace k zadanému případu (~hodina ~ 3500 Kč, vědecké daleko víc)

poplatek SÚKL za registraci  ... statisíce Kč, splatné předem

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

{...}