jak jsem sežral PR propagandu nejen jako studentík, ale i teď jako bělovousý

A to bych už měl mít dost rozumu i znalostí o účinnosti goebbelsovské PR; i obezřetnosti, když o tom pořád píšu.

 

Tomáš Pečený

 

    V odkazu o pohádkách pro mládež v České televizi jsem se před časem nadšeně rozepsal o pohádce Lotrando a Zubejda, jak je úplně jiná než PRopagandistický film, který jsem komunistům sežral jako studentík. Do článku o kulturnosti jsem o Vánocích 2011 chtěl připsat poznámku, že mi v tom případě nevadí použití Čapkova nápadu s Dr. Omedárem a Dr. Voštěpem dosazeného do nového tvůrčího záměru. Ale uviděl jsem kus té pohádky znova, podíval jsem se pozorněji, a zrozpačitěl jsem: Korupce doutníkem je možná jen v jiném světě než křesťanském, a právě (jen?!) Češi ji umějí všude používat rutinně?! Čeští rodiče jsou loupežníci až do svého pádu do pekla a děti rozhodně nemají poslouchat je, ale jen ty hubou nezištné osvícené Vůdce, hlavně z EUropského ústředí, a televizní hlasatele jejich uvědomělosti?!

    V popisu na té televizní stránce je to dobře zamaskované: ...'půvabná česká kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí také loupežníci.' a ty pohádky nejsou podle Diváckého centra ČT 'z důvodů autorských práv' na té televizní stránce k přehrání, ani jejich sylabus k nahlédnutí, takže se teď nemohu přesvědčit, jestli jsem tam ty počestné a pracovité lidi přece jen nemohl také v objektivním poměru vidět; některé ano, sám dřevorubec Drnec (Dr. Nec podle toho Čapkova nápadu) je fortelný manuální pracovník, viz u toho slova v tom odkazu o pohádkách pro mládež. Ostatně nám teď s tím Lotrandem televize předvedla i ty 'Hrátky s čertem' (Dalskabáty..), viz v tom odkazu, i pohádku 'Láska rohatá', viz v 1/, i 'Císařova pekaře', viz v tom o kulturnosti.

    Tu radu našim dětem, že ty své rodiče nemají poslouchat, jim v závěru toho Lotranda dává pan Svěrák výslovně, potutelně jim to šeptá, "aby rodiče neslyšeli". Je-li ten PRopagandistický záměr vědomý, je opravdu perfektně profesionálně dopracovaný; i já jsem minule při pohledu na tu něžně zamilovanou princeznu zapomněl na ostražitost! Za takovou "práci" by se ani Goebbels nemusel stydět, v tom holt je vidět zase ta praxe víc než 40 let "naší" televize. Já jsem tam dělal, po sametovce, v úseku informatiky, takže mimo mne šlo to šíření ideologie pro "lid" i miliardový kšeft, objemu snad většího než celý rozpočet Akademie věd ČR, s poplatky (=daní, viz dále) a reklamou. A dodnes si těžko představuji, jakou formou vlastně tvůrci ty instrukce o potřebném obsahu těch pohádek a námětů filmů o Habermannových mlýnech dostávají; skoro bych řekl, že to bude velice "jemné" a "etické", že totiž pořád jde o autocenzuru, aby si tvůrce vůbec mohl u takových mocipánů České televize 'škrtnout'.

    I pořady 'retro' totáče častým omíláním té tehdejší propagandy navozují (?)záměrně ten stav. Např. 25.12.11 8:59 ČT24, jak ve Velké Britanii biskup konstatoval, že lidské pomoci těm předváděným nejubožejším (vykořistěným) je tam potřebí velmi mnoho; a hned potom se komentář o vánočních svátcích pokoje a pozornost přesunuly ke krásným květům na Kubě. Viz o kulturnosti u slova 'opakování' a jména 'Goldberg'. Také pořady paní Jílkové, které lidi rozčilují a štvou proti sobě i proti vládě mj. závistivými výkřiky o příliš velkých platech odborníků na našich ministerstvech a jejich nedostatečném zveřejňování, zapadají do toho obrazu: neslyšel jsem, že by vykřikovala nebo provokovala účastníky/oběti toho svého pořadu k výkřikům o těch mnohonásobně vyšších platech úředníků EUropských. Kolikpak vlastně bere ona? Zveřejňuje to?!

    Vidíme, že ta praxe levičácké komunisticko-sudeťácké PRopagandy se v "České" televizi pořád uplatňuje hodně. Můžeme se jen domýšlet, byla-li autocenzura dostatečný důvod, proč ten koreanista v Hyde parku vykládal sprostotu, že 'Američani používají vytváření demokracie k něčemu jinému', v hrubém rozporu s tím, jak napravili Německo a Japonsko, viz o socializmu. A jestli byla i dostatečným důvodem scénáře i provedení pořadu, ve kterém se před časem kolektiv tvůrců "pietně k zesnulému prezidentu Havlovi" bouřlivě zařehtal nad výrokem prezidenta Klause o tom, že se nám teď žije lépe než za totáče. A může-li ten výklad autocenzurou stačit i na scénář Tajemství staré bambitky, v kterém je automat na zlodějinu vystrkující ruku pro daně a stárnoucí populární herec k tomu s grimasou zpívá o těch daních, loupežích a vládě!

    Když už jsme tak u těch pohádek a rčení: Těžko schovávat šídlo v pytli. (A o jiném pytli:) Obušku, z pytle ven!