{Podle osobního sdělení pana inženýra Nevařila šlo v tom jeho článku (o růstu majetku Československa za "totáče") o věcné 'materiální' ceny; tomu rozumím jako ceny určené tak, aby se (nejspíš pro ten veřejný majetek) pokud možno inflací neměnily; asi jsem to měl poznat z toho článku i té korespondence. Takový výpočet růstu pro obdobný kapitalistický stát, snad Lucembursko, Belgii, Ekvador nebo Jižní Koreu, zatím nemám. Pan inženýr také ne, ale ví, na kterých statistikách by ho bylo možno založit, jsou-li ještě zveřejňovány. Pokud jsem mu správně rozuměl, nehodlá se tím sám zabývat. Jeho odsudky hospodaření Československa a České republiky po sametové revoluci vycházejí z jeho názoru, že celá transformace socialistického na tržní hospodářství byla zbytečná a tedy byly zbytečné i ztráty, které s ní souvisely.

        Tomáš Pečený     10. 1.12}

   {Právě v tomto případě vnímám letos to osobní zdvořilostní přání jako významné i pro další lidi a proto ho tu zveřejňuji. Pan inženýr není sám z oponentů, kdo mi přál také. Touto formou děkuji za opětované přání jemu i těm dalším; není v mých silách poděkovat všem jednotlivě.

 

   Měli bychom se všichni umět domluvit.

        Tomáš Pečený     23.12.11}

 


From: Nevařil [mailto:f.nevaril@tiscali.cz]
Sent: Friday, December 23, 2011 3:54 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: PF

 

Zdravím, děkuji za vinš a přeji rovněž pohodové Vánoce a dobrý další rok.

 

Nevařil

----------

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To: f.nevaril@tiscali.cz

Sent: Thursday, December 22, 2011 3:50 AM

Subject: PF

 

Pane inženýre,

     přeji Vám i Vašim blízkým radostné Vánoce a zdraví, úspěch a pohodu do nového roku,

         Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, December 03, 2011 2:57 PM
To: 'Nevařil'
Subject: RE: Vaše maily z 27. a 29.11.2011

 

Dobrý den pane inženýre,

    vidím, že ta prosba o trochu Vašeho času byla ode mne nepřípadná a že v dané situaci by to byla i pro Vás práce na několik dní. Ale ty číselné výsledky, o kterých jste psal v tom článku Hospodaření zločinných komunistů i v této Vaší poslední odpovědi, i závěry, které tam činíte, jsou v moc hlubokém rozporu s tím, co o těch věcech vím podle svých zkušeností jako občan, konzument, starý (červen 1936, byť proti Vám zajíc) vývojový pracovník elektroniky, známý mnoha lidí, kteří žili na obou stranách železné opony a člověk, který se o ty vztahy dlouhodobě intenzívně zajímá. I v tom Vašem přeposlaném článku vidím věty typu 'Je pravda, že v některých nedávných analýzách, včetně vládních, se naopak uvádí, že ČSSR měla v této době veřejný dluh v téže výši (85 mld. Kčs), což je ale "vycucáno z prstu", je to pouhá propagandistická a účelová lež.' Byl v tom roce 1989 stav našich silnic, železnic, cihlových staveb a životního prostředí opravdu na úrovni těch států 'Západu', které s námi měly v r. 1948 podobnou ekonomickou situaci?? V té poslední odpovědí píšete (viz dále) '

vím "v čem" (v jaké demokracii a v jaké svobodě slova) žiju.

'. Já tu naši demokracii i životní úroveň podle své zkušenosti hodnotím o mnoho řádů lépe než tu v socialistickém Československu. Navíc z toho porovnání našeho věku vidím, že jste, podobně jako Karel Kyncl */, člověk z generace, které připadalo komunistické řešení nejpřitažlivější a považuji za možné, že v té souvislosti děláte chybu nějakým přehlédnutím nebo nesprávným předpokladem.

    Proto Vás prosím o těch několik dní Vašeho času. Navrhuji Vám, že to uděláme spolu; snad bych stihl Váš postup zaznamenávat.

    Je mi jasné, že by to pro Vás nebylo moc velké potěšení, když bych v tom Vašem postupu nejspíš hlavně hledal tu chybu a současně se tak ty věci učil; ale ten "souboj" sám by mohl být inspirativní i pro Vás.

    Jen ještě jeden předběžný dotaz, o němž jsem se už zmínil a který by nám mohl tu práci ušetřit: všechny ty ceny, z nichž ten majetek Československa v r. 1948 a 1989 počítáte, jsou z (nominálně, ale věcně dostatečně resp. nejlépe dosažitelně) volného trhu?

    Děkuji Vám,

       Tomáš Pečený  

 

 

> -----Original Message-----

> From: Nevařil [mailto:f.nevaril@tiscali.cz]

> Sent: Saturday, December 03, 2011 11:06 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Vaše maily z 27. a 29.11.2011

>

> Dobrý den,

>

> omlouvám se za opožděnou odpověď.

>

> 1. Základní prameny k mému materiálu jsem Vám sdělil. Nějaká specifická

> metodika k jejich zpracování samozřejmě neexistuje, je dána znalostí

> ekonomie, statistiky,  národního účetnictví  a národního hospodářství..

> Tady

> nejde použít nějaké hotové citace ani sestavy, ty je nutné si zpracovat

> (ve

> statistických publikacích lze najít nejvýše velice obecné metodické

> vymezení

> obsahu konkretního ukazatele). To platí jak pro autora tak i pro

> případného

> recenzenta. Pro ilustraci jaká to může být piplačka přikládám svůj jiný

> článek na téma "Budování našeho veřejného dluhu" z r. 2003 (nebyl

> publikován), na němž je vidět co všechno za údaje jsou pro jeho napsání

> nezbytné. Když takovou práci dělám, tak jsem u počitače obbklopen

> statistikami, výstřižky, literaturou, různými škrabopisy, kalkulačkou,

> papírem a tužkou atd. a konkretní základní údaje musím "vyzobávat"

> (Statistická ročenka za daný rok, stránka, tabulka číslo, sloupec, řádek

> atd.) a většinou přímo sázet do textu. Nějaké komplexní čistopisy

> zpracovaných sestav vhodných dokonce na skenování samozřejmě nedělám.

>

> 2. Pro příklad uvádím rámcový postup pro zjištění vývoje národního majetku

> v

> l. 1948 až 1989. Samozřejmě jde o údaje o vývoji fyzického stavu, tedy ve

> stálých cenách. Tzn., že indexy běžných cen musí být vyeliminovány korekcí

> tzv. cenovým deflátorem. Je samozřejmé, že vývoj jen v běžných cenách

> daných

> let by neměl smysl, byl by dezinformací. Taková analýza ukázala, že v

> období

> uvedených let  jeho reálná hodnota vzrostla 7 až 8 x (tady nemá smysl si

> nějak zvlášť hrát na desetinná místa). Základní údaje poskytuje Historická

> ročenka FSÚ a to o letech 1948 až 1983, k tomu za další léta je ovšem

> nutno

> přírůstky připočítávat samostatně   ze Statistických ročenek let 1984 až

> 1989. V daných letech je nutno sestavit údaje za ČSSR, ČSR i SSR. Souhrnné

> stavy jsou pak dány součtem hodnot základních fondů (výrobních i

> nevýrobních), nedokončené výstavby a zásob (surovin a materiálů,

> obchodního

> zboží). To všechno je v Historické ročence dáno ve stálých cenách (s

> nutným

> zohledněním korekce přechodových let kd je měněn časový základ indexu), v

> dalších letech je nutno už jednotlivé roční údaje přepočítat zmíněným

> deflátorem. Takže kdybych pro Vás měl zpracovat dodatečně takové sestavy

> na

> čisto byla by to práce na plný úvazek nikoliv hodin ale možná několika dní.

> To ode mně nechtějte, moje problémy a starosti jsou už někde jinde. To si

> musí projít i recenzent, jinak by tomu stejně nemusel uvěřit.

>

> 3. Sám svoje články neposuzuji jako "levicové", zkrátka konstatuji

> skutečnost. Je pravda, že pro mně z nich vyplývá závěr podle něhož

> "komunismus byl špatný režim, horší (mnohem) pro většinu lidí je už jenom

> kapitalismus". Takové věci jsou ovšem u nás v zásadě nepublikovatelné (na

> internet něco může proniknout ovšem jen na okrajových stránkách a to

> teprve

> v posledních letech). Vím o čem mluvím, protože já sám mám publikačního

> "zaracha" v odborném a "řádném" tisku už od závěru roku  1990. Nebylo a

> není

> to pro mně překvapující, vím "v čem" (v jaké demokracii a v jaké svobodě

> slova) žiju. Samozřejmě  bych si mohl nechat svoje knihy (napsal jsem jich

> po r. 1990 15 až 16, z toho bylo publikováno jen pět a to v okrajových

> vydavatelstvích, které potom zpravidla hned zanikly, bez jazykové a

> redakční

> korektury, a aniž by se pak dostaly do běžné distribuce) vydat na vlastní

> náklad. Jsem důchodce a nemám na to peníze a ani jsem tak hluboko neklesl,

> abych se tak samožersky prodával (konečně pořád zůstává otázka zda by to

> knižní distribuce vzala).. .A stěžovat si? Kde, snad v lampárně na Hlavním

> nádraží?

>

> 4. Nevadí mně, pokud moje odpovědi budete někde publikovat i když nechápu

> jakou to má souvislost s  věcnou podstatou mého článku. K ostatním otázkám

> nadhozeným ve Vašem mailu se nevyjadřuji, protože sám citované (viz odkazy)

> diskuse a stanoviska neznám.

>

> Zdraví Nevařil

>

 


{Zeleně tu tímto písmem vyznačuji opravu a doplněk svého textu, jak jsem ho měl napsat

      Tomáš Pečený, 27.11.11 a 29.11.11}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, November 29, 2011 10:02 AM
To: 'f.nevaril@tiscali.cz'
Cc:Dr. Čulík
Subject: nejde jen o Váš osobní dojem, byť podložený odbornou praxí na vysokých postech?
Importance: High

 

Dobrý den pane inženýre,

   na premise toho Vašeho článku Hospodaření zločinných komunistů, že publikování věcných názorů nesmí být v demokratické společnosti omezováno víc než je nezbytně nutné, se jistě shodujeme. Tvrdým výrokům se v těch věcech vyhýbám i já např. v tom článku o vražedné volnosti médií, když uvážím např. 'Osvětimskou lež' a její publikování formou PR náznaků a záměrně vybraných dílčích dat. A shodujeme se jistě i v tom, že ty publikované názory mají být opravdu věcné, tedy podložené pozorovanými daty zkontrolovanými veřejnou oponenturou.

   K takové oponentuře některých hlavních dat uvedených a interpretovaných v tom Vašem článku bych rád využil na těch svých stránkách tu o korespondenci s Vámi, jak je snad vidět z mého předchozího dopisu. Svou kvalifikaci aspoň jako technického redaktora pro to jsem popsal Ing. Hoškovi u slova 'informatik' a charakterizuji ji slovy 'ekonomický laik' v korespondenci s ředitelem Ladwigem; o tom víte, jak jste psal. V té rubrice korespondence se doufám ukazuje, že to jde. (Škoda, že p. Ladwig nesouhlasil s uveřejněním svých odpovědí o dlouhodobé referenci hodnoty.) Rád bych zveřejnil/citoval metodiku výpočtu toho společenského bohatství, je-li v těch pramenech, např. statistických ročenkách, popsána; a případně se pak zeptal na některé její části, možná na to, jestli byla ta ocenění v tržních cenách.

   Prosím Vás proto o trochu Vašeho času. Totiž abyste uvedl, nejlépe rovnou v odpovědi, kde je ta metodika výpočtu toho majetku Československa v r. 1948 a v r. 1989 přesně popsána; a pokud to není na Internetu k dispozici, abyste ji tak zveřejnil nebo mi to aspoň usnadnil tím, že mi ji necháte ofotografovat.

   Děkuji Vám,

       Tomáš Pečený  

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, November 27, 2011 6:57 PM
To: 'Nevařil'
Subject: RE: Prameny k článku "Hospodaření zločinných komunistů" - Váš mail z 26.11.2011

 

Dobrý den pane inženýre,

    děkuji Vám za ty informace. Z povahy věci nepředpokládám, že byste měl námitky proti tomu zveřejnění Vaší odpovědi na mých stránkách a rovnou ji tam vyvěsím. Kdybyste mne nechal ofotografovat ta data, která máte v těch svých výtiscích statistických ročenek, ušetřil byste mi dost práce. Snažím se tak důkladně argumentovat a ta data podle Vaší interpretace hodně odporují tomu, co jsem ve svém osobním i profesním dlouhém životě pozoroval a píšu o tom na té své stránce. Ten Váš článek je vůbec první takový pramen, o kterém vím a který odkazuje na publikovaná tvrdá data. Jestli jsem dobře pochopil jeho význam, uvádí důkazy o tom, že důsledky odpovědi na mou otázku všem levicovým nejsou, aspoň v situaci, kdy je možná komparace s fungujícím tržním hospodářstvím, tak zničující, jak píšu v textu Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu a vysvětlivkách [1], [2], [4], [5] na konci mého článku Pekárek byl obecně považován ... u slov '(cenové) informace'. Takovou argumentaci nabídl až teď, tou citací Vašeho článku, první z mnoha oponentů, o tom je hodně ta korespondence. Ing. Hošek po mně požadoval vyjádření k souvislosti deficitu a transformace; na to jsem odpověděl ve smyslu, že bych ten přesný rozbor měl vzhledem k našim odbornostem spíš požadovat já od něj a tím ta větev diskuse skončila. O souvislosti deficitu s korupcí je moje námitka proti televiznímu pořadu s Ing. Prouzou ; odpověď na ni jsem (ještě?) nedostal a mne a doufám i čtenáře by zajímal Váš názor o té věci.

    Jak vidíte Vy situaci podle té otázky, kdyby už nebyla ta možnost průběžné komparace s fungujícím tržním hospodářstvím a přejímání jeho technických vymožeností zejména pro lepší kvalitu života lidí? (Jiná věc je, že v tvrdě řízeném systému se lépe nacházejí prostředky na vývoj 'toho, za nitky čeho se tahá shora', tedy zejména vojenské techniky, raket atd. Viz i v tom textu o socializmu u slova 'okopírovali'.)

    Zajímala by mne i další věc, která se Vás týká: píšete o potížích, které máte s publikováním svých názorů v souvislosti s tím, že odporují dnešnímu většinovému či oficielnímu názoru. I já jsem měl takové potíže v souvislosti s jiným politickým tématem, jak o tom píšu v textu Lidové noviny, Mladá Fronta a další rafou na koho jim páníček přikáže u slova zveřejnit. Prosím Vás popište co možno ty potíže se zveřejněním Vašeho textu; téma 'politické korektnosti', ideologických tabu a serioznosti médií a vydavatelství v demokratické společnosti je závažné a je na nás všech, abychom takové překážky označovali a co možná pomáhali odstraňovat. I když se mi nezdá, že právě publikování levicového vidění světa je u nás nějak nadměrně ztěžováno, jak ukazují části toho mého textu o socializmu u slova 'televize' a můj dopis prof. Bělohradskému .

    Těch témat se dotýká i můj text Vražedná volnost? zejména u slov 'korupcí v médiích'. Prosím nenechte se odradit těmi bulvárními titulky, tu věc vysvětluji v těch textech i v té korespondenci.

    Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Nevařil [mailto:f.nevaril@tiscali.cz]

> Sent: Sunday, November 27, 2011 10:47 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Prameny k článku "Hospodaření zločinných komunistů" - Váš mail z

> 26.11.2011

>

> Dobrý den,

>

> I.. Zmíněný článek (publikovaný v BL 22.7.2009) je zestručněním jedné

> kapitoly z mé knihy "Včera, dnes a možná zítra" připravené k vydání. Byla

> v podstatě dokončena už před třemi lety (jistě si dovedete představit jaké

> problémy jsou nyní s vydáváním takových materiálů).. K jejímu sepsání byly

> využity následující hlavní písemné prameny (použitá literatura):

>

> 1. Boris Vybíhal: Základy čs. socialistického trestního práva (SNPL Praha

> 1959)

>

> 2. Václav Průcha a kol.: Hospodářské dějiny Československa (Svoboda Praha

> 1974)

>

> 3. Vlastislav Kroupa: Bránili jsme revoluci (Naše vojsko Praha 1983)

>

> 4. Vilém Hejl: Zpráva o organizovaném násilí (Univerzum Praha 1990)

>

> 5. Statistické údaje, které jsme nesměli znát (SNTL Praha 1990)

>

> 6. Pravda o minulosti a současnosti  - kolektiv autorů (Futura a.s., Praha

> 2004)

>

> 7. František Gebauer, Karel Kaplan, František Koudelka, Rudolf Vyhnálek:

> Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989 (Ústav pro

> soudobé dějiny AV ČR Praha 1993)

>

> 8. Jiří Pernes: Krize komunistického režimu v Československu  v 50. letech

> 20. století  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008)

>

> 9. Oskar  Krejčí: Proč to prasklo (Trio Praha 1991)

>

> 10. Slavomír Ravik: Bylo nebylo - Kronika polistopadového vývoje 1989 až

> 2006 (Levné knihy KM Praha)

>

> 11.. František Dvořák, Slavomír Ravik, Jiří Teryngel: Žaloba (Periskop

> Praha 1994)

>

> 12. František Dvořák: Bilancování naší první kapitalistické pětiletky

> (Nakladatelství Alternativy Praha 1995)

>

> 13. František Dvořák: Velká loupež aneb bourání státu (CZ Books Praha 2004)

>

> 14. Stewart Steven: Komunistické zločiny a CIA. Operace CIA Splinter

> Factor (Eko-konsult Bratislava 2001)

>

> 15. Karol Ondriaš: Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky ((Agentura

> IQ+Janošovský  Bratislava 2001)

>

> 16. Karol Ondriaš: My, motroci XXI. století takto prisaháme (Agentura

> IQ+Janošovský Bratislava 2000)

>

> 17. Karol Ondriaš: Bohové současných mytologií (Eko-konzult Bratislava

> 2001)

>

> 18. Karol Ondriaš: Zamatová revolúcia  a rodeo velkých samcov (Agentura

> IQ+Janošovský Bratislava 2000)

>

> 19. Karol Ondriaš: To je ono. Po 15 rokoch: (Eko-konzult Bratislava 2006)

>

> 20. Kolektiv autorů: Pravda o minulosti a současnosti  (Futura Praha 2004)

>

> 21.. Lubomír Štrougal: Paměti a úvahy (Epocha s r.o. Praha 2009)

>

> 22.. Historická statistická ročenka ČSSR (FSÚ 1985)

>

> 23. Statistické ročenky ČSSR, ČSFR, ČR  (FSÚ, ČSÚ Praha)

>

> 24. Ročenky Hospodářských novin

>

> 253. Ekonom, Hospodářské noviny, Haló noviny

>

> 24. Wikipedia,  Internet,

>

> II.  Samozřejmě byly využity i další nepublikované zásadní prameny. Např.

> interní materiály (mezirezortní) FSÚ., Ministerstva financí, Státní banky

> čsl. (ČNB), přistupné v jejich knihovnách. Navíc také interní materiály

> Úřadu předsednictva vlády, kde jsem v l. 1980 až 1990 pracoval.

>

> III. Pro danou kapitolu se jednalo hlavně o údaje z Historické statistické

> ročenky a Statistických ročenek FSÚ, především pro období do a z r.

> 1989/1990. Některé údaje byly dopracovány (kombinovány), např. Historická

> ročenka končila v r. 1984, další roky (do r. 1989) byly mnou dopočteny z

> běžných (následujících) Statistických ročenek. Nebo údaje o přírůstcích v

> l. 1948 až 1989 byly zjištěny jako rozdíly údajů těchto let atd. V řadě

> případů

> jsem převzal údaje z mých předchozích (výchozích) prací  publikovaných pod

> pseudonymem "František Dvořák" (viz výše), kdy jsem je také měl v mnohem

> čerstvější paměti.

>

> IV. Na internetu jsou dostupné zejména údaje z polistopadového období,

> resp. z posledních let (ČSU, MF, ČNB).   Nevím co zůstalo až dosud zachováno z

> předlistopadového období ve veřejně dostupném fondu knihoven zmíněných

> ústředních orgánů. Je např. známo, že knihovna a archiv ČSÚ byly citelně

> poškozeny při velké povodni v r. 2002. Sám jsem zde už po mnoho let nic

> nehledal.

>

> V. Chápu, že je náročné daná fakta analyzovat člověkem mimo obor, který

> neví pro co a kam sáhnout. Pro mně to bylo mnohem snazší. V oboru ekonom -

> národohospodář jsem se pohyboval prakticky celý můj pracovní život. Mám

> velmi bohatý osobní archiv. Statistiky (domácí, ¨RVHP, OSN, Ukazatele

> hospodářského vývoje v zahraničí atd.). Např. naše Statistické ročenky mám

> v celé řadě od začátku jejich vydávání v padesátých letech až dodnes. K tomu

> příslušnou odbornou literaturu, desítky vědeckých studií, interní

> materiály z ÚPV, výstřižky z novin a časopisů domácích i zahraničních atd.atd. A ani

> tak to pro mně nebylo a není jednoduché. Řadu věcí nemám po ruce přímo v

> bytě, v jiných se už obtížně orientuji. A hlavně nemám motivaci se k nim

> vůbec vracet. Moje myšlenky a práce jsou dnes už úplně jinde.

>

> Zdraví Nevařil


From: Tomas Peceny
Sent: Saturday, November 26, 2011 12:52 PM
To: 'f.nevaril@tiscali.cz'
Subject: prameny dat

 

Dobrý den pane Nevařile,

    na svých stránkách se snažím vyznat v politických souvislostech a formulovat konzistentně svůj názor.

Ve Vašem článku Hospodaření zločinných komunistů vidím řadu číselných údajů, kterých jsem se marně dožadoval od levicových ekonoma resp. paní Dr. Švihlíkové. Prosím Vás o přesnou citaci pramenů těch údajů. Dají se ta data Statistického úřadu najít na Internetu, nebo si je musím opatřit (doufám půjčit, kde?) v tištěných sbornících? Prosím Vás o souhlas s uveřejněním Vaší odpovědi v rubrice korespondence těch mých stránek.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený