opravdu Česká televize i hnědá?

Tomáš Pečený

 

     Minulý článek k sudeťácké PRopagandě proti prezidentu BenešoviČeské televizi jsem zakončil absurditou představy takového hanobení britské královny britskou BBC. Ani ten příměr ale ještě nevystihuje podstatu: Jack Rozparovač nežil v době, kdy by předtím ty oběti jeho vražd byly z jasně definované množiny lidí, která se významně podílela na vzniku nejstrašlivější bestiality v lidských dějinách, vlastnoručně ty bestiality na Angličanech do posledních hodin před těmi vraždami páchala a měla přesně a pečlivě naplánované a částečně již provedené plány, jak Angličany zlikviduje všechny.

 

    Byl jsem upozorněn i na další  takový pořad v České televizi, který ukazuje jen odkrývání vícenásobných kosterních pozůstatků Němců v Čechách a strašné vzpomínky příbuzných a přeživších, a který předchozí vraždění Čechů Němci odbývá zmínkou tak nenápadnou, že jsem ji v prvním sledování vůbec nepostřehl a o účasti sovětských vojáků */ zrovna tak. Krásně mluví o respektu k mrtvým a potřebě jejich důstojného pohřbení a o precizním mírovém právním postihu aktérů, ovšem s klamavými obrazy, jako by ty bestiality byly amnestovány tehdejším zákonem a nezapomíná v úvodu nápadně zdůraznit údajnou snahu o tutlání, bez zmínky o tom přesném historickém zpracování těch věcí našimi a německými historiky o kterém jsme si psali i s p. Beerem, a jaksi zapomíná, že zastupitelská organizace těch lidí dosud ani zdaleka neodvolala svůj požadavek, který znamená zničení českého státu viz Valentův článek v Bohumil Doležal, extremismus a petice a pokus o korespondenci se Sudetendeutsche Landsmannschaft.

 

    Shrnuji: lidi nejsou andělé, žádný národ, ani Češi. (Jinak bychom už dávno neexistovali.) Z pokusů psychologů je dobře známo, že běžní lidé kteréhokoliv národa i v míru se dají dost snadno přimět k tomu, aby ubližovali svým bližním. Poukazování na minulé křivdy bylo mj. průkazným zdrojem dalších bestialit v bývalé Jugoslávii.

    Kdyby se na to zveřejňování uplatnil požadavek opravdové vyváženosti (vysílacího času) podle počtu mrtvých, tak jak jsme si o tom psali s p. Beerem, znamenalo by to, že kromě těch asi dvou hodin pořadů by Česká televize v hlavním vysílacím čase nevysílala desítky let nic jiného, než záběry předcházejících bestialit z německých a rakouských koncentračních táborů a dalších vraždění (Mauthausen:"Česká zeď ", "lékařské" pokusy, davy maminek s dětmi při "koupání" v plynové komoře,...,...,civilisté před německými tanky na Pankráci při pražském povstání,...).

    22.11.10 zase slyším z České televize při referátu o návštěvě německého prezidenta opakovaně tu nacistickou PR terminologii, o níž se jedná mj. v odkazu Benešovy názory a která v tom dobromyslném jednání našich prezidentů podle mého hledání na Google i přímo ve zdrojích dostupných na Internetu při té návštěvě vůbec nezazněla (takové hledání nachází jindy podrobnosti podivuhodně dobře). Tím se takové pořady České televize ještě důsledněji řadí co do politické úrovně po bok těm Sládkovým "republikánům". Je trapné, že klidně přistoupily na počínání těch, kdo rozeštvávají lidi jinak schopné se dobře domluvit, a tu PR terminologii těch zlých při tom používají. Podobně jako jsem to popsal o popichování koaličních stran naší vlády proti sobě v textu o socializmu a z jiného hlediska tam u řetězce 'nekonkurující reklamě'. A ještě trapnější je, že ten poměr špatností, o kterém prezident Wulff správně promluvil, Česká televize jako celek sice slovně uznává, ale svým počínáním soustavně porušuje, podstrkuje to i umělcům a jejich prostřednictvím masově účinně zejména divákům a zahraniční propagandě (německé verze, promítání v USA ...). Text pod obrázkem 'Autor scénáře k filmu „Habermannův mlýn“ Josef Urban natáčí v pražské Sudetoněmecké kanceláři filmový dokument' ze stránek Landsmannschaftu ukazuje možná nechtěně dobře kde, jak a proč ten "nový pohled" na naši nedávnou historii vzniká.

    Událostech 4.12.10 z České televize při referátu o výzkumu hromadného hrobu zase (po obyklé tirádě o korupci jiných Čechů než redaktorů, tentokrát nad billboardy, ovšem zase jen "názor") slyším jen že 'Pracovníci ...univerzity příčinu smrti neodhalili. Pamětníci jsou nicméně přesvědčeni, že pozůstatky patří Němcům drasticky ubitým po druhé světové válce.' To, že 'Na kostech nebyly pozorovány známky násilí, které by s jistotou odkazovaly na příčinu nebo okolnosti smrti jedinců.', což výslovně konstatuje ta zpráva, nám ta Česká televize zatajila. Ta zpráva píše přímo o podezření na 'surové ubití lopatami' a 'Smrt ubitím se nepotvrdila'; takovou věc by musel na kostech (lebkách) vidět i laik. Zatajovala nám to Česká televize přesto, nebo proto, že je to nejpodstatnější důkaz o tom, že jde zase jen o sudeťáckou PRropagandu?! Jistá míra zdvořilého ústupku názoru lidí z té druhé strany dávného boje je pro vylepšení vztahů správná. Tak postupovala česká strana mj. při sjednávání Česko-německé deklarace, viz v úvodním komentáři k tomu pokusu o korespondenci pro Sudetendeutsche Landsmannschaft. Ale vidíme, že šéfové Landsmannschaftu tu naši dobrou vůli soustavně zneužívají. Neznám žádnou slušnou pohnutku k tomu, aby jim v tom česká média za naše peníze pomáhala, neřku-li takhle mohutně.

      V příkrém rozporu s tou potřebou jsem viděl v noci na 3.4.11 zase jen pořad o tom stejném případu vícenásobného hrobu (nazývaného soustavně pro potřeby PR 'hromadný hrob').Filmový týdeník z r. 1961 vysílaný 1.10.11 s tehdejší komunistickou propagandou 'Na našich hranicích s NSR: jsme pozorovali živější pohyb revanšistických živlů.' je sice dobrou ilustrací toho textu o socializmu u slova 'proevropskost', ale pozornost od těch aktuálních věcí odvádí.
    A Česká televize v tom jede pořád; s důsledky, které už jsou vidět, viz v článku o loyalitě. Proč tam nikdy nevidím pořad o oficiálním programu '20 Punkte' toho Landsmannschaftu?! Samy pořady o hrůzách války a okupace, Hitlerovi a jeho generálech se té věci vlastně netýkají, protože Henleinovi následovníci se k tomu hlásejí jen velice odtažitě; tak, jako se nehlásejí ani k samému Henleinovi, přestože právě na přístup jeho organizace se v tom svém oficiálním programu odvolávají výslovně. Důležité je informovat naše občany o skutečných jejich současných aktivitách a o tom, jak hrubě odporují té Česko-německé deklaraci a jak hrubě odporuje té deklaraci podpora některých německých vrcholných politiků. Proč se mi nikdy nestalo, že bych tam viděl pořad s podrobnými rozbory kosterních pozůstatků a vzpomínkami nejbližších příbuzných těch lidí, které náckovští okupanti hnali pár týdnů předtím před svými tanky jako živé štíty, či studentů postřílených jako odplatu za studentskou demonstraci 1939!? (Pořad, odvysílaný o Heydrichovi jsem neviděl.) Po válce vyšly najevo podrobné plány vedení Henleinovy Sudetendeutsche Partei na zničení českého národa a zařazení naší země natrvalo do Německa. Jak by po takových věcech mohlo někde na světě nedojít k nezvládnutelné nenávistné odplatě!? V pořadu o Dobroníně snad zazněla nenápadná zmínka o tom, že kosti náležejí členům NSDAP. Byli to esesáci nebo jim podobní? Byl vůbec Čech ten, kdo tenkrát vedl či vykonal tu akci pomsty, v míru už nezákonnou? Pokud jsem věděl, byl to asi rakouský antifašista; další zprávu k tomu vidím v 1/. Přitom předchozí pořad téže redakce nás hanobí názvem 'Zabíjení po česku' a dalšími PR prostředky, viz ten minulý článek. Podívejte se do té zprávy, jak redaktor Vondráček České televize, autor toho pořadu 'Zabíjení po česku', "zdůvodňuje" ten jejich protičeský šovínizmus a jak to ta Česká televize podporuje zase "názorem" policisty.

    Událostech České televize 26.1.12 zase vidím typický PR postup při obviňování Čechů z těch poválečných vražd v Dobroníně: Nejdřív přípravy: zprávu o postoji Turků a Arménů ke genocidě Arménů začátkem 20. století s tím, jak se k tomu Turci nehlásejí. Typický arsenál sudeťácké PRopagandy s obrazovými dokumenty a řečmi o statisících vyvražděných obyvatel. Pak zprávu o vražedně nenávistném projevu špatného (muslimského) kazatele v Česku proti Židům. A pak, bez zmínky o té německé předchozí okupaci a válce s mnoha a mnoha desítkami tisíc zabitých Čechů, ten hlavní podrobný referát o Dobroníně s obrazy zemní práce a kostí těch několika lidí, řečmi o shodě DNA se současnými německými příbuznými obětí i "analýzy" o vhodném místě jejich důstojného pohřbení a obrazy náhrobku s německými jmény. A konstatování, že vyšetřující soud nemůže ještě podat závěrečnou zprávu. Jsem zvědav, jak bude ta Česká televize referovat, až i ten soud oficielně potvrdí, že ti zavraždění byli náckové, SA-mani, kteří poslali toho mstícího, v té době už tedy vraždícího, do koncentráku. A že ten vraždící mstitel byl Němec Kautzinger. Jestli si to na základě předchozích zkušeností představuji správně, bude zprávička o tom móc nenápadná a v ještě horším případě tak tendenční, jako můžete vidět v předchozím odstavci u jména redaktora Vondráčka.

 

    Chtějí nám bossové Sudetendeutsche Landsmannschaft a ti politici, kteří je podporují, tady zase zavést takovou situaci?! Proč by si jinak tu PR platili?!

    Rozum do hrsti!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ V tom prvním článku jsem také ukázal úlohu českého tisku s německými vlastníky konkrétně k těm popisovaným pořadům. Ale vlastně zase ještě ne celou: Podívejte se na titulek 'Masakr německých civilistů v Praze dirigovali Sověti'... stránky i-DNES.cz, kterou tu mám okopírovanou pro kontrolu ze začátku června 2010.

A na tu vlastní zprávu vojenských historiků, která je přímo i obsahem toho článku. Ta jasně dokládá, že ty brutální prý 'poválečné' vraždy provedli sovětští vojáci 9. května 1945 (to tu ještě bojovali, jak víme ze záznamů o jejich padlých), a to sovětským vojenským autem americké výroby a svými zbraněmi, působícími odlišně od těch které měli Revoluční gardisté. A nikoliv ti naši příslušníci Revolučních gard a nikoliv v míru. Titulek tu věc záměrně zkresluje v náš neprospěch tak, jako jsme to viděli v tom článku o serioznosti (i toho) tisku v referátu Lidových novin o projevu prezidenta Klause. (Že si v té Mladé frontě jako alibi dali nejspíš redakční větičku o tom, že je pravděpodobné..., nás zmýlit nemůže.)

 

    Rozum do hrsti!