nebarevně
barevně
, s partnerovým "barevným výkladem []  []  []  []  []  []  []  []  []  [] 

 

barevně, s mým "barevným výkladem"                              

politických souvislostí, viz u seznamu textů a u seznamu korespondence.


   Prameny uvedené v úvodním komentáři jsem doporučil 14.8.10 Dr. Čulíkovi ke studiu v souvislosti se svou výzvou v článku 2/.

   {Pokud snad někdo nevíte, jak kdy a proč vznikl termín 'sudetoněmecký' ('sudetendeutsch'), podívejte se prosím do mého dopisu paní Dr. Šiklové ke slovům 'smyšleného národa'. Když byli poraženi v druhé světové válce, kterou podstatně pomohli vyvolat, začali se sudeťáci /4 označovat za jeden z bavorských kmenů, aby vyhověli pojetí Německa jako pokrevního státu, tedy nikoliv občanského, jaký pro sebe vyžadují od nás. Podívejte se prosím také do článku Bohumil Doležal, extremismus a petice ke slovu 'nepopírá' a na tón bodu 8. z toho programu 20 bodů, viz dále, který v té souvislosti jedná o prý ' expanzivním českém nacionalismu'! Z literatury (Friedrich Kantor - uměleckým jménem Friedrich Torberg) víme o tom, že na sudeťáky v době první republiky pohlíželi s nelibostí poctiví pražští Němci a varovali před nebezpečím, které Československu od jejich součinnosti s Hitlerem hrozí. Prosím porovnejte si odstavec 'Konec Badeniho vlády' v rozboru prof. Kvačka, se sudeťáckou PRropagandou v brožuře, o které je ten můj dopis Doležalovi. Při případném hovoru o té věci s Němci a Rakušany je dobře vědět, že aspoň po celé století byli a nejspíš stále jsou pod vlivem té PRopagandy - mohutné dezinformační kampaně, jak vím od přírodovědce, jehož němečtí kolegové se moc divili, že v jeho rodišti Jihlavě žili před válkou také nějací Češi. To mi jen potvrdilo informace z Valentova článku (2002). Důkladnou informaci od českých i německých vědců a českých i německých politiků a diplomatů si můžete stáhnout ze stránek publikací CEP ve Sborníku č. 57/2007 "Česko-německá deklarace - deset let poté". Tam je o i té "informovanosti" většiny Němců podrobněji.

   Jakpak se ti němečtí/EUropští politici, kteří naříkají nad neonácky, vraždícími tam teď lidi jiných národností, stavějí sami k té podpoře sudeťácké organizace, jejíhož předsedu si Němci zvolili do Evropského parlamentu 1/ a která má tu ideologii už desítky let v tom svém skrývaném oficielním programu?!
       RNDr. Tomáš Pečený,  8.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 18.11.11, 5.6.12, 8.2.14 a 29.10.15}

   {Viz i k dopisu p. Minaříka.
       RNDr. Tomáš Pečený,  9. 3.2011}

   {Moji rodiče kdysi ten přístup charakterizovali slovy: 'Kde je jeden Němec, tam je Německo; a kde je Německo, tam nikdo jiný nemá co dělat!'
       RNDr. Tomáš Pečený,  2. 2.2011}

   {Jde o text 20 Punkte, jehož český překlad (podle mé znalosti němčiny dostatečně přesný, jen s vynechaným číslováním), je v publikaci č.21 Křesťansko-sociálního hnutí od názvu se slovy "20 bodů" (29.8.12 mi bezpečnostní systém počítače ten odkaz blokuje). Jiný překlad, i s tím číslováním, podle dalšího sdělení toho KRUHu, jsem co do smyslu také tak zkontroloval, protože mi jde o to, aby nedošlo k nějaké hrubé záměně, když se s námi šéfové organizace potomků těch přemístěných Němců zřejmě zase nehodlají bavit o svých plánech státního uspořádání v Česku ani prostřednictvím té své pražské informační kanceláře, při jejímž otvírání ***/ dělal medvěda pan senátor Ruml. (Na medvědy všeho rodu si musíme dávat pozor a ty velmocenské přiměřeně respektovat, jak píšu v hlavním článku o socializmu na stránce svých politických názorů.)

   Prosím porovnejte si ten text, zejména ten Punkt 8., a aktivity Sudetendeutsche LandsmannschaftČESKO-NĚMECKOU DEKLARACÍ vlád obou států z r. 1997, s jejím odstavcem IV. Pro mé oči je zejména nápadné, že '20 Punkte' se odvolává na postoj a postupy SdP (Henleinovy náckovské Sudetendeutsche Partei) při posuzování možnosti 'zabezpečení své hospodářské, sociální a národní existence, autonomie svého kulturního života' v Československé republice, v níž Němci měli své ministry, poslance, divadla, tisk a víc škol na obyvatele než 'Čechoslováci'. A to i přesto, že se sudeťáci od začátku té první republiky, o které je ta jejich ukřivděná PRopaganda, chovali k nám a k prezidentu Masarykovi tak, jak píše i francouzský profesor Soubigou; podívejte se tam prosím, kdo pak měl hlavní podíl na těch '20 Punkte'!  Víme také, že náckové prosazovali "odčinění křivd", jichž se na Němcích druhé velmoci dopustily porážkou v první světové válce, k rozdmychání i té druhé; a vidím, že i k zdůvodnění vztahu těch lidí s Hitlerem je zase ti šéfové Landsmannschaftu označují za oběť velmocenské politiky a "zapomínají", jak se jejich fýrer Henlein sám veřejně vychloubal, že to pěkně pro Hitlera zařídil, když odmítl i plný ústupek prezidenta Beneše svým požadavkům; a jak měli připraveny a uskutečňovali přesné plány na naše zlikvidování (pramen). A bezostyšně popírají zjištění česko-německé komise historiků, že do obětí při transferu (čtěte 'při první "divoké" reakci na jejich okupaci, dříve než se československý stát mohl chopit ztracené vlády, kterou mu s Hitlerem vyrvali z rukou', viz u těch slov v 3/) započítávají všechny nezvěstné z válečné mašinerie a tím ten počet mnohonásobně přehánějí. Vidím, že všude píši správně o tom, kam taková bilancování vedou. Také ten další dokument z českého textu, "Juristické dobrozdání" ('Nedostatečná menšinová ochrana a diskriminující zacházení se sudetskými Němci oproti jiným národům v Československu mezi dvěma válkami byly rovněž jednou z příčin narůstajícího konfliktu mezi státem a národnostní skupinou.') si prosím porovnejte s tím skutečným stavem a s Potočného rozborem. Ten také potvrzuje, že vlastní transfer (odsun, die Vertreibung) v tom období, které mohl ovlivnit československý stát, probíhal na tehdejší poměry tak humánně, že získal uznání příslušných činitelů spojeneckých okupačních jednotek v Německu, jak jsem napsal v té polemice Bohumil Doležal, extremismus a petice (tam je ten Valentův článek citován v širších souvislostech).

 

    Své názory na záležitosti spojené s tou historií, následným transferem a právními aspekty těch věcí jsem vysvětlil v korespondenci s p. Beerem; považuji je za hodně reprezentativní pro občany České republiky, kteří znají tu minulost, žijí podle současných zvyklostí demokratického světa a myslejí na budoucnost.

    Zaujme k tomu dotazu Sudetendeutsche Landsmannschaft při všech svých poučkách ***/ o potřebě dobrého soužití s námi i nadále postoj odmítající odpověď a tedy ukazující ještě názorněji, jak si jeho bossové zase své vládnutí nad námi doopravdy představují, viz Punkt 12. a 18.?  Na to by se plně vztahovalo pravidlo 'Žádná odpověď je také odpověď.' z úvodu k seznamu těchto názorů jiných lidí.

       RNDr. Tomáš Pečený, 28. 9.2010, 29.8.12 a 29.10.15
------------------------------------------------------------------------------------
***/ '
Pražská kancelář SKS byla založena jako sudetoněmecké vyslanectví dobré vůle. Za přítomnosti českých i německých představitelů veřejného života byla slavnostně otevřena 24. března 2003. Toto zastoupení slouží jako kontaktní kancelář pro Čechy a sudetské Němce, kteří mají zájem o smíření mezi oběma národnostními skupinami. '
Za správnost citace:
       RNDr. Tomáš Pečený, 11.12.2010 a 19.2.14}

 

   {Podle sdělení KRUHu OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, VYHNANÝCH V R.1938 Z POHRANIČÍ (viz i dále 'publikace č.21 Křesťansko-sociálního hnutí') nebylo oněch 20 bodů prohlášeno za zrušené ani nahrazeno nějakým programem novým. Na vlažný postoj šéfů Landsmannschaftu k tomu jejich bojovnému programu nemůžeme moc spoléhat, viz ten Valentův článek u slova frenetickým a ta dřívější PRopaganda"českém" tisku s německými vlastníky.

       RNDr. Tomáš Pečený, 12. 8.2010 a 19.2.14}

 


From: Tomas Peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, August 04, 2010 2:22 PM
To: 'info@sks-praha.com'
Subject: platnost 20 bodů -pokračování

 

Dobrý den,

   před asi týdnem přijala vaše stránka můj dotaz o platnosti programu vašeho sdružení '20 Punkte' z r. 1961 podle textu z Maierovy knihy. Možná bude pro Vás méně práce, když odkáži přímo na ten text, jak mi ho korespondenční známý poslal. Umístil jsem ho do rubriky korespondence Názory jiných lidí stránky mých politických názorů a je tam přístupný z úvodu ke korespondenci s vaším sdružením. Prosím Vás, platí-li ten program doteď, zkontrolujte, je-li ten vyvěšený text správně; pokud už platí jiný, pošlete mi prosím jeho originální (německé) znění.

   Ten program je o potřebě zásadních změn v České republice a mám za to, že bychom ho my občané měli znát; přitom sám jsem nevěděl, jak si ho mám opatřit přímo. Pro to informování by byl vhodný i český překlad toho platného programu, možná i té jeho předchozí verze. Máte-li ho, pošlete mi ho prosím také,

   děkuji Vám,

      RNDr. Tomáš Pečený

 

=========================================================

http://www.sks-praha.com/?&mailform

Email pro Sudetonemeckou kancelář Praha                                                       29.7.2010

 

Dobrý den,

    dostal jsem odkaz na program 20 bodů vašeho sdružení z počátku šedesátých let, podle knihy "40 Jahre Sudetendeutscher Rechtskampf "od Ericha Maiera, München 1987, str. 207 až 210.

    Je tak formulovaný program vašeho sdružení stále platný?

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

         t.peceny@volny.cz