From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, March 12, 2014 2:05 PM
To: '{...}'
Subject: tip? legrácky? zveřejnit dotaz? ten můj vynález pro lepší domlouvání lidí nad texty

 

Nazdar {...},

     nevyžádanou radu, v jiném směru než s těmi vitamíny, už se Ti dát bojím. (Tohle se nepodařilo napoprvé zformulovat přijatelně ani sympatizujícímu spolužáku psychiatrovi; o tom je zčásti ten traktát, který mám i pro Tebe k nahlédnutí.)

     Kdybys chtěl tip, {...}, zavolej mi. Přitom bych Ti rád řekl i uvolňující legrácky.

     Kdybys nepovažoval anonymizaci na mých stránkách za dostatečnou, prosím Tě ozvi se taky; ten dotaz mailem 'jsme národ Švejků? FW: doplnění průzkumu pověsti' vyvěsím, jako vždy s vynecháním osobních částí, abych do něj mohl odkazovat.

     Ten svůj "vynález pro lepší domlouvání lidí nad texty" jsem Ti nedokázal popsat dost přitažlivě a srozumitelně. Skoro jistě používáš internetový prohlížeč s kartami, pro takový prohlížeč je ten "vynález" určen. Nad kratičkým, bohužel politickým, textem se na něj můžeš podívat v článečku Šel pštros s pštrosicí.... S přidrženou klávesou Ctrl klepnout tam nahoře na 'nebarevně', možná vypnout nahoře rámeček odkazu do překladače a pak si přepínat karty myší nebo Ctrl+Tab. Těch možností tam může být hodně, např.

nebarevně
barevně
, s {Tvým} "barevným výkladem                               (jiné barvy než ty moje)

 

barevně, s mým "barevným výkladem"                              

souvislostí, viz u seznamu textů .

    Kdyby se Ti to zalíbilo, můžeš mi k nějakému textu v oboru našich společných zájmů říct, jak Ti ho mám vybarvit a že si ho mám vybarvit taky. Kdyby se Ti pak telefonování nebo mailování nad takhle vybarvenými texty líbilo, můžeš mi pomoci rozšířit obor zájmů tím, že budeš tuhle věc propagovat a že mne budou lidi upozorňovat na možná zlepšení a rozšíření a odvádět mi tak pozornost od té zhoubné umanutosti obavami o Českou republiku a český jazyk. (Souvislosti s českomoravskoslezkoslovenskou a evropskou identitou jsou v tom traktátu.)

    A mohl bys mi pomoci i jinak: na výlet za bledulemi teď nemám peníze, ani na další poletování v Bassano del Grappa. Kdybys tak věděl o nějaké zakázce pro mne ...; v té Akademii věd už jsem skončil; s tím, že všechno, co jsem jim tam udělal funguje a na další rozšíření nemají peníze. Sháněl jsem práci, životopis a curriculum mám, bral bych i zahraničí, ale dědka nikde nechtějí (to je skutečný důsledek těch lidskoprávních zákonných ochran a regulací).

   

        Zdraví a pohodu,

            Tom


{On je to opravdu dobrý člověk, snaží se mi tu svou zřejmě zaneprázdněnost udělat snesitelnější; s tou mou intelektuální výkonností a energií v mých víc než 77 letech to ovšem přepísknul.

           Tomáš Pečený   16.3.14 a 18.3.14}

From: {...}

Sent: Tuesday, March 11, 2014 3:18 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: jsme národ Švejků? FW: doplnění průzkumu pověsti

 

Nazdar Tomáši,

déle než si mohu dovolit jsem přemýšlel, co Ti odepsat k tomu, čím jsi se mě pokusil zavalit. Protože výchozím kritériem bylo, že Tě určitě nechci urazit, ani Ti nijak jinak ublížit, spoustu jsem toho zavrhl, abych dospěl k následujícímu: Nezlob se, ale definitivně musím uznat, že intelektuálně Ti naprosto nestačím. Přeji Ti pevné zdraví a energii, kterou sám postrádám. {...}.


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, March 09, 2014 5:06 AM
To: '{...}'
Subject: Odkaz kojné; proti{...}ský rasizmus?

 

Nazdar {...},

    znáš tu Hurníkovu povídku ? Možnost zveřejnění jsem si vyprosil pro text o protičeském rasizmu některých Čechů, ale ona se hodně týká i té věrohodnosti a účinků "průzkumů" pověsti ('Je zřejmé, že poměrně nejlepší charakter je stará paní ...,').

 

    Viděl jsi někdy něco, co bys označil jako 'protimoravský rasizmus' Moravana?!

    Sakra, zase ta moje umanutost.

 

    Zdraví a pohodu,

        Tom


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, March 08, 2014 11:22 AM
To: '{...}'
Subject: jsme národ Švejků? FW: doplnění průzkumu pověsti

 

Nazdar {...},

     ozývám se až teď, řeším výpadek jednoho z počítačů a přitom se snažím zformulovat své dotazy tak, aby Ti zabraly co nejméně času a celkové zátěže. Prosím Tě, podívej se do dopisů statistikovi (dole) do okolí slova 'soudy'. Jak vidíš tu potřebu 'zkoumat fakta, nikoliv názory'?. O technických prostředcích a možnostech se jedná v tom dopisu statistikovi.

     Samozřejmě se mi jedná jen o Tvé ústní vyjádření prvních dojmů, i bez zveřejnění tohohle dopisu, nechceš-li ho snad pro přesnost radši zveřejnit sám. I Tobě by se možná víc líbila forma

informace k právní teorii od justičního činitele

... ..14

seznamu té korespondence.

 

 Neposedně mě přitom napadají i věci, navazující na Tvé poznámky už  v Brně, ale nerad bych Tě zase naštval. Jestli je to nebezpečí akutní, prosím Tě přeskoč to.

     {Tady mj. začátek listu všem věrným Moravanóm, který připravuji k vyvěšení.}

 

Důležité Ti píšu touhle barvou; to mezi tím máš jen, kdyby Tě to zajímalo.

     O tom národě Švejků mám ten článek a právě jsem ho rozšířil po pohledu na článek Tschechien, Hochburg der Korruption a asi pak rozšířím o pohled na článek s podtitulkem Mittelbayerische Zeitung: Zuckerbrot und Peitsche  v bavorském tisku. Zvlášť ten druhý název mě hodně zaujal, i když obsah toho článku se týká jiného národa; {spolužák mi snad zjistí u svého příbuzného v Německu, má-li ten 'Zuckerbrot und Peitsche' také takové konotace jako u nás, nebo jestli se používá třeba i o výchově vlastních dětí}.

 K souvislostem se ptám politologa '

         - Je něco známo o tom asi redaktoru Haraldu Raabovi ? Pokud ano

              - je spíš seriozní natolik, že by si dělal vlastní analýzy, nepodléhal moc propagandě a pro celý ten bulvární článek s výčtem neuzavřených obžalob v Česku měl i nějaké objektivnější podklady?

              - nebo je to spíš hlásná trouba? Tón toho článku o Izraeli a Palestině je mi povědomý, ale nerozeznávám, je-li Raab jeho autorem nebo je to referát o něm, možná ironický.

         - K politickému rozměru průzkumů pověsti a zveřejňování jejich výsledků: Je něco známo o tom, dělá-li tohle Kanada, USA{Zejména, jestli to USA dělaly v době, kdy prosperovaly. Od té doby zlevicověli, už prohrávají hospodářskou soutěž s Čínou a mohlo by to být i tím že si jako v EU zavádějí nejen takové regulace, ale i zveřejňování průzkumů názoru podnikatelů a 'CEO' o korupci v jednotlivých svých členských státech resp. územních celcích, pořizované centrální vládou. Mám dojem, že bych, obdobně jako o samoopravovacím charakteru demokracie (podle USA), měl psát o 'samoničícím' charakteru centralizace.} , nebo Austrálie ke svým členským státům resp. územním celkům; a jak se k tomu stavějí tamější instituce na ochranu hospodářské soutěže?

' a píšu mu '{...}' a 'pořád mám pocit, že tu lidi moc "strkají hlavu do písku", neměl bych {...} moc otálet a potřebuji co nejprůchodněji {tedy co nejméně pracně pro ty odborníky} tu synchronizaci konzultací {když se tolik snažím o věcnou správnost podkladů, konzistentnost a trvalou přehlednost těch průběžně zveřejňovaných mých politických názorů}'.

     Do toho dalšího rozšíření doufám budu moci zahrnout  výsledky té konzultace s ním a výsledky té současné konzultace se statistikem a s Tebou. Ten statistik {...}; připravuji mu další dopis, koncept Ti sem dolů kopíruju pro informaci. Pro Tebe je v prvním ' {Tomu statistikovi jsem napsal} ' tam

návod, jak jde číst ty obarvené moje stránky nebo si to barvení vypnout.

     Tebe, {...}, prosím abys mi své odpovědi na 2+2 otázky a svůj první právnický dojem a lidský pocit (o své umanutosti už vím, o své posedlosti jinou věcí i jak jsme promeškali dobrou příležitost mlčet také, má nekompetentnost k vyslovení názoru o ústavě je jasná) z těch dalších takto vyznačených věcí aspoň řekl.

     (Jak rád bych získal pro takovou konzultaci i dobrého sociologa. O kurvičkách v tom článku píšu 'snad dělají dobrovolně; nevím, jaký je jejich podíl na té věci'. Šiklové, viz v odkazu té naší zkaženosti*/, se snad už ani nebudu ptát, i když u Unitářů jsme se na její přednášce seznámili pak i osobně.)

 

     Mám v té verzi článku pravdu větou 'demokratický stát tedy zřejmě nemá žádnou instituci kompetentní k tomu, aby požadovala důkaz či omluvu za tvrzení o konkrétních souhrnných částkách rozkradených v tom státě korupcí. '? To už jsi mi asi potvrdil.

     Jak jsi zmínil, už jsem u Tebe hledal názor na přípustnost {...}? Za jakých okolností se smí {...} používat (v trestním zákoníku jsem viděl i §§ o válce)? Co nějaký 'stav ohrožení' v té naší situaci teď?

     Prosím Tě, podívej se do textu toho článku i ke slovům 've vězení', i do podčárníku **/.

     I k 'přivoláváním policie'. Cítíš to spíš jako výzvu 'k práskačství' nebo spíš 'ke správnému dodržování zákonů'? Zřejmě záleží na tom, jestli člověk považuje republiku za svou nebo za nepřátelskou nebo aspoň nehodnou. To vidím jako další smyčku těch zpětných vazeb s PRopagandou.

     [K tomu byl zajímavý kousek procesu s Bartákem; cituji Ti správně aspoň podle smyslu (~ znamená asi):

Manželka českého manažera Tatry, ~občana USA, tam svědčila, k obvinění druhého obžalovaného, že ~jim vyhrožoval nebo ~je vydíral (znění žaloby je přístupné jen účastníkům).

Předseda: 'Proč jste to nehlásili české ~policii?'

manželka: 'Protože nemáme důvěru k českým ~institucím a právu!!'

Předseda: 'Proč jste to nehlásili ~institucím USA?'

manželka mlčela.

 

Předseda: 'Máte ten mobil, na který jste dostávali ty výhružné zprávy?

manželka: 'Ten nám spadl do moře při jachtingu na Bahamách.'

 

     Tohle na ty své stránky nepíšu {pro zveřejnění – tady to nechávám pro ilustraci, o jakou problematiku jde}, špatně tam slyším a "nejsou lidi" na to, abych žádal o povolení pořizovat záznam mikrofonem položeným na předsedův stůl, které zřejmě má přítomný reportér a kameraman televize Prima.]

 

    Prosím Tě, podívej se i do toho článku s provokativním názvem, o jehož počáteční verzi jsem se Tebou radil v Brně, do odstavce se slovy 'zveřejňovat rozsudky ' a případně i na konec toho článku.

    Dík Ti moc,

       Tom

 

PS   Pro tu "Českou" televizi vidím jako hodně charakteristické její referování o té lumpárně, kterou si tady zavedl pan Šourek pod názvem cestovka korupce. Sice se z jednoho toho pořadu dalo pečlivým zkoumáním zjistit, že ji zneužívá německá televize DW (snad 'Deutsche Welle'), ale těch málo méně než 547 pořadů České televize "o té cestovce" z různých hledisek, je typická goebbelsovská PRopaganda.

    Součástí té mé umanutosti bude po potvrzení od toho statistika i můj pohled na tu zprávu EU o korupci jako na 'špatně vyhodnocený soupis podezřele sesbíraných klepů, předstírající, že je hodnocením'. Už jsme se dlouho neviděli; všimni si prosím, že to není jen můj pokus hledat teď na té, pro nás špatné, zprávě mouchy; viz to mé úsilí od <r. 2009.

 

===========================================================================

{Tomu statistikovi jsem napsal}

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, February 26, 2014 2:13 PM
To: 'statistik '
Subject: doplnění průzkumu pověsti

 

Dobrý den pane doktore,

    Vaši odpověď bych chtěl použít do článku, jehož koncept posílám v příloze jsme_narod+.htm; podstatná je její vybarvená část. (Jestli Vám to vybarvení vadí při čtení, otevřte si na další kartě prohlížeče i tu druhou přílohu {V článku klepnutím na odkaz nahoře jeho nebarevnou verzi}. Pak se mezi nimi dá přepínat Ctrl+tab. Jako informatika mne napadlo, že by se to přepínání dalo dobře používat při diskusi nad texty přenášenými elektronicky; a přehledně při tom nahrazovat intonaci ústního projevu, třeba i vybarvením části téhož textu různými autory. A tak to na těch svých stránkách zkouším.)...

    Ty moje formulace jsou bohužel těžko čitelné, jak se do nich snažím nacpat hodně informací.

    Tento dopis přeposílám s vynechanou Vaší adresou i dvěma, možná třem, odborníkům jiných oborů.

{Tady už je podstatný jen konec připravovaného mailu od slov 'odborníkům jiných oborů'.

A teď pro něj napíšu}

Dobrý den pane doktore,

    do toho textu, který jsem Vám pro informaci poslal v přílohách, se pokouším průběžně zahrnovat i to, co si uvědomuji při dotazech justičnímu činiteli a politologovi, a vyvěšuji to dalšími verzemi textu jsme národ Švejků?! ; až do odpovědí vás tří nechávám obarvenou jen tu část toho textu, kterou považuji za podstatnou pro tuto co možná synchronní konzultaci u vás tří. Když se budete těmi mými dotazy zabývat, můžete místo těch příloh vzít v úvahu rovnou tu aktuální verzi. {Do textu svých předchozích mailů tu přidávám doplňky své formulace a alternativu, která je v té dosud poslední verzi mého článku.}

     Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

PS .  Kdybych tyhle dopisy mohl vyvěšovat rovnou jako pokračování těch mých dotazů statistikovi, měli by i ti další dva dotazovaní všechny ty komentáře a upřesnění k dispozici průběžně bez dalšího korespondování. Na těch stránkách mých průběžně zveřejňovaných politických názorů anonymizuji doufám dostatečně a moc se snažím o věcnou správnost podkladů a také o konzistentnost těch svých názorů, kontrolovanou co možná přehledným zveřejněním. Souhlasil byste se změnou popisu a názvu v těch Názorech jiných lidí (to mi tam vzniklo na začátku, v r. 2008), na

informace od statistika

... ..14

a názvu na té kartě prohlížeče 'od statistika'? Moc dlouhý být nemůže. (Taková změna by tam patřila zřejmě také pro fotonika., některé další jsou směs odborných informací a politické polemiky; není to jednoduché, např. SÚKL má na svých stránkách skoro něco jako 'informace se jednotlivě neposkytují'. Budu se to postupně snažit sjednocovat.) Také od těch provokujících názvů časem upouštím; ale nad ten článek, o který mi jde teď a na který Vám tu pro informaci odkazuji, ten drsný název patří i věcně. Jeho téma se mne starého člověka dotýká moc a cítím, že spoluobčani by si toho mého pohledu měli víc všímat a dobře nad ním uvažovat. Ta komunikace s justičním činitelem je hodně osobní; o té doufám, že vyústí (jen) v moje úpravy toho článku s tím, že právní informaci od něj rozumím tak a tak.

 

      Na překonání anonymizace ani na nějaké skreslení si mi ještě nikdo nestěžoval, kvůli tomu vyvěšuji přesně ta znění mailů a odkazuji vždy na celou korespondenci s jedním člověkem, takže čtenář se automaticky při tom odkazu dostává do místa, kde by případně ten informující uplatnil námitky proti tomu, jak jsem tu jeho informaci použil. Forma toho mého dotazu Vám před třemi léty byla nešikovná, striktně vzato nesprávná, informace o tom je tam pořád vyvěšena.

      Pro jistotu bychom to mohli ve Vaší odpovědi teď, kdybyste mi ji poslal mailem a souhlasil s jeho uveřejněním, vyvěsit stejně jako minule, s opakovaným(?) prohlášením, že se v té Vaší odpovědi jedná jen o věcné údaje.

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, February 26, 2014 2:13 PM
To: 'statistik'
Subject: dopln
ění průzkumu pověsti

 

{Tady už je podstatný jen konec:}

    Tento dopis přeposílám s vynechanou Vaší adresou i třem, odborníkům jiných oborů.

 

    Ten můj dotaz se týká průzkumu pro 'zprávu EU o korupci' popisovaného ve FLASH EUROBAROMETER 374 , jehož výsledkem je i graf

 

 

 tam na str 22.  {Pane doktore, prosím Vás uvažte, jaký vliv na ty výsledky má ten přístup podle druhé z alternativ, zavedené v té verzi,

- nad významem takového průzkumu mávli rukou s tím, že 'korupce je tu spousta, podívej se, kolik ouředníků živím';

 tu alternativu jsem do textu zařadil podle konkrétní odpovědi na orientační dotaz. Považuji za pravděpodobné, že v Česku takhle postupovalo těch podnikatelů a jejich podřízených vedoucích úředníků nejvíc. Z toho vychází i moje doporučení 4. v té verzi.}

 

 

    Jde mi o možnost doplnění takového průzkumu pověsti o dobré ověření, že odpovědi těch dotazovaných jsou jejich zkušenosti (fakta, tak, jak je požadují soudy) a nikoliv jen jejich názor.(K tomu jsem kdysi napsal Transparency International .{Ta jejich systémová řešení jsem tenkrát ještě nechtěl hodnotit.})

    Konkrétně pro úplatek mi jde o rozlišování a/ od /b

a/ ten člověk ten úplatek opravdu dal a byl přijat, nebo od něj byl výslovně požadován

                                                od

b/ ten člověk si myslel, odhadoval, nebo měl pocit, že je od něj úplatek požadován

. Je takové ověření možné? Korelací odpovědí na jaké otázky? Jistě by nepomohlo korelovat odpovědi

Q10

has anyone in (OUR COUNTRY) asked or expected someone from your company to pay a bribe?

 v naší zemi si někdo vyžádal/požadoval nebo očekával od vašeho podniku úplatek?

pro jednotlivá odvětví z toho Q10, protože vliv té propagandy je na všechna stejný - jde o vliv na dotazovaného.

 

     {Dále jen pro Vaši informaci: Uvažuji o tom,} kdyby to ověření možné bylo, {jestli by se} snad mělo Česko domáhat i změny formulace všech otázek; například změnit  {aspoň}

 v naší zemi si někdo vyžádal/požadoval nebo očekával od vašeho podniku úplatek?

        na

někdo z veřejných činitelů České republiky přijal   {Vaším prostřednictvím} od vašeho podniku úplatek?

        a

v České republice někdo z veřejných činitelů výslovně požadoval  {Vaším prostřednictvím} od vašeho podniku úplatek?

Nojo, to by ten dotyčný byl musel podat trestní oznámení; to jim bude "jistě" vykládat do telefonu, když ani neví, kdo mu {doopravdy} volá; přitom 'telefonický dotaz' uvádějí výslovně jako metodiku toho svého průzkumu. Taková tématika by se podle mne musela zkoumat {mohla správně zkoumat jen} metodou jako při volbách {aby byla bezpečně anonymní}.

(Do toho svého článku {jsem vrátil} charakteristiku 'Požadavek EK na zavedení mnoha dalších regulací, odůvodněný nejvýš telefonickou anketou o pověsti',

    to telefonování jsem tam předtím vynechal, 'nejvýš' přidám. Mně teprve teď "dochází" ve víc souvislostech, jak je to se skutečnou hodnotou té 'zprávy EU o korupci' {relevancí informací o množství úplatků atd. obsažených ve výsledku toho přiřazeného průzkumu} a PRopagandou. V tuto chvíli mám dojem, že se jedná o takové "využití výsledku z výpočetní techniky", jaké se používá na horoskopy{="kondiciogramy"}, viz 'Jáchyme, hoď ho do stroje'.)

 

    Dík!

       Tomáš Pečený

 

PS

    Sám jsem v tom  FLASH EUROBAROMETER 374  prohlížel výsledky pro otázku

Q1

Do you consider the following to be a problem or not for your company when doing business in (OUR COUNTRY)?

 

Kdyby Vás zajímalo, co jsem také na té zprávě EU uviděl jako podezřelé ("mouchu"), kopíruji sem kus dopisu jednomu tomu odborníkovi jiného oboru; nejdřív bez komentářů

 

    V části té zprávy o Česku podle pověsti u podnikatelů vidím chybný výklad: místo '
71 % českých podniků – nejvyšší podíl v EU – uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání.'

 tam má být '

75 % českých podniků uvádí, že rychle se měnící legislativu a politiku považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
71 % českých podniků uvádí, že korupci považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
70 % českých podniků uvádí, že daňové sazby považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
67 % českých podniků uvádí, že složitost administrativních postupů považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.'

a tady i s komentářivysvětlováním a dalším pokusem uhádnout jak k tomu závěru pro Česko došli

 

    Ta zpráva EK těžce poškozuje jméno a hospodářství České republiky; a v důsledku i celkové společenské klima u nás, včetně toho "poměru ke korupci"; o tom jsem psal v jiné souvislosti, že se snažím ztížit kladnou zpětnou vazbu v té PR smyčce.

    V části té zprávy o Česku podle pověsti u podnikatelů vidím chybný výklad: místo '
71 % českých podniků – nejvyšší podíl v EU – uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání.'

 tam má být ' Při tom jsem vycházel z telefonické informace Euroskopu (800 200 200), že těch českých 71 % pro  hlavní překážku pro podnikání je součet těch dvou podílů v grafu (ten druhý z následujících údajů v %; informátorka neviděla v těch formulacích žádný rozdíl.) Zkontroloval jsem také, že ta technická část příslušného výzkumu pověsti neobsahuje termín obstacle použitý v anglické verzi, zatímco corruption v příslušném dotazníku Q1 se našla. (Česká i anglická verze toho shrnutí, které jsem ověřoval, jsou u české vlajky na té Anti-Corruption report .)
75 % českých podniků uvádí, že rychle se měnící legislativu a politiku považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
71 % českých podniků uvádí, že korupci považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
70 % českých podniků uvádí, že daňové sazby považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
67 % českých podniků uvádí, že složitost administrativních postupů považují za poměrně závažný nebo velmi závažný problém.
'. To vyplývá z grafu podle telefonického vysvětlení Euroskopu a z pohledu do technické části příslušného výzkumu pověsti. Pro zveřejnění bych to mohl ověřit psaným dotazem české kanceláři Evropské komise. Těch 71% s korupcí v Česku je sice asi pro tu položku maximum, to tam rozmazávají i jinde, tak jako vždycky ta "Česká" televize; přitom o Kypru tam píší ' 85% of Cypriot entrepreneurs think that favouritism and corruption hamper business competition' a tak nelichotivě tam píší i o jiných. V té televizi bývá uváděno Česko jako nejzkorumpovanější, hned vedle zpráv z Ruska nebo teď z Ukrajiny.

    Teď v té  technické části příslušného výzkumu pověsti vidím na str 5
Companies in Greece (99%), Spain and Italy (97%) are most likely to say corruption is widespread in their country, but at least nine out of ten companies in the Czech Republic, Slovenia (both 94%), Slovakia (92%),Hungary, Romania (both 91%), Portugal and Croatia (both 90%) say the same. To by zase bylo potřebí zkoumat studiem těch obludných zpráv, kdybychom chtěli zjistit, jakým postupem k tomu došli.
     Na str.22. vidím korelaci dvou údajů, tím se zvyšuje důvěryhodnost té metodiky výpočtu, nikoliv výběru dotazovaných. Určitě neobstojí interpretace, že to říká každý stát o sobě, která je předpokladem korektnosti a kterou média "zapomínají" kontrolovat. Liší se podíly cizích investorů, ovšem v náš neprospěch. Moc by mne zajímala časová korelace výsledku takového průzkumu s četnostmi zpráv o korupci; potřebný rychlý skok v té četnosti se ovšem dá sotva vyvolat, tu si určují "nezávislá" média sama; a byl by k {preciznímu} důkazu vlivu propagandy na pověst zapotřebí . Na tom je právě taková PR propaganda založena; a ovlivňuje nejen tu pověst, ale i korupci samu. Také v úplatcích, v nichž vycházíme nejhůř, ta zpráva zahrnuje zejména "očekávaný úplatek". Jak ho ten referující poznal, když už to snad má být ukazatel nezávislý od počtu trestních oznámení?! Tam bych tu časovou korelaci {s četností zpráv o korupci, která by analyzovala i zpoždění} viděl nejradši a podrobnější členění té otázky také.


{On je to opravdu dobrý člověk, "rozdejchal" i tu mou nezdvořilost.

           Tomáš Pečený   16.3.14}


{   Připravovali už tenkrát tu akci proti premiéru Nečasovi? To bych se nedivil, že se nechtěl o takových souvislostech bavit. Snad by ta "on-line literatura faktu" mých stránek mohla vypovídat i o pocitech.

           Tomáš Pečený   26.6.13, 15.2.14 a 28.2.14}

{...} 20.12.13

{...} 20.12.13

{   S tím člověkem jsme se seznámili na dálku právě pro pozoruhodnou shodu našich postojů k některým obecným otázkám o společnosti. Poznal jsem ho jako člověka výjimečně hodného. Škoda, že jsem své vyjádření lépe nekontroloval, když vím, jak poctivě bere svou práci v instituci, kterou reprezentuje; i jak se ho osobně dotýkají osudy souzených lidí i když on sám není soudce. Bohužel mi řada zkušeností ukazuje, že ani korektní zdrženlivé formulace nepomáhají v situaci, kdy ta mediální PR už dokázala zmanipulovat city. A atmosféra té mediální štvanice a to, jak ji žerou i významně inteligentní lidé, byla v tu chvíli i nad mé síly.

   Ale je opravdu všechna chyba na straně českého ("česko-moravského"?!) lidu a jeho zákonodárců v Praze, které si ve své špatnosti vybral? Nějak moc mi to připomíná začátky socializmů, kdy také bylo potřebí nejdřív vyměnit lid za "dodržující pořádek a uznávající svatováclavskou tradici"  resp. za "komunisticky uvědomělý" (o tom uvažuji obecně v článku o výchově). A připomíná mi hlavně to, co těm zlým dobám předcházelo. Nesvědčí předchozí odmítnutí odpovědi na můj (nezveřejněný) požadavek doložení pomluvy jiné části našeho národa a politiků, i ta ostrá reakce na mou nezdvořilost, spíš o úrovni loyality a práce některých pracovníků české justice, podle známého poznatku, že 'pro pravdu se člověk zlobí'?

         Tomáš Pečený   12.2.13, 18.2.13 a 27.10.13}

{...} 25.10.13

{...} 25.5.13


From: Tomas Peceny

Sent: Tuesday, January 22, 2013 5:32 PM
To: justiční činitel
Subject: RE: ...

 

Stačilo. Tobě a Tvému rodu přeju, abych se svými obavami o budoucí osud českého jazyka a národa a o paušální společenské postavení našich potomků teď mýlil.

    Zdraví a co možná pohodu,

         Tom


From: justiční činitel
Sent: Tuesday, January 22, 2013 1:58 PM
To: Tomas Peceny
Subject: RE: ...

 

Děkuji, to by myslím stačilo. Zcela určitě bude lepší, když já se budu starat o svoje prášky a Ty zase o svoje. {...} umanost {...}. HOWGH! {...}.

 


{tady viz v aktualizovaném tom článku ke Klausově amnestii. Lidé bděte! u slov 's navijákem'}


 

From: Tomas Peceny

Sent: Monday, January 21, 2013 2:53 PM
To:
justiční činitel
Subject: ...

 

Nazdar {...},

     ke Klausově amnestii. Lidé bděte! .

     Zkusil jsi brát ty vitaminy? Moje pozvání k nám nebo na nějakou společnou kulturu, až pojedeš do Prahy, trvá.

     Zdraví a co možná pohodu,

         Tom


From: Tomas Peceny

Sent: Monday, January 14, 2013 11:07 AM
To: justiční činitel
Subject: Odpověď jsem našel. 50 let odkdy?

 

Nazdar {...},

    odpověď na mou otázku, jestli trest pro soudce za hromadné manipulování závažných hospodářských případů je menší než 10 let,

jsem našel (*/), byť i z méně důvěryhodného pramene než od Tebe: Je.

    To mne překvapilo. O zašmodrchanosti a jiných podivnostech práva u nás jsi mne předtím vyslechl; o samoopravovacím charakteru demokracie a Masarykově konstatování, že na to je potřebí snad 50 let nerušeného vývoje, jsem už psal; o úloze médií, s Tvou významnou pomocí, také. Otázka je '50 let odkdy?'. Moje odpověď: od podstatného zmenšení vlivu té bezbřehé mediální propagandy, na kterou se snažím upozorňovat. Nebo si myslíš, že i s ní se k té nápravě blížíme? Tu propagandu žerou i akademicky vzdělaní lidé. {...} asi šestnáctiletý {...} mi svým suverénním veřejným vystoupením s odsudkem toho 'svinstva na Hradě' ty obavy jen potvrdil. Viz výchova mládeže na Farmě zvířat; v mé korespondenci s 'inventurou demokracie' bys našel další takový konkrétní příklad. "Přímá demokracie" je fundamentalizmus té věci. Korelace rozšíření televize s nárůstem zločinnosti je známá. S virtuální realitou a masovými on-line médii se evoluce společnosti před dvacátým stoletím nesetkala; a hned první takové politické použití – k volbě Hitlera – ukázalo, jaký může být výsledek.{Pro zveřejnění: tu roli rozhlasu při volbě jsem tu přecenil proti jiné PR (*/) využívající i leteckou techniku; totiž se vzpomínkou, jak ta média náckové používali potom. Od té doby už jsou takoví PR manipulátoři, jací pořádali ty náckovské monstr tyátry, v těch médiích usazeni bytelně a pracují stejně profesionálně "jemněji". O tom jsou tyhle moje stránky hodně.}

     Stálé zdraví,

         Tom