nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.


 {Dnes jsem se znova přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, používám teď hlavně v "chytrém mobilu" příslušnou aplikaci 'ZDRAVeL'. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, mám tam pořád ten jediný záznam lékaře z r. 2011.

  Organizace té věci se změnila, ale systém zřejmě funguje pořád.

  Nikdo z mých lékařů ten systém nepoužívá. Na nabídku ukázky v mobilu teď odpovídají zpravidla, že je to nezajímá a k ničemu to nepotřebují; také odmítají nabídku mé firmičky, že jim to za 1 Kč zařídím a naučím je s tím systémem pracovat. Všechno, co jsem tu psal, viz dále u slov 'až se pan doktor vyptá', zejména o těch nesmírných ztrátách času pacientů i lékařů, zdravotních rizicích a o té promarňované úspoře desítek miliard Kč ročně, tedy platí pořád dál.

      RNDr. Tomáš Pečený 26.3.21}


 {Dnes jsem se znova přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, používám teď hlavně v "chytrém mobilu" příslušnou aplikaci 'EZK IZIP'. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, kromě toho jediného záznamu lékaře tam mám informace, které si tam sám vkládám do části pro pacienta: některé údaje z laboratoří a snímky.

  Organizace té věci se změnila, ale systém zřejmě funguje pořád.

  Nikdo z mých lékařů ten systém nepoužívá. Postupně nechali "důvěryhodného informování" (ach ta důvěra k lékaři!) mne o tom, že 'ten systém byl rozkraden a proto zrušen' a na nabídku ukázky v mobilu teď odpovídají zpravidla, že je to nezajímá a k ničemu to nepotřebují; také odmítají nabídku mé firmičky, že jim to za 1 Kč zařídím a naučím je s tím systémem pracovat. Všechno, co jsem tu psal, viz dále u slov 'až se pan doktor vyptá', zejména o těch nesmírných ztrátách času pacientů i lékařů, zdravotních rizicích a o té promarňované úspoře desítek miliard Kč ročně, tedy platí pořád dál.

      RNDr. Tomáš Pečený 14.12.16}


 {Viz i dotaz Všeobecné zdravotní pojišťovně.

       RNDr. Tomáš Pečený 15.2.14}


 {Dnes jsem se znova přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád.

  Nedávno mě žádala praktická lékařka o zprávu z dřívějšího odborného vyšetření. Nezbývá mi než pátrat v lejstrech a při nejhorším si jet vyžádat duplikát.

       RNDr. Tomáš Pečený 4.2.14}


 {Dnes jsem zažil další ošklivou ukázku, kam vede to nepoužívání IZIP zdravotnickými zařízeními. Ve velké pražské nemocnici jsem byl na kontrole po ambulantní operaci a potřeboval jsem pro svého lékaře rentgenový snímek, podle kterého jsem tu operaci podstoupil. Ta nemocnice také nepoužívá IZIP, takže místo prostého vložení toho snímku do mé zdravotní knížky (lékař mi ho ukazoval, do mé knížky by ho dostali za pár vteřin) bylo potřebí sjednat vypálení snímku na CDčko s ouředním dokladem o zaplacení, dojít k bankomatu a zaplatit 150 Kč, abych ho mohl aspoň převézt sám. To oddělení je soustavně přetížené, takže tím jednáním a placením jsem kromě sebe zdržoval hlavně dvakrát u okénka kartotéky, kde objednaní pacienti čekali zoufale půl hodiny ve frontě na příjem do čekáren k zákroku, zpravidla nepříjemnému a bolestivému; ten za mnou se slovy: 'byl jsem objednán na dobu před 10 minutami' . Podobný příběh mi tam vyprávěl jiný pacient z mimopražské okresní nemocnice. Pak nemá to pracoviště být přetížené, když nemůže používat fungující informatický systém!

   Pro jistotu jsem se zase přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, jestli pořád funguje; přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád.

       RNDr. Tomáš Pečený i 13.11.13}


From: Vaňková Zdena [mailto:zdena.vankova@izip.cz]
Sent: Tuesday, September 10, 2013 9:23 AM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: reakce na podnět

 

Dobrý den pane Pečený

Posílám odpověď pana ředitele ing. Jiřího Paška.

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr.Zdena Vaňková

asistentka generálního ředitele

 

IZIP a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 117, fax: 221 458 160

Mobil: + 420 737 274 231

e-mail: zdena.vankova@izip.cz

www.izip.cz

 

 

Vážený pane doktore Pečený,

budu se opakovat, ale skutečně si nesmírně vážím vašeho úsilí uvést elektronickou zdravotní knížku do každodenního života pacientů i lékařů. Zdá se, že nepříznivá doba, způsobená nechutí bývalého osazenstva ministerstva zdravotnictví pominula, to samozřejmě neznamená, že projekt elektronických zdravotních knížek bude okamžitě rehabilitován. Příliš mnoho úředníků se zapojilo do likvidační kampaně a nemůžeme čekat, že nyní přiznají svá pochybení.

Plně podporuji jakoukoli občanskou iniciativu, která povede ke zkvalitnění zdravotní péče pro české pacienty, a to i bez vazby na projekt elektronických zdravotních knížek. Máte tedy moji plnou podporu komunikovat svoje přesvědčení k zástupcům, zdravotních pojišťoven, ministerstva či českého státu.

Já osobně usiluji o setkání se zástupci ministerstva a musím konstatovat, že komunikace s ministerstvem se po výměně gangsterů pracovitými úředníky významně zlepšila. Věřím, že se to již brzy projeví i na službách elektronických zdravotních knížek, a to ve formě lepší funkcionality a s tím spojeného užívání systému lékaři i pacienty.

 

Se srdečným pozdravem

Jiří Pašek

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 08, 2013 11:03 AM
To: 'zdena.vankova@izip.cz'
Subject: pro pana generálního ředitele Paška - RE: reakce na podnět

 

Dobrý den pane řediteli,

     uvažte prosím, jestli bych u nové vládní konstelace mohl užitečně navázat na původní dopis vládě České republiky z June 14, 2012 7:50 AM, tak jak jsem ho uveřejnil na svých stránkách. V minulých dnech se zase ukázalo, kolik zdravotních potíží, času a starostí by mi ušetřilo, kdyby Thomayerova nemocnice a mí další lékaři používali mou elektronickou zdravotní knížku. Na tu knížku jsem se teď pro kontrolu přihlásil, funguje stejně dobře jako dosud. Jsem si jist, že ty miliony dalších uživatelů jsou na tom stejně.

     Uvažte prosím, jestli je vhodné zopakovat výzvu Ministerstvu zdravotnictví k testu snadného ovládání těch zdravotních knížek lékaři, snad tak jak je v té zveřejněné korespondenci popsán u slov 'Ten test by byl organizován takto:'. A také jestli byste nechtěli vládě nabídnout tu službu konkrétního informování občanů, co se děje s jejich daněmi, kterou jsem prostřednictvím paní Klapalové navrhl ve třech odstavcích od slov '1)    Spisovatel Karel Čapek, možná inspirován prezidentem Masarykem, kdysi psal, že demokracii by prospělo, kdyby se každý člověk dozvěděl, komu a za co svými daněmi platí'. Byla by podstatně levnější, přívětivější a tím účinnější než uvažované zavádění registračních pokladen a registrování a loterie paragonů.

     Děkuji Vám za pozornost,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


 {Dnes jsem se znova přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád. Z té reakce na podnět vidím, že se opravdu uvedení mé zdravotnické dokumentace na IZIP, tedy na úroveň současných možností informační techniky, ztrácí v nedohlednu. A že se tedy budu muset o úřadování v té věci pořád pracně a náročně starat, stejně jako ty miliony dalších klientů VZP, viz dále u slov 'až se pan doktor vyptá', takové škodě mé i celé naší republiky. Lidi, prosím vyvoďte z té odpovědnosti Ministerstva zdravotnictví důsledek při volbách, právě tak jako z výroků pana Schwarzenberga pro volbu prezidenta republiky! Zřejmě nemá smysl dál uvažovat ani o tom informování občanů, co se stalo s jejich daněmi, podle toho námětu K. Čapka; ministr financí, do jehož rezortu ta věc patří, je ze stejné partaje.

       RNDr. Tomáš Pečený i 10.6.13}

 


(ta reakce na podnět:)

 

Vážený pane doktore,

nesmírně si vážím Vašeho úsilí ve prospěch projektu elektronických zdravotních knížek, stejně tak si vážím zdravotnických zařízení, která vycházejí vstříc svým pacientům a pokud to technické prostředky dovolí, předají výsledky vyšetření do elektronické zdravotní knížky. Bohužel, zdá se, že vítězí ti, kdož projektu elektronických zdravotních knížek nepřejí, a nedovolím si spekulovat o důvodech.

Jak jistě víte, v polovině loňského roku ministr zdravotnictví rozhodl o ukončení projektu elektronických zdravotních knížek, následně nejvyšší orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, která tuto službu svým pojištěncům financovala, správní rada, uložila tehdejšímu řediteli, MUDr. Horákovi, ukončit smluvní vztahy s naší společností, tak se také stalo.

Bohužel není v možnostech naší společnosti dále rozvíjet kvalitu projektu, a je jen otázkou času, kdy projekt, bezpochyby přínosný pro pacienty, z nevole úředníků a zájmových skupin skončí úplně.

 

Co se týká Vaší informace o "soudním" prošetřování, mohu Vás ujistit, že žádné takové vyšetřování naší společnosti neprobíhá, pokud jsem obeznámen, šetří policie trestní oznámení ministerstva zdravotnictví, podané na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, je možné, že i řadu dalších. Celý případ je dle mého názoru jen mediálním krytím podivných personálních změn ve státem řízených organizacích a neschopnosti státních úředníků.

 

S pozdravem

Management společnosti IZIP

 

 

 

From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Monday, June 10, 2013 10:16 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: reakce na podnět (viz výše)

 

Vážený pane doktore,

 

Děkuji za Váš zájem o společnost IZIP a její produkt Elektronické zdravotní knížky. V příloze Vám zasílám odpověď  na Váš podnět z minulého týdne, který byl předán generálnímu řediteli IZIP.

Myslím, že je z ní dobře patrné, proč na řadu otázek nelze poskytovat konkrétní odpovědi.

 

 

 

Přeji hezký den

 

Mgr. Martina Klapalová

Tisková mluvčí

 

IZIP, a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 143, fax: 221 458 160

Mobil: + 420 739 243 969
www.izip.cz


From: Vaňková Zdena [mailto:zdena.vankova@izip.cz]
Sent: Monday, June 10, 2013 9:28 AM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: pro pana generálního ředitele Paška osobně

 

Dobrý den pane Pečený

Děkuji za Vaši zprávu, kterou jsem předala panu řediteli ing. Paškovi.

 

Přeji krásný den

S pozdravem

 

Mgr.Zdena Vaňková

asistentka ředitele

 

IZIP a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 117, fax: 221 458 160

Mobil: + 420 737 274 231

e-mail: zdena.vankova@izip.cz

www.izip.cz


   {RNDr. Pokorná, vedoucí Euromedic, mi teď telefonicky potvrdila, že do její kompetence spadá i ta laboratoř v Chodově a že pro tu laboratoř také platí to odmítavé stanovisko k IZIP,

       RNDr. Tomáš Pečený  10.6.13}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, June 10, 2013 5:20 AM
To: 'info@mediscan.cz'
Subject: paní ředitelce Janotové

 

Dobrý den paní ředitelko,

    při mé návštěvě 5.6.13 jste mi odpověděla na otázku o elektronické zdravotnické komunikaci laboratoří v Chodově. Vaši formulaci jsem použil v dopisu generálnímu řediteli Paškovi, zveřejňuji ji tím s korespondencí pro IZIP na svých stránkách a proto Vám ji tímto posílám ke kontrole.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, June 09, 2013 2:57 PM
To: 'zdena.vankova@izip.cz'
Subject: pro pana generálního ředitele Paška osobně

 

Dobrý den pane řediteli,

     snad víte o tom, že se už dlouho snažím, abychom my klienti VZP mohli používat elektronickou zdravotní knížku IZIP (dále jen IZIP) a že příslušnou korespondenci s Vaším podnikem a s Ministerstvem zdravotnictví zveřejňuji na svých stránkách.

     Na Vás se teď obracím osobně, protože mám pocit, že se podstatná fakta nedozvídáte dostatečně a protože sám nedostávám dobré podklady pro další postup.

 

     V souladu se sdělením IZIP - Úvod / Sdělení společnosti IZIP, a.s. jsem, jak je patrno z té korespondence, dostal a telefonicky ověřil informaci, že laboratoř 'Mediscan group' Chodov normálně umísťuje laboratorní výsledky na IZIP. Proto jsem si nechal 5.6.13 v tom Chodově, Šustova 1930/2, udělat rozbor krve v domnění, že přecházím od laboratoře Euromedic, která tu součinnost s IZIP odmítla, k laboratoři 'Mediscan group'. Na místě se ale ukázalo, co mi potvrdila i paní ředitelka 'Mediscan group' Janotová: 'Jsme opravdu Mediscan Group. Žádnou smlouvu s IZIP nemáme a nemáme ani technický přístup na IZIP. Tady jste byl v laboratoři Euromedic, Mediscan Group žádnou laboratoř nemá!' .

     Prosím proto právě Vás o zajištění a kontrolu sdělení, do které laboratoře, co nejlépe přístupné z Metra Budějovická, mám jít příště s tím požadavkem umístění výsledků na IZIP.

 

     I v tom Chodově jsem slyšel o soudním obvinění Vašeho podniku ze zaviněné velké ztráty, o kterém se jednalo v televizi (viz i můj dopis Vašemu podniku u výskytu řetězce '16.5.12'); o té ztrátě psalo i to Ministerstvo. Jsem přesvědčen, že Váš podnik má zájem na tom, aby výsledek toho soudu byl zveřejněn dostatečně a objektivně. Podle dosavadních zkušeností na tu objektivnost televize nevěřím a prosím Vás o sdělení, u kterého soudu a pod jakým číslem jednacím ten soud probíhá (tu informaci nezveřejním dřív než rozsudek) a o příslib, že mi pošlete ke zveřejnění pravomocný rozsudek i s odůvodněním.

 

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, May 23, 2013 6:02 PM
To: 'Melich Tomáš'
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Melichu,

     to detailní zobrazení vytisknout jde (základní nastavení mé tiskárny ho s Internet Explorerem vytisklo zbytečně velkým písmem na několika stranách, ale přijatelně). Předpokládám, že v "ostrém" výsledku budou uvedeny i hodnoty referenčního rozmezí, jak jsou na to lékaři zvyklí. Pro tu zamýšlenou úpravu: snad byste mohli vynechat ten časový údaj za každým řádkem. Pro informaci Vám posílám obrázky dvou stran jednoho protokolu o mně ve formátu, na který jsou ti moji lékaři zvyklí. Vymazal jsem číselné hodnoty; jejich formát byl stejný jako v tom demo EZK, byly ve sloupci pod údajem času vedle názvů. {...} Ten formát mi připadá dobře přehledný a všechno podstatné je na jediné stránce.

     Dík,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Melich Tomáš
Sent: Thursday, May 23, 2013 3:34 PM
To: Tomas.peceny
Cc: HELPDESK
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobré odpoledne,

Tak ve veřejné DEMO verzi je naimportováno kompletní laboratorní vyšetření krve, můžete se tedy podívat, jak jste chtěl. Je to Laboratorní vyšetření ze dne 28.03.2013, 7:45 | MUDr. Jonáš Strček, klinická biochemie, Klinika STORM.

 

Na základní obrazovce to vypadá nepěkně, je třeba si prohlídnout detail záznamu – položka Zobrazit detail tohoto lab. vyšetření.

V souvislosti s tím jsme rovnou začali pracovat na úpravě tak, aby se u těchto strukturovaných lab. záznamů zobrazoval detail rovnou.

 

 

Pěkný den.

 

==============================

Tomáš Melich

vedoucí týmu technické podpory

 

 

From: Melich Tomáš
Sent: Tuesday, May 21, 2013 9:55 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den,

Tak jsem získal DASTA soubor z produkční laboratoře. Na DEMO verzi, na  kterou vás odkazoval kolega by to mělo být do konce týdne – musím ještě zkontrolovat, zda je to korektně anonymizované a formálně v pořádku.

 

Pěkný den.

 

==============================

Tomáš Melich

vedoucí týmu technické podpory

 

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, May 14, 2013 4:06 PM
To: Melich Tomáš
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Melichu,

     Váš kolega mi ukázal, jak použít demo klienta; poprosil jsem ho, abyste tam tomu cvičnému "panu Kovářovi" vložili rozbor krve, ve formátu příslušné laboratorní zprávy; to by mi stačilo.

     Dík,

         RNDr. Tomáš Pečený

    

 


From: Melich Tomáš
Sent: Tuesday, May 14, 2013 2:02 PM
To: Tomas.peceny
Cc: Slanina Petr
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobré odpoledne pane Pečený,

Není v našich provozních možnostech vkládat jakékoli záznamy do EZK našich klientů.

Z podstaty systému totiž, což je samozřejmě popsáno i v platném Provozním řádu, mohou takovéto záznamy vkládat (zápisem přes web; jednorázově, ze svého IS; či dávkově za celé ZZ) pouze autorizovaní ZP. V reálu tedy ta ZZ a ti ZP, kteří jsou v sytému registrováni.

 

Pěkný den.

 

==============================

Tomáš Melich

vedoucí týmu technické podpory

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, May 10, 2013 9:52 AM
To: 'Melich Tomáš'
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Melichu,

     dík Vám za tu informaci, s laboratoří 'Mediscan group' Chodov jsem se domluvil. Vedoucí té zmíněné laboratoře Euromedic RNDr. Pokorná 'moc lituje, že odcházím k jiné laboratoři, ale tu službu IZIP mi nemůže poskytnout, ani s mou pomocí pracovníka informační techniky'.

     Prosím Vás, potřeboval bych simulovaný záznam takového laboratorního výsledku, abych si doma nacvičil, jak to tisknout na počítačích v ordinacích lékařů, když se přihlásím jako pacient. Mohli byste mi do mých ({...}) záznamů uložit takový cvičný záznam rozboru krve? Mohu do Hvězdovy ulice zajít a pro ten účel se přihlásit. Já totiž asi nebudu několik měsíců laboratoř potřebovat, nechci se nechat píchat jen kvůli té zkoušce a i v tom Chodově by nejspíš při požadavku na takový simulovaný záznam omdleli.

     Rád bych to někomu z těch svých lékařů předvedl včas a zveřejnil výsledek, pro případ, že by se celou tu věc podařilo tomu ministerstvu zabít. (I tuto naši korespondenci zveřejňuji v návaznosti na korespondenci s paní tiskovou mluvčí Klapalovou.)

     Dík,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Melich Tomáš
Sent: Thursda
y, May 09, 2013 4:35 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Pečený,

Bylo by fajn ještě vědět, o jaké laboratorní zprávy jde. Laboratoře se v současné době většinou specializují na konkrétní odběry, kultivace a zpracovávání.

Nicméně, zařízení, které pravidelně zasílá do EZK nejen laboratorní výsledky je například Mediscan Praha 4-Chodov.

 

==============================

Tomáš Melich

vedoucí týmu technické podpory

 

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, May 09, 2013 9:24 AM
To: Melich Tomáš
Subject: RE: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Melichu,

     ta laboratoř, která mi odmítá dávat data do mé EZK je Euromedic, Antala Staška 1670/80 Praha 4, IĆO 24686573. Její vedoucí RNDr. Pokorná mi to teď potvrdila.

     Prosím Vás dejte mi tip na laboratoř, co možná blízko, která s IZIP pravidelně spolupracuje.

     Dík,

         RNDr. Tomáš Pečený


   {Byl jsem u nich tenkrát 3.12.10, o tom jsem psal Ing. Pokornému. Panu Melichovi jsem teď ještě zavolal dotaz, nemohu-li k tomu ukazování zpráv mým lékařům použít demo verzi přístupu lékařů. Ale nemohu, mj. v ní periodicky mažou všechny údaje. Upozornil jsem ho také na potíže s rozpoznáváním textu (tím OCR), které by podle mých zkušeností pro přepis naskenovaných laboratorních zpráv z textového formátu potřebovalo korekturu pečlivější a pracnější, než je možné očekávat od řadových pacientů. Teď si uvědomuji, že by to rozpoznávání mohlo dobře pomáhat (počítačově gramotným) lékařům při přenosu těch laboratorních údajů vkládaných pacienty; korektura je méně pracná než opisování. (Laboratoře samy a zdravotníci používají v systému IZIP vhodnější formát.)

    Nezabije-li Ministerstvo zdravotnictví s tou mediální PRopagandou tu věc úplně, budu po prvních zkouškách s tou beta verzí IZIP sám přenášet zprávy mezi svými lékaři a laboratořemi prostřednictvím té elektronické zdravotní knížky a doufám, že takový postup zvolí mnoho dalších pacientů. Zatím zkusím aspoň laboratoř.

       RNDr. Tomáš Pečený  6.5.13 a 10.5.13}

From: Melich Tomáš

Sent: Monday, May 06, 2013 12:24 PM
To: t.peceny@volny.cz
Cc: Klapalová Martina; Čumpl Michal
Subject: odpověď na dnešní tel. dotaz

 

Dobrý den pane Pečený,

Mrzí mne, že ani po tak dlouhé době od našeho osobního setkání, pro Vás nemám o moc pozitivnější zprávy nežli minule.

Současná produkční verze systému EZK | Elektronických Zdravotních Knížek stále neumožňuje vkládání vlastních datových souborů, jako jsou například naskenované lékařské zprávy a další zdravotní dokumentace.

 

Důvod je poměrně prostý a je jím opakovaná „mediální hysterie“ kolem celého projektu, která je důvodem stagnace jeho dalšího rozvoje.

 

V současné době pracujeme na zcela nové aplikaci, využívající infrastruktury systému EZK. Tato aplikace bude krom jiných funkcionalit obsahovat i možnost vkládání vlastních záznamů (poznámek) včetně příloh – uvažované je omezení na specifické typy dokumentů vhodných pro elektronizaci papírových předloh, tedy PDF a některé obrazové formáty.

Předpokládáme jak jejich vkládání přes standardní webové rozhraní, tak možnost využití mobilní aplikace pro chytré telefony jako nástroje pro digitalizaci zdravotních zpráv, které klient získal v listinné podobě – skenování z aplikace do daného účtu uživatele s možností OCR.

 

Tato aplikace nemá v současné době veřejnou testovací instanci, je ve fázi interního vývoje. Uvedení veřejné testovací verze, tzv. beta provoz, předpokládáme ke konci září 2013.

 

Doufám, že tentokrát to vyjde, a že se poté aktivně zapojíte do uvedené možnosti testování.

 

Pěkný den.

 

==============================

Tomáš Melich

vedoucí týmu technické podpory

 


   {Telefonát s technickým pracovníkem IZIP: to vkládání jiných souborů než textových pacientem samým, kterým se chci probojovávat k využívání IZIP mými lékaři, mají připraveno ve zkušební verzi, kterou zatím z vnějších důvodů nezpřístupňují veřejně. Slíbil mi poslat prostřednictvím tiskové mluvčí pí Klapalové tu informaci mailem.

       RNDr. Tomáš Pečený  6.5.13}

 

   {V minulých dnech jsem se znova přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád, ten můj jediný záznam je tam pořád dobře přístupný a srozumitelný a ten můj pokusný vlastní záznam také. Pan inženýr Pokorný mne upozornil na další informace o IZIP . Konečně vidím někde napsanou tu částku provozních nákladů, kterou všichni dotázaní doteď zatloukali: Ten můj odhad 8 Kč měsíčně na uživatele zdravotní knížky IZIP, kterým jsem chtěl ukázat, jak je ta šikovná služba levná, byl ještě zbytečně velký; ve skutečnosti za to teď VZP platí méně než 2,40 Kč měsíčně (6 MKč měsíčně podle toho odkazu děleno počtem 2553996 uživatelů podle stránky podniku IZIP) i se všemi těmi ztrátami, pro které Ministerstvo zdravotnictví ten podnik žaluje. Vidíme, jak činnost toho Ministerstva těžce poškozuje zdravotnictví České republiky i nás všechny; to podle mne bývá výsledkem byrokratického levicového regulování vždycky. Ta škoda je každý rok mnohamiliardová, jak můžeme vidět podle odhadu úspor světovou zdravotnickou organizací (viz dále), v naší republice tedy 28 miliard Kč ročně. Ten odhad považuji za přiměřený; znamená, že při plném využití elektronické dokumentace zdravotnictvím České republiky by každý z nás, včetně kojenců, šetřil měsíčně 230 Kč; porovnejte si to s těmi konkrétními 2,40 Kč výdajů. V celkovém pohledu na ty ztráty, o kterých mluví ministerstvo jako o stamilionových nebo miliardových je ten poměr stejný: ty by snadno byly kompenzovány těmi desítkami miliard přínosu. Ta stránka věci zřejmě nezajímá ani úřad ombudsmana (doufal jsem, že právě RNDr. Seitlová dík své odborné průpravě bude mít pro takovou argumentaci pochopení); o nezájmu té instituce jsem se v posledních dnech znovu přesvědčil i telefonicky. Z těch mediálních informací bohužel vyplývá i, že moje naděje dočkat se spolupráce mých lékařů s IZIP, tedy uvedení mé zdravotnické dokumentace na úroveň současných možností informační techniky, se ztrácí v nedohlednu. A že se tedy budu muset o úřadování v té věci pořád pracně a náročně starat, stejně jako ty miliony dalších klientů VZP, viz dále u slov 'až se pan doktor vyptá', takové škodě mé i celé naší republiky. Prosím vyvoďte z té odpovědnosti Ministerstva zdravotnictví důsledek při volbách!

       RNDr. Tomáš Pečený  4.5.13, 5.5.13 a 6.5.13}

 

    {Dostal jsem další dopis ve věci mé stížnosti ombudsmanovi. Zase jsem se přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku, přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK. Obsah knížky vypadá pořád jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád, ten můj jediný záznam je tam pořád dobře přístupný a srozumitelný.

     Dnes jsem se znovu ptal v ordinacích čtyř svých pražských lékařů, jestli používají nebo uvažují o používání IZIP; odpovědi:

1. sestra 'Myslím, že IZIP ne, zkuste si zavolat v úterý, až tu bude vrchní sestra.'

2. sestra 'Nepoužíváme, říkáme Vám to opakovaně, opravdu ne.'

3. sestra 'Nepoužíváme, pořád ne.'

4. sestra i lékařka: 'Nepoužíváme.'

    Urgoval jsem v IZIP u paní Klapalové odpověď na otázky v dopisu z října 2012 a požádal ji o radu, jak postupovat, abych tu možnost mohl využívat. Odpověděla, že ty náklady byly rozsáhle publikovány; na mou námitku o úrovni toho HydeParku s jejich ředitelem a navazující dotaz, kde byly ty provozní náklady patřičně publikovány, jsem jasnou odpověď nedostal. Doporučila mi, abych se těch svých doktorů ptal, jak budou řešit povinnost psát elektronické recepty, která prý 'byla odhlasována' a slíbila, že mi napíše, kde je ta povinnost popsána.

       RNDr. Tomáš Pečený  29.3.13}

 

    {Dnes jsem se přihlásil do IZIP na svou zdravotní knížku (asi jsem si špatně poznamenal heslo – musel jsem použít dřívější); přihlášení jednorázovým heslem přes SMS proběhlo OK, takže o bezpečnost přihlašování strach nemám. Obsah knížky vypadá jako dřív, ten jediný záznam lékaře tam mám pořád; vložil jsem si tam váhu (nechal si spočítat BMI) a dále jsem si tam vložil krevní skupinu, glykémii a cvičnou poznámku, kterou jsem opsal z kusu poslední laboratorní zprávy. To opisování by bylo moc pracné a ta neformátovaná poznámka do 2000 znaků i nepřehledná; ta kdysi avizovaná změna, aby si laici mohli vkládat i soubory pro Word a Adobe Reader, z kterých laboratoře tisknou ty papíry, zřejmě ještě není zavedena. Požádal jsem vedoucí té laboratoře (Euromedic, Praha 4) RNDr. Pokornou, aby mi dali tu zprávu v elektronické podobě, třeba na flash disk; ale odpověděla mi, že pacientům data v elektronické podobě vůbec nedávají. Tím víc bych potřeboval, aby mi je dávali na ten IZIP sami; nic takového mi nenabídla, i když jsem jí zase řekl v jaké souvislosti se o to starám.

    Zeptal jsem se také v ordinacích čtyř svých pražských lékařů, jestli někdo z nich ty informace v knížkách IZIP používá; všichni odpověděli, že ne, a ve dvou mne přitom ještě ke všemu energicky "upozornili", že 'ta služba je přece zrušená'!

       RNDr. Tomáš Pečený  13.2.13

 

    {Na stránkách IZIP vidím, že 'Systém IZIP je referenčním projektem pro státy EU, společnost IZIP, a.s.,  tak v rámci eHealth úspěšně reprezentuje Českou republiku v Evropské unii.'. Už dřív mne napadala otázka, jak je to s podnikáním toho podniku v jiných státech EU. Těžko se to dozvíme od nich, když mým čtenářům vůbec neodpověděli na žádnou otázku z toho posledního mailu. Neplatíme i touto cestou něco občanům jiných států? Viz i u slov 'z arbitráže', níže k 25.9.12 .

       RNDr. Tomáš Pečený  30.1.13

 

    Telefonická odpověď paní Klapalové na dotaz 29.1.13: 'IZIP funguje normálně dál, data tam lékaři vkládají a záznamy přibývají'. Na sdělení na jejich stránkách z přelomu roku, že totiž aktivní funkce zdravotních knížek pro klienty VZP skončila, si nevzpomíná a mám vzít na vědomí, že stránky se běžně aktualizují. Ani nehledám, jestli jsem si to sdělení zazálohoval. O tom, že by prospěli České republice tou nabídkou systému informování občanů, jak účelně jsou vydávány daně, řeč nešla. Pochopitelně, zadavatel je veřejnoprávní instituce a zrovna tak jako "Česká" televize má jiné zájmy.

   Doufám tedy, že ten pokus o likvidaci elektronických zdravotních knížek IZIP v ČR se nepodařil; požádám instituci, aby to sdělení ověřila, viz u korespondence s Ministerstvem zdravotnictví . Slyšel jsem o žalobě Ministerstva na IZIP; doufejme, že soudní projednání potvrdí, že ta služba pro nás klienty VZP je tak dobrá a pro každého klienta tak levná, jak jsem psal. Z výsledku bude snad vidět i to, že škody působené nám všem byrokratickým regulováním (v tomto případě zdržováním plného zavedení té elektronizace a tedy odkládáním příslušných přínosů) jsou jako vždy daleko daleko větší než obnos, o který se možná někdo obohatil, a že tedy místo televizního lynče Hyde Parku 16.5.12 se ta "Česká" televize měla starat o co nejrychlejší zavedení té elektronické zdravotní dokumentace do praxe (viz dále u slov 'až se pan doktor vyptá') a pokud měla sama, nebo někdo z těch lynčujících diváků konkrétní podklad pro trestní oznámení, měla resp. měl splnit svou povinnost a to trestní oznámení podat.

       RNDr. Tomáš Pečený  29.1.13 a 30.1.13}


From: postmaster@izip.cz [mailto:postmaster@izip.cz]
Sent: Thursday, October 04, 2012 11:36 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Doručeno: č.j.: MZDR 22072/2012, pro pana ministra Hegera a paní ředitelku Rögnerovou

 

Zpráva byla doručena těmto příjemcům:

martina.klapalova@izip.cz

Předmět: č.j.: MZDR 22072/2012, pro pana ministra Hegera a paní ředitelku Rögnerovou


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, October 04, 2012 11:35 PM
To: 'mzcr@mzcr.cz'; 'martina.klapalova@izip.cz'
Subject: č.j.: MZDR 22072/2012, pro pana ministra Hegera a paní ředitelku Rögnerovou

 

 

{Tady viz Ministerstvo zdravotnictví  October ten dopis 04, 2012 11:35 PM}

Paní tisková mluvčí IZIP magistro Klapalová,

    ve zprávách ČT jsem asi 26.9. slyšel, že je smlouva s VZP prodloužena; fajn, ale co do budoucna?

    Prosím Vás, ten můj "návrh pod čarou" byl šitý horkou jehlou; ani teď ho nestihám moc pilovat, zatím vidím, že část o tom

' bude-li mít ten plátce nárok jen na jeden ten vzorek výdajů, nebo bude-li mít nárok na tolik vzorků, kolik členů má jeho rodina '

patří ovšem k tomu návrhu informování lidí podle Čapkova námětu 1) a tak formulovaná by se týkala situace, kdyby si to lidi platili sami. Ten počet vzorků musí být omezen v každém případě, právě z těch důvodů pro zavedení té služby. Systém IZIP pro VZP je k tomu vhodný tím, že by každý klient teď VZP+IZIP měl nárok na jeden nebo jen určité malé množství vzorků každý rok. Ten počet vzorků je vhodný parametr do budoucna, kdyby se ta důvěra občanů České republice a tomu informování průkazně zvětšovala a stát by se mohl víc spoléhat na loyalitu, dal by se zvětšováním toho počtu ten příznivý proces ještě (zpětnovazebně) urychlovat. V tom případě by ten navrhovaný systém měl poskytnout uživatelům i prográmek, který ty jejich vzorky sumarizuje, nebo by měl sumarizovat sám.

    Kdyby IZIP zamýšlel nabídnout České republice to informatické zpracování podle toho uvedeného Čapkova námětu, jak jsem IZIPu navrhl, jsem připraven ten návrh upřesnit a ovšem kdykoliv bez zbytečného prodlení závazně odpovídat na příslušné dotazy IZIP, a to bez nároku na další odměnu.

    Výsledek toho testu, na jehož potřebu tady upozorňuji rozhodující činitele Ministerstva zdravotnictví, by podle mého názoru pomohl IZIPu překonat nepochybně tu (jak se ukázalo uměle vytvářenou) krizi důvěry, to jistě nemusím vedení IZIP vykládat. V tom smyslu rozumím tomu sdělení o potřebné trpělivosti; na tu teď je čas, takže OK.

    Aby se ta důvěra opravdu mohla začít vyvíjet, je potřebí, aby doktoři IZIP používali; a k tomu je potřebí, aby je od toho ministerstvo neodrazovalo; moc se jim do toho nechce, jsou to lidi s humanitním, nikoliv technickým přístupem k životu a k práci.

    Prosím informujte vedení IZIP o té mé nabídce, že bych jednorázově zapracoval jako ten "testový mluvčí" IZIP a o souvislosti s tím navrhovaným systémem informování občanů. A odpovězte mi na ten dřívější dotaz "Nevíte, jestli může odborný lékař delegovat pravomoc předepisovat specielní lék konkrétnímu pacientovi na praktického např. odbornou zprávou, kterou by umístil na IZIP? Pokud ne, nevíte o nějakém takovém návrhu pro Ministerstvo zdravotnictví ?".

 

    Prosím důrazně Vaším prostřednictvím IZIP pro mé čtenáře o sdělení,

   - má-li vůbec IZIP zájem pracovat někdy pro jiné pojišťovny než VZP, a pokud ano, tak o

        - právní popis všeho, co by bylo potřebí, aby systém IZIP mohl co nejdříve i pro ty jiné pojišťovny fungovat;

   - kolik stál ten provoz (nikoliv investice) IZIP za první pololetí 2012; nebo o závazný příslib, že mi pro čtenáře ten údaj poskytnete obratem, až ministerstvo splní svou povinnost sdělit nám ten jejich příslušný údaj.

    A navíc proti minulým dotazům i

   - v čem je přednost IZIP pro pacienty – klienty VZP proti takovým službám jiných pojišťoven pro jejich klienty. Zajímal jsem se o to podle toho sdělení 22072_12d.htm paní ředitelky Rögnerové. Vím o systému Vitakarta Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207).

    Bez zveřejnění těch údajů neočekávám, že by IZIP tu krizi důvěry zdárně překonal a proto v takovém případě odvolám tu nabídku své spolupráce s IZIP při testu; tak, jako jsem už vzdal možnost dobrovolné dohody s Ministerstvem zdravotnictví a spoléhám na rozhodnutí vynucené..

    Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

   

   


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, September 26, 2012 10:27 PM
To: 'Klapalová Martina'
Subject: RE2: elektronizace

 

Dobrý den paní Klapalová,

     ve zprávách jsem slyšel, že je smlouva s VZP prodloužena, fajn.

    Prosím Vás, ten můj "návrh pod čarou" byl šitý horkou jehlou; ani teď ho nestihnu moc pilovat, zatím vidím, že část o tom

' bude-li mít ten plátce nárok jen na jeden ten vzorek výdajů, nebo bude-li mít nárok na tolik vzorků, kolik členů má jeho rodina '

patří ovšem k tomu návrhu informování lidí podle Čapkova námětu 1) a tak formulovaná by se týkala situace, kdyby si to lidi platili sami. Ta varianta by ale také přenášela účinkem té PRopagandy příliš velké riziko nezaplacení na IZIP, takže by potřebovala, aby se za to někdo, asi stát, zaručil; k tomu je potřebí, aby IZIP překonal nepochybně tu (jak se ukázalo uměle vytvářenou) krizi důvěry, to jistě nemusím vedení IZIP vykládat. V tom smyslu rozumím tomu sdělení o potřebné trpělivosti; na tu teď je čas, takže OK. K tomu jsem pořád připraven se aktivně podílet na tom testu uživatelské přívětivosti IZIP lékařem pověřeným Ministerstvem zdravotnictví, který jsem navrhoval v létě ředitelce Rögnerové a jehož drsná urgence přes §§ běží.

     Dík,

         Tomáš Pečený

 Pro zveřejnění dodávám: ten dopis jsem upřesnil následujícím, současně pro Ministerstvo zdravotnictví. Do obou přidávám i odkaz 1) do této předchozí korespondence s IZIP.


    {Ten slíbený termín jsem splnil,

            Tomáš Pečený   27.9.12}


    {Nakonec to své sdělení panu generálnímu řediteli Paškovi zveřejňuji celé a přírodovědci2 pošlu obvyklý odkaz i přes stránku. Bylo mi trapné, že se v tom sdělení skoro domáhám odměny za to, co jsem nedokázal, a styděl jsem se za samu tu chybu v logice toho mého návrhu aby si to lidi zaplatili sami, když jsem předtím měl všechny potřebné informace a když v jiné části kritizuji jiné lidi, že se nechávají podvést. Ale jinak bych jen toho vědce trapně zdržoval, zatahoval do případného obvinění mne z té korupce a mohl bych se snadno dočkat úplného odmítnutí.

    (Ta moje odborná práce se tuto noc stihnout nedá, omluvil jsem se uživateli a slíbil mu, že šibeniční termín, který se nám na poslední chvíli objevil, stihnu s 99.9% pravděpodobností.)

    Ty barvy v dopisu pro pana generálního ředitele, které se tady dají (z technického důvodu) vypnout, v tom dopisu byly. Děkuji tímto i paní Vaňkové za tu odpověď,

            Tomáš Pečený   25.9.12}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 25, 2012 8:19 PM
To: 'Klapalová Martina'
Subject: RE: elektronizace

 

Dobrý den paní Klapalová,

      dík Vám moc za tu nabídku. Ale jak vyplývá ze situace, bude lepší nechat tu naši komunikaci na písemné veřejné, leccos se dá pochopit i takhle. Teď letím dělat věci do práce na zítřek, je té přípravy asi 8 hodin práce. Když nestihnu dnes tak doufám ve čtvrtek bych připsal k té zveřejňované korespondenci krátké vysvětlení a kopii tohoto dopisu a, nebudete-li protestovat, i další informaci, víte kterou, nejspíš jen jako mé osobní sdělení, ale odpověď celou. Pro veřejnost bych to své celé vytečkoval, pošlu ho teď jen přírodovědci2 . Chudák, on se tak brání tomu zdržování, ale je to nejdůvěryhodnější člověk, který připadá v úvahu. Ve zveřejňované korespondenci s ním by byl k tomu mému neveřejnému textu jen odkaz k těm tečkám. Dělám co mohu, abych nepřiživil tu zničující PRopagandu o korupci a přitom jí nevyhověl s tím ničením.  

     Celá ta věc je sama perfektní ukázkou potřeby důvěry při ekonomickém a politickém jednání, vlastně pro život národa a fungování státu vůbec, ale také zhoubnosti komunisticko-sudeťácké PRopagandy a klíčící mediokracie u nás. Mezitím jsem začal barevně dodatečně komentovat i tu korespondenci. Do dopisů neumím včas zahrnout to vypínání a někdy, mj. teď, ani ty barvy. Možností vypínání toho barevného komentáře zdůrazňuji, že je to jen můj dodatečný komentář. Kdybyste si přála změnu jeho pravidel, tak jak jsou vyvěšena v odkazu u toho přepínače, popište mi prosím ten Váš návrh tak, abych ho případně mohl rovnou realizovat, nebo aspoň s Vámi další výměnou mailů upřesnit.

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Tuesday, September 25, 2012 2:00 PM
To: Tomáš Pečený (t.peceny@volny.cz)
Cc: Stavař Zbyněk
Subject: RE: elektronizace

 

 

Vážený pane Pečený,

 

Nabízím Vám touto cestou vzájemnou schůzku, kde bychom si vyjasnili veškeré Vaše dotazy ohledně projektu elektronických knížek. Chápejte to, prosím, jako projev dobré vůle z naší strany a možnost komplikované věci si vyjasnit přímo, což je někdy lepší než písemná korespondence, která, jak jistě chápete, nemůže pokračovat do nekonečna.  

Uvítala bych nějakou kavárnu, datum a čas navrhněte Vy, pokusím se Vám přizpůsobit.

 

S pozdravem

Mgr. Martina Klapalová

tisková mluvčí

 

IZIP, a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 143, fax: 221 458 160

Mobil: + 420 739 243 969
www.izip.cz

 


From: Vaňková Zdena [mailto:zdena.vankova@izip.cz]
Sent: Tuesday, September 25, 2012 12:55 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: pro pana generálního ředitele Paška osobně - prosím důvěrně

 

Vážený pane Pečený,

děkujeme za Váš zájem o projekt elektronických zdravotních knížek. Generální ředitel Jiří Pašek byl  již tiskovou mluvčí informován o Vašich aktivitách a dotazech ohledně projektu a jeho dalšího možného pokračování.

Není pravda, že se společnost IZIP nesnaží projekt zachovat, neustále totiž probíhají jednání s VZP o tom, zda je možné projekt či jeho část do budoucna zachovat či alespoň nějakým způsobem využít. Z tohoto důvodu je načasování vzájemné schůzky zatím předčasné, je nutno vyčkat, jak tato jednání dopadnou.

Vážíme si Vaší snahy, ale všichni se budeme muset obrnit trpělivostí, abychom nechtěně víc nepokazili než vylepšili. S konkrétními dotazy se nadále obracejte na naši tiskovou mluvčí. Některé Vaše dotazy jsou natolik podstatné, že jejich zpracování zabere dost času, což jistě chápete.

 

S pozdravem

 

Mgr.Zdena Vaňková

asistentka generálního ředitele

 

IZIP a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 117, fax: 221 458 160

Mobil: + 420 737 274 231

e-mail: zdena.vankova@izip.cz

www.izip.cz

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 24, 2012 9:30 PM
To: 'zdena.vankova@izip.cz'
Subject: pro pana generálního ředitele Paška osobně - prosím důvěrně

 

 Dobrý den pane řediteli,

      když jsem si před několika měsíci odhadl náklady a dělením počtem klientů snadno spočítal, že IZIP potřebuje od klienta asi 8 Kč měsíčně, těšil jsem se, že tu propagandu, která Váš podnik, naši republiku a nás všechny pomlouvá, snadno porazím prostřednictvím své internetové stránky a osobních kontaktů i na ty, kdo v těch pomluvách a té kolaborující politice jedou. Není to žádný okamžitý nápad, tu věc jsem připravoval měsíce, ale málem jsem dneska udělal velký trapas vážným odesláním toho textu, který Vám tu k nahlédnutí posílám pod čarou. (To bleděmodré bylo pro toho mého kolegu z univerzity.)

      Těsně před tím odesláním jsem si totiž uvědomil při kontrole logiky toho textu, že ta propaganda je silnější, než zvládnu; že tím návrhem, aby si to lidi zaplatili sami, přenáším příliš mnoho rizika na IZIP a že té propagandě se v takovém případě podaří zase lidi odradit, jako se jí to dařilo v třicátých letech v Německu, v r.1948 tady a jako se jí to daří teď tady zase; o tom ty moje stránky jsou. Podívejte se prosím Vás na tu o České televizi u řetězce '16.5.12'. Tam byste mohl vidět klíč k tomu, o co mi jde.

      Tím se dá vysvětlit, proč se tak moc tomu zrušení nebráníte; to je vidět i z těch sdělení paní mluvčí. Museli byste totiž říct těm svým klientům, že jim nevěříte, že vám budou těch 8 Kč měsíčně po dobu příštího roku opravdu dávat; a to je podnikatelská sebevražda. Tohle moc dobře znám, o tom jsou ty moje stránky taky; ne sice o podnikatelské, ale o intelektuálské sebevraždě, jak k ní svou brilantní analýzou o intelektuálech přišel blíž prezident Klaus, když mu předtím v médiích "mydlili schody".

 

      Přesto by Vás mohlo zajímat, jak probíhá moje dotazování Ministerstvu zdravotnictví a jeho činitelům a mne by pak zajímalo, jestli ty údaje, které jsou povinni mi dát, souhlasí s informací, kterou o těch věcech máte k dispozici Vy. Kdybych tomu udržení IZIP mohl nějak prospět, přijměte mne prosím (samotného, nebo přece jen s tím kolegou? ten bude nejspíš "příliš zaměstnaný svou vědeckou činností") k té krátké audienci; třeba bychom na něco přišli. Nechat si takhle zničit systém, který je tak užitečný pro pacienty i doktory a na který by se daly dobře a ekonomicky únosně navázat ty moje snové představy o informatice a demokratické společnosti!

      Dík za pozornost,

          Tomáš Pečený

=====================================================================================================

 

 

   Dobrý den pane řediteli

   (a také nazdar přírodovědče2 – Tobě posílám kopii, protože se domnívám v Tvém hlasu slyšet znechucení, když jsem Tě prosil, abys při své politické činnosti vzal argumenty z této korespondence v úvahu; váhal jsem, nemám-li kopii poslat jako neveřejnou, ale nemohu se včas zeptat Tebe, ani pana ředitele Paška; toho proto tímto prosím aby Tvou identitu nezveřejnil).

 

1)    Spisovatel Karel Čapek, možná inspirován prezidentem Masarykem, kdysi psal, že demokracii by prospělo, kdyby se každý člověk dozvěděl, komu a za co svými daněmi platí. Ta myšlenka se mi moc líbí, jak jsem psal v článku Topolánek versus Klaus? . Ing. Pokornému jsem psal, že, jak a proč by se při dnešních možnostech informační techniky ta myšlenka měla uskutečnit. Mj. protože tu média, za účasti peněz pocházejících z ciziny a řady významných i vzdělaných lidí, vytvářejí atmosféru vzájemného podezřívání, nedůvěry a rozvratu, kterou to obviňování IZIP významně přiživuje a tím také nahrává zničující politice rudo-hnědých stran a hodně zavádějící politice stran narudlých vč.zelených.

 

    O tom, jak se to týká i Vás osobně jsem psal České televizi u slov 'Hyde Parku 16.5.12 s ředitelem IZIPu'.  Přírodovědče2 prosím podívej se na ten pořad. V tom odkazu IZIP na mých stránkách je zveřejněna všechna moje korespondence s firmou, kterou řídíte. Jsem rád, že mi Váš sekretariát slíbil tu odpověď IZIP na můj poslední návrh, který jsem na tu podporu zachování IZIP poslal  Monday, September 17, 2012 7:07 PM tiskové mluvčí IZIP paní Klapalové; obsahuje prosbu o sdělení provozních nákladů pro porovnání se zapíráním a pak vydobytými údaji Ministerstva zdravotnictví a je ovšem na té stránce také uveřejněn.

 

    Jak si představuji uskutečnění toho Čapkova námětu: Ministerstvo financí či obdobná instituce by dodávala

- seznam plátců daně a

- toho, co každý z nich na dani zaplatil, a

- seznam, kolik které firmě v příslušném roce zaplatil stát nebo místní samospráva (kraje).

Každá ta firma by dodávala, i jako podmínku takových zakázek,

- konkrétní seznam toho, co, kde a za kolik z těch peněz udělala.

Informatici by náhodným výběrem z těch seznamů přiřadili každému plátci daně, co či jaká část čeho připadá na jím zaplacenou daň a tu část by zpřístupnili tomu plátci a osobám, kterým to ten plátce dovolí. Možná by bylo vhodné tu věc zpracovat zvlášť pro ty státní a zvlášť pro ty místní výdaje a těm plátcům tak dávat oficielně i informaci, kterou z těch cest byly ty jejich peníze vydány, ale to asi vyplývá automaticky z povahy skoro všech zakázek.

    Byl by IZIP ochoten zpracovávat tu věc informaticky pro klienty VZP, tedy pro významnou část občanů České republiky? Líbilo by se mi ovšem, kdyby ji v prvním roce zpracoval gratis či aspoň levněji zaváděcí akcí s přihlédnutím k mé zásluze o případné zachování systému IZIP v Česku. Takovou morální odměnu prospěšnou pro naši republiku bych přijal rád.

 

    V článku o trhu píšu, jak je důvěra důležitá pro ekonomiku. Když se to informování občanů osvědčí tak, že jeho význam uznají ekonomové a politici, bude podle mne správné platit tu službu dál i pro další občany, a to ze státního rozpočtu nebo aspoň dobrovolně těmi, kdo by ji používali. (Takový celostátní informaticko-ekonomický systém se dá používat i k dalšímu prohlubování demokracie, jak o tom píšu v tom článku o trhu u slov "tržní referendum".)

 

    Tu věc podle Čapka bych navrhl (případně bychom spolu navrhli) vládě České republiky (stejným postupem, jako to upozornění na potřebu zachování IZIP). Vláda by ji pak asi měla projednat nejen ekonomicky (co by to erár stálo a co od toho erár pohledem NERV může do budoucna očekávat), ale zejména po stránce bezpečnosti. Podklady může dodat snad BIS s kontrolou příslušnou parlamentní komisí. Kdybyste souhlasil, navrhl bych vládě, aby zadala BIS k vyjádření, zda systém certifikovaný podle normy ISO/IEC 27 000 sdružením CQS pod číslem 153/2010 i sdružením IQNet pod číslem CZ - 153/2010 a provozovaný tou firmou, která právě prošla 'na výbornou' kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů, může po dobu platnosti těch certifikátů dost bezpečně skladovat a používat údaje, jejichž hromadným zpracováním lze získat strategické informace o České republice; a pokud to nestačí, jaká další bezpečnostní opatření by musela ta firma udělat. Nebo aby na celou tu věc vláda vyhlásila řádné výběrové řízení; to se ovšem nedá brzy stihnout, to by jí musel poradit NERV a její právníci; a musela by politicky uvážit rizika včetně volebního. Ta PRopaganda o korupci by bez výběrového řízení jistě nezahálela, s výběrovými řízeními by se z toho nejspíš zase stala hudba sfér mlhavé budoucnosti. To jsou obecné problémy, které my nemůžeme vyřešit; je trapné, že jsou to problémy formální. Za ty se dá, jak vidíme na tom Ministerstvu zdravotnictví, hodně schovávat a víme, že je naše členství v EU, mírně řečeno, nevylepšuje. Právě jsem dostal od toho ministerstva potvrzení příjmu formou, kterou ten můj počítačový bezpečnostní systém, který umožnil tolikrát řádnou digitálně podepisovanou výměnu mailů, neumí otevřít.  Snad bych jim to měl poslat ještě jednou přes datovou schránku; ale teď se radši spolehnu jen na to již zveřejněné obyčejné potvrzení, proti jehož vydání nebyli na tom Ministerstvu zdravotnictví obrněni, a na jednací číslo, s nímž mi už odpověděli.

    Při té příležitosti bych navrhl vládě také, aby uvážila obor působnosti BIS ve věci, kterou jsem popsal České televizi u výskytů řetězce 'BIS ' a přijala v té věci patřičná opatření.

 

   Tato moje iniciativa je hodně neobvyklá a pro další lidi složitá a těžko srozumitelná; proto prosím považujte tento dopis za osobní a důvěrný; bylo by mi nepříjemné tu věc už v tomto stadiu zveřejnit a tím i vydat, dřív než bychom stačili vůbec něco udělat, zničující demagogii  (?)  těch "našich" médíí [i České televize, v jejíž radě přírodovědec2 významně pracoval a která získává důvěru i vzdělaných lidí i seriozními (či to byla 'propaganda válečných štváčů z USA'?) přitažlivými pořady třeba o naší misi v Afganistanu ČT2 23.9.12 kolem 21:00; ani ta role médií v moderní společnosti není jednoduchá].  Ten můj předchozí návrh, jak udržet funkční IZIP v roce 2013, také spoléhá na iniciativu IZIP. Navrhuji Vám, abychom tento dopis zveřejnili (s případným vynecháním toho, co byste sám považoval za nevhodné ke zveřejnění tak jako je to tam v jiných dopisech) až po Vašem případném souhlasu.

 

    V té souvislosti Vás prosím o krátkou audienci. Bydlím nedaleko Hvězdovy ulice a jako důchodce mohu skoro kdykoliv, určete prosím termín a místo. Přírodovědče2, prosím Tě, abys šel se mnou, udělej si tu půl hodinu času, dovezu Tě tam a zpátky, už jsme se neviděli léta. Pane řediteli, prosím Vás abyste pozval i jeho.

    Kdybyste si snad přál zveřejnit tento dopis a Vaši odpověď dřív, napište mi to prosím a zveřejním je podle pravidel u seznamu korespondence na těch mých stránkách obratem. S přírodovědcem2 máme zveřejňování dost ujasněno. Do dopisu neumím včas zahrnout přepínání barevně/nebarevně.

 

   Kdyby Vás snad zajímaly mé další sny o možnosti využití informatiky při organizování moderní společnosti, byl bych moc rád, kdybyste někdy pro ty mé stránky vyjádřil svůj osobní názor na to, co píšu v článku (nejen) piráti, zejména v jeho posledních čtyřech odstavcích, a v tom článku o trhu o tom "tržním referendu".

 

   Vidím, že bych zejména pro přírodovědce2 měl podrobněji vysvětlit ten záměr s dobrovolným placením provozu IZIP v r. 2013 těmi klienty VZP, kteří ho používají, pro který jsem i prosil IZIP o ta čísla nákladů: Kdyby se dost shodoval údaj z Ministerstva zdravotnictví i z IZIP a ty náklady byly pro tu věc tak přijatelné a kdyby s tím IZIP Vaším rozhodnutím souhlasil, bylo by podle mne potřebí upozornit klienty VZP dalším takovým dopisem, jaké jste teď rozesílali. V tom dopisu uvést informaci snad nějak takhle: '

    IZIP potřebuje na svou práci v r. 2013 celkem 150 MKč ("150 melounů"). Při počtu platících zájemců 1500000 by tedy šlo o 100 Kč pro každého z vás za ten rok; musíme počítat s určitou rezervou na to, že všichni z vás nebudou schopni nebo ochotni svému závazku dostát. Proto máme pro vás následující nabídku + tabulka nebo vzorec kombinací počtu zaplativších a ceny pro jednoho z nich a odkaz na stránku IZIP (s příslušnými skripty textového okénka a 'checkbox'-ů a příslušnými 'caption'-s ). Do jak velké ceny máte zájem tu naši službu v r. 2013 využít? Tu cenu po vyhodnocení smluv uzavíraných v dalším kole budeme (průběžně?) počítat sami, tak, aby splňovala ta uvedená pravidla a pro Vás osobně nebyla vyšší než jste připustil/a. Doporučujeme Vám tu mez asi 150 Kč. Když s ní budete příliš opatrný/á, pomůžete těm, kdo se i Vás snaží z médií oblbovat, aby tuhle šikovnou a levnou službu pro své špinavé zájmy zničil.

'. Taková nabídka je podle mne korektní, tím, že bude obsahovat celkovou cenu (a umožní tedy kontrolu příslušnými institucemi), která se pak jen rozdělí (asi postupnými aproximacemi) mezi zaplativší. Nebo lépe, kdyby měly být ty "náklady" pro všechny stejné, tak se závazkem IZIP odevzdat přebytek třeba nadaci Naděje. Ta nabídka by mohla obsahovat i záruku, snad ve smyslu že když se soudně prokáže na té věci něčí nezákonné obohacení, IZIP ty peníze odevzdá té Naději všechny, ale viz výše ty formální souvislosti; takové regulace musí holt podnikatel řešit s obchodním a právním citem; rozumným lidem je jasné, že jich má být co nejméně. IZIP bych prosil po upozornění Ing. Pokorného (ještě nezveřejněném), aby v té nabídce uvážil také, bude-li mít ten plátce nárok jen na jeden ten vzorek výdajů, nebo bude-li mít nárok na tolik vzorků, kolik členů má jeho rodina a případně nabídl obě varianty s tím, že bude použita ta, pro kterou se rozhodlo víc klientů a ještě stačila. Vyhodnocením té ankety se zjistí, jestli je ta věc reálná, nebo jestli ta rozeštvávačská  (?) PRopaganda tu už odradila lidi i od základní civilizační spolupráce trhem, pro kterou nám moderní technika a demokracie dává i takovéhle možnosti. V té druhé fázi, v tom kole smluv, byste obvyklým automatickým internetovým obchodováním uzavřeli s každým z těch klientů smlouvu s tím, že ta smlouva vstoupí v platnost jen, když skutečný počet zaplativších umožní naplnit ta pravidla z nabídky tak, aby IZIP dostal právě to, co požadoval.

    Ach jo, přece jen tu mám právnický uzel: Ta smlouva by neplatila v okamžiku placení. To se dalším kolem nespraví, to by chtělo buď, aby nad těmi pár korunami všichni s důvěrou mávli rukou (ale co s tou PRopagandou?), nebo aby se za to někdo zaručil. Ale takové, i stát, ta PRopaganda odežene; vidíme, jak je účinná; viz i náckové v textu o socializmu .

     Pokud ta PRopaganda  už zařídila, že lidi, než aby zaplatili zlomeček toho, co platějí své spořitelně za vedení účtu nebo "České" televizi či "českému" tisku za ty jejich informace a dezinformace, tedy zaplatili částku srovnatelnou také s tím, co by připadlo z jejich daní na církevní restituce, budou radši

 - dál roznášet své laboratorní zprávy a zprávy jiných svých doktorů všem doktorům a plýtvat tak svým časem a pozorností (zřejmě tedy mají dost času a nemají moc jiných starosti) a energií, místem ve městech a zátěží životního prostředí svou dopravou, nebo penězi za poštovné i papírem,

 - čučet v čekárnách, až se pan doktor vyptá předchozích pacientů, co vlastně berou, opíše si ty jejich údaje a údaje z těch laboratorních zpráv do své kartotéky a hlavně tak od základu dovyšetří a dovyslýchá ty na cestě mimo obvyklou ordinaci,

 - riskovat poškození svého zdraví špatnou kombinací léků a léčebných postupů od různých svých doktorů nebo svým špatným popisem toho, co bere a co mu řekl jiný doktor,

 - popisovat v cizině , co berou, co jim je i jinak se domlouvat třeba se záchrankou příslušným cizím jazykem

a je jim jedno, co jim doktoři za svou takhle produktivní práci účtují a tedy jestli budou peníze na jejich léky a léčení až budou potřebovat něco drahého, a o záchranu před tetanem se začnou starat až v těch křečích, je to jejich věc. Máme (skoro) tržní demokracii, když volí takové strany, které jim tu možnost zdravotní informovanosti ničí a oni sami nechtějí dát ani těch snad 8 Kč měsíčně, budou mít, co si vybrali. Doprčic - ale já i přírodovědec2 a naše rodiny taky budeme mít to, co vybrali ti podvedení truhlíci!  Z toho, jak k té věci přistupuje ministr Heger a ředitelka Rögnerová nebo jak k ní přistupovali ministr Rath a senátor Dryml a co o té věci říkají právníci Sobotka a Hašek i ti z KSČM, Zelených a spol., vidíme dobře, jak to jinak zařídějí oni. Co Ty na to, přírodovědče2 , je trh něco tak špatného a ta strana, kterou soustavně doporučuješ, je ta nejlepší?! "Doufám, že mi za tuhle aktivitu neudělíš bludný balvan." Jak to vlastně bude s tím balvanem pro Českou televizi za to "čerpání energie z vesmíru" do vody magickým obrazcem; nebo snad, jak doufám, i za tu "vědeckou diskusi" s Dänikenem? To jsem ale "ošklivý odpůrce svobody slova v médiích"; nebo nejsem, i pane řediteli?

 

   Pane řediteli, prosím Vás, nejsem i s tou akceschopností IZIP přílišný optimista? Uvažte prosím, že jsem relevantní informace od ministerstva ani od IZIP ještě pořád nedostal a konec se blíží. Snad mi to řeknete při té audienci.

   Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

 


{Slabá obrana IZIP mi byla už tak nápadná, že jsem začal IZIP opravdu podezírat ze záměru vydělat na náhradě z arbitráže, jak jsem o tom psal ministru Hegerovi Thursday, September 06, 2012 3:53 AM

            Tomáš Pečený, dodatečné vysvětlení pro zveřejnění 25.9.12}


{Poprosil jsem v sekretariátu generálního ředitele Paška o kratičkou audienci ve věci této stránky. Ale ukázalo se, že mi IZIP odpoví i bez té osobní urgence. Při kontrole stránky jsem pak zjistil, že tu mám špatně datum svého posledního dopisu. Tu chybu jsem zřejmě udělal při úpravách ve zdrojovém kódu pro ten barevný komentář ('výklad'); opravil jsem ji. Přitom zkouším využít přepínání k tomu komentáři i k vyloučení překlepu a nekonzistentnosti formulace.

            Tomáš Pečený   20.9.12}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 7:07 PM
To: 'martina.klapalova@izip.cz'
Subject: provoz IZIP

 

Paní Klapalová,

    tím se ta možnost, abych podal takový návrh, stává sama testem toho, co pro ten "lid" zjišťuji. Ten návrh měl umožnit provoz IZIP pro VZP v roce 2013 ve stávajícím rozsahu, a to dobrovolným zaplacením nákladů těmi klienty VZP, kteří systém IZIP používají. Podle mého předběžného odhadu, pro jehož použitelnou verzi právě ta čísla o nákladech při známém počtu klientů potřebuji, by šlo pro každého toho klienta snad o 100 Kč; takže ten návrh mi nepřipadá při té užitečnosti IZIP, kterou jsem ověřil, zcela beznadějný. Takže poslední otázka: byl by IZIP ochoten gratis, tedy bez navyšování smluvených nákladů, v zájmu toho udržení provozu a porovnání s tím ministerským systémem, zařídit svým systémem těm klientům nejprve anketu a pak z ní vycházející smlouvu o tom dobrovolném zaplacení pro rok 2013? Když už zařizoval rozeslání toho svého pohledu na věc těm všem klientům.

    Prosím Vás nespoléhejte na nezávaznost této naší korespondence a jako (nová) tisková mluvčí si prokonzultujte tu věc dobře s vedením IZIP.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 5:55 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: provoz IZIP

 

Vážený pane Pečený,

 

Musím trvat na své odpovědi.

 

S pozdravem

Martina Klapalová

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 5:39 PM
To: Klapalová Martina
Subject: RE: provoz IZIP

 

Dobrý den paní Klapalová,

    dík Vám, ale rád bych nechal to porovnání obou systémů na "lidu". K tomu potřebuji nejdřív ty údaje o nákladech, o které prosím Vás a, abych je učinil patřičně spolehlivým východiskem pro ten svůj návrh, žádám nezávisle Ministerstvo zdravotnictví. Prosím pozor na to, že při tom hraje roli čas.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 4:39 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: provoz IZIP

 

Dobrý den,

 

Posílám odpovědi na Vaše otázky.

1.      Ne, nebylo. Velmi zjednodušeně řečeno - zpracování je v kompetenci VZP, IZIP je schopen vygenerovat informace o stavu účtu klientovi.

2.      Systém IZIP nelze srovnávat s chystaným systémem ministerstva zdravotnictví, systém IZIP je pacientsky orientovaný a budovaný na bázi jednoho centrálního úložiště. Systém MZ má dle dostupných informací spočívat ve výměně zdravotních dat mezi jednotlivými nemocnicemi, takže je naopak decentralizovaný, přičemž z logiky věci vyplývá, že pacient je tak trochu mimo hru.

3.      Výpovědi smluv mezi VZP a IZIP vyprší na konci roku.

 

Zdraví

Martina Klapalová, mluvčí IZIP

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 16, 2012 4:29 AM
To: 'martina.klapalova@izip.cz'
Subject: provoz IZIP

 

Dobrý den paní Klapalová,

    prosím Vás, bylo letošní vracení (té podstatné) části poplatků a cen léků pro mne jako klienta VZP zpracováváno na hardware IZIP? A softwarem IZIP?

    Můžete mi pro mé čtenáře sdělit, kolik by stál provoz stávajícího systému IZIP ve stejném rozsahu za rok 2013? Pokud ne, tak prosím Vás aspoň kvalifikovaně odhadněte, kolik bude stát ten letošní nebo nám sdělte, kolik stál za první pololetí 2012.

    Ten provoz IZIP má podle současného stavu věci skončit koncem r. 2012?

 

    Připravuji totiž pro Ministerstvo zdravotnictví další návrh, který může ten provoz v roce 2013 umožnit a současně umožnit veřejné porovnání nákladů a přínosů systému IZIP s tím systémem, který podle sdělení paní ředitelky Rögnerové ministerstvo připravuje.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 


   {Tímto děkuji paní Klapalové za tu zprávu

            Tomáš Pečený  14.9.12}


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Friday, September 14, 2012 11:56 AM
To: Tomáš Pečený (t.peceny@volny.cz)
Subject: FW: pro které pojišťovny je IZIP?

 

Dobrý den,

 

VZP ani IZIP v současnosti nemůže službu nabízet jiným zdravotním pojišťovnám. Smluvní podmínky garantují právo exkluzivity pro VZP. Smlouvy mezi VZP a IZIP jsou vypovězeny a až do uplynutí výpovědní lhůty jsou platné.

 

S pozdravem

Martina Klapalová, mluvčí IZIP

 


 

    {Kromě té otázky 'Proč Ministerstvo zdravotnictví nechce ukázat, že IZIP funguje?', na kterou jsem přišel, protože IZIP potřebuji jako pacient a klient VZP, mi začíná vrtat hlavou i otázka 'A proč se teď IZIP nebrání ukončení, rozhodnutému tím ministerstvem, tak usilovně a účinně, jak bych předpokládal?'. A také odpověď na tu dvojici otázek; nejsem tak zbrklý a snad nezdvořilý, abych sem tu svou náhlou domněnku napsal.

    Celou tu věc vidím v souvislosti s 'veřejnoprávností' VZP, totiž s existencí takových státních a zároveň nestátních institucí jako je i "Česká" televize, v nichž není z principu nikdo, kdo by měl osobní zájem na jejich skutečně ekonomickém fungování. Proto pro ně nefunguje tržní automatika a jejich ekonomické postupy jen aspoň trochu řídějí úředníci, tak jako za totáče, se všemi těmi riziky zneužití a se vší tou neúčinností.

            Tomáš Pečený  12.9.12 a 13.9.12}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 11, 2012 12:14 PM
To: 'Klapalová Martina'
Subject: RE: pro které pojišťovny je IZIP?

 

Dobrý den paní Klapalová,

    prosím Vás, projevila některá ta jiná pojišťovna zájem o tu službu IZIP pro své klienty? A stanovila podle Vašich informací VZP cenu té služby pro ty jiné pojišťovny a je ta nabídka veřejná? Pokud ano, dejte prosím mně a mým čtenářům ten odkaz, kde tu nabídku najdeme.

    Dnes jsem narazil na jinou možnost, kdy by mi IZIP nejspíš hodně pomáhal: Jedna moje odborná lékařka ordinuje na druhém konci Prahy a píše mi opakovaně lék, který nemá právo předepisovat moje praktická lékařka, ke které to mám blízko. Nevíte, jestli může ta odborná lékařka tu pravomoc předepisovat specielní lék konkrétnímu pacientovi na tu praktickou lékařku delegovat např. odbornou zprávou, kterou by umístila na IZIP? Pokud ne, nevíte o nějakém takovém návrhu pro Ministerstvo zdravotnictví ?

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený


 

{Od paní Klapalové jsem ještě dostal obecné vyjádření, asi shodné s http://www.izip.cz/magazin/515-3/izip-projekt-ktery-nikdy-neexistoval-nemuze-skoncit . To teď nemohu najít, nejspíš jsem ho omylem smazal se spamy. Vlastně ne, to byl ten text, který IZIP jako 'Aktuality...' rozesílal i dalším klientům, to v poště mám.

            Tomáš Pečený   5.9.12, 11.9.12 a 17.9.12}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, September 05, 2012 7:12 PM
To: 'Klapalová Martina'
Subject: RE: pro které pojišťovny je IZIP?

 

Dobrý den paní Klapalová,

     jsem rád, že sám jsem u VZP, jak o tom píšu na těch svých stránkách, protože aspoň pro tu spoustu nás klientů ta služba funguje podle mých pozorování dobře a je potřebí jenom, aby ji lékaři využívali. V té souvislosti také konstatuji, že IZIP považuji za velkou konkurenční výhodu VZP ve srovnání s těmi nezúčastněnými pojišťovnami, která je pro informované pacienty významným důvodem k přechodu právě k VZP, protože i pacientům umožňuje soustavně

- kontrolovat správnost a efektivitu přístupu lékařů k těm pacientům a tedy zmenšovat pravděpodobnost, že pojistné nebude stačit na potřebné léky a léčebné procedury,

- kontrolovat schopnost těch lékařů pracovat s informacemi způsobem dnes běžným a tedy pacientům indikuje, že takový lékař vůbec může být na současné úrovni lékařského poznání,

- vylučovat zbytečné jejich obtěžování duplicitními vyšetřeními a neefektivnost takových vyšetření,

- vylučovat riziko z nesprávných kombinací léků předepisovaných různými lékaři,

- zkracovat dobu strávenou neúčelně v ordinaci lékaře jeho doptáváním, co všechno bere za léky a jeho opisováním těch údajů a údajů z donesených zpráv do jeho kartotéky,

- vylučovat riziko z nepřesnosti takového doptávání a stres z nároků na paměť pacienta v té chvíli,

- vylučovat riziko z prozrazení osobních údajů o zdravotním stavu pacienta,

- orientovat se v termínech různých očkování a potřebných preventivních prohlídek a tedy mj. nečekat až na bolest nebo jiné subjektivní příznaky nemoci,

- neztrácet čas a nezatěžovat svou pozornost roznášením těch laboratorních zpráv a zpráv od jiných lékařů (a šetřit papír),

- mít všechny své laboratorní výsledky a lékařské zprávy kdykoliv a kdekoliv k dispozici i pro další lékaře tak, jak to umožňuje současná informační technika.

 

     Projevila některá jiná pojišťovna zájem o tuto službu pro své klienty? Stanovila podle Vašich informací VZP cenu té služby pro ty jiné pojišťovny a je ta nabídka veřejná? Pokud ano, dejte prosím mně a mým čtenářům odkaz, kde tu nabídku najdeme.

     Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Wednesday, September 05, 2012 5:44 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: pro které pojišťovny je IZIP?

 

Dobrý den,

 

Jedná se o modelovou situaci, která reflektuje, že Elektronické zdravotní knížky jsou bezplatnou službou, kterou svým pojištěncům nabízí exkluzivně Všeobecná zdravotní pojišťovna. Této služby k dnešnímu dni využívá přes 2,5 milionů klientů, což vzhledem k tomu, že projekt je založen na bázi dobrovolnosti, považujeme za úspěch.

 

S pozdravem

Martina Klapalová, tisková mluvčí IZIP, a.s.

 


From: Klapalová Martina [mailto:martina.klapalova@izip.cz]
Sent: Tuesday, September 04, 2012 5:42 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: dotaz na dotaz

 

Vážený pane Pečený,

 

S politováním musím konstatovat, že bohužel do této doby jsme od Vás neobdrželi v písemné podobě dotaz, na který by společnost IZIP měla reagovat.

Znovu se tedy připomínám, písemná forma komunikace je nezbytná, zvláště uvážíme-li, že s našimi argumenty chcete nadále pracovat a používat je v jednání s úřady.

 

Ještě jednou Vás tedy na tuto skutečnost upozorňuji.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martina Klapalová

tisková mluvčí

 

IZIP, a.s., Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 143, fax: 221 458 160

www.izip.cz

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 04, 2012 6:16 PM
To: Klapalová Martina
Subject: pro které pojišťovny je IZIP?

 

Dobrý den paní Klapalová,

    podle Vašeho požadavku, který vyplynul z mého dnešního telefonického dotazu, Vám posílám kopii registračního formuláře IZIP ze stránky https://reg.izip.cz/clientapplication/step2 s odmítnutím jedné pojišťovny. Tou registrací mne pověřil můj kamarád, jehož osobní údaje jsem v tomto dopisu na tom obrazu formuláře vymazal.

 

    I pro účel té mé komunikace s Ministerstvem zdravotnictví vč. jejich sdělení 22072_12d.htm Vám tu opakuji prosbu z toho telefonátu, totiž abyste mně a mým čtenářům popsala, jak je to s IZIP pro jiné zdravotní pojišťovny. Jak víte z mých nedávných telefonátů a snad i od pana Kuřiny, vyvěšuji i svou komunikaci s IZIP na své stránky do rubriky korespondence Názory jiných lidí pod jménem IZIP. Tam teď vyvěsím i tento dopis. (Při jeho odesílání před chvílí jsem udělal překlep v adrese a zkoušel jsem ho tak odeslat ještě jednou, takže toto je třetí pokus, snad už to mám správně. Mezitím jsem dostal ten Váš dopis, kterým mne upozorňujete, že jste nic nedostala.)

    Děkuji Vám

        Tomáš Pečený

 

 

 

 

{Paní Klapalové jsem se na to ptal. Na tuto mou stránku s návrhem Ministerstvu zdravotnictví se zatím nepodívala, řeší naléhavé věci, dá mi zprávu asi během týdne.

              3.9.12}

{Zkusil jsem, že IZIP pořád funguje tak, jak jsem to viděl začátkem června.

           před 3.9.12}

{Zajímám se o to, jestli IZIP pořád funguje normálně a ten můj návrh má tedy ještě smysl. (SMS:) 'Obratte se prosim na pani Klapalovou, ja jiz v izipu nepracuji dekuji Kurina'. Paní Klapalové jsem se na to ptal; o tom mém návrhu Ministerstvu zdravotnictví neví, řeší naléhavé věci, dá mi zprávu asi během týdne.

              27.8.12}

{Viz můj dopis pro vládu a odpověď . Na tu výměnu dopisů jsem pana Kuřinu z IZIP upozornil,

       RNDr. Tomáš Pečený     3.7.12}

 

{Včera jsem si zase stáhl ze svého záznamu v IZIP přehled výdajů, vynaložených na mé léčení za rok 2011, včetně operace. Je to moc zajímavé a užitečné čtení; a ovšem zase ukázka, že ten systém IZIP ještě pořád normálně funguje. Také vidím, že přece jen někdo z lékařů tam záznam o mně vyplnil: chirurg z mimopražské nemocnice, který mne jako první vyšetřil po zranění a určil, že bude ta operace zapotřebí. Vyzkoušel jsem si také způsob přihlašování do IZIP s jednorázovým heslem, které mi zasílají na můj mobil. Ten způsob přihlašování považuji za jeden z nejbezpečnějších (o tom jsme si korespondovali s velice kvalifikovaným jiným diskutujícím) a používám ho pro přístup jak do své datové schránky, tak ke svému bankovnímu účtu. Všechny řeči doktorů jak obtížné je používání IZIP, tak horlivě vysílané Českou televizí, jsou jen ty obvyklé žvásty. Opravdu bychom si ten IZIP neměli nechat tou špinavou PRopagandou zkazit! Snad si rozumní vládní činitelé tu souvislost včas uvědomějí.

       RNDr. Tomáš Pečený     7.6.12}

 

{Toto vysvětlení podle mne plně dostačuje. Vyvrací, tak jak jsem předpokládal, nesmyslné námitky pracovnice laboratoře a doktorů, zejména mého dalšího spolužáka lékaře, kteří zřejmě jako řada jiných lidí uvěřili PRopagandě "České" televize  spolučinné s novinami cizích vlastníků, jejímž výsledkem je ten současný závažný pokus o zničení toho systému.  Přitom i já ten systém tak potřebuji, abych už nemusel dělat kolportéra svých laboratorních zpráv a aby ty záznamy o mém zdravotním stavu byly spolehlivě a bezpečně uloženy tak, abychom k nim i se všemi mými lékaři měli pořád snadný přístup, jak to odpovídá současným možnostem informační techniky. Jsem si jist, že ten systém IZIP by se brzy, odhaduji že během měsíců, zaplatil úsporami ve zdravotnictví zejména vyloučením duplicitních vyšetření a nesprávných kombinací léčebných úkonů a léků od různých lékařů a pak už jen pořád víc šetřil. A že by tím hodně zlepšoval i účinnost toho našeho zdravotnictví. Neměli bychom si to nechat zkazit obavami doktorů, že o jejich postupech a nákladech bude lepší přehled; ani jejich technickou neschopností, která se tak spojuje s tou zmíněnou závistivou (a kdoví jestli ne záměrně škodlivou) PRopagandou.

       RNDr. Tomáš Pečený     31.5.12}


{Pan Kuřina mi tímto odpovídá na telefonické upřesňující otázky k bodu 1/ těch posledních písemných dotazů a k mému závěru, viz výše.

       RNDr. Tomáš Pečený     31.5.12}

From: Kuřina Marek [mailto:marek.kurina@izip.cz]
Sent: Thursday, May 31, 2012 5:54 PM
To: Tomas.peceny
Subject: doplneni

 

Zdravím, posílám doplňující info:

1.      náš ambulantní software MD Comfort patří k nejlevnějším na trhu http://www.mdaccess.cz/kategorie.asp?idk=198

2.      co se týká úspor: WHO odhaduje úspory při využití eHealth nástrojů cca 10 procent z ročních nákladů, tedy u nás z 280 mld., je cca 28 mld. úspor za rok při plošném využití EZK

 

S pozdravem

 

Marek Kuřina

PR manažer

 

IZIP, a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 111, fax: 221 458 160

Mobil: {...}
www.izip.cz

 

From: Kuřina Marek [mailto:marek.kurina@izip.cz]
Sent: Thursday, May 31, 2012 2:09 PM
To: Tomas.peceny
Cc: Stavař Zbyněk
Subject: RE: proč moji lékaři a laboratoře prý nepoužívají IZIP

 

Zdravím Vás pane doktore,

a posílám Vám odpovědi na Vaše otázky. Pokud budete mít doplňující otázky, neváhejte mě kontaktovat.

 

1/ IZIP prý lékaře a laboratoře zdržuje.

 

Lékaře, ani jiné zdravotnické pracovníky, práce v systému IZIP nikterak nezdržuje, naopak systém umožňuje komfortní přístup i snadné odesílání zpráv. Přístup do systému IZIP lékařem je stejně jednoduchý jako přístup klienta: pomocí identifikačního čísla, přístupového hesla/osobního hesla (nechybí ani možnost většího zabezpečení pomocí ověřování jednorázovým heslem, které dostanete ve formě SMS). Svou zprávu může lékař psát rovnou do IZIP, ten se mu postará i o její uložení, zálohování a ochranu osobních údajů, místo kartotéky v jeho ordinaci. Lékař tedy nemusí sám opisovat do systému např. výsledky z laboratoří. Jedinou podmínkou je, aby byl jak klient, tak jeho lékař v systému IZIP a lékař měl počítač připojený k internetu.

 

Má IZIP možnost ukládat na počítači lékaře či zdravotnického zařízení data jeho pacientů zašifrovaně pro zálohu, pracovat lokálně na tom počítači a tu zálohu po obnovení spojení aktualizovat? Kolik to stojí lékaře času?

 

Všechna data se lékaři ukládají v jeho zdravot. softwaru a data, které jsou ve strukturované podobě, se automaticky odesílají (jeho PC musí být samozřejmě připojeno k internetu) do systému IZIP. Co se týká přístupu do systému IZIP, tak pro registrovaného lékaře je samozřejmě zcela zdarma.

 

 

2/ Vkládání dat do IZIP je prý pro laboratoře neekonomické.

Každý prvek/účastník systému IZIP může pracovat v systému zcela zdarma, což platí samozřejmě i pro laboratoře. Zapojené laboratoře jsou velmi aktivní: v tuto chvíli je již v systému uloženo více než 4 600 000 laboratorních zpráv.

 

 

3a/ Jak je to se standardy dat z laboratoří a s jejich slučitelnosti?

Data i z laboratoří se odesílají ve standardizované podobě (jde o formát DASTA), jsou tedy jednoduše „čitelná“ pro jakéhokoliv lékaře. Zjednodušeně lze říci, že lékař vidí jednoduchou přehlednou tabulku, kdy například u vyšetření krve jsou zaznamenané jednotlivé naměřené hodnoty.

 

 

3b/ Jeden můj lékař prý data ve svém programu od jiných lékařů nevidí, jsou pro něj zakódovaná, protože ti jiní lékaři mu je neposkytují, když za to nezaplatil.

Pokud je lékař zapojený do systému IZIP a jeho pacient také, tak samozřejmě může číst (bezplatně) zprávu například specialisty registrovaného v IZIP.

 

 

4/ Umožňuje už IZIP pacientům, aby si vkládali data pro lékaře sami aspoň do své neodborné části své dokumentace? Např. naskenované ty papírové zprávy z laboratoří, snad ve formátu *.jpg , aby si je mohl lékař opsat aspoň tak jako doteď z papíru.

 

Uživatelé EZK samozřejmě mohou do části „Zápisy provedené klientem“ zapisovat údaje o svém zdravotním stavu. V současnosti může lékař přiložit například rentgenový snímek pacienta, jiné soubory však nejdou zatím přikládat v souvislosti s předpokládanou náročností technického řešení, které by toto umožnilo všem 2,5 milionům klientů IZIP. 

 

 

S pozdravem

 

Marek Kuřina

PR manažer

 

IZIP, a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 111, fax: 221 458 160

Mobil: {...}
www.izip.cz

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, March 08, 2012 7:24 PM
To: Kuřina Marek
Subject: proč moji lékaři a laboratoře prý nepoužívají IZIP

 

Dobrý den pane Kuřino,

     to nepoužívání IZIP mými lékaři a laboratořemi je pořád aktuální. Prosím Vás, vyjádřete se zase pro zveřejnění v korespondenci na mých stránkách k následujícím námitkám:

1/ IZIP prý lékaře a laboratoře zdržuje. (Pokud vím, je přístup do IZIP mým lékařem stejně snadný jako přístup můj: napsat přístupové jméno a heslo, možná si pro větší bezpečnost k tomu zařídit ověřování vždy jednorázovým heslem, které dostane jako SMS; to zařídit prostřednictvím stránky IZIP (a třeba s mou pomocí). Svou zprávu může psát rovnou do IZIP, ten se mu postará i o její uložení, zálohování a ochranu osobních údajů, místo kartotéky v jeho ordinaci. Nemusí sám opisovat do své dokumentace výsledky z laboratoří.  Při poruše drátového přenosu Internetu (takovou nepamatuji) by měla zdravotnická zařízení mít nebo už mají zdvojený přístup na Internet přes WiFi; pokud ne, může tak lékař pracovat aspoň prostřednictvím mobilního spojení pacienta, s kterým si takovou službu sjedná; pacienti i ta zdravotnická zařízení se rozhodují tržně. Má IZIP možnost ukládat na počítači lékaře či zdravotnického zařízení data jeho pacientů zašifrovaně pro zálohu, pracovat lokálně na tom počítači a tu zálohu po obnovení spojení aktualizovat? Kolik to stojí lékaře času?

    Ten přístup je pro lékaře pokud vím také bezplatný (tedy už zaplacený z daní), jako pro mne. Tím může lékař ušetřit ročně desítky tisíc Kč např. za program 'PC doktor', umí-li trochu s počítači zacházet aspoň tak, že si překopíruje text ze zprávy sám, nebo může za menší cenu používat programy, které přímo s IZIP spolupracují. Je přímo v IZIP možnost vytisknout k předepsanému léku recept a zahrnout to do přehledu výdajů? Dělá-li společnost IZIP takový program či má k dispozici technické a cenové porovnání takových programů, uveďte ho prosím také, aspoň prostřednictvím citace pokud možno na internet.)

 

2/ Vkládání dat do IZIP je prý pro laboratoře neekonomické. (Oč ekonomičtější je pro ně dnešní vytváření a tisk zpráv, které si pak pacienti musejí roznášet lékařům sami?)

 

3a/ Jak je to se standardy dat z laboratoří a s jejich slučitelnosti? (Všichni moji lékaři připouštějí rozbory kteroukoliv laboratoří, kterou jsem jim podle svého bydliště navrhl; nikdy se nestalo, že by ta data byla pro toho lékaře nesrozumitelná. Bylo by šikovné, kdyby ta data byla v textové formě, aby s nimi mohl lékař pracovat bez opisování.)

 

3b/ Jeden můj lékař prý data ve svém programu od jiných lékařů nevidí, jsou pro něj zakódovaná, protože ti jiní lékaři mu je neposkytují, když za to nezaplatil.(Je to pravda? Opravdu jeden lékař při práci nemůže používat výsledky od jiných lékařů téhož pacienta? A tedy zaplacené prostřednictvím téže zdravotní pojišťovny?)

 

4/ Umožňuje už IZIP pacientům, aby si vkládali data pro lékaře sami aspoň do své neodborné části své dokumentace? Např. naskenované ty papírové zprávy z laboratoří, snad ve formátu *.jpg , aby si je mohl lékař opsat aspoň tak jako doteď z papíru.  

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

 

 

From: Kuřina Marek [mailto:marek.kurina@izip.cz]
Sent: Thursday, June 30, 2011 5:54 PM
To: Tomas.peceny
Cc: pokorpa@fm.vse.cz
Subject: RE: IZIP_bezpecnost_dat_odpoved

 

Zdravím Vás pane doktore,

co se týká problematiky potencionálního úniku dat ze systému IZIP či případné právní odpovědnosti v takové situaci, tak bych nejprve rád zdůraznil, že za celou dobu fungování systému IZIP (cca 10 let) nedošlo nikdy k žádnému úniku (ani zneužití) zdravotnických dat.

Pokud někdo, kdo má přístup ke zdravotnickým datům, ať už lékař nebo zaměstnanec správce systému – tedy společnosti IZIP, tato data zneužije, tak obecně vzato trestní odpovědnost nese „neznámý pachatel“, který zneužil data. Jaké je ovšem právní postavení a odpovědnost zúčastněných stran? Lékaři a zdravotnická zařízení jsou povinni chránit osobní údaje pacientů, které mají v držení, proti jakékoliv formě jejich neoprávněného použití. To však neznamená, že osobní údaje nemohou nikomu poskytnout. Nahlížení do osobních údajů pacientů je upraveno v zákoně č. 20/1966 Sb., v platném znění. Po nedávné novelizaci zákona č. 20/1966 Sb., má právo na přístup k osobním údajům také pacient (k těm, které se vztahují k jeho osobě). Stejně tak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, dává subjektům údajů (tedy v našem případě pacientům) právo na přístup k osobním údajům. Jedním ze zásadních opatření, které legitimizují přístup k údajům, je výslovný souhlas pacienta ke zpracování údajů pro specifikované účely.

Tedy, pokud uživatel systému IZIP udělil v Přihlášce klienta IZIP souhlas k tomu, aby zdravotnické zařízení zapsalo jeho osobní údaje do Elektronické zdravotní knížky (EZK), pak tento souhlas je legitimní a lékař (zdravotnické zařízení) nenese žádnou trestní odpovědnost, pokud by se následně tyto údaje dostaly do „neoprávněných rukou“. Samozřejmě, že za předpokladu, že zápis do EZK proběhl při splnění bezpečnostních opatření stanovených IZIP, a.s. Jakmile lékař, zdravotnické zařízení, předá (na základě souhlasu pacienta) osobní údaje pacienta do systému IZIP, pak společnost IZIP se podle zákona č. 101/2000 Sb. stává tzv. správcem údaje a přebírá za ochranu těchto údajů odpovědnost. IZIP tedy musí přijmout (a samozřejmě je přijal) taková bezpečnostní opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k datům. Obecně řečeno, pokud se tedy k údajům v systému dostane neoprávněná osoba, pak se vždy posuzuje, zda přijatá bezpečnostní opatření jsou dostatečná a jaká je míra zanedbání ochrany údajů správcem údajů.

Pokud pacient (klient IZIP) v přihlášce Klienta IZIP udělil souhlas k předání jeho osobních údajů týkajících se poskytnuté zdravotní péče a souvisejících zdravotních údajů do systému IZIP (tj. podepsal přihlášku Klienta IZIP), pak lékař (zdravotnické zařízení) neporušuje žádný právní předpis, když tyto údaje do systému IZIP zapíše. Po zápisu do systému přebírá odpovědnost za ochranu těchto údajů společnost IZIP, a.s.

Věřím, že toto vysvětlení dané problematiky bude pro Vás dostačující, pokud budete mít zájem o doplnění, určitě se na mě obraťte.

S pozdravem

Marek Kuřina
Marketing

IZIP, a.s.
Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, June 17, 2011 2:21 AM
To: 'marek.kurina@izip.cz'
Cc: 'pokorpa@fm.vse.cz'
Subject: FW: IZIP_bezpecnost_dat_odpoved

 

Dobrý den pane Kuřino,

    ten další dotaz se pokusím formulovat sám; navazuji tím na předchozí korespondenci s tím diskutujícím:

    Kdyby se stalo, že některý ze zaměstnanců IZIP vyzradí něčí zdravotní data: jak je právně zajištěna trestní a občansko-právní odpovědnost určitého konkrétního člověka z vedení a celého IZIP?

    O takových věcech se snažím referovat jako novinář, jen zveřejňováním odpovědí odborníků a institucí na dotazy; sám nevím, není-li odpověď obsažena v té normě, o které jste mi psal a v příslušných zákonech. Byl bych Vám vděčen, kdybyste mým čtenářům (i mně) tu věc vysvětlil, pokud možno i s citací příslušných paragrafů, abychom viděli, jak velký osobní zájem na té bezpečnosti dat má ten vysoký vedoucí a jak je to s vymahatelností náhrady škody, kdyby převýšila možnosti pachatele a případně toho vedoucího, nebo kdyby nebyl konkrétní pachatel usvědčen a šlo by o odpovědnost IZIP jako instituce. On je to vlastně dotaz IZIP jako instituci, takže ho prosím Vás případně předejte příslušnému činiteli IZIP, snad panu řediteli Staňkovi.

    Děkuji moc Vám a případně tomu činiteli,

        Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, June 16, 2011 10:58 AM
To: 'Kuřina Marek'
Subject: RE: IZIP_bezpecnost_dat_odpoved

 

Dobrý den pane Kuřino,

     děkuji Vám za tu odpověď a vyvěsím ji, jen co to stihnu. Ještě se toho diskutujícího ptám, jestli personální zabezpečení je v té normě obsaženo, a tím ho vyzývám k případnému navazujícímu dotazu.

     Zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 


From: Kuřina Marek [mailto:marek.kurina@izip.cz]
Sent: Wednesday, June 15, 2011 3:27 PM
To: t.peceny@volny.cz
Cc: Staněk Tomáš
Subject: IZIP_bezpecnost_dat_odpoved

 

Vážený pane doktore,

 

certifikaci Vámi zmiňované normy ISO 27 000 provedlo ve společnosti IZIP Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS). Jde o certifikaci ISMS (Information Security Management System), tj. systému managementu bezpečnosti informací, dle normy ISO/IEC 27001 : 2005. Certifikát je platný na období od 29.7. 2010 do 29.7.2013. Registrační číslo je CQS 153/2010. 

 

Na stejnou normu má společnost IZIP vystaven také certifikát přímo od mezinárodního sdružení IQNet. Tento certifikát byl vydaný 29.7. 2010 a platí také do 29.7.2013. Registrační číslo je CZ - 153/2010.

 

Pokud budete mít ještě nějaké dotazy ohledně certifikačního procesu, neváhejte se na mě obrátit.

 

Přeji pěkný den

 

S pozdravem

 

Marek Kuřina

Marketing

 

IZIP, a.s.

Hvězdova 1073/33, 140 21 Praha 4

tel.: 221 458 111, fax: 221 458 160

Mobil: {...}
www.izip.cz

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, June 08, 2011 4:14 PM
To: 'marketing@izip.cz'
Subject: panu řediteli Staňkovi - k bezpečnosti dat IZIP

 

Dobrý den pane řediteli,

     na svých stránkách se snažím vyznat v politické situaci u nás a zveřejňuji tam pro své čtenáře vyjádření odborníků i další názory jiných lidí.

Jeden z nich mi k textu ' obhájila v roce 2010 certifikaci svého systému pro řízení bezpečnosti informací dle mezinárodní normy ISO/IEC 27 000.' ze stránek IZIP doporučil doplňující dotaz 'Kdo provedl certifikaci podle uvedené normy ISO 27 00, v jakém rozsahu a jaké je její číslo jednací?'.

     Velmi rád bych Vaši odpověď na ten dotaz umístil k tomuto dopisu do té rubriky 'názory jiných lidí' pod názvem 'IZIP'. Ten dopis tam vyvěšuji teď, protože na něj odkazuji v odpovědi tomu diskutujícímu.

     Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený