nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.

 


   {Abych mohl pokračovat ve svém úsilí docílit používání (elektronické zdravotní knížky) IZIP lékaři mými i pokud možno dalších milionů klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), potřebuji relevantní informace o tom soudu. Podle sdělení January 24, 2014 11:09 AM jsem se na ten soudní proces zeptal přímo té Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože sekretariát IZIP mi tuto informaci zřejmě nesměl poskytnout a informační středisko Městského soudu Praha mi na ten dotaz osobně 31.1.14 nemohlo odpovědět, s tím že jeho informační systém neumožňuje mezi řízeními, jejichž účastníkem je VZP, únosným množstvím práce vyhledat jednací číslo řízení, které se týká IZIP; a já ovšem ani nevím, má-li to řízení být u toho soudu a jestli vůbec má být. Odpověď té VZP jsem projednal telefonicky, viz v tom odkazu. (Domníval jsem se, že čísla začínající 952 jsou drahá, ale to se doufám nepotvrdilo.)

      Tomáš Pečený 19. 2.14 a 20.2.14}


   {Děkuji tímto paní ředitelce Plívové i paní Šalamunové.

      Tomáš Pečený 19. 2.14}


From: Šalamunová Dana [mailto:Dana.Salamunova@mzcr.cz]
Sent: Friday, January 24, 2014 11:09 AM
To: 't.peceny@volny.cz'
Subject: FW: spotřeba alkoholu v ČR; soudní řízení o IZIP

 

Vážený pane Pečený,

 

z pověření paní ředitelky Plívové Vám posílám odpovědi na Vaše dotazy.

 

Předmětná tisková zpráva je stále k nalezení na stránkách ministerstva zdravotnictví a to na http://www.mzcr.cz/dokumenty/podpora-aktivit-mz-v-oblasti-regulace-tabakovych-vyrobku-a-vysledky-vyzkumu-szu-_7948_1.html

 

Co se statistik spotřeby alkoholu v jiných zemích týká,  jsou k nalezení v  mezinárodní databázi OECD zde:

http://stats.oecd.org/Index.aspx

Musíte zvolit – Health – Non-Medical Determinants of Health – Alcohol consumption.

 

Ministerstvo zdravotnictví nevystupuje coby účastník v jakémkoli řízení u některého soudu, kde by se projednávala problematika společnosti IZIP. Ohledně řízení týkajícího se VZP se, prosím, obraťte přímo na VZP čí přímo na Policii ČR. MZ neposkytuje informace z trestního řízení či spisů orgánů činných v trestním řízení.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne,

 

DANA ŠALAMUNOVÁ

zástupkyně ředitelky

 

logo_mzcr

 

Odbor komunikace s veřejností

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 972 604, gsm: +420 737 204 929

e-mail: dana.salamunova@mzcr.cz, www.mzcr.cz


 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, January 01, 2014 3:16 PM
To: Plívová Viktorie Mgr.
Subject: spotřeba alkoholu v ČR; soudní řízení o IZIP

 

Dobrý den paní Plívová,

    z Internetu jsem si stáhl, pro použití na svých stránkách, přiložený dokument TZ_TABÁK_a_ALKOHOL_-_Výzkum_SZÚ_17__6__2013_(fin).doc, s Vaším podpisem jako mluvčí Ministerstva zdravotnictví. Teď už ten dokument na stránkách Ministerstva zdravotnictví nemohu najít. Prosím potvrďte mi, že je to opravdu dokument toho Ministerstva a dovolte mi, abych Vaši odpověď připojil ke korespondenci s Ministerstvem zdravotnictví, zveřejňované na těch mých stránkách. Snažím se totiž uvádět ověřené údaje; přitom údaje o té spotřebě alkoholu u nás z různých zdánlivě relevantních zdrojů se podstatně liší; údaj 'v roce 2012 rovnala 7,43 litrům čistého lihu na osobu. Muži mají přitom výrazně vyšší průměrnou spotřebu, ročně vypijí 11 litrů lihu, ženy vypijí jen 4 litry. ' z přiloženého Vašeho dokumentu od asi 16 litrů na osobu starou 15 let a více pro rok 2009 podle grafu na str. 5 v http://www.zdravcr.cz/archiv/zcr-1-2012.pdf . Takový rozdíl je sotva důsledkem vývoje v čase a rozdílného podílu započítávaných osob. Potřeboval bych pro své čtenáře i spolehlivý údaj o spotřebě v různých státech vč. Ruska, obdobný tomu citovanému grafu; máte-li ho k dispozici, pošlete mi ho prosím také, třeba formou odkazu na Internet.

    Ta korespondence s dřívějšími pracovníky Ministerstva zdravotnictví se týkala elektronických zdravotních knížek IZIP. Podle zpráv z médií před několika týdny probíhá nějaký soudní proces s podnikem IZIP či jeho pracovníky. Podle informace IZIP z 10.6.13 'o "soudním" prošetřování, mohu Vás ujistit, že žádné takové vyšetřování naší společnosti neprobíhá, pokud jsem obeznámen, šetří policie trestní oznámení ministerstva zdravotnictví, podané na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, je možné, že i řadu dalších.'' žádné takové vyšetřování IZIP tehdy neprobíhalo. IZIP pak neměl tiskovou mluvčí. Prosím Vás, sdělte mi u kterého soudu a pod jakým číslem jednacím to řízení proti IZIP či v té věci proti Všeobecné zdravotní pojišťovně probíhá.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


   {Na vládu jako celek jsem se s touto záležitostí už neobracel, protože mi bylo jasné, že vzhledem k výsledkům voleb, na nichž byla založena, má jiné podstatnější starosti a dalo se cítit, že ji čeká i mohutné napadení; k tomu před měsícem došlo.

      Tomáš Pečený 13. 7.13}


   {Ani přes ten pokus, udržet úředního šimla regulace ve snesitelných mezích právním zásahem, zřejmě cesta nevede. Když se i úřad ombudsmana dokázal vyhnout i věcnému ověření, že tu službu budeme mít opravdu k dispozici, a dokonce i poskytnutí informace, kde se doopravdy (nikoliv v podání PRolhané mediální propagandy) dozvíme výsledek soudního projednání těch obvinění, na nichž Ministerstvo zdravotnictví zakládá svou zjevnou snahu ten projekt zničit a vyvléknout se z odpovědnosti za miliardové škody našemu zdravotnictví, které tak způsobilo, musejí si lidi zřejmě hledat cestu sami: Dožadovat se u svých lékařů i u VZP používání těch elektronických zdravotních knížek a vybírat si své lékaře a pojišťovnu i podle toho. A podle toho volit ty strany, které nepodporují takového úředního šimla regulace, když vidíme jak svévolně ničí užitečnou práci lidí, kteří něco umějí, a neumí ani poskytnout dobrou informaci o bezpečnosti, potřebnou k našemu tržnímu rozhodování.

    Včera jsem znova zkusil, že ta moje elektronická zdravotní knížka IZIP normálně funguje, vidím tam i ukázku 'demo' jak do toho systému mají vstupovat lékaři, o které jsme si s IZIP psali, a zřejmě funguje i celý ten systém – správně reagoval upozorněním mailem na pokusy o neoprávněný přístup k mým zdravotním údajům.

    Moc pochybuji, že se už změnil ten přístup zdravotnických zařízení podřízených tomu Ministerstvu od 13.2.13, kdy mi     v ordinacích čtyř mých pražských lékařů všichni sdělili, že nikdo z nich ty informace v knížkách IZIP nepoužívá, a ve dvou mne přitom ještě ke všemu energicky "upozornili", že 'ta služba je přece zrušená'!

      Tomáš Pečený 13. 3.13}


   {Podezřívám Ministerstvo zdravotnictví, že tu žalobu na IZIP podává proto, aby zamaskovalo odpovědnost pracovníků ministerstva za to zdržování. Jde o miliardy Kč.

   Pokud ten soud potvrdí, že ministerstvo (či osobně někdo z jeho pracovníků, snad přímo ministr nebo paní ředitelka Rögnerová) je za to zdržení opravdu odpovědné, přihlásím se jako poškozený o náhradu a doporučím ten postup všem klientům VZP.

   Veřejného ochránce práv tímto prosím, aby mi potvrdil, že ta žaloba byla opravdu podána, a pokud ano, aby mi sdělil, jak se o tom rozhodnutí soudu dozvím, abych mohl ten svůj nárok uplatnit. Tu prosbu sdělím i té paní magistře, která tu mou stížnost vyřizuje, až se mi na mou, dnes přijatou, prosbu ozve.

 

   Pro zmenšování takových škod našemu národnímu hospodářství, působených Českou televizí a dalšími médii, bych považoval za vhodné, aby rozhodnutí soudů v případech, o kterých ta média referovala, byla povinně zveřejňována. Veřejného ochránce práv tímto prosím, aby mi sdělil, jestli a jak se o takovém rozhodnutí soudu mohou lidi dozvídat, a jakou formou by považoval za vhodné ho zveřejňovat. Podle mne by bylo užitečné, kdyby ty rozsudky s odůvodněními zveřejňovala povinně doslovně ta média, která o těch případech referovala, ale pokud vím není ta povinnost uzákoněna. Chtěl bych v rámci svého občanského přístupu přesvědčovat politiky, aby ji uzákonili; těch věcí se týká moje úvaha o volnosti médií v demokracii u slov 'snadno zneužitelné'. Takové rozsudky jsem schopen zveřejňovat (i?) na svých stránkách. I ten dotaz sdělím té paní magistře, která vyřizuje tu mou stížnost; zároveň s tím, jak to teď vidím s funkčností IZIP a jeho využíváním.     

      Tomáš Pečený 13. 2.13}

 

{Pokud je pravdivá dnešní informace, že elektronické zdravotní knížky IZIP pro nás klienty VZP normálně aktivně pokračují dál a pokud IZIPu není nic známo o nějakém ukončování nebo zhoršování té služby, stornuji tu stížnost Veřejnému ochránci práv. Ministerstvo by mělo aktivně podporovat jejich využívání. Za škody zdravotnictví a národnímu hospodářství způsobené zdržováním jejich využívání jsou podle mne ministr zdravotnictví a paní ředitelka Rögnerová plně odpovědni. Uvidíme.

      Tomáš Pečený 29. 1.13}

 

Opakované odmítnutí sdělit ten údaj, na jehož základě se Ministerstvo zdravotnictví  rozhodlo, s potvrzením toho, že Ministerstvo žádný alternativní projekt nemá a že nic neudělalo pro to, aby IZIP mohl pro jiné pojišťovny pracovat, tu zveřejňuji jako dopis Ministerstva zdravotnictví str.1 a str.2 . Ovšemže v něm není ani zmínka o tom návrhu z dopisu, na který má být odpovědí; totiž že by ministerstvo mělo srozumitelně uznat, že používání i IZIP je pro lékaře a pacienty dost pohodlné a že by mělo odpovědně zveřejňovat základní informaci o bezpečnosti těch elektronických systémů, potřebnou pro tržní rozhodování. Proto si na postup Ministerstva stěžuji Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi),

      Tomáš Pečený 28.12.12}


-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@smtp.volny.cz]
Sent: Thursday, October 04, 2012 11:36 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Successful Mail Delivery Report

 

This is the mail system at host smtp.volny.cz.

 

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

 

                   The mail system

 

<mzcr@mzcr.cz>: delivery via angina.mzcr.cz[213.151.85.70]:25: 250 OK

    20/D0-02681-6210E605


 {Barvy v tomto dopisu , které se tady dají (z technického důvodu) vypnout, v tom dopisu byly; tím přepínáním v něm zase opravuji pro zveřejnění dodatečně i jednu svou ne dost určitou formulaci,

            Tomáš Pečený   5.10.12 a 8.10.12}

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, October 04, 2012 11:35 PM
To: 'mzcr@mzcr.cz'; 'martina.klapalova@izip.cz'
Subject: č.j.: MZDR 22072/2012, pro pana ministra Hegera a paní ředitelku Rögnerovou

 

Motto: lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše

 

Dobrý den pane ministře Hegere, paní ředitelko Rögnerová a paní magistro Klapalová,

     prodloužením smlouvy s VZP není nejspíš otázka dalšího fungování IZIP ani pro mne a další klienty VZP vyřešena dlouhodobě. Pořád asi platí sdělení 22072_12d.htm paní ředitelky čtenářům mých stránek z Monday, July 02, 2012 10:01 AM.

Informace, které o té věci mám, vyvěšuji na stránky IZIP a Ministerstvo zdravotnictví. Odklad nepovažuji za řešení a protestuji proti takovému postupu tím důrazněji, čím víc je provázen zjevným zatajováním racionálně zjistitelných faktů. (Konstatuji, že odkládání je známá metoda politické činnosti instituce související s TOP 09. Demokracie si vážím proto, že zjevné zatajování racionálně zjistitelných faktů ztěžuje. Trh považuji za důležitou součást demokracie, protože hodně automaticky převádí v reálném čase složité, neprůhledné a nepředpověditelné záležitosti na hodně jednoznačná a lidem srozumitelná čísla, která jsou takovým racionálním faktem. Jsem přesvědčen, tedy věřím, že proto se tržní demokracie osvědčuje dlouhodobě nejlépe pro život lidí. Považuji za důležité, že ta moje víra souhlasí s mou životní zkušeností, tak jako s ní souhlasí moje přesvědčení, že Masarykovy zásady se lidem jako celku vyplatí dodržovat a že mj. ta Masarykova zkratka 'Demokracie, toť diskuse' je velice výstižná.)

 

Pane ministře,

    jsem přesvědčen, že systém IZIP je aspoň pro nás klienty VZP dobrý začátek, ukázavší informovaným pacientům i lékařům přednosti té elektronizace, kterou ministerstvo podle toho citovaného sdělení paní ředitelky zamýšlí. Na stránce podniku IZIP nevidím žádné upozornění, že by jim něco nefungovalo a žádné takové sdělení jsem od nich pro své čtenáře nedostal.

    Rozumím-li dobře podstatě, lze situaci pro nás spoustu klientů VZP charakterizovat asi takto:

      A/ postoj ministerstva, negativní, k IZIP je dán tím, že IZIP není přímo navázán na nemocniční systémy a systémy jiných pojišťoven;

protichůdné jsou

      B1/ názor vyzařující implicitně z Ministerstva zdravotnictví a vyjadřovaný mnohými lékaři (jeho osobní sdělení jako příklad, viz i v */), že IZIP není dost "přívětivý", tj. že uživatel – lékař nemá dost snadnou možnost s tím systémem zacházet, a

B2/ názor IZIP, že je to opačně.

   

    Správnost či nesprávnost postoje A podle mne nelze dost dobře zjistit předem (viz o socializmu u slova 'předpovědět') a proto je dobře nechat tu správnost prověřit trhem.

    K A se také vztahuje stanovisko IZIP, kterému rozumím tak, že A je ve prospěch Ministerstva zdravotnictví, nikoliv ve prospěch pacientů. Proto Vás žádám pro své čtenáře o

 -  přesný právní popis toho, co udělal odbor DZP paní ředitelky Rögnerové pro to, aby IZIP mohly používat i další pojišťovny kromě VZP, zejména co v té věci udělal ten odbor za dobu delšího z funkčních období Vás a paní ředitelky,

 -  termín, od kdy bude ten ministerský systém fungovat,

 -  přesný popis, co ten ministerský projekt přinese pacientům, klientům VZP, navíc proti IZIP a o

 -  rozbor ceny toho projektu v číselném srovnání s údaji o IZIP po vztažení těch cen k jednomu klientovi; cenu práce IZIP jste i bez toho povinni sdělit podle zákona o svobodném přístupu k informacím jako odpověď na mé podání, citované dále.

    (Nejednotnost těch systémů nepovažuji za zásadní námitku proti užitečnosti IZIP. Současná situace, kdy si pacienti sami roznášejí své laboratorní zprávy a výsledky vyšetření mezi různými zdravotnickými pracovišti a kdy si ta pracoviště posílají ty výsledky i sama, a to většinou na papíře, by se pro ty pacienty i pro ta pracoviště a laboratoře podstatně zlepšila přechodem k IZIP – ty zprávy jsou pak pro nás spoustu klientů VZP dostupné hned všude, kde je potřebujeme a kde s IZIP pracují. To ukazují i počty laboratorních zpráv uložených už v IZIP, které jsou uvedeny na stránkách podniku IZIP a o nichž mi IZIP odpověděl Thursday, May 31, 2012 2:09 PM na dotazy mé a čtenářů. Jako nežádoucí vidím tendenci k monopolizaci VZP, která je zřejmě v tom projektu IZIP obsažena od začátku; pochopitelně k obchodním zájmům VZP, vždyť si IZIP zaplatila. Ale regulace v takových případech podle mých zkušeností nadělají ještě daleko větší škodu; proto také vítám, že např. operační systém Microsoft mohu používat, i když se jedná o produkt světového skoro monopolu. O souvislosti zásadních inovací a trhu píšu v */ u slov 'hospodářského pokroku'. Z úvahy tam je vidět, že takové monopoly přirozeně vznikají tam, kde jde o něco nového a hodně užitečného, to je případ i té elektronizace zdravotnictví. Ani nevím, je-li v silách ekonomů teoretiků rozhodnout, zda a kdy má být ta tendence k monopolizaci v takových případech brzděna, spíš bych řekl, že to nejde předpovědět vůbec, že takový přirozeně vzniklý inovační skoro monopol přináší lidem proti minulému stavu pokrok i tak a že tu situaci je třeba napravovat později, až se ten monopol kvůli svým vnitřním potížím vzniklým tou monopolností přestane sám být schopen korektní konkurence. O konkurenci a IZIP jsem v tom smyslu diskutoval s Ing. Pokorným . Ta monopolnost VZP souvisí principielně s její 'veřejnoprávností', podívejme se, co všechno získává z takové veřejnoprávnosti Česká televize; a jak rádi se díváme na ty kvalitní z jejích pořadů a jak ti nejsubtilnější intelektuálové, tolik odsuzující moc peněz, padají do mdlob nad myšlenkou jejího zrušení, podloženou rozborem její neloyality, návrhem nahrazení její kulturní funkce stejně finančně mohutnou grantovou agenturou pro komerční televize s podmínkou zákazu reklam v okolí doby vysílání těch kulturních pořadů, i racionálně konkrétními čísly o té spoustě miliard Kč, které nás ta Česká televize stojí. A to už je v tom pokročilém stadiu, kdy i já už jsem si myslel, že je potřebí s tím něco dělat, jak ukázal např. ten televizní puč 2000  a jak ukázala ta její komunisticko-sudeťácká PRopaganda mj. o IZIP. O vazbě té České televize na TOP 09 a o vazbě té komunistické a sudeťácké PRopagandy jsem psal v článku u sv. Václava 17. listopadu 2010 .)

 

 

    Rozhodnout mezi B1 a B2 jde racionálně tím testem přívětivosti IZIP pro lékaře, který jsem paní ředitelce Rögnerové navrhl Tuesday, July 03, 2012 7:43 PM a urgoval u Vás Thursday, September 06, 2012 3:53 AM, a o kterém je moje žádost o odpověď ze Saturday, September 22, 2012 9:21 PM podle §§; doklad o převzetí tu posílám obrázkem potvrzeni.jpg v příloze. Pokud se mezitím zjistí, že IZIP nefunguje tak, jako toho 6.6.12, požádám Vás, abyste z toho vyvodil patřičné důsledky. Nemohu si být stoprocentně jistý výsledkem toho testu, protože nejsem lékař, abych byl mohl IZIP dostatečně vyzkoušet a nikdo z mých pražských lékařů pokud vím IZIP nepoužívá. Ale jsem si dost jistý, to jsem napsal v létě paní ředitelce Rögnerové.

    Ten test by byl organizován takto:

    Ministerstvo i IZIP si pro něj vytvořejí tým odborníků. Každý tým bude mít mluvčího, který si vytvoří pro ten účel mailovou adresu s digitálním podpisem. Ten mluvčí bude řídit práci svého týmu obdobně jako velitel na vojně a bude spolu s lékaři, které si jmenuje, odpovědný i za ochranu osobních, zejména zdravotnických, údajů svým týmem. Bude-li jedna ze stran požadovat i test přívětivosti pro pacienty, budou součástí obou týmů i pacienti, které si testoví mluvčí vyberou. Všichni lékaři i pacienti a ovšem testoví mluvčí obou týmů budou souhlasit s tím, že korespondence bude vedena plným jménem. Ministerstvo zajistí kontrolu totožnosti členů obou týmů a oběma týmům předá jednoznačný jmenný seznam obou týmů, který se stane součástí jejich korespondence. Každý z lékařů obou týmů bude mít aspoň jednoho pacienta, klienta IZIP a bude mít jeho svolení k otevření jeho záznamů s tím, že při tom testu je neuvidí nikdo jiný, než lékaři s titulem MUDr., zaručujícím, že složili Hippokratovu přísahu. Oběma týmům se k tomu účelu nabízím jako ten pacient a jsem připraven s nimi při tom testu plně spolupracovat; kdybych byl členem týmu IZIP, muselo by ministerstvo opatřit jiného aspoň toho jednoho pacienta. Týmu IZIP doporučuji, aby si vyžádal účast toho lékaře, který mi tam již záznam učinil. IZIPu nabízím, že budu tím jeho testovým mluvčím (jako odměnu požaduji, aby IZIP nabídl České republice to informování podle Čapkova návrhu aspoň pro klienty VZP). Informatičtí odborníci obou týmů před tím pokusem zkontrolují, že je čas jejich počítače nastaven s přesností lepší než 1 minuta a mluvčí to spolu zkontrolují.

    Ministerstvo i IZIP budou povinny ze záznamů použitých pacientů do 1 dne po ukončení testu odstranit simulované zprávy vytvořené během testu. IZIP se zaváže umožnit ministerstvu to odstranění, kdyby s tím tým ministerstva měl pak potíže.

    Test bude probíhat tak, že začne tým Ministerstva zdravotnictví pokusem jednoho ze svých lékařů vstoupit do IZIP, přečíst tam zdravotnický záznam o tom pacientovi a zapsat tam simulovaný další záznam, který bude součástí jeho zprávy pro tým IZIP, nejspíš bude dohodnut předem. Když se mu to nepodaří, zpracuje mluvčí týmu ministerstva do 15 minut od začátku toho pokusu zprávu, kterou s tím svým digitálním podpisem pošle testovému mluvčímu IZIP a upozorní ho na to; od okamžiku převzetí má tým IZIP čas 15 minut na to, aby si tou korespondencí vyžádal kroky týmu ministerstva, potřebné k tomu přečtení záznamu a uložení simulovaného, případně i s nabídkou pomoci někým z lékařů svého týmu. A tak pořád dál.

    Obě strany mají právo test ukončit s tím, že navrhující strana pak do 15 minut zveřejní dopisem generálnímu řediteli České televize celou tu korespondenci a její mluvčí to potvrdí všem přítomným.

 

    Pokud snad ministerstvo získalo v poslední době informace, které změnily jeho stanovisko, nebo nepovažuje rozhodnutí mezi B1 a B2 za relevantní a prohlásí, že systém IZIP (nejspíš spolu s těmi dalšími systémy, jejichž spolehlivost bude podle následujícího odstavce zveřejňovat) teď považuje pro lékaře a pacienty, klienty VZP, za dostatečně funkční a přívětivý , budeme mít všichni méně práce a starostí. Pacienti by se pak nadále rozhodovali tržně, budou-li v používání IZIP pokračovat, nebo s ním skončí či si ho zavedou.

 

    K tomu Vás vyzývám, aby ministerstvo (asi odbor DZP) zavedlo hodně brzy pro ty pacienty na Internetu veřejně přístupný seznam (pravidelně aktualizovaný 'report' databáze) konkrétních případů, kdy se prokázalo soudem, že IZIP nebo takový systém jiné pojišťovny není dost spolehlivý. Podle mých dosavadních informací, vyvěšených na mé stránce korespondence s IZIP, je teď za celou dobu existence IZIP ta jejich část seznamu prázdná. Menší stupeň jistoty než platné soudní prokázání bych považoval za pokračování té PRopagandy, na kterou jsem mnohokrát v té souvislosti upozornil.

 

    (Pane ministře) Nebudete-li zase reagovat, budu zase postupovat podle §§, i toho č. 106/1999 Sb.

 

    Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený.

 

 

Paní tisková mluvčí IZIP magistro Klapalová,

    ve zprávách ČT jsem asi 26.9. slyšel, že je smlouva s VZP prodloužena; fajn, ale co do budoucna?

    Prosím Vás, ten můj "návrh pod čarou" byl šitý horkou jehlou; ani teď ho nestihám moc pilovat, zatím vidím, že část o tom

' bude-li mít ten plátce nárok jen na jeden ten vzorek výdajů, nebo bude-li mít nárok na tolik vzorků, kolik členů má jeho rodina '

patří ovšem k tomu návrhu informování lidí podle Čapkova námětu a tak formulovaná by se týkala situace, kdyby si to lidi platili sami. Ten počet vzorků musí být omezen v každém případě, právě z těch důvodů pro zavedení té služby. Systém IZIP pro VZP je k tomu vhodný tím, že by každý klient teď VZP+IZIP měl nárok na jeden nebo jen určité malé množství vzorků každý rok. Ten počet vzorků je vhodný parametr do budoucna, kdyby se ta důvěra občanů České republice a tomu informování průkazně zvětšovala a stát by se mohl víc spoléhat na loyalitu, dal by se zvětšováním toho počtu ten příznivý proces ještě (zpětnovazebně) urychlovat. V tom případě by ten navrhovaný systém měl poskytnout uživatelům i prográmek, který ty jejich vzorky sumarizuje, nebo by měl sumarizovat sám.

    Kdyby IZIP zamýšlel nabídnout České republice to informatické zpracování podle toho uvedeného Čapkova námětu, jak jsem IZIPu navrhl, jsem připraven ten návrh upřesnit a ovšem kdykoliv bez zbytečného prodlení závazně odpovídat na příslušné dotazy IZIP, a to bez nároku na další odměnu.

    Výsledek toho testu, na jehož potřebu tady upozorňuji rozhodující činitele Ministerstva zdravotnictví, by podle mého názoru pomohl IZIPu překonat nepochybně tu (jak se ukázalo uměle vytvářenou) krizi důvěry, to jistě nemusím vedení IZIP vykládat. V tom smyslu rozumím tomu sdělení o potřebné trpělivosti; na tu teď je čas, takže OK.

    Aby se ta důvěra opravdu mohla začít vyvíjet, je potřebí, aby doktoři IZIP používali; a k tomu je potřebí, aby je od toho ministerstvo neodrazovalo; moc se jim do toho nechce, jsou to lidi s humanitním, nikoliv technickým přístupem k životu a k práci.

    Prosím informujte vedení IZIP o té mé nabídce, že bych jednorázově zapracoval jako ten "testový mluvčí" IZIP a o souvislosti s tím navrhovaným systémem informování občanů. A odpovězte mi na ten dřívější dotaz "Nevíte, jestli může odborný lékař delegovat pravomoc předepisovat specielní lék konkrétnímu pacientovi na praktického např. odbornou zprávou, kterou by umístil na IZIP? Pokud ne, nevíte o nějakém takovém návrhu pro Ministerstvo zdravotnictví ?".

 

    Prosím důrazně Vaším prostřednictvím IZIP pro mé čtenáře o sdělení,

   - má-li vůbec IZIP zájem pracovat někdy pro jiné pojišťovny než VZP, a pokud ano, tak o

        - právní popis všeho, co by bylo potřebí, aby systém IZIP mohl co nejdříve i pro ty jiné pojišťovny fungovat;

   - kolik stál ten provoz (nikoliv investice) IZIP za první pololetí 2012; nebo o závazný příslib, že mi pro čtenáře ten údaj poskytnete obratem, až ministerstvo splní svou povinnost sdělit nám ten jejich příslušný údaj.

    A navíc proti minulým dotazům i

   - v čem je přednost IZIP pro pacienty – klienty VZP proti takovým službám jiných pojišťoven pro jejich klienty. Zajímal jsem se o to podle toho sdělení 22072_12d.htm paní ředitelky Rögnerové. Vím o systému Vitakarta Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207).

    Bez zveřejnění těch údajů neočekávám, že by IZIP tu krizi důvěry zdárně překonal a proto v takovém případě odvolám tu nabídku své spolupráce s IZIP při testu; tak, jako jsem už vzdal možnost dobrovolné dohody s Ministerstvem zdravotnictví a spoléhám na rozhodnutí vynucené..

    Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

  


From: Vytlačilová Jana [mailto:Jana.Vytlacilova@mzcr.cz]
Sent: Wednesday, October 03, 2012 3:04 PM
To: tomas.peceny

Subject: Č. j.: MZDR 22072/2012

Příloha: 22072b_23d.htm

 

 

JANA VYTLAČILOVÁ

 

sekretariát

 

 

 

Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 972 662 / +420 224 915 986

e-mail: Jana.Vytlacilova@mzcr.cz,

            DZP@mzcr.cz

www.mzcr.cz

 


-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@smtp.volny.cz]
Sent: Wednesday, October 03, 2012 11:25 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Successful Mail Delivery Report

 

This is the mail system at host smtp.volny.cz.

 

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

 

                   The mail system

 

<Karla.Kubikova@mzcr.cz>: delivery via angina.mzcr.cz[213.151.85.70]:25: 250 OK

    60/BC-02681-B640C605

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, October 03, 2012 11:24 AM
To: 'Kubíková Karla'
Subject: RE: Message from 45C-2
Importance: High

 

Dobrý den pane řediteli Sršni i paní Kubíková,

     domnívám se, že Vaše námitka se vztahuje ve skutečnosti k mé žádosti z 22. září 2012 , pro následující text vycházím z té domněnky a žádám, aby v případě, že je správná, nebyla předmětem dalšího jednání.

     Dovolte prosím, abych Vás upozornil na formulaci o tom kvalifikovaném odhadu v mé žádosti, totiž 'o ten kvalifikovaný odhad, na kterém Ministerstvo zdravotnictví zakládá své rozhodnutí o zrušení projektu IZIP podle sdělení paní ředitelky Rőgnerové (...) z Monday, July 02, 2012 10:01 AM'. Děkuji Vám oběma, i tomu/té, kdo Vám poskytl/a příslušné informace, za sdělení, že tak formulovanou žádost nemůžete vyřídit, a opravuji svou formulaci na 'o ty údaje, vyjádřené číselně v Kč, na kterých Ministerstvo zdravotnictví zakládá své rozhodnutí o zrušení projektu IZIP, vyjádřené ve sdělení paní ředitelky Rőgnerové z Monday, July 02, 2012 10:01 AM obecně slovy opravdu velké množství finančních prostředků  a dalších nemalých finančních prostředků ;a u toho prvního také o přesný údaj začátku a konce období, k němuž se vztahuje. A v případě, že to ministerstvo považuje za relevantní, i u toho druhého také o přesný údaj začátku a konce období, k němuž se vztahuje. Žádám, aby formulace "co ministerstvo v té věci považuje za relevantní" nebyla předmětem dalšího jednání a abyste místo toho podle svého rozhodnutí případně na tu poslední větu neodpověděli.' Beru na vědomí, že taková formulace nemůže obsahovat rozdělení na investice, které už v té souvislosti nejsou podstatné a na ten podstatný provoz a prosím tímto znovu paní ředitelku Rőgnerovou, aby ty údaje ve vyžádané odpovědi na ty investice a provoz ve smyslu toho jejího citovaného sdělení rozdělila. V tom, že ' Skutečnosti související s plněním uvedené smlouvy, ani možné využití informačních technologií či techniky náležející společnosti IZIP Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky proto Ministerstvo zdravotnictví průběžně nesleduje a tyto informace nemá k dispozici', tedy že je nesleduje a nemá k dispozici ani odbor dohledu nad zdravotním pojištěním paní ředitelky, vidím další důvod k těm mým dotazům, které se už přístupem ministerstva dostaly do stadia té mé žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

'.  Beru na vědomí, že zákonná lhůta pro Vaši odpověď začíná běžet až teď. Je-li to formálně nutné, když jste mou žádost odložili, žádám o ty informace podle zákona č. 106/1999 Sb tímto dopisem.

         RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Kubíková Karla [mailto:Karla.Kubikova@mzcr.cz]
Sent: Tuesday, October 02, 2012 1:31 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: FW: Message from 45C-2

 

 

Vážený pane doktore,

k Vašemu dotazu ze dne 25. září 2012, který jste zaslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluji:

Informace, které požadujete od Ministerstva zdravotnictví na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nespadají do jeho působnosti. Smlouvu se soukromou společností IZIP uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VZP ČR“) jako samostatná právnická osoba bez účasti Ministerstva zdravotnictví, které není nadřízeným orgánem zdravotních pojišťoven. Skutečnosti související s plněním uvedené smlouvy, ani možné využití informačních technologií či techniky náležející společnosti IZIP Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky proto Ministerstvo zdravotnictví průběžně nesleduje a tyto informace nemá k dispozici.

Pokud se týká upřesnění objemu finančních prostředků vynaložených VZP ČR na projekt IZIP, tato čísla má rovněž k dispozici VZP ČR a jsou kromě jiného předmětem probíhající kontroly. Upozorňuji také, že ani odhad (popř. kvalifikovaný odhad) Vám Ministerstvo zdravotnictví nemůže poskytnout, neboť takovou informací nedisponuje a nespadá do jeho působnosti. Nadto by se zřejmě mohlo jednat
o vytvoření nové informace, přičemž povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (srov. § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.).

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) citovaného zákona Vaši žádost odkládá a doporučuje, abyste se s tímto požadavkem obrátil přímo na Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.

S pozdravem

Vlastimil Sršeň

ředitel odboru komunikace s veřejností

Ministerstvo zdravotnictví

 


-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@smtp.volny.cz]
Sent: Saturday, September 22, 2012 9:22 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Successful Mail Delivery Report

 

This is the mail system at host smtp.volny.cz.

 

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

 

                   The mail system

 

<mzcr@mzcr.cz>: delivery via angina.mzcr.cz[213.151.85.70]:25: 250 OK

    6D/F4-02681-FBF0E505

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, September 22, 2012 9:21 PM
To: 'mzcr@mzcr.cz'
Subject: žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci č.j.: MZDR 22072/2012
Importance: High

 

     Žádám o odpověď na otázky

1. Kolik stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Českou republiku provoz (nikoliv investice) IZIP za první pololetí 2012. Pokud není ten údaj k dispozici, žádám číselně o ten kvalifikovaný odhad, na kterém Ministerstvo zdravotnictví zakládá své rozhodnutí o zrušení projektu IZIP podle sdělení paní ředitelky Rőgnerové (Top09, snad nejde o shodu jmen) z Monday, July 02, 2012 10:01 AM, totiž podle jejích formulací z té odpovědi 'dalších nemalých finančních prostředků' nebo 'opravdu velké množství finančních prostředků'.  

 

2. Proč mi pan ministr Heger (Top09) ani paní ředitelka Rőgnerová (Top09) neodpovídají na můj návrh důkazu, že IZIP řádně funguje, který jsem podal v té věci Tuesday, July 03, 2012 7:43 PM a urgoval u pana ministra  Thursday, September 06, 2012 3:53 AM ?

 

      Žádám důrazně o ochranu těch mých osobních údajů a současně poukazuji na byrokratický postup ministerstva, které neuznalo můj digitální podpis na začátku těch dotazů a podle mého názoru se tak snaží před veřejností dostatečně dlouho zatajit, že IZIP normálně funguje,  že ty náklady jsou daleko daleko menší, než sdělují média a že všechna zodpovědnost za nedostatečné využívání toho sytému IZIP je na Ministerstvu zdravotnictví a na jednotlivých zdravotnických zařízeních podřízených tomu ministerstvu.

 

      RNDr. Tomáš Pečený,

      nar. {...}

      {...}

{...} Praha {...}              

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 18, 2012 10:35 AM
To: 'Kubíková Karla'
Subject: RE: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní Kubíková,

     to moje rozhodnutí je obsaženo vlastně už v předchozím dopisu: vždycky je lepší spolupracovat a aspoň se dohodnout, než se soudit; ale někdy asi jiná cesta než ta přes §§ není. Samozřejmě prosím paní ředitelku Rőgnerovou, aby mi odpověděla na ty dvě otázky z toho dopisu Monday, September 17, 2012 8:06 PM, zveřejněného v mé korespondenci s Ministerstvem zdravotnictví. Paní ředitelku prosím také, stejně jako jsem o to prosil tiskovou mluvčí IZIP, aby uvážila, že v této záležitosti hraje roli čas; po ukončení funkčnosti systému IZIP pro nás klienty VZP koncem tohoto roku nebude co řešit, protože ten můj návrh předpokládá využití stávajícího systému IZIP a je myšlen mj. jako test toho, zda IZIP vůbec má zájem pracovat dál. To je významná informace k výběrovému řízení na ten projekt zajištění elektronické zdravotnické dokumentace v České republice, o kterém mi pro mé čtenáře paní ředitelka psala, když IZIP deklaruje záměr se takového výběrového řízení zúčastnit.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Kubíková Karla [mailto:Karla.Kubikova@mzcr.cz]
Sent: Tuesday, September 18, 2012 8:19 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Vážený pane doktore,

 

pokud nechcete odpověď od MZ podle zákona č. 106/1999 Sb., žádné údaje nemusíte zveřejňovat. Napište mi prosím, jak jste se rozhodl na moji adresu. Odbor DZP Vám v případě, že nebudete trvat na odpovědi dle tohoto zákona, odpoví ve lhůtě podle správního řádu.

 

Děkuji za odpověď

 

KARLA KUBÍKOVÁ

 

                            Ministerstvo zdravotnictví

 

Odbor komunikace s veřejností

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 129, gsm: +420 737 204 914

e-mail: karla.kubikova@mzcr.cz, www.mzcr.cz

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 8:06 PM
To: 'Dagmar.Chlandova@mzcr.cz'
Subject: FW: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní ředitelko Rőgnerová (zdravím znova i paní Chlandovou),

      kdybyste mi odpověděla tak, abych stihl zdefinitivnit svůj návrh, který jsem teď popsal IZIPu a vyvěšuji ho, a aby se při kladné odpovědi IZIP mohl včas realizovat, nemusel bych tu odpověď vymáhat přes ty paragrafy nebo přes pana ministra, ušetřili bychom si práci a rychle bychom se všichni ujistili, jak to všechno je. Po té poslední odpovědi IZIP zbývají pro Vás otázky

- kolik stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Českou republiku provoz (nikoliv investice) IZIP za první pololetí 2012 (aspoň ten kvalifikovaný odhad) a

- kolik by podle kvalifikovaného odhadu stál ten provoz ve stejném rozsahu za rok 2013.

 Jde mi tedy už jen o konkretizaci Vašich formulací z té odpovědi, totiž 'dalších nemalých finančních prostředků' a 'opravdu velké množství finančních prostředků'.     

     Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 5:20 PM
To: 'Kubíková Karla'
Cc: 'Vytlačilová Jana'; 'Chlandová Dagmar'
Subject: RE: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní Kubíková i Vám oběma dalším,

    prosím Vás, nestačí, že všechno toto jednání Č.j.: MZDR 22072/2012, tak jak ho přehledně zveřejňuji, začalo mým digitálně podepsaným dopisem vládě České republiky jako celku? Jsem starý důchodce, ještě pracuji a ta moje "publicistická činnost" mi zabírá těžko udržitelné množství času. Podle toho Vašeho sdělení bych musel mj. vyvěšovat a anonymizovat o ty své osobní údaje i další dopisy jen z formálního důvodu.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Kubíková Karla [mailto:Karla.Kubikova@mzcr.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 3:57 PM
To: 't.peceny@volny.cz'
Cc: Vytlačilová Jana; Chlandová Dagmar
Subject: FW: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Vážený pane doktore,

 

pokud žádáte o odpověď na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., vyzýváme Vás, abyste doplnil svoji žádost o následující údaje. Jako fyzická osoba jste povinnen uvést v žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., § 14, odst.2), kterou posíláte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, datum narození a adresu trvalého bydliště.

Dále Vás vyzýváme, abyste svoji žádost podal prostřednictvím el.podatelny MZ, což není adresa,  na kterou jste svoji žádost napsal (žádost jste poslal na referentku DZP). Adresa pro žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je mzcr@mzcr.cz. Tato adresa je zpřístupněna na webové stránce Ministerstva zdravotnictví. Lhůta pro odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. bude počítána od data doručení žádosti na výše uvedenou el. adresu ministerstva zdravotnictví.

 

S pozdravem

 

KARLA KUBÍKOVÁ

 

                           Ministerstvo zdravotnictví

 

Odbor komunikace s veřejností

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 129, gsm: +420 737 204 914

e-mail: karla.kubikova@mzcr.cz, www.mzcr.cz

 

 


From: Vytlačilová Jana
Sent: Monday, September 17, 2012 1:52 PM
To: Kubíková Karla
Subject: FW: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012


 

-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@smtp.volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 9:52 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Successful Mail Delivery Report

 

This is the mail system at host smtp.volny.cz.

 

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

 

                   The mail system

 

<Dagmar.Chlandova@mzcr.cz>: delivery via angina.mzcr.cz[213.151.85.70]:25: 250

    OK EF/65-02681-386D6505

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 17, 2012 9:51 AM
To: 'Chlandová Dagmar'
Subject: konkrétní čísla, Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní Chlandová a paní ředitelko Rőgnerová.

    Paní ředitelko Rőgnerová: k Vaší odpovědi z 2.7.12, kterou jsem vyvěsil v korespondenci s Ministerstvem zdravotnictví na svých stránkách jako  22072_12d.htm, žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vaším prostřednictvím Ministerstvo zdravotnictví o sdělení

- kolik stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Českou republiku provoz (nikoliv investice) IZIP za první pololetí 2012  a

- jestli bylo letošní vracení části poplatků a cen léků pro klienty VZP zpracováváno na hardware IZIP (výsledku investic) a

- softwarem IZIP (v souvislosti s tím provozem).

    Současně prosím Vás o kvalifikovaný odhad, kolik by stál ten provoz ve stejném rozsahu za rok 2013 a pokud snad nejsou ještě ty náklady za první pololetí 2012 k dispozici, i o jejich kvalifikovaný odhad. Jde mi tedy o konkretizaci Vašich formulací z té odpovědi 'dalších nemalých finančních prostředků' a 'opravdu velké množství finančních prostředků'. Prosím Vás také o sdělení, je-li správná informace, že ten provoz IZIP pro VZP má teď skončit koncem 2012.

    Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

 


Při dotazu na Ministerstvu zdravotnicví jsem dostal odpověď, že ten dopis panu ministrovi byl jeho sekretariátu předán prostřednictvím paní ředitelky Rőgnerové, jejímuž odboru jsem ho s tím záměrem poslal.

Tato věc je zřejmě záležitostí Ministerstva zdravotnictví, proto celou tuto větev korespondence na svých stránkách příslušně přejmenovávám.

     Tomáš Pečený 10.9.12


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 06, 2012 4:04 AM
To: 'jana.vytlacilova@mzcr.cz'
Subject: FW: panu ministru Hegerovi, RE2: Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní Vytlačilová,

    prosím Vás předejte tento dopis sekretariátu pana ministra.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 06, 2012 3:53 AM
To: 'Chlandová Dagmar'
Subject: panu ministru Hegerovi, RE2: Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den pane ministře,

    prosím Vás, vysvětlete mně a mým čtenářům, proč nereaguje paní ředitelka Rőgnerová na můj návrh z 3.7.12. Další informace, které jsem o té věci získal od té doby, jsou na té stránce mé korespondence s IZIP a v odkazech z ní, a v související diskusi s Ing. Pokorným.

    Tím vyloučíte podezření, že poškození IZIP s případnou následnou velkou finanční ztrátou pro Českou republiku je, snad od Top09, politicky motivované snahou poškodit lidi z ODS a vnímání ODS veřejností. Tak, jako bylo podle mého názoru zničení IPB s následnou ztrátou České republiky aspoň 100 miliard Kč, tj. aspoň 10000 Kč pro každého z nás včetně kojenců, politicky motivované od ČSSD. A tak, jak bylo podle mého názoru politicky motivované poškozování našich zájmů napadáním postupu prezidenta Klause panem Schwarzenbergem při jednání o Lisabonské smlouvě.

     Tento dopis vyvěšuji ke korespondenci o tom mém podání na svou stránku a vyvěsím tam i Vaši případnou odpověď.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


Při dotazu na Ministerstvu zdravotnicví jsem dostal odpověď, že příslušní pracovníci jsou na dovolené.

     Tomáš Pečený 13.8.12


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, July 03, 2012 7:43 PM
To: 'Chlandová Dagmar'
Subject: RE: Č.j.: MZDR 22072/2012

 

Dobrý den paní ředitelko Rőgnerová a paní Chlandová,

    děkuji panu předsedovi vlády i Vám oběma za tu odpověď, shrnující důvody, pro které je projekt IZIP zastavován, a obsahující záměr jiné elektronizace zdravotnictví.

    Předmětem toho mého podání ale bylo upozornění na to, že některé ty důvody, podle mne ty nejpodstatnější, vůbec nepramení z IZIP samého a že tedy na stejné potíže narazí každý projekt elektronizace zdravotnictví. Ani případné nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky, i pokud byly zjištěny zcela nezávisle na té propagandě o které jsem psal, nejsou podle mne dostatečným důvodem k zastavení celého projektu a k zahájení jiných takových prací od začátku, tak jako snad nebudou důvodem ke zbourání celé dálnice z Brna do Ostravy.{Pro zveřejnění dodávám: A k její stavbě jinudy.}

    K těm důvodům

>  nepodařilo se společnosti IZIP, a. s. vytvořit funkční systém, který by byl přínosem pro pojištěnce, lékaře a zdravotní pojišťovny  a

> stále nejistou perspektivu jeho úplného zprovoznění  a

> nevyřešené otázky spolupráce všech poskytovatelů zdravotních služeb

: Podle těch mých pozorování byl současný systém IZIP toho 6.6.12 dostatečný a plně funkční a prakticky všechna odpovědnost za to, že není plně využíván, je na straně uživatelů.

 

    Paní ředitelko Rőgnerová: Prosím dovolte mi, abych v roli nezávislého novináře, o kterou se snažím těmi svými stránkami, byl aktivně přítomen zkoušce toho systému IZIP někým z lékařů pověřených ministerstvem zdravotnictví. Jsem si dost jistý tím, že pokud je IZIP ještě tak funkční jako toho 6.6.12, ukáže se, že případné potíže s využíváním IZIP při té zkoušce by byly dány nedostatečnou ochotou toho lékaře nebo organizátorů té zkoušky ten systém využívat (tj. důsledkem té propagandy), nebo nedostatečnou počítačovou gramotností toho lékaře.

    Pak bude na místě znovu zvážit tu potřebu

> vynakládání dalších nemalých finančních prostředků

.Totiž jestli ke zprovozňování v plném rozsahu jsou vůbec významné další peníze pro IZIP zapotřebí . V důsledku toho, co jsem psal, považuji za pravděpodobné, že případné další prostředky jsou zapotřebí jen pro hardware a software jednotlivých zdravotnických zařízení a že tedy je potřebí tu situaci řešit trhem, podle zájmu pacientů o ta zdravotnická zařízení. Jak jsem psal tomu odborníkovi z oboru : ' Sám bych tu věc pro sebe při výběru lékařů a jejich pracovišť bral v úvahu, mj. jako svědectví o tom, že ti lékaři jsou schopni pracovat s informacemi tak, jak je to dnes obvyklé a že tedy vůbec mohou být ve svém oboru na dostatečné úrovni. Také úspora práce sester a lékařů se tím ukáže tržně.' Jsem přesvědčen, že výsledná informace z té zkoušky, kterou navrhuji, by patřičným zveřejněním k tomu zprovoznění v plném rozsahu hodně přispěla.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Chlandová Dagmar [mailto:Dagmar.Chlandova@mzcr.cz]

> Sent: Monday, July 02, 2012 10:01 AM

> To: tomas.peceny

> Subject: Č.j.: MZDR 22072/2012

  Příloha: 22072_12d.htm

>

>

> Dagmar Chlandová

>

> Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

>

> Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

>

> tel.: +420 224 972 850; fax:+420 224 915 986

>

> e-mail: dagmar.chlandova@mzcr.cz, www.mzcr.cz

 

 

From: Daniel Kamas On Behalf Of Posta
Sent: Tuesday, June 19, 2012 1:57 PM
To: tomas.peceny
Subject: Odpověď na podání ze dne 14.6.2012

 

Č.j. 8950/2012-OSV


Vážený pane doktore,

panu předsedovi vlády byl doručen Váš dopis, ve kterém žádáte o zachování projektu IZIP.

Řešení Vámi zmíněné problematiky na vládní úrovni věcně přísluší Ministerstvu zdravotnictví. Z toho důvodu Vaše podání předáváme řediteli Kabinetu ministra zdravotnictví panu Mgr. Janu Ružičkovi se žádostí o vyjádření k jeho obsahu, o kterém budete vyrozuměn.  

S pozdravem

Mgr. Jitka Vodrážková
vedoucí oddělení styku s veřejností

 


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, June 14, 2012 7:50 AM
To: 'edesk@vlada.cz'
Subject: IZIP

 

Dobrý den pane premiére či pane ministře,

     prosím uvažte možnost zachovat systém IZIP. O tu věc jsem se intenzivně zajímal, protože jsem starý člověk, který ten systém potřebuje a pracoval jsem v oboru informační techniky a vím tedy něco o těch věcech i technicky. Důvody pro to zachování jsem shrnul v úvodním komentáři ke korespondenci s IZIP na svých stránkách, na kterých se snažím orientovat v politické situaci informacemi získanými od co nejkvalifikovanějších lidí.

     O souhlas se zveřejněním případné obecné odpovědi Úřadu vlády v té zmíněné korespondenci asi ani není potřebí žádat. Kdybyste mi snad odpovídal osobně, uvažte prosím svůj souhlas s tím uveřejněním.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený