From: Vladimír Špidla [mailto:vladimir.spidla@gmail.com]
Sent: Sunday, September 04, 2011 8:40 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: FW: k výzvě kontaktu prostřednictvím sociální sítě

 

O tom nic nevím.Nezabývejte se tím.V.Špidla


From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, August 30, 2011 8:59 AM
To: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: k výzvě kontaktu prostřednictvím sociální sítě

 

Dobrý den pane doktore,

     dostal jsem výzvu, která vypadá jako od Vás pro kontakt sítí Friend Share. Možná jde jen o pokus nějakého špionujícího automatu; já ty sítě nemám rád a i pro své stránky dávám přednost přímému poštovnímu styku. Ta výzva mi zase připomněla naši nedokončenou diskusi, které se účastní i další lidé a jejíž souhrn je na těch stránkách pod Vaším jménem v rubrice Názory jiných lidí.

     Prosím Vás, napište mně a čtenářům, co těmi pravo-levými termíny rozumíte Vy.

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

    

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, February 27, 2011 12:29 PM
To: 'Vladimír Špidla'
Subject: RE2: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den pane doktore,

     dovolil jsem si Vám v poslední době poslat pro informaci i kopie dopisů, v kterých jsem Vás citoval. (Soustavný přehled je na těch mých stránkách v rubrice Názory jiných lidí.) Dnes jsem Vám tak poslal kopii dopisu Ing. Hoškovi se svým pohledem na to, v jakém smyslu používá pojem levicovosti filozof Bělohradský. Rád bych Vám tím také jemně připomněl Váš slib, že se k té definici levicovosti vyjádříte.

     Děkuji Vám za pozornost,

           Tomáš Pečený  

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, February 27, 2011 11:30 AM
To: 's.a.hosek@tiscali.cz'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: co je to levicovost

 

Dobrý den pane inženýre,

     před časem jste mi napsal (všechno je na mých stránkách v té uveřejněné korespondenci s Vámi) k mé definici levicovosti, Vašemu protestu proti ní a mému dotazu (pardon za formu, reagovala na konkrétní výrok toho přírodovědce) 'Jakou definici používáte Vy? Já jsem nabyl dojmu, že vyznavači Vašeho pohledu na svět si to definují tak, že pravičáci jsou samí hajzlové, vykořisťovatelé, zločinci a fašisti, zatím oni sami jsou levicový opak těch zmíněných.':

    Já si:

Ad. 1 obvykle nic sám nedefinuji,

Ad. 2 své názory časem modifikuji podle vývoje poznání,

Ad. 3 takže v dané věci se momentálně nejvíc přikláním k názoru Václava Bělohradského, publikovaného v knize esejů „Společnost nevolnosti“, v její XV. kapitole nazvané „Levice kontra pravice“ s podtitulem „Slyšet led růst“.

    Tu Bělohradského knihu jsem si půjčil a část jí přečetl, zejména tu citovanou kapitolu. A vidím, že jednak není s tou mou definicí v rozporu (levice opravdu chce regulovat) a jednak jen kultivovanou formou vyjadřuje to, co jsem Vám napsal: pan profesor Bělohradský tam píše, že pravicoví jen obhajobou svobody bezohledně přenášejí negativní dopady růstu výroby a globalizace na ty, co se nemohou bránit. Výzva k organizovaným i odborářským akcím proti tomu je obsahem Vašeho nedávného článku v Britských listech. V té kapitole nazvané 'Levice kontra pravice' vidím hrubé věcné chyby v tom, že pan profesor označuje argumenty prezidenta Klause ke globálnímu oteplování za jen ideologické; přitom sám i ze svého oboru a ze svých odborných koníčků vím, že ty argumenty jsou odborné a správné. (K těm protestním akcím si Vás dovoluji upozornit na svůj článek odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou o té velkovyděračské akci pánů Kubka a Engela, na starší akademická jatka? a konec české vědy?, i na tu korespondenci s akcí inventura demokracie. A k akcím 17. listopadu na svůj článek u sv. Václava 17. listopadu 2010.)

     Na to, že hojně užívané definice levicovosti jsou samochvalné a že ta chvála má být věcí nikoliv definice, ale následné analýzy, jsem upozornil filozofa Dr. Špidlu , k jeho slibu se o té definici vyjádřit. I s tím, že za součást takové analýzy považuji tu svou otázku, na kterou jste mi Vy ještě pořád neodpověděl a kterou jsem mezitím důkladně zformuloval jako otázku všem levicovým a vyzval jsem k odpovědi na ni jak víte mj. i Svaz mladých komunistů a jeho prostřednictvím a prostřednictvím Dr. Čulíka i zahraniční levicové teoretiky.

     Přeju Vám ještě hodně dodatečně zdraví, pohodu a úspěchy do nového roku, PF 2011 ,

          Tomáš Pečený

 

{Viz i kopie mailu  pro spolužáka, kterou jsem panu doktorovi poslal pro informaci, že ho v tom mailu cituji

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, January 22, 2011 2:27 PM
To:
Vladimír Řezníček
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: RE: Poděkování

    TP}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, December 26, 2010 7:38 PM
To: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: FW: definice levicovosti; otázka všem levicovým. Dodatečné PF


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, December 25, 2010 8:51 PM
To: 'Pavla Loucka'; ''vladimir.spidla@gmail.com' {pardon, tady je překlep v adrese, TP}
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým. Dodatečné PF

 

Dobrý den paní Loucká a pane doktore Špidlo,

     doufám, že

> To, co Vy vydáváte za pravicovost (respektování názorů jednotlivců), je ve skutečnosti demokracie, {z dřívějšího dopisu paní Mgr. Loucké}

tak není. Já tou definicí chci říci (ale možná správně nevyjadřuji), že jde o myšlenkový přístup jednotlivých lidí, i ten levicový; ne že by ho nemohli vyjádřit ve volbách, nebo to ta nadřízená instituce nerespektovala, nebo je dokonce někdo k něčemu nutil (to už by bylo podle mé definice to 'levičáctví').

 

     Přeju Vám oběma ještě úspěchy do nového roku, když už Vánoce doufám také prožíváte v pohodě. PF 2011 aspoň nezatíží Vaše mailové schránky,

          Tomáš Pečený


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 22, 2010 1:28 PM
To: 'Vladimír Špidla'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den pane doktore,

     další vzdělaný člověk mi poslal tu historickou definici

Levice je část politického spektra, která prosazuje státem regulovanou tržní ekonomiku, cenovou politiku a přerozdělování společně získaných prostředků ve prospěch všech sociálně slabších občanů. Termín vznikl za Velké francouzské revoluce, kdy v konventu seděli revolucionáři nalevo, aristokrati napravo.

    Domnívám se, že ta definice má hodně daleko k té potřebné neutrálnosti: předem postuluje, že z té regulace má prospěch širší vrstva obyvatel; to má být podle mého názoru až případný výsledek toho dalšího rozboru. O takových potížích psal ten politolog mj. u slova 'stigmatizujících'. Hodně lidí by tu historickou definici také prohlásilo za rozpornou, protože regulovaná ekonomika nemůže být zároveň tržní. (Zase bychom potřebovali definici 'regulované tržní ekonomiky'; k tomu má doufám co říci ta moje druhá otázka, jak se při takové regulaci má poznat, co se má vyrábět.)

    Děkuji Vám za pozornost,

         Tomáš Pečený

 

{Viz i kopie mé odpovědi 11.11.10 paní Mgr. Loucké na její poslední dopis a další té korespondence, která se i této korespondence s Dr. Špidlou týká,

      Tomáš Pečený}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, November 11, 2010 9:40 AM
To: 'Vladimír Špidla'
Cc:
'Pavla Loucka'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den pane doktore,

     děkuji Vám za odpověď i za zájem o to přesné definování. Já si nemyslím, že chyba té definice je v tom, že je příliš zaměřena na stát. Jedná se přece o definici druhu politiky, tedy vztahu mezi jednotlivými lidmi a institucí jejich společenství. Ten stát je v ní jako jedna z možností, byť ta dnes nejobvyklejší; může to být třeba i nadstátní instituce. Ten politolog si všiml, že za takovou instituci lze do té věty dosadit i církev. Tím bychom se ale dostali k jiným otázkám, než k definování druhu politiky, totiž zejména k otázce, je-li, či má-li být, církev politickou institucí.  Podobně to vidím s těmi anarchisty; anarchistický přístup nehraje u nás a pokud vím nehrál nikdy roli srovnatelnou s pravicovou či levicovou politikou a o anarchizmu je obecně těžko mluvit jako o politice; spíš bych ho považoval za negaci politiky. (U nás se také nominální anarchisté angažují proti zlým extremistům – to je sice záslužné, nejde-li jen o tendenci účastnit se fyzických konfliktů -, ale podle mne to je sotva anarchizmus podle definice. O jiném jevu souvisejícím s anarchizmem mám text (nejen) piráti.) Opravdoví anarchisté podle definice, tedy ti, kdo chtějí, aby se všichni řídili jen svým názorem a neuznávají žádnou autoritu, by podle té mé definice dělali extrémně pravicovou politiku, kdyby vůbec dělali politiku*/; tak o nich pokud vím nemluví skoro nikdo, ale v té věci, kterou se pokoušíme vyjasnit, mi to nepřipadá významné.

     O té 'samosprávné demokracii' bychom si měli říci už my dva, co za ni považujeme, já bych tím termínem rozuměl spíš 'demokratickou komunální politiku' (s tou ta moje definice problém nemá) než 'přímou demokracii'; o té jsem hodně uvažoval odkazem výsledek referenda a tam Smířlivější pohled na referendum ze svých textů o socializmu, i co do vztahu mezi ní a levicovostí či pravicovostí.

     Politologové, i ti citovaní, nás učejí, že je obecně velmi obtížné až nemožné rozdělit konzistentně politické přístupy podle jediného kritéria, ve svých pracích používají i dvou(a více?) rozměrná třídění či znázornění. Jenže mně jde o to, že řadoví lidé, politici sami i média to jednoparametrové dělení na pravici a levici obecně a hodně používají  a tak by se mi nelíbilo jeho vylučování z jazyka, spíš vidím potřebu ho co nejpřesněji definovat. Na té své stránce to uvádím (s vědomím, že nejsem odborník toho oboru) tak, že ta uvedená definice je moje pro vyjadřování na té mé stránce. Do té jazykovědné stránky věci jsem se pokusil náznakem vtáhnout i paní Mgr. Louckou (té teď také posílám s díky kopii pro informaci, že ji cituji).

 

     Snad Vám nebude vadit, že i ten Váš příslib vyvěšuji na tu svou stránku; totiž jako podporu té snahy o jasné vyjadřování. Ta snaha zdá se není samozřejmá, o tom je v té korespondenci 'Názory jiných lidí' řada svědectví.

     Na tu Vaši odpověď se opravdu těším; to není naléhání, abyste s ní při všech svých úkolech spěchal. Přijměte prosím tu otázku o definici i tak, jak jsem ji formuloval dřívějšímu premiéru Zemanovi s odkazem do té korespondence; zase se omlouvám za ten svůj plebejský slovník; i paní profesorce Dvořákové jsem napsal (u slova 'fašoun'), jak jsem se do té situace dostal.

     Prosím Vás, uveďte v té odpovědi výslovně, že Vám nevadí, když ji zveřejním; to je můj stálý problém, jak je jistě vidět v té korespondenci s odborníky.

     Ještě jednou dík Vám,

          Tomáš Pečený

 

*/ to je myšlenkový postup obdobný známému (a teoreticky i prakticky bytelně fundovanému) bonmotu (Stanislav Jerzy Lec?) 'Idealisté by měli čisté ruce, kdyby nějaké měli.'


From: Vladimír Špidla [mailto:vladimir.spidla@gmail.com]
Sent: Wednesday, November 10, 2010 5:00 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Vážený pane,položil jste velmi podstatnou otázku:Je typické pro naší politickou diskusi,že nepracuje precizně s pojmy.Ve vaší definici vidím jednu slabinu na první pohled.Příliš je zaměřena na stát a nebere v uvahu anarchisty,samospravnou demokracii atd.Pokusím se vám odpovědět.Ale bude mi to chvilku trvat.V.Špidla

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 08, 2010 10:23 AM
To: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Cc: 'info@ceskatelevize.cz'
Subject: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den pane doktore Špidlo,

    rád bych se Vás jako vzdělaného člověka, filozofa a politika, který se sám vidí jako levicový, zeptal na dvě věci:

- jak byste tu levicovost (na rozdíl od pravicovosti) definoval a

- jak vidíte vliv zásahů do tržního hospodářství na ekonomiku.

 

    K té první otázce o levicovosti: pokusil jsem se získat tu odpověď od významných politologů i od jiných lidí, s nimiž si koresponduji pro svou stránku, na které píšu i o svých politických názorech. Z jejich odpovědí, které tam mám v rubrice té korespondence Názory jiných lidí, jsem nedokázal jasnou odpověď najít. Významný politolog tu pravo - levou terminologii výslovně odmítá, paní profesorce Dvořákové jsem tu otázku zřejmě nedokázal srozumitelně položit. {...} politici Václav Havel a Miloš Zeman ji zřejmě nepovažují za hodnou odpovědi. Sám používám definice

- 'levicovou' .. rozumím politiku, spoléhající hlavně na řízení a regulaci lidské činnosti institucemi nadřazenými jednotlivým lidem, zejména státem, tedy řídící se představami někoho jiného, než lidí samých, co je pro ně dobré;

- 'pravicovou' tu, která co nejvíc spoléhá na vlastní rozhodování jednotlivých lidí.

    Ten sociální ohled, který Vy vždycky zdůrazňujete, je podle mého názoru v té mé definici levicovosti obsažen dostatečně tím, že vlastní rozhodování jednotlivých lidí i po ekonomické stránce znamená plně svobodný tržní přístup, který vede, podle toho jak rozumím Vašemu názoru, k příliš nesociální 'vládě peněz'. V tom smyslu byste s těmi mými definicemi souhlasil?

 

    Tu druhou otázku jsem se Vám pokusil položit v nedávném pořadu Hyde park v České televizi: 'Podle čeho má správně poznávat systém s deformovaným trhem, co se má vyrábět?' (ve smyslu 'jaká vstupní data k tomu má používat?') . (Pracovník České televize, který ten dotaz pro Vás přijímal, si zkontroloval, že jsem schopen ho srozumitelně vyslovit i s poznámkou, že jde o obecnou věc; a zřejmě mu rozuměl i věcně, protože se sám ptal, jestli 'tím trhem rozumím laissez-faire'. Nicméně na ten dotaz v tom pořadu nedošlo, doufejme z technických důvodů; nerad bych tím Českou televizi, o jejíž levicové propagandě hodně nechvalně píšu na té své stránce, obviňoval i z cenzurování.)

    Ta otázka je na té mé stránce formulována podrobněji jako Otázka všem levicovým.

 

    Omlouvám se i Vám za hrubě provokativní názvy některých svých článků na té stránce; ta provokace se ukazuje být jedinou šancí jak vytrhnout některé lidi z pocitu, že jde o tak samozřejmě kladné věci a proto je diskuse o nich tabu.

    Do té rubriky Názory jiných lidí vyvěšuji i tenhle dopis (jeho skrytou kopii posílám pro informaci i těm, které jsem tu jmenoval) a, kdybyste mi odpověděl a souhlasil, vyvěsil bych tam tu Vaši odpověď.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený