{zeleně tu vyznačuji doplňky a opravy svého textu, jak jsem ho měl napsat, nebo jak to je potřebí pro přehlednost zveřejnění,

        Tomáš Pečený}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, February 19, 2012 12:59 AM
To: Dr. Valach
Cc: eurokomisař Špidla;Ing. Nevařil;Dr. Švihlíková;Ing. Hošek; Svaz mladých komunistů;

     Česká pirátská strana; prof. Komárek; Dr. Čulík
Bcc:
3 účastníci již zveřejněné korespondence

Subject: RE: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Pane Valachu,

   po Vaší odpovědi považujte tuto korespondenci opravdu za skončenou, pokud snad neumíte odpovědět na ty hlavní otázky:

   - Kde je na těch Vašich stránkách ta slibovaná zpráva s relevantními údaji o komparaci s existujícími státy? Jinak zřejmě sníte o tom ideálním státě, o kterém nás dost poučili socialisté hnědí a o kterém se nás snažíte poučovat vy socialisté narudlí. PR propagandě o tom, že se ty dva projevy levicovosti podstatně liší a vzájemně nepodporují, věřit nelze, to jsme si zkusili všichni.

   - Kde je na těch Vašich stránkách ta slibovaná odpověď na tu otázku všem levicovým ? Protože užitečný stát podle té Vaší chiméry, kterou zřejmě vyučujete a oblbujete tak i své studenty, nikdy nikde neexistoval a podle té otázky ani nemůže existovat, utíkáte před odpovědí na ni tak, jako všichni adresáti tohoto dopisu a přímí adresáti dopisu pro mj. Dr. Čulíka  December 22, 2010 2:36 PM.

   - Kde je na těch Vašich stránkách ta slibovaná odpověď na to, může-li 'lidové veto' být konkrétně užitečné při odstraňování byrokratických překážek vědy a podnikání?

 

   Při osobním dotazu jste neprotestoval proti zveřejnění, ostatně Vaše odpovědi byly vždycky jen politická agitace obecnostmi včetně zavádějících a zdržujících neurčitých jakoby odkazů tak, jak to PR propaganda dělá soustavně, takže v té korespondenci není co považovat za osobní.

   Protože svou činností podle mého názoru ohrožujete nás všechny občany České republiky, budete mít případné další otázky a komentáře k té Vaší činnosti na této stránce o Vás,

       Tomáš Pečený

 


From: valachm [mailto:valachm@seznam.cz]
Sent: Wednesday, February 15, 2012 9:16 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Vážený pane,

neustále přibývá  různých iniciativ  i náhle aktivních  jedinců. Bohužel,  nemáme kapacitu abychom s každým takovým subjektem vedli individuální diskusi.   Na všechny Vaše otázky najdete odpovědi na našich stránkách, stejně jako  na poněkud nesmyslnou argumentaci ohledně nacismu jako formy socialismu.  Zde by bylo nutné si k tomu nastudovat alespoň základní odbornou literaturu. Považujte tímto naši korespondenci za skončenou.

S pozdravem

                        Milan Valach

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, February 13, 2012 10:40 PM
To:
 Dr. Valach
Cc: eurokomisař Špidla;
Ing. Nevařil;Dr. Švihlíková;Ing. Hošek; Svaz mladých komunistů;

     Česká pirátská strana; prof. Komárek; Dr. Čulík
Bcc:
Martin Soukup (druhý 'navijákář'); 3 účastníci již zveřejněné korespondence, 3 další lidé

Subject: RE: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Dobrý den Vám všem, kterým posílám tento dopis.

 

    Vás, kterým posílám kopii (veřejnou i sedmi z Vás neveřejnou), zejména také dva, které v tomto dopisu označuji obecně jako 'navijákáře', prosím, abyste se pro diskusi Názory jiných lidí na mých stránkách vyjádřili k posledním politickým událostem a k tomuto dopisu. (Obecná pravidla mám sepsána pod seznamem těch diskutujících, přípěvky mohu pro zveřejnění anonymizovat – přizpůsobit k tomu zveřejnění pod obecným jménem.) Pokud jste již jmenovitými účastníky té veřejné diskuse a přáli byste si, aby ten Váš příspěvek byl anonymizován, jsem připraven pro to zavést další obecné jméno; nebyl by to první takový případ.

    Vy, kterým posílám neveřejnou kopii, dostanete (pokud si nenecháváte takovou poštu rovnou vyhazovat protispamovým filtrem jako zatím já) tento dopis jako 'undisclosed recipients', to znamená, že Vaše adresa se neukládá ani na poštovním serveru a jiní adresáti ji nemohou vidět.

    V kopiích předchozích dopisů dále nahrazuji adresy příjemců příslušnými odkazy do té rubriky korespondence tak, jako při tom zveřejňování, i právě připravované další.

 

    Pane doktore Valachu,

    děkuji Vám za odpověď i za osobní souhlas s tím uveřejňováním. Podle svého zvyku Vás upozorňuji, že jsem o naší dřívější korespondenci napsal v odkazech výsledek referenda a opravdu chudáci? textu o socializmu a že jsem tu část článku Smířlivější pohled na referendum teď aktualizoval i jako obecnější odpověď.

    Vám a Vašemu hnutí vytýkám, že celou argumentaci začínáte tím postulátem  krize současného politického systému. Já nic takového mezi lidmi ve svém hodně mnohotvarém okolí nevidím, ale vnímám, že se taková propaganda na nás valí z médií. Tím mám na mysli i články z 'Britských listů' Dr. Čulíka, v nichž se člověk dočte, pokud se dobře pamatuji, i takové věci, jako 'Kdyby volby mohly něco změnit, byly by už dávno zakázány'. Vychází ten Váš postulát z komparace s existujícími státy, jak ji požaduji po České televizi a řadě lidí? (Porovnávání s vlastní představou ideálního státu ideálních bytostí by muselo vždycky vyjít záporně; důsledky takového přístupu už jsme zažili všichni.) Pokud opravdu z té důvěryhodné komparace vycházíte, prosím Vás o citaci takové zprávy (snad i o pomoc s jejím obstaráním), která by obsahovala souhrnná čísla o korupci (i "zákonodárné") v současném už dost ustáleném stavu u nás a v jiných státech; nikoliv jen ideologické spekulace, o jakých jsem psal paní Dr. Šiklové k jejím výrokům v televizi a o jakých slýcháme z levičácké*/  PRopagandy**/ o privatizaci a 'odsunu' (prosím o pozor na PR termíny[***/ a pro 4/] v té souvislosti). Domnívám se, že vím i proč ta média tak postupují; a ve Vašem starším článku Viníci a lokajové ... vidím, že je v té věci náš zásadní pohled pozoruhodně blízký. V čem se naše postoje zřejmě hodně rozcházejí, je otázka úlohy trhu v moderní společnosti. Jste si jist, že nejste jen jeden z těch, o nichž píšu v tom textu o socializmu u řetězců 'vědc' a 'inženýr'? Poznal byste to podle toho, co odpovíte na otázku všem levicovým. Jak píšu víckrát na těch svých stránkách a jak je vidět z té zveřejňované korespondence, nedokázal na ni zatím odpovědět nikdo, kdo ty názory vyznává. Na to také navazuje ten můj ilustrující technický příměr o 'tržním komunizmu'.

    K Vaší zjevné snaze, aby se tu neubližovalo pracujícím, jsem se při své práci pro AVČR a při svých (pozdních) pokusech o sportování dozvěděl, že opravdu chudáci jsou tu podnikatelé v malém (navijákář) a ti akademičtí pracovníci, kteří potřebují práci jiných, tedy i tu mou: Úřadování v houšti regulujících předpisů je ubíjející a de facto ničivé; to akademické mi hodně připomíná socializmus. Nevidíte možnost, jak by 'lidové veto' mohlo vést nejen k posílení potřebné důvěry mezi státem a občany zlepšením konkurence mezi politickými představiteli a tak zlepšením celkové úrovně politických stran a celé politiky, ale nějak rychleji také konkrétně k odbyrokratizování? Ty regulační zákony už platějí; a rozšíření přímé demokracie na stávající zákony bych viděl už jako takový opravdu "velký skok" s nepředvídatelnými konkrétními důsledky a tedy předvídatelným celkovým výsledkem, před jakými varuji. Podobně to vidím s "folklorem" při tvorbě nových zákonů; nevím, jestli jste někdy viděl zblízka analyzování velkého poloautomatizovaného řídicího systému; ti, kdo takovou práci dělají, používají termín 'folklor' jako nadávku. Tady bych se vrátil k tomu Masarykovu 'demokracie není všelékem'; podle mne ani ta přímá.

    Na tu Vaši odpověď se opravdu těším,

        dík Vám.

    A ovšem i dík Vám všem dalším,

            Tomáš Pečený

 

________________________________________

From:Dr. Valach

Sent: Friday, February 10, 2012 9:30 AM
To: Tomáš Pečený; Česká pirátská strana;prof. Komárek
Cc:eurokomisařŠpidla;
Ing. Nevařil;DrŠvihlíková

;Ing. Hošek; Svaz mladých komunistů
Subject: RE: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Vážení,

naše stanovisko k přímé demokracie je jasné – není jiná  cesta k řešení hluboké krize současného politického systému. Stručné odpovědi na nejčastější dotazy  ohledně přímé demokracie najdete zde:

http://www.hzpd.cz/otazky-a-odpovedi/

S pozdravem

                         Milan Valach

              Mluvčí Hnutí za přímou demokracii

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, February 09, 2012 8:50 PM
To:Česká pirátská strana;prof. Komárek;
Dr. Valach
Cc:eurokomisař Špidla;
Ing. Nevařil;Dr. Švihlíková;Ing. Hošek; Svaz mladých komunistů
Bcc:
5 účastníků již zveřejněné korespondence, další člověk

Subject:  anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Dobrý den pane doktore Špidlo, pane Ferjenčíku, pane profesore Komárku, pane inženýre Nevařile, paní doktorko Švihlíková, pane inženýre Hošku, pane Kollarčíku, pane doktore Valachu a Vám šesti, kterým posílám neveřejnou kopii,

    dovoluji si Vás upozornit na druhou asi polovinu svého článku (nejen) piráti (od slov 'kolem protestů') a na odstavec se slovy 'lidové veto' článku Smířlivější pohled na referendum. To  'lidové veto' se mi líbí. Ten 'tržní komunizmus' ukazuje extrapolací, co by podle mne bylo zapotřebí, kdyby se měla zachovat anonymita Internetu. Sice by neměl tu zásadní chybu, o které je otázka všem levicovým , ale byl by ovšem zase totalitní.

     Prosím Vás o souhlas s uveřejněním Vaší případné odpovědi v rubrice korespondence na mých stránkách , kam umístím k uvedeným jménům i tento dopis. Protože se jedná o veřejnou záležitost – politickou výzvu – vezměte prosím Vy jmenovití v úvahu, že takové dopisy a odpovědi či odmítnutí odpovědi zveřejňuji podle pravidla u seznamu té korespondence.

     Děkuji Vám,

 

          Tomáš Pečený