nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.


 

Jsme už v obdobě září 1938!? Média a amnestie prezidenta Klause. Lidé bděte!  

Tomáš Pečený

 

    Média, zejména Česká televize, jsou teď s prezidentskou volbou na koni. Prezidentský kandidát Schwarzenberg potvrdil výslovně mé obavy o jeho případné úloze při likvidaci České republiky a s veřejným ostouzením prezidenta Beneše, našeho osvoboditele od nácků, a s dalším přizvukováním sudeťákům zašel ještě dál než jeho neblaze tím proslulí předchůdci. Vzpomněl jsem si, jak Hitler označoval  prezidenta Beneše za 'Veřejného nepřítele č.1'; viz i podčármík článku o výchově u slova 'kolaborant'. Schwarzenbergova vazba s PRopagandou Lidových novin  (viz tam články typu 'Každý národ má Banderu. Češi Beneše') a s PRopagandou v "České" televizi a šířenou z Rakouska  (viz tam u slova 'plzeňské') je teď nepochybná a jeho švýcarské občanství bylo podle citace právníka i ústavní překážkou toho, aby mohl svou funkci vykonávat; na takovou souvislost jsem poukazoval při předchozí prezidentské volbě textem přísaha loyality.

    Ta PRopaganda teď mohutně využívá nedávnou amnestii prezidenta Klause. Celé dny nás goebbelsovsky bombardovala detaily o prý propuštění soudce Berky a spoustě peněz, které má dostat a jak bude vesele soudit dál. Na tu věc jsem se podíval důkladně, i pro spolužáky, s kterými jsme si psali o té prezidentské volbě. Uvedl jsem tam zprávu z novin, která mne vedla k názoru, že sazba 12 let, navrhovaná státní zástupkyní pro soudce Berku, je jednak přiměřená povaze té trestné činnosti a jednak jasně svědčí o tom, že prezidentův záměr popsaný na jeho stránce, je uskutečněn správně. Pokusil jsem se tu trestní sazbu pro Berku ověřit dotazem u justičního činitele, kterého znám osobně, ale dočkal jsem se jen odmítnutí stylem obtěžované slečinky a "ponaučení", že 'soudci udělají všechno pro to, aby se Berka do taláru nevrátil'. Proto jsem se o věc zajímal dál i konzultací s dalším právníkem. Vidím, že ta sazba 12 let platila pro řadu majetkových trestných činů v době spáchání těch činů, z nichž je Berka obviněn, totiž do roku 2009. V současném trestním zákoníku jsou sazby za činy takové povahy do 10 let. A v jeho části o časové platnosti se píše [§3 (1)] 'Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.' a  [§2 (1)] 'Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.' Ovšem za přijetí úplatku (dělal to pan Berka zadarmo?!) ten nový zákoník [§ 331 (4)] stanoví sazbu do 12 let a za takové trestné činy úředních osob (soudce Berka nebyl úřední osoba!?) stanoví [§ 329 (3)] také 12 let. Jinými slovy: na Berkovy trestné činy se ta amnestie nevztahuje nejen podle deklarovaného smyslu té amnestie, ale hlavně ani podle litery zákona. Takže ta komunisticko-sudeťácká PRopaganda  včetně projevu soudruha Zaorálka a výkřiků právníka, stínového ministra spravedlnosti Dienstbiera z ČSSD zřejmě spoléhá na osvědčený postup povrchního rozpitvávání a neustálého opakování, který tak dobře známe od Gottwalda i od samého Goebbelse. Vzpomeňte si i na sugestivní otázky redaktorů  České televize; i mnou oceňovaného Moravce v nedělním pořadu, vedoucímu pracovníkovi prezidentovy kanceláře, kdože je ten právník prezidentské kanceláře, který připravoval prezidentovi podklady pro tu amnestii, tak dojemně shodné s požadavkem ČSSD, který jsem teď zahlédl na Internetu; a zejména, který vidím s palcovými titulky na dnešní aktuální stránce těch Lidových novin. Ani poznatky BL o manipulaci přípravy duelu v České televizi nepodceňuji; v úvaze Dr. Čulíka o vyprázdněných symbolech vidím další potvrzení vazby u nás mezi médii, Schwarzenbergovou TOP09 a "kulturní frontou".

 

    Moje osobní situace v souvislosti s těmito poznatky a jejich zveřejňováním: mám nadále věnovat čas tomu hledání a zveřejňování politických souvislostí, nebo mám vzdát ten odpor proti mediální hydře, která si i dost vydržuje tu "kulturní frontu" a která si svůj mocenský vliv a přísun financí dále upevňuje tou propagací "přímé demokracie"? Je to hlavně ta největší černá díra na naše peníze, která dřív stejnými postupy lidem "vysvětlovala" antichartu.

    22.1.13 mám dvě nové zkušenosti: Potvrzení od toho justičního činitele, že můj přístup není hoden jeho pozornosti; místo odpovědi na tu krátkou otázku použil dnes termín 'umanutost', podobně jako dříve Dr. Čulík tu 'posedlost'. Ale přítel mi vyprávěl o svém blízkém příbuzném, významném aktérovi aktivního odporu proti komunistické totalitě v šedesátých létech, který teď žije v Německu a kterého možnost, že by se Schwarzenberg stal českým prezidentem, hluboce pobouřila jako pošlapání odkazu prezidenta Masaryka. Nejhorší mi 25.1.13 připadá, že už jsem zase "měl dlouhé vedení", nedocenil jsem postoj mladého příbuzného a staral jsem se tu o tu přesnou hodnotu trestní sazby v pochybnosti, nejde-li přece jen o omyl prezidentova týmu a zřejmě jsem tedy zase sežral tu propagandu aspoň částečně. Byť je mi omluvou, že obsahovala odsudek  právní úrovně té amnestie předsedou Ústavního soudu a že se na mne v té souvislosti rozzlobil ten justiční činitel, s kterým jsme se před léty seznámili na dálku právě pro pozoruhodnou shodu našich postojů k vývoji společnosti a který mi ještě před několika dny v duchu toho přátelství odpovídal na námitku přílišné složitosti našeho práva, v němž bez elektronického systému právních informací, občanovi téměř nedostupného, jde jen móóc pracně vypátrat platné znění některých zákonů; odpověděl mi, že je to důsledek stavu celé společnosti, že prý takové problémy třeba rakouské právo nemá. I on by si měl uvědomit, že na takové problémy má dobrý politik upozornit právě akcí, která je pro něj samého nebezpečná – jen tak je možno lidem ukázat, že jde o něco opravdu důležitého. Povyšovačné intelektuály jsem v poslední době zase slyšel připomínat Masarykovu odvahu, když o mýtu s Rukopisy, hodně využívaném bojovníky o emancipaci českého národa, otevřeně podpořil vědecké zjištění, že jde o podvrh. Nejspíš v knize profesora Soubigou, z které jsem citoval v jiné souvislosti, jsem četl, jak pedagog Masaryk tehdy čelil nenávistným projevům svých českých studentů a jak mezi lidmi na veřejnosti se přidával k těm, kdo o něm vykládali, jak by měl být pranýřován. Tenkrát nebyla televize; dnes už by asi lidi poznali o koho jde osobně; kéž by nám ta informační technika pomáhala a neškodila. Odvaha prezidenta Klause vystoupit s takovou potřebnou veřejnou akcí se ukázala už víckrát a hlavně bychom neměli zapomínat na jeho rozhodující zásluhu o ČESKO-NĚMECKOU DEKLARACI i o současné dobré naše vztahy se Slováky (*/). Poprvé jsem si ho všiml při sametovce, když ještě nebyl pád režimu zdaleka jistý a on informoval veřejnost o skutečném stavu věci slovy (volně) 'my přece nemáme žádnou organizaci', ve smyslu 'ozbrojenou organizaci, která by mohla ten mocenský převrat zajistit silou proti armádě a policii'. Každý si asi vzpomene na jeho pověstný projev v Evropském parlamentu, kdy shromážděným dobře placeným europoslancům dal jasně najevo, že podle jeho názoru ta instituce vůbec nemá dost demokratické legitimity. Takové osobnosti jako prezidenty Masaryka, Beneše a Klause podle mne náš národ opravdu potřebuje, aby se zlepšovala odpovědnost každého z nás za osud náš i všech lidí na světě. (O tom, že odvaha otevřených odpůrců třeba "voleb" za totáče příliš usnadňovala nepřátelskému režimu jejich identifikaci a zničení, jsem psal odpůrci4 u slova 'výzva'; tady jednám o občanské odvaze v dostatečné demokracii.) V tom mediálním spektáklu s "přímou volbou, která je teď konečně v rukou lidu" mi bylo obzvlášť trapně při pohledu na emeritní předsedkyni Akademie věd, která (sedíc v první řadě vedle p. Svěráka), ostře "politicky korektně" napadla prezidentského kandidáta za to, že jako jedno z témat svého programu si vůbec dovolil dát územní celistvost naší republiky a bezpečnost nás občanů; ale zřejmě jí nevadilo, že věhlasný moderátor a druhý z kandidátů používá nacistickou  PRopagandistickou terminologii, mj. 'Benešovy dekrety'. Všichni víme, jak účinná ta PRopaganda i jen sama ta její terminologie jsou a k čemu vedly. Zrovna tak trapně mi bylo, když se mediálně známý popularizátor vědy při té minulé televizní velkoakci r. 2000/2001 proti parlamentu poškleboval politiku Klausovi, že jsou s tou "kulturní frontou" silnější. I, když jsem teď četl článek profesora Hořejšího, který, byť čelný představitel sdružení Sisyfos, udělujícího 'bludné balvany' lidem, kteří uvěřili nesprávné informaci a dále jí šířejí, sám té PRopagandě pořád skáče na špek a sám ji dále šíří srdceryvnými výzvami 'občanské společnosti' i vědeckým kolegům. Pane profesore Hořejší (a spol. a když už jsme u té hospodské úrovně politického projevu, také pane pivovarníku Bernarde), odkud máte informaci nebo aspoň přesvědčení, že člověk pravomocně neodsouzený (za 8 let od sdělení obvinění) je 'zločinec' a pachatel 'trestné činnosti' a kde jste vzal to tvrzení, že bude moci 'ponechat si obrovské zisky'? Nevidíte v tom žádnou souvislost s komunistickou PRopagandou proti přechodu od socializmu a se sudeťáckou PRopagandou proti naší republice?

 

   Lidi, jmenovitě vy hodně vzdělaní, prosím vás, rozmýšlejte si dobře, odkud máte pocity a informace, kterými se při svém politickém, nebo chcete-li občanském, postoji řídíte! Ten mediální humbuk s amnestií můžeme totiž vidět i jako generální zkoušku akce, před kterou varuji na konci textu o "českých" novinách a v každém případě škodí rozeštváváním lidí ve prospěch těch, kdo se živějí jen propagací regulování, kontrolování a předstíráním své užitečnosti. Těch už tady máme dost, podle mne právě oni z toho, co lidi vytvářejí, berou to, co nám chybí ve státním rozpočtu.  A pánové profesore Hořejší a justiční činiteli, kdo bude kontrolovat kontrolory kontrolorů a regulovat regulátory regulátorů? (O kritiky kritiků nouze nebude.) Opravdu hlásáte Führerprinzip, který z toho logicky vyplývá? Jak má daleko k mediokracii, tedy faktické vládě nikým nevolených ani nevybraných, tady ke všemu i z ciziny placených médií? Osvědčilo se pro lidi v době techniky něco lépe než kapitalizmus volné soutěže a parlamentní demokracie s étosem protestantské morálky a důrazem na úspěch celého národa?

 

    Levicovost politiky není podle mne správný směr, Miloše Zemana jsem kritizoval za jeho rétoriku o spálené zemi a vadilo mi jeho ne dost salonní vystupování (i když já sám asi nejsem ten pravý, kdo by měl ten požadavek vznášet; ani tomu justičnímu činiteli jsem neměl říct, že tu prezidentovu amnestii 'sežrali i s navijákem').

    Jak rád bych byl volil třeba paní Němcovou nebo Ing. Zahradila; škoda, že ODS je v takovém stavu, že nedokázala postavit kandidáta, který by do druhého kola prezidentské volby postoupil; ale při té soustavné mediální kampani pomluv si ani já nedovedu představit, jak by to mohla dokázat. V té situaci jsem v tom kole volil Miloše Zemana. O jeho vyhlašovaném eurofederalizmu (který by také mohl vést zase i k postavení skoro každého z nás jako osobního sluhy) se utěšuji tím, že aspoň vidí tu důležitost naší hospodářské vyspělosti a sám nemá v EU velký majetek, pro jehož expanzi se hodí naše levná pracovní síla. Ta moje volba byla lepší, jak vidím i podle článku "Zeman a Klaus chtějí zabránit 'novému zhodnocení' poválečného vyhnání sudetských Němců". (Ten náckovský PRopagandistický termín v nadpisu potvrzuje, že referent není plně na mé straně, ale oceňuji, že v  textu dbá na přesný překlad, protože posunuté významy v překladu jsou k PRopagandě hodně zneužívány; podstatný původní text v tom rakouském deníku používá ovšem i ten termín tak běžně, jak je tam v té souvislosti zvykem; tím věrohodnější ten odkaz v té souvislosti je.)

    Ti  intelektuálové z "kulturní fronty", kteří teď vzkazují na Hrad, že 'není jejich prezidentem', jen ukazují, jak je to s jejich demokratičností a důvěrou ke spoluobčanům, když ani ta jimi tolik prosazovaná 'přímá demokracie' nevedla k výsledku, o který jim šlo. Kdopak to vlastně vykládal o odporném duchu předchozí prezidentské volby v parlamentu!? A kdopak vlastně exprezidentu Havlovi poradil tu přímou demokracii volby prezidenta jako recept prý na urovnávání politické nevraživostinaší republice?!

 

    Tím se také dostávám k otázce '50 let od kdy?' z předposledního dopisu Dr. Čulíkovi; na stejnou námitku právě reagoval ten justiční činitel. Opravdu se v té "veřejnoprávno"-mediální povodni splašků naši lidé ještě pořád vychovávají, pro demokracii nezbytně, k větší toleranci, vzájemné důvěře, trpělivosti a spolupráci?!