Subject:

návrh zveřejnění

Date:

Sat, 13 Sep 2014 14:40:57 +0200

From:

Tomáš Pečený <t.peceny@volny.cz>

To:

culik@blisty.cz

 

Dobrý den pane doktore,

  vidím, že většina lidí si tu neuvědomuje některá základní fakta životně důležitá pro nás občany České republiky; a média o nich mlčejí. Britské listy jako 'deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví' v tom mohou hodně pomoci. Ta fakta, která mám na svých stránkách důkladně doložena, jsem shrnul do výzvy teď je potřebí dobrá součinnost s EU a ubezpečení naší pozice a navrhuji Vám její zveřejnění i v Britských listech. Třeba jen odkazem; přitom ten text neobsahuje relativní odkazy, takže by mohl po převzetí z Internetu jít bez potíží zařadit do Vašeho redakčního systému. (Tento dopis připojuji ke zveřejňované korespondenci o politice. Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že Vás jmenuji v textu shrnutí mých politických názorů; identita a demokracie v Evropě. [Omlouvám se tímto Dr. Čulíkovi, že ten poslední odkaz byl v tom dopisu asi špatně.])

   Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, March 26, 2014 8:10 AM
To: 'Jan Culik'
Subject: změněný odkaz

 

Dobrý den pane doktore,

     v článku Brzezinski pro ČT: Východoevropané by se měli přestat chovat jako malé děti, na který odkazuji ze svých stránek, má teď citovaný rozhovor na stránkách České televize adresu http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/72793-brzezinsky-necekejte-ze-bude-porad-nekdo-resit-vase-problemy/ .

     Zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, January 17, 2014 8:55 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: aktualizace životopisu

 

Dobrý den pane doktore,

    v životopisné části o mně je pořád v BL vyvěšeno, že spolupracuji s ÚMCH AVČR. Teď by její poslední větu mohl dobře nahradit text '

Od. r. 1998 důchodce, do r. 2013 spolupracoval s UMCH AVČR na počítačovém řízení experimentů mj. s rozptylem laserového světla a na počítačovém vyhodnocování těch experimentů (teď tam ty programy fungují a na další není ani minimum peněz).

'. Děkuji Vám,

       Tomáš Pečený


{přes stránku Britských listů, doplňuji odkazy k těm článkům, citaci a komentář pod čarou:

Dobrý den pane doktore,

    k článkům o obnovitelných zdrojích energie: Prosím Vás, zprostředkujte nám vyjádření někoho z dobrých klimatologů (Dr. Cílek je snad jiné specializace, ale asi by to věděl také), jestli nadměrné využívání větrné energie zejména u pobřeží nemůže vést v Evropě k poškození příznivého klimatu. Voda v řece jinam odtéci nemůže, ale vítr může uhýbat jinam. Aby se nám tu nestalo něco jako u Aralského jezera.

    Také tomu, kdo nám tak nadává do zaostalých třeba kvůli železnici*/, prosím připomeňte, že tu zaostalost od doby první ČSR u nás způsobily režimy v mé terminologii levicové, tj. takové, které se neřídily svobodně trhem nebo jinak úsudkem lidí samých, ale představami někoho jiného, co je pro ně dobré. Zkuste mi prosím odpovědět na otázku, které z těch dvou možností fandějí Britské listy.

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

--------------------------------------------------------------------------------

*/píše František Řezáč: Některé formy zaostávání České republiky jsou zcela zjevné, například na železnici a rozeznatelné pouhým okem - kvalita tratí, komfort a rychlost vlakových souprav. To pozná i pitomec, pokud už se vypraví za západní hranici.

Odborníci odhadují časově toto zaostání na několik desítek let.

Ví pan Řezáč, že tu byly ty režimy několik desítek let? A ví, že (**/ [3]) 'býv. NDR (snad 17 milionů lidí) spotřebovala větší příspěvek od SRN, než vůbec kdy za celou svou poválečnou historii vyprodukovala, asi 30000 miliard Kč.' a že ' O kladném příspěvku od EU, natož takovém, se nám nesmělo ani zdát.'? On sám by ovšem ten přechod od moudrého? socializmu byl zvládl perfektně, Kubánci a severní Korejci už se nemusejí bát, kde vezmou politicko-ekonomicko-právního odborníka na takový přechod. Bez peněz tam pan Řezáč vykouzlí za dva roky blahobyt, že se bude svět divit; totiž použitím tak moudrého a vyzrálého práva, že se budou divit hlavně v Británii!

    Přináší nám světový názor pana Řezáče něco, nebo je na stránkách BL z jiného důvodu?

         Tomáš Pečený 30. 1.13 }

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, January 28, 2013 8:14 PM
To: Vaclav Horejsi
Cc: Dr. Čulík

Bcc: přírodovědec2
Subject: protest

 

Dobrý den pane řediteli, {zdravím dodatečně také přírodovědce2 a Dr. Čulíka}

    protestuji proti obsahu Vašeho článku Zlojedi na Hradě i ve Strakovce – co na to občanská společnost?. Prosím odpovězte mým čtenářům a tím i čtenářům Britských listů na mé otázky:

 -   Odkud máte informaci nebo aspoň přesvědčení, že člověk pravomocně neodsouzený (za 8 let od sdělení obvinění) je 'zločinec' a pachatel 'trestné činnosti' a

-    kde jste vzal to tvrzení, že bude moci 'ponechat si obrovské zisky'?

    

     Jsou obsaženy v mém textu Jsme už v obdobě září 1938!? Média a amnestie prezidenta Klause. Lidé bděte! . Zajímalo by mne a mám za to, že i mé čtenáře a čtenáře Britských listů, co o serioznosti informací v tom Vašem článku soudí paní doc. Cvrčková.

 

           Tomáš Pečený


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, January 21, 2013 1:41 AM
To: 'culik@blisty.cz'
Subject: smysl textů o transferu; 50 let odkdy?

 

Dobrý den pane doktore,

      jsem rád, že na prezidentu Klausovi vidějí Britské listy také něco přijatelného, ocenil jsem i to, že jste zveřejnil můj kritický text o přístupu Vašeho časopisu k historii českého národa v období druhé světové války a za rozumnou považuji i Vaši kritiku používání vyprázdněných symbolů v politické propagandě. Sám jsem psal o samoopravovacím charakteru demokracie a o Masarykově konstatování, že na to je potřebí snad 50 let nerušeného vývoje. Otázka je '50 let odkdy?'. Moje odpověď: u nás od podstatného zmenšení vlivu té bezbřehé mediální propagandy, na kterou se snažím upozorňovat a jejíž účinek, jak vidím, kritizují i Britské listy.

 

      Ta moje doporučení z nadtitulu komentáře k pokusu o korespondenci se Sudetendeutsche Landsmannschaft se teď týkají Vašeho článku Beneš by ale z dnešního hlediska byl skutečně odsouzen jako válečný zločinec .

 

      K mustrování od paní Muriel Blaive a nejspíš obdobně i od dalších v BL: 'břevno v oku svém...', růžovo-zelená ideologie mnoha intelektuálů z ní trčí nápadně; a zájem Rakouska i ten janýrovský přístup z Rakouska k nám také. PRopaganda ovšem umí mnoho pokud vím i v 'západních státech' a ta sudeťácká tam měla proti nám výhodu 40 let; to se v povědomí lidí nějakými racionálními fakty hned tak nenapraví. Snažme se aspoň o osobní kontakty nepolitiků, o tom jsme si psali s p. Beerem a kdysi i s Vámi.

 

     Také nad obsah textu Klaus: Poválečný odsun Němců je z dnešního hlediska nepřijatelný by podle mého názoru patřil spíš titul Klaus: Počínání Němců při přípravě a vedení války a okupace, vyhnání Čechů z pohraničí v r. 1938 i poválečný transfer Němců jsou z dnešního hlediska nepřijatelné. Jistě byste našel i formulaci stručnější, ale ta Vaše podle mne mění smysl toho textu.

 

      Souhlasu ke zveřejnění něčeho z naší korespondence asi před rokem jsem se nedočkal. Nerad bych právě Vás zahrnoval k lidem, kterým píšu s protestem proti jejich politickým postupům a zveřejněným názorům a tu korespondenci podle pravidla u seznamu korespondence zveřejňuji vždy. Prosím Vás, napište mi svůj souhlas se zveřejněním tohoto dopisu a Vaší odpovědi. Dík!

 

      Přeji Vám stálé zdraví,

          Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, January 14, 2012 1:28 PM
To: Jan Culik
Subject: zveřejnění A
Příloha: koncept této korespondence až po tuto dvojici dopisů

{...}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 12, 2012 5:51 PM
To: 'culik@blisty.cz'
Subject: teta Joleschová

 

Dobrý den pane doktore,

    tu knižku mám jen v tom českém překladu, ale patří i k mým nejmilejším a líbila se tak i mému kamarádovi v Německu. Ty odborné výtky pana Koenigsmarka jsou asi správně, ale to překladatelovo kritizované úsilí 'přeložit nepřeložitelné' mi pomohlo se orientovat, když, jako asi hodně Čechů, umím německy jen tak, že se musím moc namáhat, abych ty páně Koenigsmarkovy námitky vůbec pochopil. (Ten 'poblecesta' mi nepřipomínal hanáčtinu, ale výslovnost jednoho mého profesora na "jedenáctiletce"; ten překlad se hodně vtipně strefil do pražského českého slangu, jak to snad byl jeho záměr.) Asi se tu knížku pokusím sehnat v němčině a zařadím ji mezi takové své "učebnice". Uvítal bych tip, kde ji objednat,

        Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:39 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: RE: souhlas; prosby (i opakované); pravicová média v Česku?

 

Děkuju,

     ono to vzhledem k povaze věcí nehoří,

          TP

 

-----Original Message-----
From: Jan Culik [mailto:culik@blisty.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:32 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: souhlas; prosby (i opakované); pravicová média v Česku?

 

{...}

 

 

-----Original Message-----
From: Jan Culik [mailto:culik@blisty.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:23 PM
To: Tomas.peceny
Cc:
{...}

Subject: Re: souhlas; prosby (i opakované); pravicová média v Česku?

 

{...}

 

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:31 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: RE: souhlas; prosby (i opakované); pravicová média v Česku?

 

{...}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:18 PM
To: 'culik@blisty.cz'
Cc: {bude doplněno}

Bcc: přírodovědec2 {rámec těchto dopisů teď uveřejňuji pro jednotnost a pro vysvětlení ke zveřejněné korespondenci}, dva další přírodovědci, další člověk, s kterým jsem si korespondoval
Subject: souhlas; prosby (i opakované); pravicová média v Česku?

 

Dobrý den adresáti kopií a pane doktore Čulíku,

     {...}

     Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

{Viz také korespondence pro Dr. Švihlíkovou .

      RNDr. Tomáš Pečený                                  6.12.11 }


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, December 01, 2011 12:47 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: zveřejnění článku o lékařských odborářích

 

Dobrý den pane doktore,

     v aktuálních mezinárodně politických souvislostech Vás žádám znovu o zveřejnění textu odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou , teď aktualizovaného. Aspoň odkazem, i když neobsahuje relativní odkazy, takže by mohl po převzetí z Internetu jít bez potíží zařadit do Vašeho redakčního systému.

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 


{Viz také korespondence s Ing. Nevařilem.}

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 28, 2011 6:23 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'; 'culik@blisty.cz'; 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: k soužití národností v Česku

 

Dobrý den paní doktorko Šiklová, pane doktore Čulíku a pane inženýre Hošku,

    prosím podívejte se i do textu pana profesora Kvačka, jak na něj odkazuji v komentáři k pokusu o korespondenci se Sudetendeutsche Landsmannschaft.

         Tomáš Pečený

 

==============================================================================================

-----Original Message-----
From: Jan Culik [mailto:culik@blisty.cz]
Sent: Tuesday, October 04, 2011 9:35 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Prosba o změnu odkazu. Nenaplněná naděje. Upozornění.

 

Nemůžeme zpětně měnit publikační historii.

 

S pozdraevm

 

Jan Čulík

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, October 04, 2011 5:03 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: Prosba o změnu odkazu. Nenaplněná naděje. Upozornění.

 

Dobrý den pane doktore Čulíku,

     změnilo se uložení judikátu Ústavního soudu, na který odkazuji ve svém článku Bohumil Doležal, extremismus a petice. Proto Vás prosím, abyste v tom článku změnil odstavec '

To ‘české rozhodnutí nejvyšších soudních instancí z polistopadové doby’ je přesně nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/94. (Ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu byl, podle jeho sdělení, zveřejněn v jejím 3. svazku, jako nález č. 14 na straně 73 – 97.)
Na Internetu se najde na
http://www.judikatura.cz , ve vyhledávání se zadá (jen) do rubriky „pramen“ číselný kód 14/94, stiskne 'Vyhledání' a klepne na písmeno „A“ v „modré skupině“ znaků IVA§.
Byl publikován vzhledem ke své zásadnosti i ve Sbírce zákonů pod č. 55/1995 Sb.
Všem čtenářům naléhavě doporučuji, aby si prostudovali jeho odůvodnění.

' na '

To ‘české rozhodnutí nejvyšších soudních instancí z polistopadové doby’ je přesně  nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/94. Byl publikován vzhledem ke své zásadnosti i ve Sbírce zákonů pod č. 55/1995 Sb. Všem čtenářům naléhavě doporučuji, aby si prostudovali jeho odůvodnění.

'. Pokud možno přitom prosím doplňte i zmínku o tom do Vašeho dodatku na konci toho článku, kterým vysvětlujete, proč a jak byl výjimečně dodatečně změněn.

 

   Tehdy jsem Vám psal i o své naději, jak budou postupovat představitelé sdružení potomků našich bývalých spoluobčanů z pohraničí: Ta naděje se nenaplnila ani trochu. Té věci se týká i, u slova 'Žijme', text o neuskutečnitelnosti prospěšného socializmu, k němuž jste uveřejnil odkaz pod mým původním názvem Pitomost socialismu. Král demagogů a princové – pohled na jejich díla. Radar; týkají se toho i moje korespondence s p. Beerem , odkazy odtamtud a vlastně i dopisy od p. Minaříka .

 

   Při této příležitosti Vás podle svého zvyku upozorňuji i na úvodní komentář k mému dopisu prof. Bělohradskému, kde jsem napsal o Britských listech. Výjimečně bez obvyklé přesné citace, jen na základě své paměti a toho, že jste nekomentoval hromadný dopis, který jsem i Vám poslal 'December 22, 2010 2:36 PM'. Pokud to v tom komentáři nemám správně, napište mi o tom prosím ve smyslu úvodu k seznamu mých článků s politickými názory u slov 'stavu poznání'. Opravil bych to aktualizací a přidal patřičnou omluvu. O Vás píšu i v textu toho dopisu a byl bych rád, kdybyste byl ten svůj postoj změnil, právě při pohledu na tu PRopagandu proti České republice, kterou zmiňuji i v tom dopisu panu profesorovi.

 

   Děkuji Vám za obojí,

       Tomáš Pečený

 


Viz i společný dopis pro p. Čiháka.

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, February 24, 2011 7:58 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: žádost o uveřejnění v Britských listech

 

 Dobrý den pane doktore Čulíku,

   (vzkaz Vaší redakci se mi teď nepodařil);

   žádám Vás o zveřejnění svého textu diskuse k výuce dějin Romů, z důvodu uvedeného v nadtitulu toho textu a v něm. Relativní odkazy neobsahuje, takže byste ho mohl uveřejnit buď zase odkazem na tu mou stránku nebo přímým převzetím do Britských listů.

   Děkuji Vám,

      RNDr. Tomáš Pečený

 

=========================================================================

www.blisty.cz, vzkaz redakci                                                                                                         25.1.11

Dobrý den pane doktore Čulíku,

   navrhuji Vám k zveřejnění svůj článek http://tpeceny.nazory.cz/politika/drobne/vyzirkove.htm  . Upravil jsem ho teď (odstraněním relativních odkazů) tak, aby se i po přímém přenesení do Vašeho redakčního systému správně ukazoval odkazy.

   Děkuji Vám,

      RNDr. Tomáš Pečený

PS. To staromódní a na vyspělém Západě dávno opuštěné označování i vysokoškolským titulem, má v souvislostech toho článku svůj význam.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, December 22, 2010 2:36 PM
To: Jan Culik; 'Lukas.Kollarcik@seznam.cz'; Tereza Selmbacherová; 'Tomas.Drazny@inventurademokracie.cz'; 'dopisy@druhemesto.cz'; 'jneoral@tiscali.cz''
Cc: Dr. Šiklová

BCc: prof. Dvořáková, politolog, další vzdělaný člověk, několik dalších z této složky korespondence, 3 kamarádi, spolužáci Vladimír Řezníček, Martin Černý, {18}, {5}, {20}, {9}, {12}, {24}, {28}, {15.}

Subject: podobnost čistě náhodná?

 

Dobrý den pane Kollačíku, pane Neorale, slečno Selmbacherová i pane Dražný, pane Davide Černý, pane Vieweghu i anonyme "kritik"-u, pane Berwide-Buquoyi a pane doktore Čulíku,

    prosím podívejte se i na korespondenci těch dalších, zejména na reakci k závěrečné hlavní otázce, co vědí o tom, jak zdůvodnit svůj postup. Myslíte si, že jde o podobnost čistě náhodnou?

         Tomáš Pečený

 

 

{Viz také korespondence pro Dr. Jírovce a zejména pro spisovatele Viewegha. Podívejte se sami, jsou-li to otázky tak nezajímavé a jestli posudek Dr. Čulíka o tom, jak tam máme chápat situaci 'Žádná odpověď je také odpověď' je hodnověrný. A jak je ten jeho posudek hodnověrný i o té otázce přímo Dr. Čulíkovi a autorovi textu, který v Britských listech s takovým doporučením uveřejnil. Pro tu otázku platí to 'Žádná odpověď je také odpověď' podle mne také.

      RNDr. Tomáš Pečený                                 31.10.10 }

 

{Viz také nadtituly některých článků. Omlouvám se tímto Dr. Čulíkovi, že nečekám na ten jeho souhlas, protože potřebuji tyto texty použít v dalším článečku. Spoléhám na to, že pan doktor se otevřené diskusi nevyhýbá, jak ukázal svým předchozím přístupem. Opravil jsem tu dvě své formulace, jak jsem je měl napsat.

      RNDr. Tomáš Pečený                                 16.10.10 }

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, October 14, 2010 11:02 AM
To: 'Jan Culik'
Subject: RE: k článkům v Britských listech

 

Dobrý den pane doktore,

   rád bych tuto naši výměnu dopisů a případné pokračování umístil do té korespondence {[Není nutně určeno k zveřejnění: ], ale nerad bych právě ve Vašem případě použil to pravidlo o korespondenci s lidmi, které jsem oslovil s polemikou proti jejich politickým názorům a postupům.  Jak víte, rád bych se i s Vámi setkal osobně; tak lidi daleko lépe vnímají postoje toho druhého. Ty úhly pohledu a vztah k propagandě jsou právě předmětem celé té mé "publicistiky". Proto, že jde o něco tak složitého, jako jsou vztahy mezi lidmi a jejich společenstvími, nevidím možnost vyjádřit to dost přesně nějakým krátkým shrnutím. Domnívám se, že se to vztahuje i na tu Vaši odpověď.}. Souhlasíte?

   Jsem přesvědčen, že i na vztahy lidí (jednotlivců) k jejich celkům (společenstvím) lze uplatnit racionální pohled; přímo (mj.) o míře takového uplatnění mezi lidmi jsme si korespondovali s p. Beerem. Ty úhly pohledu a vztah k propagandě jsou právě předmětem celé té mé "publicistiky". Proto, že jde o něco tak složitého, jako jsou vztahy mezi lidmi a jejich společenstvími, nevidím možnost vyjádřit to dost přesně nějakým krátkým shrnutím. A domnívám se, že právě pan Crompton by měl být schopen vyjádřit se k předpověditelnosti společenských jevů tak, jak je formulována v mém hlavním textu o socializmu blízko slova chaos a k propagandě, tam u slov 'rudá a hnědá'. (Ten text, jako i některé mé další, má nepříjemně provokativní název i ten zmíněný kousek textu, právě aby vytrhl přemýšlející lidi z jejich přesvědčení, že jejich názor je ten jediný správný.)

 

   Jsem také přesvědčen, že

 - politik má být schopen odpovědět na jakoukoliv otázku položenou k oboru jeho činnosti přiměřeně zdvořilou formou a nevybočující z mezí zákona; a v případě, že jde o otázku, kterou dostává často nebo by vyžadovala mnoho času k odpovědi, před odmítnutím odpovědi dobře uvážit, má-li na ni odpověď ve svých publikovaných textech či bude-li se s ní zabývat; nebo je-li opravdu ta otázka tak nepodstatná pro jeho politickou činnost;

 - kdokoliv z lidí a zejména publicista má být schopen odpovědět na zdvořilou otázku, která nepochybně testuje proveditelnost toho, co je základem jeho vyznávaného politického přesvědčení.

   Odpovíte mi Vy na tu otázku všem levicovým nebo mi navrhnete jiného člověka (např. George Monbiota, a dáte mi na něj spojení), který by to měl umět? Opravdu je to otázka tak zbytečná, že je možno ji hodnověrně vysvětlit jen tou mou posedlostí?

   Děkuji Vám i za ten případný souhlas s uveřejněním,

      Tomáš Pečený

 

-

-----Original Message-----
From: Jan Culik [mailto:culik@blisty.cz]
Sent: Wednesday, October 13, 2010 5:08 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: k článkům v Britských listech

 

Pane Pečený,

 

vy máte problém, že jste ztraumatizován komunismem. Což není

překvapující, ale na věci je potřeba pohlížet objektivně a pragmaticky.

 

Vždycky jsou nejméně dva, ne-li mnohem více, úhlů pohledu.

 

Kromě toho, nezlobte se, že vám to říkám tak přímo, vaše reakce jsou

poněkud poznamenány určitou posedlostí. To je možná vysvětlením, proč

vám lidi neodpovídají, ne to, že nemají odpověď.

 

Mějte se

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, October 13, 2010 3:57 PM
To: 'Jan Culik'
Subject: k článkům v Britských listech

 

Dobrý den pane doktore Čulíku,

     jako reakci na (snad redakční) článek Nesmíme se přizpůsobovat, ani mlčet Vám nabízím svou korespondenci se Svazem mladých komunistů ; ten se vůbec neodvážil mi navrhnout někoho aspoň v celém světě, kdo by mohl v souhlasu s tím, co hlásají oni (i ten Váš redakční článek), odpovědět na mou Otázku všem levicovým, v podstatě převzatou z mého dřívějšího článku v Britských listech. (Jazykové potíže nemohou být problém, ta otázka je na mé stránce přeložena do angličtiny, ruštiny a němčiny.) Opravdu je 'pokrokové' to, co nemůže dobře fungovat? Hodnocení pokroku ve společnosti se věnuji v článku výchova, vzdělání a propaganda a mj. u slova spokojenosti v korespondenci s paní doc. Cvrčkovou. (Pro snadnější přístup k těm odkazům Vám posílám toto sdělení i mailem.)

     Také korespondence Názory jiných lidí, zejména s paní Dr. Šiklovou a s pány D. Černým, Vieweghem a "kritik"-em se týká věcí, často v Britských listech popisovaných podobně jako těmi lidmi. Paní doktorka Šiklová, přes svůj příslib, že bude v té diskusi pokračovat, nedokázala odpovědět na můj dotaz, odkud ty informace o politické špíně má, přestože je pedagožka toho oboru. A nejspíš to nedokáže ani další supervýznamný člověk, o kterém jí tam píšu, že jsem se ho se na tu věc ptal. A nedokáží to nejspíš ani ti pánové Viewegh a spol., ačkoliv už svými akcemi a asi i knihami o té věci nadělali spoustu škody právě na té spokojenosti a životní úrovni řadových lidí.

     Děkuji Vám za pozornost a byl bych Vám zavázán, kdybyste uveřejnil i tenhle můj dopis,

           Tomáš Pečený

 

PS. Technické poznámky:

   Server volny.cz při prohlížení takových dopisů nezobrazuje pořád ještě takové odkazy správně (ale už se mi podařilo v té věci s nimi vejít v činný kontakt).

   Kdyby se to stalo i na Vašem serveru, postupujte prosím od té mé stránky nebo stránky i mých politických názorů, kterou znáte a je přístupná ze seznamu mých článků v BL. Postupoval byste po těch odkazech mj. ke korespondenci 'Názory jiných lidí' a tam podle jejich jmen.

 

   V článku Čulíkův protičeský rasismus, který jste mi zodpovědně uveřejnil, pořád ještě v Britských listech nefungují správně ty odkazy, zejména klíčový "českého" tisku v cizím vlastnictví, jak jsem Vám psal v přeposílaném dopisu z 25.8.10.

 

-----Original Message-----
From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, August 25, 2010 3:38 AM
To: 'Jan Culik'
Subject: článek o Vašem postoji

 

Dobrý den pane doktore,

    jako dříve oceňuji, že jste zveřejnil tu drsnou kritiku. (Ani se mnou se mnozí pro mé názory nemazlejí.)

    Ten zveřejněný článek nemá správně některé odkazy; posílám Vám ho s těmi odkazy upravenými (a s opraveným překlepem v 'levicovosti' a formulací o tom jediném člověku - soustružníkovi; tak, jak je teď na té mé stránce).

    Možná byste ho mohl takhle použít rovnou; nebo podle porovnání s dosavadní verzí ty odkazy upravit tak, jak to vyžaduje Váš redakční systém.

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

 

PS: Dostal jsem k němu i to vyznání, jak jsme si v té době pěkně žili jako ty tlustý zvířátka v žitě. Připomíná mi taková vyznání i o jiném období mého života.