Pro cestinu je mozna potrebi nejen ted klepnout na tlacitko 'Aktualizovat' ('Refresh').

   Nejdůležitější části tohoto komentáře k seznamu textů jsou zobrazeny písmem této barvy a této barvy.

   Strojový překladač je tu jen pro pokus, jak funguje; pro daný účel dosud zřejmě nedostatečně.

   The machine translator is here just as an attempt how it works; up to now apparently poorly for the purpose.

   Машина переводчика находится здесь всего лишь как попытка, как она работает; по всей видимости всё ещё недостаточно для целей.

   Die Übersetzermaschine ist hier nur als ein Versuch, wie sie arbeitet; bisher offensichtlich schlecht für die Zwecke.

 

   Technické poznámky k zobrazování viz pod čarou */. Pokud se vám neobrazuje tahle stránka seznamu celá i s těmi poznámkami až po můj podpis s datem a používáte Microsoft Internet Explorer 8 ve Windows XP, je nejspíš třeba v tom prohlížeči experimentovat s kompatibilním zobrazením. Tedy v jeho menu 'Nástroje' ('Tools') ... 'Nastavení kompatibilního zobrazení' ('Compatibility View Settings') přidat stránky 'nazory.cz'. To nastavení ale někdy rušilo zobrazováni počítadel, viz ty poznámky pod čarou /*, a také se v tom Internet Exploreru špatně nastavuje odkaz do určitého místa textu na jiné kartě. Prohlížeč Google Chrome mi zatím zobrazuje skoro všechno správně. 

 

   Předmluva:  Vím o riziku, které pro mne i morálně představuje takovéhle vytváření vlastního politického média, založeného hlavně na osobních poznatcích a osobní komunikaci, v současné mediální konkurenci. Ideálem je mi (ta drzost i jen pomyslet!) publicistika Ferdinanda Peroutky z doby první ČSR a co do formy politická část 'Neděle Karla Čapka' z tehdejších Lidových novin; Čapek při svém talentu ovšem nemusel používat provokující formulace, aby si jeho myšlenek vůbec někdo všiml.

  Snažím se hledat cestu proti přehlcení informacemi, teď hodně i irelevantními blogy a "sociálními sítěmi", totiž právě co nejpřehlednější prezentací a diskusí co nejkvalifikovanějších lidí. Tím, dost možná nakonec bez úspěchu, vědomě konkuruji mravenčí silou svých myšlenek (o vydělávání peněz nejde) zavedeným politickým médiím a snažím se co nejvíc využívat metodiku přírodovědy a její výsledky a ověřené badatelské výsledky historie; a pokud jsou mi trošku dostupné, i výsledky experimentální a kvantitativní ekonomie. S pokusy přinášet vlastní pohled na ideál a realitu toho, že výsledky té vědy a toho historického bádání jsou politikou ovlivňovány jen zanedbatelně. V té souvislosti je jasné, že "vědecký světový názor", tak jak je v ironizujících uvozovkách v nadtitulu mého prvního takového textu o socializmu, je stejný protimluv = stejná blbost jako třeba "řízený (co do obsahu) trh". Možná si toho mého úsilí přece jen i ti významní současní čeští přírodovědci a další vzdělaní lidé všimnou a pokusí se politicky postupovat aspoň tak věcně důvodně (pozor, 'korektně' znamená v eurospeaku něco jiného!) a přehledně, jako se snažím já. Věcnou otázku testující můj politický postoj jsem ani od nich zatím nedostal.

 

  Výhodu, kterou v té věci mám právě tím, že jako důchodce finančně závisím hospodářsky průkazně na hospodaření státu jako celku a ne jen některé jeho části, médiu či podniku a že jako starý člověk už své lidské zájmy doufám dost odvozuji od lidských zájmů svých potomků (tedy jsem ve vztahu k České republice NEZÁVISLÝ v tom nejlepším smyslu, jaký si dovedu představit), považuji za podstatnou.

 

Moje politické názory

Tomáš Pečený  ( o mně, aktualizace viz dopis Dr. Čulíkovi. Vězte, že jsem tím autorstvím v Britských listech zařazen mezi takové, jako http://www.blisty.cz/aut/2818/art.html .)

   Těch textů je už fůra. Novému čtenáři doporučuji se podívat, na co získal odkaz nebo ho nějak zaujalo, a pak skákat po odkazech, dokud ho to bude zajímat.

   Ty své názory se snažím opírat o co nejlépe ověřené prameny; a jejich konzistentnost o co nejpřehlednější zveřejňování.

Snažím se co nejvíc přiblížit politickému komentátorovi (hypotetického?) seriozního stranického média (jsou to moje názory) a, kam až to současně je v lidských možnostech, i nezávislému zpravodajci. V té zpravodajské části se proto snažím splňovat požadavky, které formulovala paní doc. Cvrčková: sdílet co nejvíc z obecně uznávaných zásad vědecké publikační etiky, a tedy ručit za úplnost, ověřitelnost a nezkreslenou interpretaci toho, jak druhé cituji. Té komentátorské části (toho, co sám tvrdím) se týká ta konzistentnost a její kontrola co možná přehledným zveřejňováním.

   Každého čtenáře proto prosím: uvidí-li na mých stránkách něco, co neodpovídá v jeho oboru současnému stavu poznání, aby mi o tom řekl či napsal a aby mi přitom také sdělil, jestli souhlasí s uveřejněním toho jeho sdělení v rubrice Názory jiných lidí podle pravidla tam o označování 'informace od ...'; a jestli souhlasí s tím, že mu případný navazující dotaz napíši s vysvětlivkami neurčenými ke zveřejnění. Pro sdělení politického názoru k diskusi a zveřejnění prostřednictvím těch mých stránek jsou tady dále obecná pravidla a v té rubrice druhé pravidlo o formě označení.

   Jiné takové stránky, které by se snažily křížovými odkazy udržovat trvale tu konzistentnost při aktualizacích, neznám; proto nemohu srovnávat a přejímat jejich zkušenosti. (Zajímalo by mne, jestli s takovým úsilím lze dospět i ke zcela opačným názorům; totiž těm, které tu nazývám levicovými. Tu souvislost vidím jako podstatnou a rád bych tu oponoval podobně soustavnému a přehlednému vyjádření soustavy současných názorů levicových [i ten by musel začít rozvahou o termínech], totiž konkrétními otázkami, možná i jen tou jedinou 'otázkou všem levicovým, totiž levicovým podle mé definice' . Na tuto snahu jsem zatím vždycky dostal jen odpověď stylem 'obtěžované slečinky', viz i 'moje posedlost'. Moc rád bych formuloval osobně 'otázku Vám levicovému, totiž levicovému podle Vaší definice.' Takovou definici od někoho z levicových politicky významných lidí, zejména prezidenta Havla, nynějšího prezidenta Zemana, hejtmana Palase a eurokomisaře Špidly, jsem neznal a neznám dost přesně, abych mu vůbec takovou otázku mohl položit; filosof prof. Bělohradský, ani po intervenci paní Dr. Šiklové, vůbec neodpověděl na kritiku jeho definice, a tím i skoro všech jeho politických výroků. Zatím také nikdo nereagoval na mé výzvy k oponování mým názorům věcně; tím rozumím zejména nějakou 'otázkou mně pravicovému podle mé definice'.)

   Abych zpřehlednil ty (nezbytně) dlouhé texty, pokusil jsem se vybarvit některé texty tak, že důležitá slova podobného nebo souvisejícího významu označuji na mnoha místech stejnou barvou. Je jasné, že ty barvy jsou můj výklad; byl bych raději, kdyby si čtenáři svůj názor tvořili spíš z uváděných faktů. Ty barvy nemám ani precizně definované, berte je proto prosím spíš jako vyjádření mých pocitů. Proto jdou už skoro všude ty barvy vypnout, klepnutím na příslušný odkaz nahoře na označené stránce. Na ten můj barevný výklad souvislostí se můžete dívat i v dalších částech těch textů (tj. dolů) tak, že si vyvoláte na jedné kartě Google Chrome či Internet Exploreru a podobných prohlížečů tu barevnou verzi, na sousední kartě tu nebarevnou (Ctrl + klepnutí myší na ten odkaz), na obou kartách posunujete klávesami PgDn resp. PgUp a přepínáte si mezi těmi kartami (Ctrl+Tab). (Barvení některými odkazy na jiné stránce zachovám i v té nebarevné verzi, protože je určeno hlavně k upozornění na odkazované slovo a vyskytuje se jen několikrát; plně zatím funguje jen v některých prohlížečích a/nebo operačních systémech.) Zatím je výchozí stav při vyvolání odkazu do označeného textu ten můj barevný. Až využije první z těch významných korespondujících nabídku možnosti i jeho barevného vyznačování v textu o jeho názorech, změním výchozí zobrazení všech textů na nebarevné a jsem připraven organizovat barvení kteréhokoliv i mého textu kýmkoliv z těch, kdo už s tou formou diskuse začali a přitom neaktualizovat vybarvené odstavce mého textu a doplňovat texty jiných lidí jen přidáním číslovaných odkazů  k jejich textům. To umožní každému čtenáři sledovat diskusi (které souvislosti diskutující zdůrazňuje) i mezi více lidmi nad složitými texty přehledně, přesně a rychle, totiž jen přepínáním toho barevného označení.

   K datu uveřejnění:

  - Doplnění hlavního souboru textů o socializmu uvádím u něj na konci jejich seznamu, ale odkaz na celý ten soubor textů nechávám jako první, protože těch odkazů je mnoho a dávám přednost přehlednému umístění nejaktuálnějších textů ke konci celého seznamu. Jeho poslední doplnění opakuji proto s řádkem jeho názvu u konce celé tabulky podle aktuálnosti. Tam také přemísťuji všechny odkazy dalších článků, v pořadí podle aktuálnosti, zhruba podle data posledního doplnění; tam také budu většinou přemísťovat shrnutí mých politických názorů, takže ty dva hlavní texty budou tvořit rámec mých sdělení i v tom seznamu, nedám-li přednost jinému aktuálnímu sdělení jeho umístěním na konec. (Na tom serveru si někdy nechávám i předchozí verzi některého textu, a to s jménem, pozměněným na *.htx .)

  - Někdy upravuji formulace i během vyvěšování; v následujících dnech je už bez oznámení datem aktualizace neměním, s vzácnou výjimkou překlepů a podobných nevýznamností; a v červnu 2015 také s výjimkou opravy příliš smířlivé formulace, o jejíž naivnosti mám nové poznatky.

 

 

 

V rubrice Názory jiných lidí                          (založené)

15.12.08

      uveřejním každý dopis do velikosti 50 kB, jednající o problematice těchto článků, jehož zveřejnění nebude zjevně trestným činem, který

- buď bude digitálně podepsaný,

- nebo bude odeslán z adresy, s kterou jsem si už korespondoval. Ukázalo se, že dva ty příspěvky, byť poslané s dobrou vůlí, obsahovaly propagandu nízké úrovně, založenou na opakování něčeho nevýznamného (bulvár) nebo chybného (pavěda). V těchto, hodně výjimečných, případech uveřejním ten příspěvek, jen shodneme-li se na té vhodnosti uveřejnění s přispívajícím. Podle jiných blogů nezveřejním příspěvky obsahující příliš mnoho vulgarit nebo příliš zjevnou reklamu; takové vždy zmíním aspoň komentářem v článku s blízkou tématikou. Nezveřejňuji dopisy posílané lidmi, jednajícími zjevně ve shodě s institucí, která mi odpověď odmítá. Na tu věc upozorňuji v souvisejícím textu aspoň hromadně.

   Z ostatních adres nebo delší podle svého uvážení; viz i text některých článků. Některé dopisy uveřejňuji tak, aby pokud možno nešlo autora identifikovat. (Zatím si nikdo nestěžoval, že by ta anonymizace byla nedostatečná.) Pravidla formuluji pod seznamem té korespondence.

 

Pro ty, kdo nechtějí číst dlouhé výklady: zkuste prosím rovnou odpovědět na otázku se slovy 'podle čeho' na konci tohoto článku tak, jak je formulována dále v článečku Otázka všem levicovým.

Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu. Česká republika a Evropa.

17.11.08

doplnění:

nový odkaz 'laický pohled' (' zatím ')

21.11.08

 

nový odkaz hromadné vraždění – motivace

24.11.08

 

úprava odkazu 'laický pohled' ( zatím )

24.11.08

 

nový odkaz 'opravdu chudáci' v odkazu  úspěchy vlády

26.11.08

 

úprava odkazu metody boje , metody nápravy

15.12.08

 

komentáře: zpochybnění protestu proti špatné

25.12.08

 

   práci ve zdravotnictví

25.12.08

 

doplnění odkazu na poznámku k demokracii v EU...

25.12.08

 

komentáře: doplnění odkazů k cenám zdravotnictví

25.12.08

 

zmínka o vlastním zájmu levicových politiků

25.12.08

 

doplnění odkazu o demolici do odkazu bojovníci za mír

 1. 1.09

 

jiné náhradní termíny v úvodních definicích

 2. 1.09

 

další náhradní termíny

 4. 1.09

 

další vysvětlení k úvodní terminologii

20. 1.09

 

odkaz na článek komunisty Neorala

10. 2.09

 

komentáře: doplnění odkazu k poplatkům ve zdravotnictví

12. 2.09

 

výsledek referenda : doplnění odkazu na smířlivější pohled

14. 2.09

 

slovníček newspeaku: náhrada odkazu odstraněného na stránce ČT

 2. 3.09

 

závěr: odkaz na poznámku o zdravotnické reformě

11. 3.09

 

další odkaz na Neoralovy výroky i jejich "podloženost"

16. 3.09

 

výsledek referenda : upřesnění odkazu na smířlivější pohled

17. 3.09

 

úspěchy vlády: elektronické vyřizování , úvaha o daních

30. 3.09

 

dvojí tvář té propagandy

 3. 4.09

 

další drobná úprava náhradních termínů v úvodních definicích

15. 4.09

 

další úprava odkazu zatím a výsledek referenda u slova Masaryk

 1. 5.09

 

odkaz na postoj dalšího inteligentního člověka

 8. 5.09

 

odkaz metody boje – vzpomínky dalšího pamětníka

13. 5.09

 

další, snad už definitivní, náhradní termíny v úvodních definicích

20. 5.09

 

souvislosti v odkazu Cibulka

21. 5.09

 

další odkaz v odkazu zatím

23. 5.09

 

další pohled v odkazu Benešovy názory

24. 5.09

 

ještě jeden náhradní termín

24. 5.09

 

po severokorejském jaderném výbuchu – beze změny

25. 5.09

 

úprava formulace těch náhradních termínů

26. 5.09

 

úprava u řetězců 'reprezentaci' a 'dvojí tvář; k zobrazení počítadel'

 5. 6.09

 

ke Guevarovi

14. 6.09

 

po výrazném potvrzení Ahmadinežáda ve funkci a

17. 6.09

 

   po stanovisku britských poslanců k protiraketové obraně – beze změny

17. 6.09

 

odkaz metody boje – zpřesnění závěrečné poznámky

19. 6.09

 

úspěchy vlády: další odkaz; článek je odpovědí i na ten od důchodce

26. 6.09

 

k volební propagaci ČSSD a Zelených a po odkladu voleb – beze změny

15. 9.09

 

souvislost naší obrany s Obamovou politikou; postoj médií

18. 9.09

 

lepší zpráva k té obraně; odkaz prof. Zd. Nejedlý

10.10.09

 

K obraně naší suverenity a k obraně poválečné náhrady za okupační

     škody – text i odkazy beze změny. Pozor, jde nám o hodně!

 

20.10.09

 

Rathův záměr vládnout s komunisty

 3.11.09

 

Jsou levicoví typicky "vejtahové"? I v odkazu termíny

 7.11.09

 

     logika té souvislosti

 7.11.09

 

slovníček newspeaku a výsledek referenda – pořád PR PRopaganda

     ostouzením pravicovosti

 

17.11.09

 

další vzpomínka na protektorátní vraždění Čechů a na K.H.Franka

24.11.09

 

odkaz ze slovníčku newspeaku: náckovská obdoba KSSS byla 'Dělnická'

 9.12.09

 

odkaz svoboda: nákup nejlepšího zboží i v Německu je teď české

     vlastenectví

 

19.12.09

 

odkaz slovníček newspeaku: náckovská propaganda a 'smějící se bestie'

29.12.09

 

výsledek referenda: moje drobné zkušenosti s nacionalisty

 1. 1.10

 

nadtitul, text u slova 'bulvár' a odkaz termíny – odkazy na další články v BL

 3. 1.10

 

odkaz Benešovy názory: o jiném způsobu propagandy proti prezidentovi a

     nám

 

11. 1.10

 

zvýraznění několika písmen

24. 1.10

 

úspěchy vlády (podčárník): vědci a čas potřebný na orientaci v trhu

27. 1.10

 

odkaz svoboda: ale pozor na dotace; odkaz na článek o trhu

29. 1.10

 

komentáře: další odkaz na minulost politika

 1. 2.10

 

Benešovy názory: odkaz na článek o Lidových novinách

 2. 2.10

 

výsledek referenda a termíny: nové odkazy

 7. 2.10

 

výsledek referenda: politologovo doporučení Masarykova výkladu demokracie

 8. 2.10

 

další poznámka nenávist

 9. 2.10

 

komentáře: náprava odkazů přemístěných ve Vesmíru

 9. 2.10

 

odkaz slovníček newspeaku: další svědectví, že ta údajná "pravicovost"

     nácků   je jen vítězství komunistické PRopagandy

 

17. 2.10

 

komentáře: náprava jiného odkazu

20. 2.10

 

vhodnější příklad boha jiné kultury

22. 2.10

 

kvalita spojenectví SSSR pro Američany; doplnění odkazu metody boje

     a závěru

 

28. 2.10

 

výsledek referenda: odkaz na úvahu o 'tržním referendu'

 3. 3.10

 

'laický pohled' ('zatím'): k důvěře a reprezentaci

10. 3.10

 

termíny: odkaz na souvislosti s výchovou

11. 3.10

 

výsledek referenda: odpověď Dr. Valacha na základní otázku jsem nedostal

16. 3.10

 

Česká televize, osmašedesátnická levicovost a současný status EU

22. 3.10

 

úspěchy vlády (podčárník): jak zatím bránit 'odlivu mozků'?

26. 3.10

 

o MOSTu INTELIGENCE (drobná grafická úprava později)

29. 3.10

 

výsledek referenda: odkaz na poznámku o kulturnosti

 3. 4.10

 

výsledek referenda: v zastupitelské demokracii dílčí hlasy s preferencemi

 8. 4.10

 

po pražském podpisu odzbrojovací smlouvy USA a Ruska – beze změny

 8. 4.10

 

další ukázka protipravicové PR v České televizi, poškozující i sestavování vlády

12. 4.10

 

představitel "vlastenectví" konkrétně

13. 4.10

 

odkazy na článek o trhu

18. 4.10

 

termíny a výsledek referenda: psychologické hledisko PRopagandy o "svinstvu"

29. 4.10

 

    i ukázka výsledku té demagogie; poděkování odborníkům za konzultaci

30. 4.10

 

křiklavý další případ nepřiznané volební propagandy ČSSD v České

     televizi

 

 6. 5.10

 

odkaz o levicové televizní propagandě v USA

16. 5.10

 

Kalouskův údaj na "volebních složenkách" je podle mne správně, ale...

16. 5.10

 

shoda s názorem V. Havla na nenávist

17. 5.10

 

Mussoliniho "dobrodiní ve prospěch všeho prostého lidu"

18. 5.10

 

Benešovy názory: doplnění odkazu

18. 5.10

 

odkaz na další aspekt levicovosti České televize

 1. 6.10

 

výklad dalšího termínu

10. 6.10

 

ČT snad vzala na milost i strany nové vládní koalice, ale...

22. 6.10

 

Francie připravovala zradu ČSR už v r. 1932

11. 8.10

 

další literatura o přípravách našeho vyhubení

11. 8.10

 

pohádky: i do dobrých časů naděje na dobrá díla

27. 8.10

 

v Č. televizi zač. 2010 další časová souvislost s hnědou propagandou

27. 8.10

 

úvod: doplnění citace rozboru; úvaha v odkazu 'laický pohled' (' zatím ')

28. 9.10

 

nadtitul – odkazy na další články v BL

20.10.10

 

další ukázka protipravicové PR v České televizi, poškozující i naši pozici

     v EU

 

28.10.10

 

slovenská. poslankyně Vašáryová: EU trvá na tom, aby členské země měly

     veřejnoprávní televize

 

29.10.10

 

pohádky: další příklady těch podle mne dobrých pořadů

22.11.10

 

výsledek referenda: další odkaz u slova 'slýchali'

 2.12.10

 

odkaz, k úrovni České televize a možné konkurenci

 6.12.10

 

komentáře: ještě k "polovičatosti" naší demokracie 1945-1948

11.12.10

 

komentáře: o lékařské péči v USA

10. 1.11

 

komentáře: k poměru platů lékařů a normálních smrtelníků

11. 1.11

 

odkaz svoboda: doplněn odkaz

11. 3.11

 

termíny: konkrétní příklady politiků

 9. 4.11

 

'opravdu chudáci': období poklesu a obtíže s hledáním zaměstnání

 9. 4.11

 

Ukázka z Koránu : nahrávka toho zpěvu už není na Internetu

 9. 4.11

 

komentáře: odkaz do korespondence

23. 4.11

 

komentáře: současná obdoba Emanuela Moravce

14. 5.11

 

odkaz slovníček newspeaku: doplnění textu o osvobozování

18. 5.11

 

odkazy o korupci levicovostí

 3. 7.11

 

Chiracův hanlivý výrok o nás už na Zieleniecově stránce není

18. 9.11

 

Moravcův pořad v České televizi ještě lepší, bez rozeštvávání lidí

25. 9.11

 

k informovanosti Němců a Rakušanů o předválečném stavu u nás

31.10.11

 

odkaz usnesení KSČ: jiné písmo

 9.12.11

 

vláda národního konsensu je pro rudé i sudeťácké levičáky trnem v oku

 9.12.11

 

pohádky: pozor na ně

 7. 1.12

 

nadtitul: text je i reakcí na hanopisy komunistů i BL o Václavu Havlovi

10. 2.12

 

slovníček newspeaku: užijeme si ještě tolik legrace, jako za socializmu?

11. 3.12

 

jak vnímám PRopagandu právníků Haška a Sobotky z ČSSD

23. 3.12

 

zpřesnění úvodní úmluvy o termínech, úprava odkazu termíny

12. 2.13

 

další zpřesnění úvodní úmluvy o termínech

18. 2.13

:

nepozornost nám tu může způsobit i obdobu Kijeva, Majdanu

 3. 4.14

 

slovníček newspeaku: k odbojové akci

26. 4.14

 

nepozornost nám tu může způsobit i obdobu Krymu

30. 6.14

 

pozitivní rozdíl komunistů proti náckům

 3. 1.15

poslední:

komentáře: ještě k výroku prezidenta Zemana o preventivních útocích

 5. 1.15

 

 

 

====================================================

========

Volbu na kongresu ODS vítám

 7.12.08

 

 

 

Kdo požene k odpovědnosti Usámu?

27.12.08

 

 

 

Ekologistova propaganda líčením války

 4. 1.09

 

 

Publikují Britské listy záběry Izraelců zraněných raketami vystřelovanými z Gazy?

 6. 1.09

 

 

 

Roučkova ukázka přístupu české levice

14. 1.09

 

 

 

Obchodníci s krizí – obdoba obchodníka s deštěm

 8. 2.09

 

 

 

k astronomickým jevům

 3. 5.09

 

 

 

komunistické snění

10. 6.09

 

 

 

akademická jatka?

28. 6.09

 

 

 

Potřeba předvolební koalice

12. 9.09

doplnění:

k volební propagaci ČSSD a Zelených a po odkladu voleb – beze změny

15. 9.09

 

 

 

poměr levičáků k obyčejným občanům

 7.11.09

doplnění:

vědci a stávka odborářů pražské dopravy

 7.11.09

 

stávka možná nebude

 8.11.09

 

 

 

Volbu Obamy nevítám

21. 1.09

doplnění:

souvislost s radarem

12. 2.09

 

změna podtitulu

10. 5.09

 

vrácení původního podtitulu a odkaz

19. 5.09

 

po výrazném potvrzení Ahmadinežáda ve funkci – beze změny

17. 6.09

 

zpětná změna podtitulu

20. 6.09

 

po "změně" obranných plánů s ústupkem Rusku – beze změny

18. 9.09

 

náznak změny k lepšímu

 9.11.09

 

 

 

20 let po pádu Berlínské zdi

 9.11.09

 

 

 

konec české vědy?

15. 9.09

doplnění:

odkaz na další poznámku o 'odlivu mozků'

26. 3.10

 

 

 

Triumvirát

13. 4.10

doplnění:

a pan Schwarzenberg

26. 4.10

 

doplnění odkazů

26. 4.10

 

 

 

Otázka všem levicovým (za její překlad do dalších jazyků děkuji těm, kdo je umějí)

 5. 5.10

 

 

 

Upozornění

20. 5.10

 

 

 

Jak jsem volil špatně

29. 5.10

 

 

 

Dík MUDr. Julínkovi

14. 1.09

doplnění:

oprava překlepu

17. 1.09

 

o terminologii socialisty Paroubka

23. 1.09

 

je demokratická politika svinstvo?

11. 3.09

 

o čekání u lékařů a o opakovacích receptech

26. 6.09

 

ta Paroubkova propaganda; "humánní" přístup kraje pod vedením Ratha

 5. 9.09

 

k volební propagaci ČSSD a Zelených a po odkladu voleb – beze změny

15. 9.09

 

upozornění na maskování "politicky nevhodného" obsahu v České televizi

17. 2.10

 

odkazy do druhých textů

27. 2.10

 

peníze, rozvoj zdravotnictví a užitečnost pro mne a pro všechny lidi

 2. 5.10

 

k poplatkům s  nadhledem

20.10.10

 

 

 

účast ve volbách a řeči o prkotinách

24.10.10

 

 

 

pozor na KohoVolit.eu

16.10.10

doplnění:

doplněny odkazy na korespondenci

 6. 1.11

 

 

 

levicovost České televize už nejen růžová a zelená, ale i hnědá?

 1. 6.10

doplnění:

je jasné, kdo to inicioval

 2. 6.10

 

zpřesněno vysvětlující přirovnání

 3. 6.10

 

přemístěni na uvolněné místo

20. 4.11

 

 

 

evoluce?

28. 8.09

doplnění:

oprava formulace námitky

 1. 9.09

 

oprava formulace, odkazy na korespondenci o věcných argumentech

 8. 9.09

 

o pavědě v České televizi

20. 4.11

 

doplněn odkaz

30. 5.11

 

 

 

k demokracii v EU a k obhajobě našich státních a národních zájmů ekologisty

14.12.08

doplnění:

o terminologii ekologisty Dolejšího

15.12.08

 

k té přátelskosti a úrovni poznání

15.12.08

 

k té "zdvořilostní návštěvě" europoslanců u našeho prezidenta

22.12.08

 

doplněna výzva

24.12.08

 

nepatrná formální úprava

26.12.08

 

nepatrná formální úprava

29.12.08

 

po prezidentově projevu v Evropském parlamentu – beze změny

19. 2.09

 

doplnění odkazu do článku o socializmu

 3. 4.09

 

zase Cohn-Bendit

 6. 5.09

 

a předseda Zelených Liška

10.10.09

 

K obraně naší suverenity a k obraně poválečné náhrady za okupační

   škody – text i odkazy beze změny. Pozor, jde nám o hodně!

 

20.10.09

 

nadtitul

 3. 1.10

 

doplněn nadtitul

 4. 6.11

 

 

 

Máme se bát vytunelování penzijních fondů?

 

 

po krachu fondu jeho majetek převezme jiný penzijní fond

 2. 1.11

 

dokážeme si udržet důvěryhodný kapitalizmus?

 3. 4.11

 

doplněn odkaz, doplněn popis dávné zkušenosti

12.10.11

 

 

 

k Lisabonské smlouvě

29.11.08

doplnění:

doplnění období

 1.12.08

 

odkaz na stránku dánské poslankyně

14.12.08

 

ten odkaz nově

10. 2.09

 

dotaz Ústavnímu soudu (pokus ze zákona o svobodném přístupu

     k informacím)

 

 3.11.09

 

k popisu rozhodnutí ÚS o Lisabonské smlouvě (i o kompetenci

     Dr. Rychetského)

 

22.10.11

 

 

 

přísaha loyality

 4.12.08

doplnění:

doplnění, překlad do češtiny

 6.12.08

 

oprava překladu

 7.12.08

 

doplnění odkazu do druhých textů

22. 4.11

 

česká vlajka, mladí lidé, osud češtiny

24. 5.11

 

česká vlajka a mladí sportovci

25. 5.11

 

jak chápu loyalitu

28.10.11

 

 

 

k "demoliční hypotéze"

 1. 1.09

doplnění:

doplnění technického rozboru

 1. 1.09

 

jak se chová ocelová konstrukce i jednopatrového domu při požáru

 3.12.11

 

 

 

Topolánek versus Klaus?

26. 3.09

doplnění:

doplnění souvislostí

27. 3.09

 

změna mého pohledu

29. 4.09

 

poznámka o vztahu k P. Bémovi

30. 4.09

 

úvaha o manipulaci, k odkazu do BL; odkaz k astronomickým jevům

 3. 5.09

 

cena pádu vlády; byli jsme před EU a budeme i po ní

 6. 5.09

 

přesnější formulace závěru

10. 5.09

 

doplnění o pohled Evropanů na politickou ambici českého umělce

23. 5.09

 

oprava hodnocení minulé vlády doplněním 've vnitřní politice'

26. 5.09

 

k hodnocení minulé vlády a Lisabonské smlouvě

 5. 6.09

 

ještě k  hodnocení minulé vlády a Lisabonské smlouvě

30. 6.09

 

a ještě k Lisabonské smlouvě

10.10.09

 

K obraně naší suverenity a k obraně poválečné náhrady za okupační

     škody. Pozor, jde nám o hodně!

 

21.10.09

 

odkaz pan Schwarzenberg

22.10.09

 

(trochu konkrétnější zmínka o komunálním politikovi)

24.10.09

 

K obraně naší suverenity a k obraně poválečné náhrady za okupační

     škody. Pozor, jde nám o hodně!

 

27.10.09

 

Podstatný pokrok v té obraně – text beze změny

29.10.09

 

(odkaz na nepravdy v Britských listech

30.10.09

 

výzva Dr. Čulíkovi k důkazu, že jeho tvrzení není jen naci propaganda**/)

30.10.09

 

Úspěch obrany naší suverenity a obrany poválečné náhrady za okupační

     škody. Jde nám o hodně!

 

31.10.09

 

Topolánkovy chyby

 1.11.09

 

k velké koalici

 3.11.09

 

(PRopaganda soudruha Dr. Zaorálka, filozofa vystudovaného za totáče)

 4.11.09

 

a znovu pan Schwarzenberg

23.12.09

 

a znovu Dr. Čulík a Mgr. Dolejší

 3. 1.10

 

poznámka k postoji americké veřejnosti

22. 3.10

 

odkaz na poznámku k vyjadřování p. Topolánka

 3. 4.10

 

přeformulování odstavce se slovem 'cílenou'

26. 4.10

 

lepší odhad škod televizním odborářským pučem

16. 5.10

 

volby 29.5.10 nám daly dobrou naději hospodářsky, ale pozor na naše

 

 

   národní a státní zájmy v EU

30. 5.10

 

k průhlednosti státních a komunálních financí

18. 4.11

 

systém dvou stran bych u nás viděl raději

19. 4.11

 

slova nahrazena odkazem

21. 4.11

 

k výběru informací, které si lidé mohou ověřovat; návrh Karla Čapka

24. 4.11

 

doplněn nadtitul a konec článku

 4. 6.11

 

k 'vládě národního konsensu'

10.12.11

 

 

 

zrníčko pohledu na vztah kulturnosti, politiky a propagandy

 7. 6.09

doplnění:

('p. Fousek souhlas neposkytl'; to byla technická záležitost s maily)

28. 6.09

 

odkaz na ukázku Fouskova textu

17. 2.10

 

odkaz na jeho myšlenky, i o Karlu Havlíčkovi Borovském

 2. 3.10

 

s p. Fouskem je to jinak; PRopaganda přeposílanými maily

 3. 3.10

 

slušnost, vyjadřování a skandály

 3. 4.10

 

nahrávka o p. Topolánkovi byl falzifikát

14. 4.10

 

odkaz na souvislost s vlastnictvím tisku

14. 4.10

 

požadavek důkazu k Paroubkovu tvrzení

15. 4.10

 

    a jasná indicie o jeho "pravdivosti"

28. 4.10

 

negativní kampaň, pudy a násilí

 5. 5.10

 

americká "poradna Sally"

16. 5.10

 

kdo začal?

18. 5.10

 

souvislost s evolucí

19. 5.10

 

k pravděpodobnosti, že náš hlas ve volbách nezanikne

30. 5.10

 

doplnění odkazu

 1. 1.11

 

doplněn odkaz o vzdělání

12. 4.11

 

ke slušnosti politiky u nás

15. 4.11

 

k vyjadřování i v médiích

18. 4.11

 

odkaz k průhlednosti státních a komunálních financí

18. 4.11

 

k České televizi

21. 4.11

 

přesnější formulace

30. 4.11

 

k povídkám na náměty K. Čapka v České televizi

11. 9.11

 

k pořadu o J. Werichovi v České televizi

16.12.11

 

 

 

u sv. Václava 17. listopadu 2010

19.11.10

doplnění:

kde se pořád ty řeči o korupci u nás berou?

30.11.10

 

snad se opravdu dočkáme, že Česká televize bude naše

11.12.10

 

důraznější formulace o signatářích otevřeného dopisu

20.12.10

 

škoda, že se už nemůžeme zeptat pana Tigrida

23.12.10

 

rudí, růžoví a hnědí levicoví si proti národu dobře rozumějí,

 ... i s pseudopravicovými

 

24.12.10

 

podčárník (to všechno patří do toho článku jen volně):

 

 

- o "mediálně-kulturní frontě"

13.12.10

 

- morální síla umění v  televizi

18.12.10

 

- zpřesnění formulace o Reflexu

21.12.10

 

- Píseň pro Rudolfa III.

23.12.10

 

- srovnávací údaje o korupci v evropských státech

27.12.10

 

- i "umělci"; filmy na Nova HD, dobrý starý záznam na ČTHD

28.12.10

 

- paní Dr. Šiklová svůj podpis dementovala, odkaz na p. Svěráka

29.12.10

 

- zmírněna kritika postupu České televize

29.12.10

 

- ČT a nejzávažnější problémy, ČT a můj vkus

30. 1.11

 

- ČT: další skvělý pořad 'Čest a sláva'

30. 1.11

 

- ČT a PR (píár), zase i sudeťácká

 3. 4.11

 

- v kritice ČT24 jsem měl chybu

11. 5.11

 

- další skvělý kulturní pořad té občansky podraznické České televize

17.12.11

 

 

 

nám Čechům vládla...

28. 5.09

doplnění:

změna názvu, i reakce na další článek

29. 5.09

 

přeformulováno

 5. 6.09

 

doplnění odkazu ke korespondenci

16. 3.10

 

doplnění odkazů do druhých textů

13. 5.10

 

další takový odkaz

21. 5.10

 

čecháček?

30. 5.10

 

k dalšímu Čulíkovu protičesky šovinistickému článku

23. 8.10

 

další odsudek pomluvy televizních a filmových děl o osobních pocitech

27. 8.10

 

jak je to s Čulíkovým hodnocením knihy o českém nacionalizmu

29. 8.10

 

další odsudek Čulíkových tvrzení o těch věcech

19. 9.10

 

k porozumění mezi lidmi různých států; potřeba naší průmyslové vyspělosti

20. 9.10

 

(k té vyspělosti: i stav silnic se lepší)

20.10.10

 

jak jsou lidi ve vyspělé evropské zemi schopni rozlišit národnosti v naší

     republice

 

12.11.10

 

doplnění odkazů

17.12.10

 

Kde jsme povraždili miliony Němců? Nejen průmyslový rozvoj.

 6.10.11

 

o protektorátních filmech

 7. 1.12

 

 

 

jak jsem sežral PR propagandu

29.12.11

doplnění:

i pořady paní Jílkové; kolikpak asi bere ona?

28. 1.12

 

 

 

zbytečné regulace

 

 

jak na agresivní řidiče

14. 2.10

doplnění:

odkaz do poznámky o kulturnosti

17. 2.10

 

další příklad

20. 2.10

 

omluva za hodně "lidovou" formulaci

22. 2.10

 

tresty za dopravní přestupky a sociální postavení řidičů

19. 9.10

 

jak na agresivní řidiče - pokračování

23. 9.10

 

jak na bohaté agresivní řidiče

18.12.10

 

jak na moc agresivní řidiče

29. 5.11

 

rychlost v silniční dopravě jen doporučená?

 2. 2.12

 

 

 

Smířlivější pohled na referenda obecně; lidové veto

14. 2.09

doplnění:

odkaz na poznámku o zdravotnické reformě

11. 3.09

 

doplnění podmínky serioznosti organizátorů

14. 3.09

 

nepatrná formální úprava

26. 3.09

 

odolnost Čechů proti cynickému levičáctví

24. 1.10

 

odkaz na úvahu o 'tržním referendu'

 3. 3.10

 

volby 29.5.10 dávají lepší naději

30. 5.10

 

omluva

 5.12.10

 

možná to platil někdo jiný než Rusové

 2. 1.11

 

'lidové veto', i v titulku

 5. 2.12

 

ke způsobu zavedení toho 'lidového veta'

11. 2.12

 

 

 

S volbou českých Ficů počkejme až jak zase dopadne Slovensko

11. 3.12

 

 

 

levicovost v drobném

 5. 6.09

doplnění:

odkaz na dotaz pro Naději

14. 6.09

 

odkaz na jiný typ takové levicovosti.

22. 2.10

 

technická poznámka o pitné vodě

 5. 9.10

 

další takový případ

 7. 1.12

 

a ne v tak drobném měřítku

 9. 7.12

 

 

 

jakou bych chtěl olympiádu

 9. 8.12

 

 

 

média a volby, zejména prezidenta

14.11.12

 

 

 

je EU vyděračská organizace?

23.10.11

 

doplněn odkaz

30.10.11

 

zase p. Schwarzenberg

23.12.12

 

 

 

Vždy s úsměvem?

 9. 1.13

 

 

 

Jsme už v obdobě září 1938!? Média a amnestie prezidenta Klause. Lidé bděte!

21. 1.13

 

upřesnění, odkazy; mám to úsilí vzdát?

22. 1.13

 

podrobněji; dotazy vědci k jeho výzvě 'občanské společnosti'

28. 1.13

 

přesněji; v druhém kole jsem volil správně

30. 1.13

 

kdo poradil exprezidentu Havlovi ten recept s přímou volbou?

 4. 2.13

 

doplněny odkazy

 9. 2.13

levicovost v drobném 2

 7. 3.13

 

 

 

zločinná amnestie velezrádce Klause povede ke zničení Země!

 7. 3.13

doplnění:

podstatný okamžik už je

 1. 4.13

 

 

 

(nejen) piráti a Internet

26. 5.09

doplnění:

věc autorských práv je aktuální; zajímavá abstraktní úvaha I. M. Havla

25. 4.10

 

odkazy do vlastních textů, jako obvykle

26. 4.10

 

přesnější formulace u slova 'hromadné'

28. 4.10

 

s aplikovanou vědou a asi se software je to jinak než s kulturou

 2. 5.10

 

souvislost s trhem

18. 5.10

 

zdravotníci nám ukázali jiný vztah k penězům, než jsme se domnívali

29.12.10

 

k protestům o svobodě, Internetu a dobrovolnosti; 'tržní komunizmus'?

 5. 2.12

 

přesnější formulace odstavců o těch protestech

 9. 2.12

 

Jde opravdu o tu svobodu vyjádření názoru? Hackerský útok na server

     pravicové vládní strany ukazuje něco jiného.

 

14. 2.12

 

přístup naší republiky

31. 5.12

 

k Linuxu; dobrovolnost a inspirující součinnost

10. 7.13

 

 

 

opravdu Česká televize i hnědá?

 5. 6.10

doplnění:

doplnění odkazu na korespondenci

14. 8.10

 

zase ty nacistické PR termíny, podstrkované i umělcům a tak zahraniční

     propagandě

 

23.11.10

 

znovu o té korupci jiných Čechů než redaktorů a sudeťácká PRopaganda

 5.12.10

 

další hnědá PRopaganda

 3. 4.11

 

doplnění odkazu

21. 4.11

 

doplnění odkazu

24. 5.11

 

proč nás ČT neinformuje o současných aktivitách sudeťáků

     a o '20 Punkte'?!

 

 8. 9.11

 

jak to bylo doopravdy se 'zabíjeními po česku' redaktora Vondráčka!

30.10.11

 

a o jiném vysílání o té věci, s celým arsenálem sudeťácké PRopagandy

28. 1.12

 

beze změny

28.10.13

 

v odkazu doplněny informace o Dobroníně

 4.11.13

 

 

 

výchova, vzdělání a propaganda

11. 3.10

doplnění:

oprava odkazů na konci článku

13. 3.10

 

další hodně lidské souvislosti

15. 3.10

 

odkaz na text vědecké pracovnice z oboru o těch souvislostech

26. 3.10

 

nadtitul

15. 4.10

 

žertík?

30. 4.10

 

k pracnosti ověřování

 3. 5.10

 

odkaz do textu otázky všem levicovým

16. 5.10

 

přesnější slovo v podčárníku

18. 5.10

 

odkaz na korespondenci o energetických surovinách

29. 8.10

 

(podčárník: únavná sudeťácká agitka má pokračování

19. 9.10

 

odkaz na další větev té cynicky levičácké šovinistické propagandy)

12.10.10

 

podčárník: k technice a dotační politice 'obnovitelných zdrojů energie'

29.11.10

 

podčárník: technika slunečních elektráren za to zdražení nemůže

 2. 1.11

 

I otevřít a ukázat na první lež už je znechucující, jak to PRopaganda

     potřebuje.

 

24. 4.11

 

Na nedostatečnou vzdělanost nebo ostražitost před PRopagandou lidi

     doplácejí

 

 4. 5.11

 

proč ta příchylnost nebo aspoň tolerance levicových k pavědě

 4. 5.11

 

dotaz odborníkům k 'alternativní léčbě'

 7. 5.11

 

podčárník: další odkaz o úrovni PRopagandy

14. 5.11

 

'alternativní medicina' - vysvětlení pana profesora Heřta, i o návrhu

     legislativních změn

 

20. 5.11

 

podčárník: upřesnění toho dalšího odkazu

27. 5.11

 

'alternativní medicina' - souhlas s tím návrhem legislativních změn

 3. 6.11

 

podčárník: další odkaz

15. 9.11

 

odkaz o státních zdravotnických akcích

16.11.11

 

souvislost s akademickým vzděláním a hodnostmi; studenti

29. 1.12

 

ani odměna 1000000 € za důkaz např. proutkařské schopnosti nestačí

16.12.13

 

stránky SÚKL obsahují hodnocení klinických zkoušek konkrétních léků

28. 1.14

 

 

 

Majetková přiznání? Ano, novin a televizních redaktorů!

23. 5.12

 

aktualizace

22. 2.14

 

 

 

Jak zacházet s trhem; role 'neziskových organizací'

 4.12.09

doplnění:

propaganda "hodnocením korupce" je za tu korupci i přímo vinna

17.12.09

 

volby i nejlepšího zboží za dobrou cenu jsou vlastenecká povinnost

19.12.09

 

ještě ke "starým zlatým časům bez korupce"; odkazy na korespondenci

27. 1.10

 

pozor na dotace; k důvěře ve společnosti

29. 1.10

 

úvaha o "tržním referendu", např. ke Kaplického knihovně

 3. 3.10

 

skutečná příčina korupce – přerozdělování; levice, tj. i ČSSD, situaci

     zhoršují

 

18. 4.10

 

odkaz o dalších zdrojích pro energetiku

29. 8.10

 

užitečné věci se sporným ziskem pro investory

 7.10.10

 

odkaz k dalšímu dotazu

13.11.10

 

o přechodném řešení

25.11.10

 

k serioznosti a důslednosti České televize

 7. 1.11

 

USA, Obama: 'Dohnat a předehnat Čínu'

29. 1.11

 

vydírání lékařských odborářů vytváří "revoluční" atmosféru rozeštvávání

     lidí

 

29. 1.11

 

smlouvy teď platí; k tomu luxusu a k tomu absolventovi politologie

14. 4.11

 

pozor na PRopagandu o léčebných účincích; další důvěryhodná

     organizace

 

30. 4.11

 

další příklad přechodného stavu, ve zdravotnictví

26. 5.11

 

ještě k podvodům s výhrou na Internetu

 2. 9.11

 

k čemu také může vést levicová akce "ochránit děti"

14.11.11

 

výzva ekonomu Prouzovi z Partners a České televizi k dementování

    nepodložené a vlastně poplašné zprávy o korupci u nás

 

14.11.11

 

k rozumným státním akcím

16.11.11

 

'neziskové organizace' různých účelů; k 'Transparency International' ...

 5. 1.12

 

... a k "Alternativě zdola" či 'Ne základnám'

 7. 1.12

 

jak proti záměrnému časovanému kažení vlastních výrobků ...

25. 4.12

 

... příklad mého auta

12. 5.12

 

prodejci s 'příliš velkou tržní silou' by neměli mít možnost diskriminovat

12. 5.12

 

osobní příhoda mne upozornila na ponižování českých zákazníků

     v obchodním řetězci

 

16. 8.12

 

to ponižování v tom řetězci doufejme skončilo

 2. 9.12

 

podvodný pokus německé cestovní kanceláře

28. 1.14

 

k pastvinám zarůstajícím plevelem a místu pro sluneční elektrárny

29. 1.14

 

 

 

Nezačíná to už naostro?! Lidé bděte!

14. 6.13

 

doufám, že je to nebezpečí menší

26. 6.13

 

nenechme se svést propagandou o hromadné korupci u nás

11. 7.13

 

formulace, doplněn odkaz

12. 7.13

 

aktualizace

15. 2.14

 

 

 

Vražedná volnost psovitých šelem demokracie?!

29. 4.09

doplnění:

případ bláznivého zneužití svobody i státního aparátu

18. 5.09

 

a další zneužití – politickými ambicemi toho umělce a jiných

23. 5.09

 

PRopaganda prostřednictvím titulků

21. 2.10

 

odkaz na poznámku o kulturnosti

 3. 4.10

 

úvaha o vymáhání zodpovědnosti médií

14. 4.10

 

    ta úvaha přesněji

16. 4.10

 

to bláznivé zneužití svobody je už normální folklor?

29. 5.10

 

další ukázka seriozních novin

 2. 6.10

 

odkaz do textu ...Král demagogů...

29.10.10

 

odkaz k dotazu; zmírněna kritika postupu České televize

29.12.10

 

televizím rovné podmínky – jak zrušit "veřejnoprávnost"

15. 2.13

 

k tomu zrušení "veřejnoprávnosti"

13. 2.14

 

zavést povinné zveřejňování rozsudků ve věcech veřejné správy?

13. 2.14

 

'přílišná soudní moc' není (zatím?) můj námět nějakých změn ústavy

15. 2.14

 

 

 

všem věrným Moravanóm

16. 3.14

 

 

 

Weigl 2014

26. 3.14

 

 

 

Lidové noviny, Mladá Fronta a další rafaly na koho jim páníček přikázal

 2. 2.10

doplnění:

i rakouští politici v tom tažení jedou

16. 3.10

 

odkaz na nedávný podvod jejich sudeťácké PRopagandy

 5. 6.10

 

zpřesnění nadpisu; kdy ta PRopaganda začne otevřeněji shrabávat zisky?

 3. 8.10

 

kteréhopak řečníka nám to doopravdy dávají za závazný idol?!

28. 8.10

 

kdo rozšířil o V. Klausovi fámu o špinavých penězích?

 7. 9.10

 

podaří se Mladé Frontě dokázat obvinění ministra Bartáka

 

 

        velvyslancem USA, tak poškozující naše vztahy s USA?

13.11.10

 

co je hlavním účelem té PRopagandy?

28. 7.11

 

ukázka té jejich PRopagandy podrobněji, z článku redaktora LN Palaty

 6. 8.11

 

jak si můžeme představit likvidaci České republiky konkrétně

11. 9.11

 

i časopis Týden a jeho internetová verze

18. 9.11

 

jiný možný začátek likvidace České republiky - s obdobou Háchy

26. 9.11

 

i Dr. Švihlíková

 7.12.11

 

(i PR ?) analýzy v České televizi o Bartákově případu

 7.12.11

 

i Dr. Švihlíková, změna formulace

 9.12.11

 

Přímá volba prezidenta, prosazovaná v předvánočním období malé

     pozornosti lidí?

 

10.12.11

 

i další přírodovědec

 9. 1.12

 

s novým vlastníkem to bude doufám minulost

26. 6.13

 

aktualizace

 2. 4.14

 

 

 

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty

27.10.12

 

beze změny

 2. 4.14

 

 

 

O skrytých významech smutného výročí 15. března 1939

26. 3.14

 

 

 

k Brzezińského interview 2009

26. 3.14

doplnění:

změněný odkaz

27. 3.14

 

jak by asi Goebbels a komunisti vyložili  jeho slova

30. 3.14

 

čemu z takové  PRopagandy může uvěřit jiný vysoký úředník té velmoci

 2. 4.14

 

      a kdo takovou  PRopagandu šířil a šíří v Česku

 2. 4.14

 

 

 

Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu. Česká republika a Evropa. (většina nahoře)

17.11.08

 

pozitivní rozdíl komunistů proti náckům

 3. 1.15

poslední:

komentáře: ještě k výroku prezidenta Zemana o preventivních útocích

 5. 1.15

 

 

 

Církevní restituce a 25. únor 1948

30. 8.12

doplnění:

upřesnění požadavku na celkovou finanční částku

 1. 9.12

 

pozor na tolerantnost a přínos pro mír a nenásilí

 8. 8.15

 

 

 

k dopravní kalamitě 2.12.14, pražským povodním a řízení dopravy

 2.12.14

doplnění:

konkrétněji k těm povodním

 1. 1.15

 

informatika a PRopaganda proti ní u nás; k řízení dopravy

 1. 1.15

 

k rozmrazování trolejí

10.11.15

 

 

 

Jsme národ kapesních zlodějů, rozhádaných bezcharakterních blbých ulejváckých Švejků a prostitutek?!

21. 6.11

doplnění:

i vyhošťování

21. 6.11

 

doplněny odkazy

28. 7.11

 

buďme pozorní k postoji lidí ze zahraničí k nám

 6. 8.11

 

návštěvníci z ciziny a alkohol

29. 8.11

 

doplnění formulace

11.10.11

 

doplnění názvu o 'rozhádaných'

12.10.11

 

zmírnění kritiky

15.10.11

 

Tschechien, Hochburg der Korruption  -  Česko, bašta korupce !?

 1. 3.14

 

máme dávat našim podnikatelům nepoužitelnou radu?

 6. 3.14

 

fundamentalistické "argumenty"?

 8. 3.14

 

moje vlastní  zážitky

10. 3.14

 

od nás se teď málo emigruje, lidi sem jezdějí za pohodou

16. 3.14

 

o redaktoru Raabovi a politickém prostředí v Bavorsku (to není apríl!)

 1. 4.14

 

'dobrá vůle'? (to taky není apríl!)

 1. 4.14

 

právní a etické ohledy metody chytání kapsářů

14. 5.14

 

vydávání průzkumu pomluv za 'zprávy o korupci' je od EU neslušnost

30. 6.14

 

ostuda provokací při oslavě na Albertově 17.11.14

17.11.14

 

ostuda provokací rudými trenýrkami nad Hradem

23.09.15

 

jak asi proběhnou provokace dnes?

17.11.15

 

provokace proti prezidentovi proběhly přesně podle mé předpovědi

20.11.15

 

 

 

Co teď se Sýrií? Kdo platí IS (tzv. 'Islámský stát')?

 

 

jako pokračování "globální strategické iniciativy českého důchodce"

14.12.15

 

V úvahách vynechme zástupný "problém" – osobu Asada

17.12.15

 

 

 

k definici unitářství

12. 4.16

 

 

 

námět hašení problému migrace

13. 9.16

zrušení:

nezoponovaný text odstraňuji a omlouvám se starostí o zdravotní problém

 9.10.16

 

 

 

k regulaci vysávání lékařů do bohatých států EU

14.12.16

 

 

 

IZIP pořád funguje, přesto lékaři dál nesmírně mrhají časem svým i pacientů

14.12.16

 

 

 

Jakou má svět šanci? Měňme ho postupně důsledným využitím bipolarity!

20.11.15

doplnění:

úloha kritického rozumu

23.11.15

 

k přelidnění a ke kultuře povinně a dobrovolně placené

24.11.15

 

k možnosti vytvoření dobré bipolarity a jejímu fungování

27.11.15

 

toto je souhrn té "globální strategické iniciativy českého důchodce"

 2.12.15

 

Čapkovo vyjádření nemožnosti absolutizace

 4.12.15

 

velkorysý vstřícný počin Ruska

 5.12.15

 

současná rezerva ničivé síly může usnadnit zlepšování bipolarity

 7.12.15

 

(ta?) druhá mezistátní organizace už vzniká

17.12.15

 

úloha vedoucích osobností; k roli USA ve světě

19.12.15

 

S možností vítězství světa nad teroristy, budoucího míru a zejména

     s bezpečností České republiky zásadně souvisí počínání

     konzula České republiky v USA prof. Lukeše

 

 

19.12.15

 

Doplňování podrobností a úpravy formulace, do

11. 1.16

 

ke klimatickým změnám

11. 1.16

 

změna názvu, drobná doplnění

25. 2.16

 

teroristi a zbraně hromadného ničení; k psychologii fanatiků

15. 4.16

 

doplňování, překlady, do

11.10.16

 

vynechání zbytečné výzvy

21.10.16

 

doplňování  překladu, do

23.10.16

 

doplnění podčárníku

 2. 1.17

 

společné jednotky by měly mít i jednotky kybernetického boje …

 3. 2.17

 

         …a chemického průzkumu

 9. 4.17

 

 

 

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

 9.10.16

doplnění

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

12.10.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

13.10.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

20.10.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

23.10.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

25.10.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

14.11.16

 

Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

17.11.16

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

 7.12.16

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

29.12.16

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

 7. 1.17

 

po útoku USA v Sýrii: Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout?

 

 9. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

16. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

18. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

20. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

25. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

29. 4.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

 3. 5.17

 

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou
 dohodnout?

 

 7. 5.17

Je dost času se ptát vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout?

19. 6.18

 

 

 

 

Let's ask the world's leading politicians, why they can not agree!

25.10.16

actualization

Let's ask the world's leading politicians, why they can not agree!

14.11.16

 

Let's ask the world's leading politicians, why they can not agree!

17.11.16

 

Is it enough time to ask the world's leading politicians, why they can not
 agree?

 

 7.12.16

 

Is it enough time to ask the world's leading politicians, why they can not
 agree?

 

29.12.16

 

after the USA attack in Syria

 9. 4.17

Is it enough time to ask the world's leading politicians, why they can not agree?

19. 6.18

 

 

 

K současné vládní krizi

 7. 5.17

 

 

 

shrnutí mých politických názorů; identita a demokracie v Evropě

28. 3.14

doplnění:

potřeba kvalifikované diskuse

30. 3.14

 

'dobrá vůle'?

 5. 4.14

 

k migrační vlně, hranici EU a politice Německa

17.11.15

 

základní fakta historie

20.11.15

 

světové souvislosti

22.11.15

 

úloha kritického rozumu

23.11.15

 

přesnější názvosloví

 7.12.15

 

volný obchod zachovat a co možno rozšířit

 7. 1.16

 

obrácené pořadí v reálném názvu pro 'integrovanou EU'

 9. 4.17

 

beze změny

 7. 5.17
 Ukrajina potřebuje správnou součinnost s NATO

 

 11. 7.22

(Minulé verze tu zpravidla nearchivuji (jen ty *.htx, viz v úvodu). Kdybyste je snad někdo potřebovali, můžete si je u mne vyžádat.

Na těchto svých stránkách mám také upravený šachový program a odkaz na cizojazyčné verze otázky všem levicovým.)


 

Kdyby se vám některý z textů, i zveřejňované korespondence 'Názory jiných lidí', nezobrazoval správně česky, zkuste prosím nejdřív obnovit obsah stránky tlačítkem 'Aktualizovat' vašeho prohlížeče. Kdyby to nepomohlo, nastavte si prosím v prohlížeči kódování 'Středoevropské jazyky (Windows)', pro texty od 1.9.14 'Kódování Unicode UTF-8'. V prohlížeči Microsoft Internet Explorer 8.0 (doufám i v novějších a pokud vím i ve starších) se to nastavuje v českém operačním systému takto:

- Klepněte na 'Zobrazit' v horní nabídce pod adresovým řádkem,

- ve svislé nabídce tím rozbalené klepněte na 'Kódování' a

- v další tabulce seznamu, která se tím vynoří, klepněte na ty 'Středoevropské jazyky (Windows)' či '...UTF-8'.

Kdyby se vám snad ta verze ještě zobrazovala špatně i přes ten pokus s aktualizací, upozorněte mne prosím. Ukazuje se, že to špatné prvotní zobrazování češtiny působí asi Windows XP; ve Windows 7 [která nepotřebuji a měl jsem nainstalovaná jen proto, abych neztrácel kontakt] jsem to špatné zobrazení neviděl já ani můj příbuzný. V těch Windows 7 mi také Internet Explorer správně skáče odkazem do textu, zatím co Google Chrome kupodivu ne, srv. poznámky pod seznamem korespondence .)

   (Tuto stránku dnešní verze seznamu mých článků s pravidly budu nechávat vyvěšenou trvale nebo aspoň rok od poslední připomínky, kterou bych případně k těm pravidlům dostal nebo od změny, kterou v nich udělám;

  nejdřív tak http://tpeceny.nazory.cz/politika/index001.htm ze 7.3.14,

       dřívější http://tpeceny.nazory.cz/politika/index007.htm výslovně rozlišila pravidla od vysvětlení,

      (dřívější http://tpeceny.nazory.cz/politika/index062.htm byla zmatená; změnila šířku)

   tato bude http://tpeceny.nazory.cz/politika/index066.htm,

    atd. Shodnost zejména pravidel se v obvyklých prohlížečích snadno porovná nastavením obou verzí na začátek či konec stránky příslušné karty, posunem klávesami PgDn a PgUp a přepínáním mezi těmi kartami.)

            Tomáš Pečený                     V Praze  11. 7.22