Pro cestinu je v Microsoft Internet Exploreru ve Windows XP potrebi nejen ted klepnout na tlacitko 'Aktualizovat' ('Refresh'), viz uvod k seznamu clanku a aktualizaci.

Pro správné zobrazení je v Microsoft Internet Exploreru ve Windows XP potřebí nastavit kompatibilní zobrazení) (tato stránka končí mým podpisem a datem).

 


Názory jiných lidí

O formě a pravidlech viz dole.

 

     "Tak už jsem mluvil dost dlouho o sobě, pohovořme si teď o vás. Jak se vám líbila moje poslední kniha?"

[Miroslav Holub, Nenaslouchavost, 'K principu rolničky', 1987]

 

 

 

aktualizace:

p. Juránek

20.12.08

odpůrce1

23.12.08

odpůrce2

29.12.08

odpůrce3

29.12.08

odpůrce4

29.12.08

odpůrce5

29.12.08

prof. Svoboda

23. 2.09

doc. Kubr

26. 3.09

o politických postupech YouGov, Mgr. A. Lesnjak

 2. 4.09

veřejný činitel

19. 4.09

o politických postupech Amnesty International

 1. 5.09

p. Vilím

29. 8.09

Velvyslanectví Rakouské republiky

 5.11.09

p. Přemysl Janýr

25.11.09

prof. Čornej - */

 1. 1.10

Pražská energetika

 3. 3.10

p. Mariusz Szczygieł

24. 4.10 11:17

o politických postupech strany Zelených

 2. 5.10 10:00

ředitel Ladwig

 8. 5.10 16:51

ekonom

17. 5.10

hejtman Palas

 1. 6.10

p. Jan Burian

 5. 6.10

Ing. Miloš Zeman

 6. 6.10

KRUH OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, VYHNANÝCH V R. 1938 Z POHRANIČÍ

25. 8.10

25. 8.10

autorce článku O příživnících...

26. 8.10

p. Alois Michálek

20. 9.10

o politických postupech přírodovědce a můj dodatek

17.10.10

o politických postupech p. Ludvíka Hlaváčka a p. Marka Jehličky

11.12.10

o politických postupech p. Jana Berwida-Buquoye

23.12.10

o politických postupech s. Neorala

23.12.10

informace od politologa

23.12.10

o politických postupech inventury demokracie

23.12.10

p. Petr Jánský

28.12.10

bankovní poradce2

31.12.10

KohoVolit.eu, p. Škop

 6. 1.11

prof. Roztočil -*/ , **/

 8. 1.11

o politických postupech primáře MUDr. Ilji Kotíka - */

28. 1.11

bankovní poradce1

31. 1.11

diskuse k výuce dějin Romů

24. 2.11

nezaměstnaný1

 7. 3.11

Naděje a informace o situaci těch potřebných lidí

10. 3.11

ředitel Hájek

 3. 5.11

SÚKL , viz */

 2. 6.11

o politických postupech p. Čiháka

 4. 6.11

o politických postupech dalšího vzdělaného člověka a můj doplněk

29. 8.11

Mgr. Pavla Loucká a moje úvodní poznámka

10. 9.11

o politických postupech p. Pavla Šimurdy a p. Alana Kieslingera

15. 9.11

o politických postupech p. Jaroslava Duška

17. 9.11

o politických postupech p. Minaříka (dopisy předávám Veřejnému ochránci práv)

30. 9.11

eurokomisař Špidla

 2.10.11

o politických postupech Dr. Jírovce

 5.10.11

o politických postupech p. Davida Černého, p. Viewegha a anonyma "kritika"

13.10.11

o politických postupech prof. Bělohradského

17.10.11

o politických postupech prof. Komárka - */

21.10.11

prof. Kvaček 'Dykovo názorové zrání'

28.10.11

o politických postupech Ing. Hoška

28.10.11

o politických postupech Dr. Šiklové - */

28.10.11

o politických postupech p. Roberta Fulghuma nebo lidí v kontaktu s ním

31.10.11

ekonom Prouza - Partners

10.11.11

o politických postupech Ne základnám - Dr. Švihlíková

 7.12.11

o politických postupech Fóra 2000 a jeho ctihodnosti dalajlámy

12.12.11

prof. Ulbrich a můj komentář

23.12.11

o politických postupech Transparency International

24.12.11

o politických postupech Svazu mladých komunistů

 2. 1.12

Ing. Nevařil a poděkování všem za opětované přání

10. 1.12

Ústavní soud

18. 1.12

fotonik

30. 1.12

o politických postupech České pirátské strany

19. 2.12

o politických postupech Dr. Valacha

19. 2.12

o politických postupech dalšího spolužáka lékaře

21. 5.12

činovník sportovního svazu

12. 8.12

Martin Soukup

26. 9.12

spolužáci z jedenáctiletky (12. roku škol)

21. 1.13

o politických postupech prof. Hořejšího

28. 1.13

o politických postupech bosse České lékařské komory MUDr. Kubka

 9. 2.13

o politických postupech p. Zdeňka Svěráka

10. 2.13

nezaměstnaný2

16. 2.13

o politických postupech prezidenta Havla  

14. 6.13

Microsoft

19. 6.13

prof. Höschl

27. 9.13

Krajské státní zastupitelství v Brně

04.11.13

Ing. Pavel Pokorný

19.12.13

Ministerstvo zdravotnictví

19. 2.14

Všeobecná zdravotní pojišťovna

20. 2.14

informace od paní prof. Dvořákové

12. 3.14

justiční činitel od 14.1.13

16. 3.14

p. Lukáš Beer

25. 3.14

mladší kamarád

30. 3.14

informace od statistika

 4. 4.14

John Bok, sdružení Šalamoun

14. 5.14

informace od amerického informačního centra

30. 6.14

Dr. Čulík od 25.8.10 - Britské listy a můj komentář

22. 9.14

informace od prof. Heřta , viz v */

25. 9.14

MUDr. Martin Barták, dřívější ministr obrany

20.12.14

důchodce1

 5. 1.15

o politických postupech přírodovědce2

15. 6.15

o politických postupech Sudetendeutsche Landsmannschaft

29.10.15

o politických postupech České televize

29.10.15

o politických postupech doc. Cvrčkové a prosba jiným lidem

19.12.15

o politických postupech prof. Lukeše, konzula České republiky v USA

25.12.15

informace od Dr. Cílka

11. 1.16

rev. David M. Horst

16. 5.16

rev. David M. Horst, česky

16. 5.16

euroskop k regulaci vysávání lékařů do bohatých států EU

14.12.16

námět světovým politikům

12. 7.17

theme for World Leaders

12. 7.17

o politických postupech Dr. Jiřího Grygara

28.10.17

IZIP (pořád funguje, přesto lékaři dál nesmírně mrhají časem svým i pacientů)

26. 3.21

 

V tom seznamu jsou dopisy resp. texty související s mými názory, které se snažím zveřejnit systematicky na své stránce i k faktům, na nichž se snažím ty názory zakládat; viz pravidla nad seznamem mých politických textů. O Vašich dopisech,

- budou-li odpovědí na můj věcný dotaz a tedy určeny k zveřejnění pod označením 'informace od ...', prosím každého, aby je považoval jen za odpovědi na ten věcný dotaz, nikoliv za, byť i nevyjádřený, názor na mé názory nebo dokonce na formu, kterou je prezentuji. Pokud ten souhlas či nesouhlas či jiný svůj politický názor v dopisu vyjádříte, budu to považovat za pokyn odstranit ze seznamu to označení 'informace od' (a z názvu příslušné karty prohlížeče 'od ...'); ten název rubriky 'Názory jiných lidí' vznikl s těmi mými stránkami při počátečním podnětu k jejich zveřejňování v r. 2008, o tom jsem pak napsal paní prof. Dvořákové u slov 'impuls, abych se o tu věc staral'; teď bych ho nerad měnil, protože ho už používá řada lidí; to pravidlo tak přesně definuji až teď; označení starších dopisů podle něj budu přizpůsobovat postupně, zejména při další korespondenci s příslušným člověkem.

- Ostatní dopisy prosím považujte za obdobu politických dopisů informačnímu médiu: novinám, rozhlasu nebo televizi.  Zejména o otázkách světovým politikům navrhněte prosím v prvním dopisu rovnou to své označení, přejete-li si tu svou korespondenci zveřejňovat anonymně, abychom si o té anonymizaci nemuseli zdlouhavě psát.

 

Korespondenci uvádím vždy celou, časově řazenou odspodu tak, jak mi ji sestavuje poštovní program při ponechání předchozích zpráv oběma stranami. Případnou korespondenci na další téma přidávám nad tu předchozí, oddělenu čarou ===== . Tu korespondenci neuveřejňuji jako nějaký doklad, i když je přesně autentická; ale jako "zásobník myšlenek a nápadů" pro inspiraci (to ovšem neplatí plně pro korespondenci s institucemi). Proto předpokládám, že čtenáři se do ní dívají jen orientačně a tak snad její forma danému účelu vyhoví.  Uvědomuji si, že neupravovaná korespondence, která používá obvyklý způsob s odpověďmi i mezi řádky doručeného textu, by od čtenáře vyžadovala úsilí, kdyby se zajímal o to, která část vlastně odpovídá názoru kterého z korespondentů. Ale redigování takového textu mi nepřipadá vhodné. Od konce června 2009 uvádím pro větší přehlednost ten partnerův text nejdřív celý a pak také celou svou odpověď i s těmi vpisky (snaha omezovat délku textu uváděním jen té mé odpovědi, když obsahovala vlastně i celý partnerův text, se neosvědčila); a v případě potřeby upravuji barvy  tak, že text můj je pořád jednou barvou a partnerův také. (Barvy mi v dříve uveřejněné korespondenci s jinými lidmi připadají nejvíc matoucí.).

   Za názor považuji také odmítnutí odpovědi, obsahuje-li můj dopis politickou otázku nebo závažnou kritiku; 'Žádná odpověď je také odpověď'. V seznamu výše se to většinou týká položek s upozorněním 'o politických postupech'; takovému partnerovi, který se tak snaží  vyhnout odpovědi ukázkou své převahy nade mnou mocensky nebo jinak levicově politicky, jsem připraven i nadále na jeho otázky odpovědět. (V náhodném případě, když můj dopis zůstane bez odpovědi z jiného důvodu než odmítnutím poskytnout odpověď, může vzniknout směšný rozpor mezi názvem rubriky a tím, že v příslušném odkazu je jen můj text. To je zatím možné ve dvou případech, v jednom z nich to výslovně komentuji a v tom druhém vyplývá z textu, že odmítnutí z nesouhlasu snad ani nepadá v úvahu. Laskavého čtenáře prosím, aby uznal, že není šikovné kvůli tomu zavádět další rubriku; ani smývat osobní zaměření náhradou článkem, týkajícím se jen věci samé.)

   Neuveřejňuji korespondenci se čtyřmi lidmi, které jsem oslovil sám a anonymizace té korespondence není dost dobře možná. Další člověk, kterého jsem oslovil, mi kdysi psal ostré výhrady, ale zřejmě si nepřál za nimi stát veřejně; protože anonymizace ani té korespondence s ním nebyla možná, neuveřejnil jsem ji také. Jedné instituci jsem neveřejně nabídl osobní vysvětlení.
   Kousky textu, které považuji za nevhodné k zveřejňování a nejsou podle mého názoru pro smysl zveřejněného sdělení podstatné, nahrazuji značkou {...} . Tak také nahrazuji z anonymizovaných dopisů ty části textu, které by mohly vést k identifikaci autora. 17.2.10 měním názvy korespondence s těmi lidmi na informativnější. Od dubna 2009 tak začínám s anonymizací jen korespondenci s těmi, které jsem sám oslovil s věcným dotazem. Korespondenci, kterou začínám protestem proti adresátovu politickému postupu, většinou neanonymizuji.
   
Ve dvou případech jsem nedokázal tu anonymizaci jen vynecháním a musel jsem pro zachování smyslu nahradit kousíček partnerova textu svým. To je tam i z grafické úpravy zřetelně vidět. Prosím každého korespondujícího, aby mi případné námitky proti takové úpravě dopisů s ním napsal buď přímo formou, kterou chce uveřejnit, nebo se souhlasem k anonymizaci toho jeho přání dosavadním způsobem; to přání zveřejním také a buď mu rovnou vyhovím, nebo to s ním ještě projednám.
   Většinou (a od března 2012 důsledněji) nezveřejňuji jména, ale jen počet těch lidí, kterým jsem poslal politické dopisy neveřejně (Bcc) jen pro informaci nebo kvůli ochraně jejich adresy. Dostanou je (pokud si nenechávají takovou poštu rovnou vyhazovat protispamovým filtrem, to mi poštovní servery snad ohlásejí jen někdy) jako 'undisclosed recipients', to znamená, že jejich adresa se neukládá ani na poštovním serveru a jiní adresáti se o nich ze záhlaví toho mailu nemohou dozvědět. Pokud se neozvou, nepokusím se jim tou formou poslat nic v tomto ani v příštím roce; na případný požadavek (ovšem ho také nezveřejním) tomu člověku už mail nepošlu tou formou nikdy.
   Lidi se mají mezi sebou domluvit, i když spolu v řadě věcí nesouhlasejí, viz v článku jak zacházet s trhem u slov '
vzájemnou důvěru' a 'rozeštvat' a zejména v korespondenci s p. Beerem u slov 'nepoznal nepřítele'. Abych nevyužíval nesouměrně výhodu úpravy textů barvením, nabízím významným partnerům v té korespondenci, že jim tak vybarvím jejich text podle jejich požadavků, i že pro ně tak vybarvím podstatné své texty na těchto stránkách, podle pravidel nad seznamem mých politických textů. (První takovou nabídku i s barevnými závorkami dávám k pokusu o korespondenci s landsmanšaftem). K tomu účelu partnera prosím, aby v případě, že mu můj vzorník barev vyhovuje, mi psal s barevnými závorkami (okopírovanými z mé stránky), kterými vyznačí začátek a konec každého úseku, který si přeje obarvit tou barvou. Potřebuje-li jiné barvy, ať si buď vytvoří takové barevné závorky, nebo mi nejdřív navrhne jiný vzorník. To může nejen přímo barevnými vzorky (v nichž už by si rovnou mohl dopsat i ty černé závorky a použít je), nebo ať mi ty své barvy popíše buď ve formátu R,G,B či přímo pro HTML ve formátu obdobném '#99DCFF'. Požadavky typu 'vybarvěte si to celé černě', jaké bych mohl v příznivém případě očekávat např. od komunisty Neorala, odmítám předem.
   (Někdy jsem tak přepínal i zelené písmo své opravené formulace s původním neopraveným. To přepínání při další aktualizaci zaniklo.)
   Požadavek politicky angažovaného člověka, abych mu už o jeho politické činnosti nepsal vůbec, považuji v té souvislosti a právě v demokracii za nekorektní odmítání veřejné kritiky a postupuji pak podle vlastního uvážení; od března 2012 důsledně veřejnou formou bez důvěrných poznámek, které bych pak potřeboval vynechávat. (To považuji za jedinou rozumně možnou reakci na podfuk, kdy se politicky angažující člověk vymlouvá v politické diskusi na jinou práci, zejména vědeckou, nebo na etiku mého dotazu.)
   Zveřejněním na mých stránkách se i můj dopis stává obdobou běžného veřejného dopisu politikovi v jiných médiích. Někdy upozorňuji toho politicky angažovaného člověka i jinak; politika nejspíš prostřednictvím jeho internetové stránky.
Po případném odmítnutí nebo nepřiměřeném zdržování komunikace umísťuji podle mé představy o významu jeho politické činnosti další otázky a komentáře, včetně dotazů, které jsem mu navrhoval ke zveřejnění s jeho odpovědí, k té jeho politické činnosti na jeho stránku tady, případně nadále nad předchozí korespondenci s ním. Od března 2012 se nezavazuji ho na to upozornit jinak než tímto, pokud v předchozí korespondenci s ním byla zmínka o těchto pravidlech u seznamu korespondentů. To považuji za jedinou rozumně možnou reakci i na podfuk, kdy politicky se angažující člověk nereaguje nebo se vymlouvá na svou zaneprázdněnost nebo na informace na své stránce a v literatuře, jsou-li k tomu dotazu nepodstatné nebo dostupné jen moc pracně, nebo na úroveň mého dotazu. Citace z té korespondence používám i pro zdůraznění jejich úrovně; buď jsou o textu napsaném tím korespondujícím, jehož úroveň je dána jeho veřejnou činností - někdy jde i o vysokoškolského pedagoga z oboru; pokud jsou o tom, co jsem napsal sám, jde o formulaci, kterou jsem s uvážením úrovně toho korespondujícího napsal jemu tak pozorně, jak nejlépe umím. Odkaz k příslušnému slovu je pro čtenáře nejrychlejší a zároveň mu umožňuje se rychle přesvědčit o souvislosti, v které byla ta formulace použita. Některé prohlížeče (Google Chrome s Windows XP) častěji (než Internet Explorer 8 s Windows XP) správně respektují můj odkaz se skokem přímo k tomu slovu v textu. To je nejpřesnější a nejrychlejší reference o názoru/znalosti toho korespondujícího nebo mém, jakou si dovedu představit.

   (Počitadla přístupů podle www.pocitadlo.cz přestala fungovat přechodem těchto stránek na zabezpečenou formu. Zatím jsem je nenahradil.)

   datu aktualizace: v tom sloupci uvádím důsledně datum jen pro poslední věcnou změnu, o níž předpokládám, že může zajímat další lidi; nikoliv pro {ta ke zveřejnění většinou vynechávaná}osobní sdělení.  Seznam řadím podle toho data poslední aktualizace.

 

   Do textů připisuji dodatečně barevně odlišené a od index003 17.3.14 i datované kousky oprav svého textu, jak jsem ho měl lépe napsat (není-li to v rozporu s pravidlem o textech vybarvených jinými lidmi), a případně i další komentáře; to datem aktualizace oznamuji. Prosím korespondující, aby odpovídali na aktuální text v té vyvěšené korespondenci; podle data jejich dopisu předpokládám nejdřív odpověď k verzi toho dne aktuální. Tak se snažím šetřit čas svůj i těch, kdo nejeví aktivní zájem o tu diskusi a odpovídají po delším čase nebo vůbec ne, abych tu korespondenci zbytečně nezahušťoval dodatečnými podrobnostmi.

  
  
Politické postupy prezidenta Klause jsou mi z těch jeho stránek jasné a ještě jsem neviděl potřebu je kritizovat. Dnes si to znova uvědomuji nad knihou týmu jeho a spolupracovníků 'Česká republika na rozcestí', založenou na tvrdých datech o české ekonomice posledních let (propadáme se i vzhledem k EU!) a na důkladném rozboru politické situace (není tu dost významný subjekt vyjadřující jasně svůj politický program, který by mohl situaci v náš prospěch vyřešit, neřkuli současně prospět zaostávající EU). Kniha obsahuje rámcově i takový politický program.

                     Tomáš Pečený;  27.10.13

  Uvědomil jsem si to nad jeho referátem o Kimballově knize.

                     Tomáš Pečený;  17.2.13

  Té věci se týká můj text k amnestii prezidenta Klause. Lidé bděte!

                     Tomáš Pečený;  29.1.13

Uvědomil jsem si to nad jeho předmluvou k francouzskému vydání knihy jeho textů.

                     Tomáš Pečený;  14.3.12

  V minulých dnech jsem slyšel jeho zmínku o lidech, kteří mu píší na souhlas a že by se mělo vykonat něco podle jejich názoru; a o tom, že by takoví lidé měli vstupovat do politiky a pro tu věc pracovat veřejně. Psal jsem tu :'Škoda, že život ukázal, že neumím dobře jiné lidi vést; snad umím situaci aspoň analyzovat.'*/ K jeho dnešnímu večernímu projevu na rozloučenou ve funkci prezidenta mu děkuji za další dokonalou analýzu situace v České republice a hlavně za tolik dobrého a prozíravého, co pro nás všechny vykonal. Přeji mu i nám, aby ještě vykonal.

                     Tomáš Pečený;   7.3.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ Teď mívám pocit, že když už se nestarám jen o fyzikální a technické principy, dovedu lidem své záměry zpřístupnit lépe.

  Rád mluvím s neznámými lidmi a často mám dojem, že si s nimi dobře rozumím.

                     Tomáš Pečený;  16.5.16

 

==========================================================================

   (Tuto stránku dnešní verze seznamu korespondence s pravidly budu nechávat vyvěšenou trvale nebo aspoň rok od poslední připomínky, kterou bych případně k těm pravidlům dostal;
   první tak  http://tpeceny.nazory.cz/politika/Nazory jinych lidi/index001.htm  1.3.14,

      dřívější http://tpeceny.nazory.cz/politika/Nazory jinych lidi/index011.htm  (výslovně rozlišila pravidla od vysvětlení),

   tato bude http://tpeceny.nazory.cz/politika/Nazory jinych lidi/index040.htm ,

   atd.)
            Tomáš Pečený                     V Praze  22.02.23